DOXORUBICIN "EBEWE" 2 MG/ML sol ijf 1x5 ml/10 mg (liek.inj.skl.)

SPC
Liek je určeny dospelým a deťom Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Prísny zákaz počas dojčenia Prísny zákaz počas gravidity Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista

Cena

Max. predajná cena:

2,65 €

Úhrada poisťovne:

2,65 €

Pacient platí:

0,00 €(0,00%)
Аmbulantný liek (А)*
Vývoj cien
DOXORUBICIN cena
Indikačné obmedzenie: Nie
Preskripčné obmedzenia: HEM, ONK
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 12663
Registračné číslo 44/0463/97-S
Dátum registrácie 23.10.1997
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Sandoz Pharmaceuticals d.d., Slovinsko
Účinné látky
Indikačná skupina Cytostatiká (44)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L01 Cytostatiká
L01D Cytotoxické antibiotiká a podobné lieky
L01DB Antracyklíny a podobné látky
L01DB01 Doxorubicín

Na čo sa DOXORUBICIN používa?

Solídne tumory, hemoblastózy a lymfómy, napr.: akútna myeloidná alebo lymfocytárna leukémia, Hodgkinove a Nonhodgkinove lymfómy, karcinóm prsníka, močového mechúra, bronchiálnej trubice, uteru, cervixu, ovárií, prostaty, pankreasu, žalúdka, štítnej žľazy, testes, pečene, neuroblastóm, sarkóm mäkkých tkanív, osteosarkóm, Wilmsov tumor, tumory hlavy a krku, mnohopočetný myelóm. Intravezikálna aplikácia v prípade superficiálnych neinvazívnych karcinómov močového mechúra po transuretrálnej resekcii (TUR) a k profylaxii recidív.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Myelosupresia s maximom poklesu krvných elementov v druhom týždni a návratom k norme v 3 týždni. Myelosupresia je závislá na dávke a zvyšuje sa pri súčasnom podávaní iných cytostatík alebo v kombinácii s rádioterapiou.
Je nevyhnutná dôkladná kontrola leukocytov, erytrocytov a trombocytov.
Kardiotoxicita. Pacienti liečení dávkami vyššími ako 450 mg/m2 majú 10% šancu pre vznik ťažkej obštrukčnej kardiomyopatie, ale subklinické kardiálne poškodenie môže byť detekované už pri dávkach 300 mg/m2 i nižších.
Akútna fáza – v priebehu prvých 24 hodín po začatí terapie sa objavujú na dávke nezávislé zmeny EKG, ako sú zmeny ST úseku, sínusová tachykardia, supraventrikulárna a ventrikulárna tachykardia. Tieto prejavy sú väčšinou reverzibilné, príp. môžu byť liečené antiarytmikami. Ročne boli hlásené zriedkavé prípady životohrozujúcich arytmií, ktoré sa objavili v priebehu niekoľkých minút. Po skončení arytmie môže terapia pokračovať.
Pozdná fáza – na dávke dependentná a kumulatívna indukovaná kardiotoxicita. Objavuje sa hlavne ako kongestívne zlyhanie srdca v priebehu terapie i po mesiacoch a rokoch po skončení terapie.
Alopecia bola pozorovaná často (85%). Často sa objavujú nauzea, vomitus, anorexia, gastrointestinálne kŕče, diarea. Stomatitída a ezofagitída, zriedkavo spôsobujú až ulcerácie. Zápaly v gastrointestinálnom trakte. Na začiatku terapie sa môže objaviť červené sfarbenie moču, ktoré je väčšinou reverzibilné v priebehu 48 hodín a bez akéhokoľvek významu.
Zriedkavé sú prípady hyperurikémie, nefropatia sa objavuje hlavne na začiatku terapie u pacientov s leukémiou alebo lymfómom a je spôsobená rýchlym a zvýšeným rozpadom nádorových buniek, ktorý vedie ku zvýšeným sérovým hodnotám kyseliny močovej.

Alergické reakcie: erytém, pruritus, žihľavka, horúčka, zimnica, zriedka anafylaxia.

U pacientov s predchádzajúcou alebo súčasnou rádioterapiou je zvýšené riziko lokálnych reakcií v radiačnom poli (recall fenomén); po doxorubicíne sa môžu znovu objaviť skôr vyhojené radiačné poškodenia.

Nežiaduce účinky indukované aplikačnou cestou:
Po injekcii do veľmi tenkých žíl alebo po opakovanej aplikácii do tej istej žily sa môže objaviť skleróza žíl. Závažná lokálna nekróza tkaniva v mieste vpichu sa môže objaviť v priebehu paravenóznej defektnej injekcie doxorubicínu. Nebezpečenstvo tromboflebitídy v mieste injekcie možno redukovať, ak sa dodržiavajú predpisy o spôsobe aplikácie. Zriedka sa objavuje erytém v okolí aplikovanej injekcie (pri príliš rýchlej i.v. aplikácii).

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.