EPIVIR 10 MG/ML PERORÁLNY ROZTOK sol por 1x240 ml (fľ.HDPE)

SPC
Liek je určeny dospelým a deťom Liekové a iné interakcie Obzvlášť nepodávať počas 1.tr.gravidity Nepodávať novorodencovi do 3 mes Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

66,95 €
Vývoj cien
EPIVIR cena
Kód 56451
Registračné číslo EU/1/96/015/002
Dátum registrácie 8.8.1996
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu ViiV Healthcare BV, Holandsko
Účinné látky
Indikačná skupina Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík) (42)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
J ANTIINFEKTÍVA NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
J05 Antivirotiká pre systémovú aplikáciu
J05A Priamo pôsobiace antivirotiká
J05AF Nukleozidové a nukleotidové inhibítory reverznej transkriptázy
J05AF05 Lamivudín

Na čo sa EPIVIR používa?

Epivir sa používa na liečbu infekcie HIV (vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti) u dospelých a detí.

Účinná látka v Epivire je lamivudín. Epivir je druh lieku, ktorý je známy ako antiretrovirotikum. Patrí do skupiny liekov označovaných ako nukleozidové analógy inhibítorov reverznej transkriptázy (NRTI).

Epivir infekciu HIV úplne nevylieči; znižuje množstvo vírusu v tele a udržiava ho na nízkej úrovni. Taktiež zvyšuje počet CD4 buniek v krvi. CD4 bunky sú typom bielych krviniek, ktoré sú pre telo dôležité tým, že mu pomáhajú prekonať infekciu.

Na liečbu Epivirom nereaguje každá osoba rovnako. Váš lekár bude kontrolovať účinnosť vašej liečby.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Počas liečby infekcie HIV môže dôjsť k zvýšeniu telesnej hmotnosti a hladín lipidov a glukózy v krvi.
Toto čiastočne súvisí so zlepšeným zdravotným stavom a so životným štýlom a v prípade hladín lipidov v krvi to niekedy súvisí so samotnými liekmi proti infekcii HIV. Váš lekár vás bude vyšetrovať kvôli týmto zmenám.

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Keď sa liečite na infekciu HIV, môže byť ťažké určiť, či je príznak vedľajším účinkom Epiviru alebo ďalších užívaných liekov, alebo či je dôsledkom samotného ochorenia HIV. Preto je veľmi dôležité, aby ste sa so svojím lekárom porozprávali o akýchkoľvek zmenách vo vašom zdraví.

Okrem nižšie uvedených vedľajších účinkov spojených s užívaním Epiviru sa počas kombinovanej liečby infekcie HIV môžu objaviť ďalšie ochorenia.

Je dôležité, aby ste si prečítali informáciu uvedenú ďalej v tejto časti pod názvom „Ďalšie možné vedľajšie účinky kombinovanej liečby infekcie HIV“.

Časté vedľajšie účinky
Tieto môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb:
 • bolesť hlavy
 • pocit nevoľnosti (nauzea)
 • vracanie
 • hnačka
 • bolesť žalúdka
 • únava, nedostatok energie
 • horúčka (vysoká teplota)
 • celkový pocit choroby
 • bolesť svalov a ťažkosti so svalmi
 • bolesť kĺbov
 • ťažkosti so spánkom (insomnia)
 • kašeľ
 • podráždený nos alebo výtok z nosa
 • vyrážka
 • vypadávanie vlasov (alopécia).

Menej časté vedľajšie účinky
Tieto môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb:

Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach, sú:
 • pokles počtu krvných buniek zodpovedných za zrážanie krvi (trombocytopénia)
 • nízky počet červených krviniek (anémia) alebo nízky počet bielych krviniek (neutropénia)
 • zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov.

Zriedkavé vedľajšie účinky
Tieto môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb:
 • závažná alergická reakcia spôsobujúca opuchnutie tváre, jazyka alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním
 • zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída)
 • rozpad svalového tkaniva
 • poruchy pečene, ako sú žltačka, zväčšenie pečene alebo stukovatenie pečene, zápal pečene (hepatitída).

Zriedkavý vedľajší účinok, ktorý sa môže zistiť pri krvných vyšetreniach, je:
 • zvýšenie hladiny enzýmu nazývaného amyláza.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky
Tieto môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb:
 • laktátová acidóza (nadmerné množstvo kyseliny mliečnej v krvi)
 • tŕpnutie alebo necitlivosť v ramenách, nohách, rukách alebo v chodidlách.

Veľmi zriedkavý vedľajší účinok, ktorý sa môže zistiť pri krvných vyšetreniach, je:
 • neschopnosť kostnej drene tvoriť nové červené krvinky (čistá aplázia červených krviniek).

Ak sa u vás prejavia vedľajšie účinky

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo problémový alebo ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Ďalšie možné vedľajšie účinky kombinovanej liečby infekcie HIV
Kombinovaná liečba, ako je liečba Epivirom, môže spôsobiť, že počas liečby infekcie HIV vzniknú ďalšie ochorenia.

Znovuvzplanutie predchádzajúcich infekcií
Ľudia s pokročilou infekciou HIV (AIDS) majú oslabený imunitný systém a sú náchylnejší na vznik závažných infekcií (oportúnnych infekcií). Po začatí liečby môže u týchto ľudí dôjsť k znovuvzplanutiu predchádzajúcich, skrytých infekcií, čo spôsobuje prejavy a príznaky zápalu. Tieto príznaky sú pravdepodobne spôsobené tým, že imunitný systém sa stáva silnejším, čím telo začne
bojovať proti týmto infekciám.

Po tom, ako začnete užívať lieky na liečbu infekcie HIV, sa u vás okrem oportúnnych infekcií môžu vyskytnúť aj autoimunitné poruchy (stav, ktorý sa vyskytuje, keď imunitný systém napáda zdravé telesné tkanivá). Autoimunitné poruchy sa môžu vyskytnúť mnoho mesiacov po začatí liečby.
Ak spozorujete akékoľvek príznaky infekcie alebo iné príznaky, ako napríklad svalovú slabosť, slabosť začínajúcu v rukách a nohách a postupujúcu smerom k trupu tela, búšenie srdca, chvenie rúk alebo hyperaktivitu, bezodkladne o tom informujte svojho lekára, ktorý vám poskytne nevyhnutnú
liečbu.

Ak budete mať počas užívania Epiviru akékoľvek príznaky infekcie:

Bezodkladne to povedzte svojmu lekárovi. Neužívajte iné lieky proti infekcii, pokiaľ vám to váš lekár neodporučí.

Môžete mať problémy s kosťami
U niektorých ľudí, u ktorých je infekcia HIV liečená kombinovanou liečbou, vznikne ochorenie nazývané osteonekróza. Pri tomto ochorení dochádza k odumretiu častí kostného tkaniva následkom zníženého prítoku krvi do kosti. Ľudia môžu byť náchylnejší na vznik tohto ochorenia:
 • ak sú dlhodobo liečení kombinovanou liečbou
 • ak užívajú aj protizápalové lieky nazývané kortikosteroidy
 • ak požívajú alkohol
 • ak je ich imunitný systém veľmi oslabený
 • ak trpia nadváhou.

Medzi prejavy osteonekrózy patria:
 • stuhnutosť kĺbov
 • bolesť kĺbov (hlavne v bedrách, kolene alebo ramene)
 • ťažkosti s pohybom.
Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov: Povedzte to svojmu lekárovi.
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.