DUCILTIA 60 MG TVRDÉ GASTROREZISTENTNÉ KAPSULY cps end 30x60 mg (fľ.HDPE)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Liek obsahuje cukry Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Relatívny zákaz počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 1515C
Registračné číslo 30/0442/16-S
Dátum registrácie 25.10.2016
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Pharmathen S.A, Grécko
Účinné látky
Indikačná skupina Antidepresíva (30)
Doba použiteľnosti 27 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
N NERVOVÝ SYSTÉM
N06 Psychoanaleptiká
N06A Antidepresíva
N06AX Iné antidepresíva
N06AX21 Duloxetín

Na čo sa DUCILTIA používa?

DUCILTIA sa používa u dospelých na liečbu:
 • depresie,
 • generalizovanej úzkostnej poruchy (chronický pocit úzkosti alebo nervozity),
 • diabetickej neuropatickej bolesti (zvyčajne je opísaná ako pálčivá, bodavá, pichľavá či vystreľujúca, alebo sa podobá na bolesť po rane elektrickým prúdom. V postihnutom mieste môže dôjsť k strate citlivosti alebo vnemy ako dotyk, teplo, chlad alebo tlak môžu spôsobovať bolesť).

DUCILTIA začína účinkovať u väčšiny ľudí s depresiou alebo úzkosťou v priebehu dvoch týždňov od začiatku liečby, ale môže to trvať až 2-4 týždne, kým sa budete cítiť lepšie. Ak sa po uplynutí tohto obdobia nebudete cítiť lepšie, povedzte to svojmu lekárovi. Lekár vám môže naďalej podávať DUCILTIU, aj keď sa cítite lepšie, aby sa zabránilo návratu depresie alebo úzkosti.

U pacientov s diabetickou neuropatickou bolesťou to môže trvať niekoľko týždňov, kým sa začnú cítiť lepšie. Ak sa necítite lepšie po 2 mesiacoch, povedzte to svojmu lekárovi.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
 • bolesť hlavy,
 • pocit ospalosti,
 • pocit na vracanie,
 • sucho v ústach.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
 • strata chuti do jedla,
 • problémy so spánkom,
 • pocity nepokoja,
 • menšia sexuálna túžba, problémy alebo neschopnosť dosiahnuť orgazmus,
 • úzkosť,
 • nezvyčajné sny,
 • závrat,
 • pocit lenivosti,
 • triaška,
 • porucha citlivosti vrátane poruchy citlivosti, pichania alebo pálenia kože,
 • rozmazané videnie,
 • tinnitus (vnímanie zvukov v ušiach bez vonkajšieho podnetu),
 • pocit búšenia srdca,
 • zvýšený krvný tlak, sčervenanie,
 • častejšie zívanie,
 • zápcha,
 • hnačka,
 • bolesť žalúdka,
 • nevoľnosť (vracanie),
 • pálenie záhy,
 • tráviace ťažkosti, plynatosť,
 • zvýšené potenie, (svrbiaca) vyrážka,
 • bolesť svalov, svalový kŕč,
 • bolestivé močenie, časté močenie,
 • problémy s dosiahnutím erekcie, zmenená ejakulácia,
 • pády (najmä u starších ľudí), únava,
 • úbytok telesnej hmotnosti.

U detí a dospievajúcich mladších ako 18 rokov s depresiou liečených týmto liekom došlo na začiatku užívania tohto lieku k určitej strate hmotnosti. Po šiestich mesiacoch liečby však tieto deti a dospievajúci nadobudli rovnakú hmotnosť ako ich rovesníci rovnakého pohlavia.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
 • zápal hrdla spôsobujúci zachrípnutie,
 • myšlienky na samovraždu,
 • problémy so spánkom, znížená kvalita spánku,
 • škrípanie zubami alebo zatínanie zubov,
 • pocit dezorientácie,
 • nedostatok motivácie,
 • náhle mimovoľné zášklby alebo trhnutia svalov,
 • pocit nepokoja alebo neschopnosť pokojne sedieť či stáť,
 • pocit nervozity,
 • porucha pozornosti,
 • zmena chuti,
 • problémy s ovládaním pohybov ako sú napr. chýbajúca koordinácia alebo mimovoľné pohyby svalov, syndróm nepokojných nôh,
 • rozšírené zreničky (tmavý stred oka), porucha zraku
 • pocit závratu alebo „točenia hlavy“ (vertigo),
 • bolesť ucha
 • rýchly a/alebo nepravidelný tlkot srdca
 • omdletie, závrat,
 • pocit padania alebo mdlôb pri prudkom vstávaní,
 • pocit chladu v prstoch rúk a/alebo nôh,
 • zvieranie hrdla,
 • krvácanie z nosa,
 • vracanie krvi, alebo čierna smolnatá stolica,
 • gastroenteritída, grganie,
 • problémy s prehĺtaním,
 • zápal pečene, ktorý môže spôsobiť bolesť brucha a žltnutie kože alebo očných bielok,
 • nočné potenie, žihľavka, studený pot,
 • citlivosť na slnečné svetlo,
 • zvýšený sklon k tvorbe modrín,
 • svalová strnulosť, svalové zášklby,
 • ťažkosti s močením alebo neschopnosť močiť,
 • močenie s oneskoreným štartom,
 • zvýšená potreba močiť v noci,
 • potreba dlhšieho močenia ako obvykle,
 • znížený tok moču,
 • neobvyklé pošvové krvácanie,
 • neobvyklá menštruácia, vrátane silnej, bolestivej, nepravidelnej alebo dlhotrvajúcej, menštruácie,
 • neobvykle mierna alebo chýbajúca menštruácia,
 • bolesť v semenníkoch a miešku,
 • bolesť v hrudi,
 • pocit chladu, pocit návalu tepla,
 • nezvyčajný spôsob chôdze,
 • smäd, chvenie,
 • prírastok hmotnosti.

