ENTIZOL 500 MG VAGINÁLNE TABLETY tbl vag 10x500 mg (blis.Al/PVC)

SPC
ne tablety.
4. Možné vedľajšie účinky.
5. Ako uchovávať vaginálne tablety Entizol 500 mg vaginálne tablety.
6. Ďalšie informácie.1. ČO SÚ VAGINÁLNE TABLETY Entizol 500 mg vaginálne tablety A NA ČO SA POUŽÍVAJÚ

Entizol 500 mg vaginálne tablety má antiprotozoálne (pôsobí proti prvokom) a antibakteriálne (pôsobí proti baktériám) účinky. Používa sa na lokálnu liečbu trichomoniázy spôsobenej Trichomonas vaginalis a bakteriálnej vaginózy spôsobenej Gardnerella vaginalis, Bacteroides species a Mycoplasma hominis.


2. SKÔR AKO ZAČNETE UŽÍVAŤ Entizol 500 mg vaginálne tablety

Neužívajte Entizol 500 mg vaginálne tablety
- keď ste precitlivená (alergická) na metronidazol alebo na niektorú z ďalších zložiek lieku Entizol 500 mg vaginálne tablety, alebo ktorýkoľvek iný derivát 5-nitroimidazolu.

Buďte zvlášť opatrná pri užívaní lieku Entizol 500 mg vaginálne tablety:
- ak je činnosť vašej pečene vážne oslabená (čo vedie k pomalšej metabolickej premene metronidazolu s následnou akumuláciou (hromadením) lieku a jeho metabolitov v tele);
- ak máte epilepsiu alebo iné neurologické poruchy (boli zaznamenané prípady periférnej neuropatie a záchvatov pri celkovom podaní metronidazolu);
- ak máte alebo ste mali v minulosti leukopeniu (znížený počet bielych krviniek) Entizol 500 mg vaginálne tablety môže vyvolať alebo zhoršiť leukopéniu, najmä pri dlhotrvajúcom alebo opakovanom užívaní).

Počas liečby liekom Entizol 500 mg vaginálne tablety sa v niektorých prípadoch môže vyskytnúť vaginálna kandidóza alebo kandidóza krčka maternice, čo môže vyžadovať nasadenie vhodného antimykotika.

Počas liečby liekom Entizol 500 mg vaginálne tablety, a najmenej jeden deň po jej ukončení, nie je vhodné požívať alkoholické nápoje, kvôli možným nežiaducim účinkom lieku (pozri časť „Užívanie iných liekov“).

Tehotenstvo
Počas tehotenstva nie je vhodné užívať liek Entizol 500 mg vaginálne tablety, pokiaľ očakávaný prínos nevyváži akékoľvek možné riziko pre plod.

Dojčenie
Metronidazol sa vylučuje do materského mlieka a dosahuje podobné hladiny, ako sú jeho aktuálne hladiny v plazme. Entizol 500 mg vaginálne tablety sa nemá užívať počas dojčenia. Ak je liečba nevyhnutná, má sa prerušiť dojčenie.

Vedenie vozidla a obsluha strojov:
Liek nemá žiadny významný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku Entizol 500 mg vaginálne tablety:
Netýka sa.

Užívanie iných liekov:
Nasledujúce informácie sa týkajú liekov, ktoré ste užívali v minulosti alebo zamýšľate užívať v budúcnosti.
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi.
· Pri súčasnej liečbe metronidazolom a antikoagulanciami kumarínového typu (napr. acenokumazoll, warfarin) sa môže predĺžiť čas zrážania krvi.
· Aktivátory mikrozomálnych enzýmov, ako napr. fenytoín a fenobarbital, môžu urýchliť vylučovanie metronidazolu, zatiaľ čo látky znižujúce aktivitu mikrozomálnych enzýmov (napr. cimetidín) môžu predĺžiť jeho plazmatický polčas.
· Metronidazol môže zvýšiť koncentráciu lítia v sére a jeho toxicitu. Pokiaľ je nutné súčasné podávanie, je potrebné monitorovať hladiny lítia a kreatinínu v sére.
· Metronidazol môže zvýšiť toxické účinky alkoholu. Počas liečby metronidazolom sa treba vyhnúť pitiu alkoholických nápojov, pretože sa môžu vyskytnúť nepriaznivé reakcie, ako napríklad začervenanie, potenie, bolesť hlavy, nevoľnosť, vracanie a bolesť v hornej časti brucha.
· Súčasné podávanie disulfiramu môže vyvolať akútnu psychózu a zmätenosť. Entizol sa nesmie podávať skôr ako po 2 týždňoch po ukončení liečby disulfiramom.
· Metronidazol môže ovplyvniť niektoré laboratórne výsledky (AST, ALT, LDH, triglyceridy, hladinu glukózy, leukocyty).

