EBRANTIL 60 cps pld 50x60 mg (fľ.HDPE)

oxypropylmetylcelulóza), hypromellosi phtalas (ftalát hydroxymetylpropylcelulózy), ethylcelulosum (etylcelulóza), diethylis phtalas (dietylftalát), metakrylátový kopolymér typu S, gelatina (želatína), titanii dioxidum (E 171) oxid titaničitý, aqua purificata (čistená voda), ferri oxidum flavum (žltý oxid železitý), ferri oxidum nigrum (čierny oxid železitý), lacca (šelak).

Ebrantil 60 mg: Saccharosum (sacharóza), amylum maidis (kukuričný škrob), acidum fumaricum (kyselina fumarová), acidum stearicum (kyselina stearová), talcum (mastenec), hypromellosum 2910/3 (hydroxypropylmetylcelulóza), hypromellosi phtalas (ftalát hydroxymetylpropylcelulózy), ethylcelulosum (etylcelulóza), diethylis phtalas (dietylftalát), metakrylátový kopolymér typu S, gelatina (želatína), titanii dioxidum (E 171) oxid titaničitý, aqua purificata (čistená voda), ferri oxidum rubrum (červený oxid železitý), ferri oxidum nigrum (čierny oxid železitý), erythrosinum (erytrozín), indigocarminum (indigokarmín), lacca (šelak).

Upozornenie pre diabetikov: 1 kapsula prípravku obsahuje degradovateľné uhlohydráty (sacharóza, kukuričný škrob, glukózový sirup) v množstve zodpovedajúcom 0,01 BU.

Farmakoterapeutická skupina
Antihypertenzívum

Charakteristika
Ebrantil 30 / 60 mg je liek používaný na liečbu vysokého krvného tlaku s dvoma rôznymi mechanizmami účinku. Základným mechanizmom je rozšírenie periférnych ciev (vazodilatácia). Periférny účinok je založený na ovplyvnení centra regulácie obehu v predĺženej mieche. Pokles
krvného tlaku je pozvoľný a dlhotrvajúci, liek je veľmi dobre znášaný, jeho dlhodobé podávanie
preukazuje trvalý antihypertenzívny účinok bez príznakov vzniku tolerancie.

Indikácie
Monoterapia aj kombinovaná terapia vysokého krvného tlaku u dospelých pacientov.

Kontraindikácie
Precitlivenosť na urapidil alebo na niektorú z pomocných látok obsiahnutých v lieku.
Len ak sú na to osobitne závažné dôvody môže sa Ebrantil 30 / 60 podávať pacientom so srdcovou nedostatočnosťou, najmä pri poruchách mechanického pôvodu ako zúženie (stenóza) hornej tretiny aorty, stenóza dvojcípej (mitrálnej) chlopne, pľúcna embólia alebo obmedzenie činnosti srdca z dôvodu ochorenia osrdcovníka (perikardia). Pokiaľ by sa niektoré z uvedených ochorení vyskytlo až v priebehu liečby, informujte o tom svojho ošetrujúceho lekára.
Ebrantil 30 / 60 sa neodporúča podávať v období ťarchavosti a v čase dojčenia. Vzhľadom na nedostatok skúseností s použitím v pediatrii sa neodporúča podávanie urapidilu deťom.
Nežiaduce účinky
Ako následok zníženia krvného tlaku sa môžu vyskytnúť, najmä na začiatku liečby, závrat, nevoľnosť
a bolesti hlavy. Zriedkavo sa vyskytuje únava, sucho v ústach, poruchy spánku, žalúdočno-črevné ťažkosti (dávenie, hnačky), alergické prejavy (sčervenanie a svrbenie pokožky), búšenie srdca, mierne zmeny pulzu (zrýchlenie alebo spomalenie), pocit tlaku alebo bolesti v hrudníku a prudký pokles krvného tlaku pri zmene polohy tela z vodorovnej do zvislej (ortostatická hypotenzia).
V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť stavy nepokoja, nutkanie na močenie, opuchy spôsobené retenciou vody, u mužov bolestivé stvrdnutie pohlavného údu bez pohlavných pocitov (priapizmus) alebo reverzibilné zvýšenie hodnôt pečeňových enzýmov.
Prípadný výskyt nežiaducich účinkov a iných neobvyklých reakcií oznámte svojmu ošetrujúcemu
lekárovi
Nadmerné zníženie krvného tlaku môžeme kompenzovať zvýšenou polohou nôh alebo doplnením objemu telesných tekutín.
Nežiaduce účinky sa vyskytujú spravidla na začiatku terapie, v priebehu ďalšej liečby spontánne odznejú alebo sa znížia natoľko, že pacienta neobmedzujú.

Interakcie
Účinky urapidilu a iných súčasne podávaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Informujte svojho lekára o liekoch, ktoré užívate alebo ktoré začnete užívať. Ak vám iný lekár bude predpisovať alebo odporúčať ďalší liek, oznámte mu že užívate Ebrantil 30 / 60.
Účinok Ebrantilu 30 / 60 zvyšuje súčasné podávanie blokátorov alfa-adrenergných receptorov a iných'
liekov proti vysokému krvnému tlaku, pitie alkoholických nápojov ako aj stavy so zníženým množstvom tekutín v organizme (ťažké hnačky, dávenie).
Pri súčasnom užívaní cimetidínu je treba rátať so zvýšenou hladinou urapidilu v krvnom sére.

Dávkovanie a spôsob použitia
Pokiaľ nepredpíše lekár inak, začína sa s opatrným znižovaním krvného tlaku dávkou 2 x denne 1 kapsula prípravku Ebrantil 30. V prípade potreby rýchlejšieho zníženia krvného tlaku možno dávkovanie zvýšiť na 2 x denne 1 kapsula Ebrantil 60. Podávanú dávku treba postupne prispôsobiť
individuálnym potrebám.
Prípravok je určený na dlhodobú liečbu hypertenzie, rozsah dávkovania pri udržiavacej liečbe sa pohybuje medzi 30 - 180 mg denne, pri ťažkých poruchách pečene, obličiek alebo u starších pacientov sa odporúča podávanie redukovaných dávok.
Kapsuly treba prehltnúť celé, pravidelne ráno a večer pri jedle a zapíjať malým množstvom tekutiny.

Upozornenie
Napriek tomu, že liečenie vysokého krvného tlaku Ebrantilom 30 / 60 podlieha pravidelnej lekárskej kontrole, môže dôjsť, najmä na začiatku liečby, v interakcii s alkoholom alebo pri prechode na iný liek
k nepriaznivému ovplyvneniu reakčnej schopnosti, koordinácie pohybov a tým aj k obmedzeniu aktívnej účasti v cestnej doprave, práci vo výškach alebo obsluhe strojov. Uvedené činnosti možno
vykonávať len na základe súhlasu ošetrujúceho lekára.
Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom vyhľadajte okamžite lekára, ktorý rozhodne o
ďalšom postupe.

Uchovávanie
V suchu pri teplote od 15° C do 25˚ C, v pôvodnom vnútornom obale, aby bol liek chránený pred vzdušnou vlhkosťou.

Varovanie
Liek nesmie byť používaný po uplynutí času jeho použiteľnosti, vyznačenom na obale. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Balenie
Ebrantil 30: 20, 50, 100 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním
Ebrantil 60: 50 kapsúl s predĺženým uvoľňovaním

Dátum poslednej revízie
Február 2003

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.