DOBEXIL H SUP sup 10x250 mg/40 mg (strip Al/PE)

ľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.
- Ak sa príznaky vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte sa obrátiť na lekára.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Dobexil H sup a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť skôr ako použijete Dobexil H sup
3. Ako používať Dobexil H sup
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Dobexil H sup
6. Obsah balenia a ďalšie informácie


1. Čo je Dobexil H sup a na čo sa používa

Dobexil H sup je liek na lokálne použitie, ktorý obsahuje kombináciu dvoch liečiv (dobesilan vápenatý a lidokaín) - látok tlmiacich príznaky hemoroidálnych a ďalších ochorení konečníka.
Dobesilan vápenatý upravuje narušenú funkciu stien hemoroidálnych žíl, tlmí ich zvýšenú priepustnosť, zvyšuje ich odolnosť a znižuje tvorbu opuchov.
Lidokaín lokálne znecitliví sliznicu a pokožku a tým znižuje svrbenie a bolesť.
Na postihnuté miesta priaznivo pôsobí aj mastný charakter čapíkového základu, ktorý chráni sliznicu pred mechanickým a chemickým dráždením.

Čapíky Dobexil H sup používajú dospelí a mladiství (od 15 rokov) ako podpornú liečbu pri hemoroidoch a ďalších ochoreniach konečníka, ako sú bolestivé trhliny kože (análne fisúry) a svrbenie v okolí konečníka (pruritus ani). Potláčajú zápal a mierne príznaky ako sú zdurenie, bolesť a pálenie vo všetkých štádiách týchto ochorení. Sú vhodné najmä v prípade svrbenia.


2. Čo potrebujete vedieť skôr ako použijete Dobexil H sup

Nepoužívajte Dobexil H sup
- ak ste alergický (precitlivený) na dobesilan vápenatý, lidokaín, čapíkový základ alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku,
- ak máte ťažšie ochorenie srdca,
- ak máte ťažšie ochorenie obličiek,
- ak máte menej ako 15 rokov,
- ak ste tehotná alebo dojčíte.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Dobexilu H sup
- ak máte akékoľvek ochorenie konečníka,
- ak do 7 dní ťažkosti neustúpia, alebo sa Vaše príznaky zhoršia, alebo sa vyskytnú neobvyklé reakcie, poraďte sa so svojím lekárom. Niektoré príznaky tohto ochorenia (krvácanie a bolesť) môžu byť príznakmi iného ochorenia, ktoré vyžaduje včasnú liečbu.

Používanie a užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi a poraďte sa o vhodnosti podávania Dobexil H sup s lekárom.
Nie je známe vzájomné ovplyvnenie účinkov čapíkov Dobexil H sup a iných súčasne používaných liekov.
Upozornite lekára na to, že používate čapíky Dobexil H sup.

Používanie Dobexilu H sups jedlom a nápojmi
Dobexil H sup sa používa nezávisle od doby jedla.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Liek sa nesmie používať v tehotenstve a počas dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Liek nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako používať Dobexil H sup

Vždy používajte Dobexil H sup presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako Vám povedal Váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Čapíky sa zavádzajú do konečníka, podľa možnosti po stolici a po umytí, dvakrát denne (ráno a večer) jeden čapík. Liek nepoužívajte dlhšie ako 7 dní..

Pred každým ošetrením, a obzvlášť po stolici, treba okolie konečníka starostlivo umyť, najlepšie osprchovať studenou vodou.

Pred použitím uvoľnite čapík roztrhnutím nastrihnutej fólie nad špičkou čapíka.
Pri ochoreniach konečníka je zvlášť dôležité dbať o hygienu a starať sa o pravidelnú stolicu. Je preto nutné piť dostatočné množstvo tekutín, jesť málo korenenú stravu a stravu obsahujúcu vlákninu.

Ak použijete viac Dobexilu H sup, ako máte
Predávkovanie týmto liekom vzhľadom na jeho liekovú formu je nepravdepodobné. Pri náhodnom požití čapíka dieťaťom ihneď vyhľadajte lekára.'

Ak zabudnete použiť Dobexil H sup
Ak je to možné, aplikujte čapík, akonáhle si spomeniete. Pokiaľ to možné nie je, dávku treba vynechať a pokračovať v obvyklej dávkovacej schéme.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Dobexil H sup môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok,obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Čapíky Dobexil H sup v odporučenom dávkovaní vyvolávajú nežiaduce účinky len zriedkakedy. U citlivých jedincov sa môžu vyskytnúť alergické reakcie, napr. kožné vyrážky alebo podráždenie konečníka, ktoré sa prejavuje ako pálenie a svrbenie.
V prípade výskytu týchto nežiaducich účinkov alebo iných neobvyklých reakcií sa poraďte o ďalšom používaní s lekárom.


5. Ako uchovávať Dobexil H sup

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
Uchovávajte v suchu pri teplote do 25 °C, chráňte pred svetlom a mrazom.

Nepoužívajte Dobexil H sup po dátume exspirácie (EXP), ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Dobexil H sup obsahuje

- Liečivá sú monohydrát kalcium-dobesylátu 250 mg a lidokaín-hydrochlorid 40 mg v 1 čapíku.


- Ďalšie zložky tvoria čapíkový základ H 15 a W 35 (Witepsol H 15, Witepsol W 35), antioxidant pre tuky s butylhydroxytoluénom.

Ako vyzerá Dobexil H sup a obsah balenia

Popis lieku: biele až svetložlté čapíky torpédovitého tvaru. Balenie obsahuje 10 čapíkov.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Držiteľ
Valeant Czech Pharma s.r.o., Praha, Česká republika.

Výrobca
Zentiva k.s., Praha, Česká republika.

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy aktualizovaná v máji 2012.


Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.