3. AKO UŽÍVAŤ LIEK Entizol 500 mgvaginálne tablety

Vždy užívajte liek Entizol 500 mg vaginálne tablety presne tak, ako vám povedal váš lekár.
Ak máte dojem, že je účinok lieku Entizol 500 mg vaginálne tablety príliš silný alebo príliš slabý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Zvyčajná dávka pre dospelé a dospievajúce je jedna 500 mg tableta zavedená do vagíny pred spaním po dobu 10 nocí.
Pred zavedením sa tableta môže mierne navlhčiť prevarenou a následne vychladenou vodou. Neprerušujte liečbu počas menštruácie.
Poznámka:
Trichomoniázu je nutné liečiť u oboch sexuálnych partnerov naraz, pretože muži ako asymptomatickí nositelia, sú častou príčinou znovu sa vyskytijúcej infekcie žien. Bakteriálna vaginóza spravidla nevyžaduje súbežnú liečbu partnerov.

Ak zabudnete užiť liek Entizol 500 mg vaginálne tablety:
Čo najskôr užite vynechanú dávku. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak užijete viac vaginálnych tabliet Entizol 500 mg vaginálne tabletyako máte
V prípade intoxikácie okamžite vyhľadajte svojho lekára.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Entizol 500 mg vaginálne tablety môže spôsobovať vedľajšie účinky.

- čo najskôr sa poraďte so svojim lekárom:
Časté (6-15 %): zápal krčka maternice alebo zápal pošvy spôsobený kandidou (svrbenie, bolestivý pohlavný styk, hustý biely vaginálny výtok bez zápachu alebo s miernym zápachom).'
Menej časté: kŕče alebo bolesti brucha (3,4 %); pálenie alebo podráždenosť partnerovho penisu; pálenie pri močení alebo časté močenie; vulvitída (svrbivá, pálivá bolesť alebo sčervenanie genitálií)
- poraďte sa so svojim lekárom, iba ak tieto symptómy pretrvávajú alebo spôsobujú problémy:
Menej časté: poruchy chuti, napr. kovová chuť, poruchy centrálnej nervovej sústavy (závrat, pocit ľahkej hlavy, bolesti hlavy), sucho v ústach, povlak na jazyku, gastrointestinálne poruchy (hnačka, nevoľnosť alebo vracanie), strata chuti do jedla.
- nie je potrebná lekárska pomoc
Menej časté: tmavý moč.
- čo najskôr sa poraďte so svojim lekárom ak sa tieto symptómy objavia po ukončení liečby:
Vaginálna kandidóza (svrbenie, bolestivý pohlavný styk, hustý biely vaginálny výtok bez zápachu alebo s miernym zápachom).
Zriedkavo sa pri systémovom podaní metronidazolu objavili kožné vyrážky, žihľavka, multiformný erytém, angioedém, kŕče, periférna neuropatia prejavujúca sa ako znecitlivenie a brnenie v končatinách alebo ataxia, môžu sa však objaviť aj pri vaginálnom podávaní. Pri rozvinutí neurologických príznakov okamžite ukončite užívanie lieku. Závažné prípady môžu vyžadovať bezodkladnú lekársku pomoc.

U niektorých ľudí sa môžu objaviť ďalšie vedľajšie príznaky. Ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ LIEK Entizol 500 mg vaginálne tablety

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte v originálnom obale.
Nepoužívajte po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Entizol 500 mg vaginálne tabletyobsahuje

- Liečivo je 500 mg metronidazolu.
- Ďalšie zložky sú mikrokryštalická celulóza, povidón, krospovidón, koloidný bezvodý oxid kremičitý, kyselina steárová.
  
Ako vyzeráEntizol 500 mg vaginálne tablety a obsah balenia

Biele až slabo žltkasté tablety, vo forme podlhovastých tyčiniek zúžených na oboch koncoch.

1 balenie obsahuje 10 alebo 50 vaginálnych tabliet.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.
Pelplińska Street 19, 83-200 Starogard Gdański, Poľsko

Výrobca
Pharmaceutical Works Polpharma S.A.
Pelplińska Street 19, 83-200 Starogard Gdański, Poľsko

Medana Pharma S.A.
Zakład Produkcji Leków
P.O.W. 57 Street
98-200 Sieradz, Poľsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v januári 2009

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.