DUCILTIA môže mať také účinky, ktoré si nemusíte uvedomovať, ako napríklad zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov alebo hladiny
-draslíka,
-kreatín fosfokinázy,
-cukru
-cholesterolu
v krvi.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môže postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
 • závažné alergické reakcie, ktoré spôsobujú problémy s dýchaním alebo závrat sprevádzané opuchnutým jazykom alebo perami, alergické reakcie,
 • znížená funkcia štítnej žľazy, ktorá môže spôsobiť únavu alebo nárast hmotnosti,
 • dehydratácia,
 • nízke hladiny sodíka v krvi (najmä u starších ľudí; medzi príznaky patria pocit závratu, slabosti, zmätenosti, ospalosti alebo veľkej únavy, pocit na vracanie, alebo vracanie, závažnejšími príznakmi sú mdloby, záchvaty alebo pády),
 • syndróm neprimeraného vylučovania antidiuretického hormónu (SIADH),
 • samovražedné správanie,
 • mánia (nadmerná aktivita, rýchle striedanie myšlienok a znížená potreba spánku),
 • halucinácie, agresivita a hnev,
 • „sérotonínový syndróm“ (zriedkavá reakcia, ktorá môže spôsobiť pocity veľkého šťastia, ospalosti, ťažkopádnosť, nepokoj, pocit opitosti, horúčku, potenie alebo stuhnutie svalov),
 • záchvaty,
 • zvýšený vnútroočný tlak (glaukóm),
 • zápal úst, zápach z úst,
 • prítomnosť svetločervenej krvi v stolici, zápal hrubého čreva (spôsobujúci hnačku),
 • zlyhávanie pečene, žlté sfarbenie pokožky alebo očných bielkov (žltačka),
 • Stevensov-Johnsonov syndróm (závažné ochorenie, pri ktorom sa vytvárajú pľuzgieriky na koži, v ústach, očiach a pohlavných orgánoch),
 • závažná alergická reakcia spôsobujúca opuch tváre alebo hrdla (angioedém),
 • stiahnutie svalov čeľuste,
 • nezvyčajný zápach moču,
 • menopauzálne príznaky,
 • nezvyčajná tvorba materského mlieka u mužov a žien.

Veľmi zriedkavé nežiaduce účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb) zápal krvných ciev v pokožke (kožná vaskulitída).

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
DUCILTIA 30 MG TVRDÉ GASTROREZISTENTNÉ KAPSULY cps end 7x30 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
DUCILTIA 30 MG TVRDÉ GASTROREZISTENTNÉ KAPSULY cps end 28x30 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
DUCILTIA 30 MG TVRDÉ GASTROREZISTENTNÉ KAPSULY cps end 98x30 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
DUCILTIA 30 MG TVRDÉ GASTROREZISTENTNÉ KAPSULY cps end 7x30 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al) Rp n/a
DUCILTIA 30 MG TVRDÉ GASTROREZISTENTNÉ KAPSULY cps end 28x30 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al) Rp n/a
DUCILTIA 30 MG TVRDÉ GASTROREZISTENTNÉ KAPSULY cps end 98x30 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al) Rp n/a
DUCILTIA 30 MG TVRDÉ GASTROREZISTENTNÉ KAPSULY cps end 30x30 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DUCILTIA 60 MG TVRDÉ GASTROREZISTENTNÉ KAPSULY cps end 28x60 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
DUCILTIA 60 MG TVRDÉ GASTROREZISTENTNÉ KAPSULY cps end 56x60 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
DUCILTIA 60 MG TVRDÉ GASTROREZISTENTNÉ KAPSULY cps end 84x60 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
DUCILTIA 60 MG TVRDÉ GASTROREZISTENTNÉ KAPSULY cps end 98x60 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
DUCILTIA 60 MG TVRDÉ GASTROREZISTENTNÉ KAPSULY cps end 100x60 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
DUCILTIA 60 MG TVRDÉ GASTROREZISTENTNÉ KAPSULY cps end 500x60 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) Rp n/a
DUCILTIA 60 MG TVRDÉ GASTROREZISTENTNÉ KAPSULY cps end 28x60 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al) Rp n/a
DUCILTIA 60 MG TVRDÉ GASTROREZISTENTNÉ KAPSULY cps end 56x60 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al) Rp n/a
DUCILTIA 60 MG TVRDÉ GASTROREZISTENTNÉ KAPSULY cps end 84x60 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al) Rp n/a
DUCILTIA 60 MG TVRDÉ GASTROREZISTENTNÉ KAPSULY cps end 98x60 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al) Rp n/a
DUCILTIA 60 MG TVRDÉ GASTROREZISTENTNÉ KAPSULY cps end 100x60 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al) Rp n/a
DUCILTIA 60 MG TVRDÉ GASTROREZISTENTNÉ KAPSULY cps end 500x60 mg (blis.PVC/PE/PCTFE/Al) Rp n/a

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.