DIMETHYL FUMARATE NEURAXPHARM 120 MG TVRDÉ GASTROREZISTENTNÉ KAPSULY cps end 14x120 mg (blis.Al/PVC/PVDC)

SPC
Nepodávať deťom do 13r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas gravidity Relatívny zákaz počas dojčenia

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

61,46 €
Vývoj cien
DIMETHYL FUMARATE NEURA 522 cena
Kód 0883E
Registračné číslo EU/1/22/1637/001
Dátum registrácie 13.5.2022
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Laboratorios Lesvi, S.L., Španielsko
Účinné látky
Indikačná skupina Imunopreparáty (59)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L04 Imunosupresíva (zmena WHO)
L04A Imunosupresíva (zmena WHO)
L04AX Iné imunosupresíva (zmena WHO)
L04AX07 Dimetylfumarát

Nežiaduce účinky

Závažné vedľajšie účinky
Dimethyl fumarate Neuraxpharm môže znižovať počet lymfocytov (druh bielych krviniek). Nízky počet bielych krviniek môže mať za následok zvýšené riziko infekcie vrátane rizika zriedkavého infekčného ochorenia mozgu, ktorá sa nazýva progresívna multifokálna leukoencefalopatia (PML).
PML môže mať za následok ťažké zdravotné postihnutie alebo smrť. PML sa vyskytla po 1 až 5 rokoch liečby, váš lekár má preto počas liečby pokračovať v sledovaní vašich bielych krviniek a vy máte naďalej sledovať akékoľvek možné príznaky PML, ako je uvedené nižšie. Riziko PML môže byť
vyššie, ak ste predtým užívali liek, ktorý oslabuje imunitný systém vášho tela.
Príznaky PML sa môžu podobať relapsu SM. Príznaky môžu zahŕňať novú alebo zhoršenú slabosť na jednej strane tela, nemotornosť, zmeny videnia, myslenia alebo pamäti alebo zmätenosť, alebo zmeny osobnosti alebo problémy s rečou a komunikáciou trvajúce dlhšie ako niekoľko dní. Preto je veľmi dôležité, aby ste sa čo najskôr obrátili na svojho lekára, ak si myslíte, že sa vaša SM zhoršuje alebo ak spozorujete akékoľvek nové príznaky počas liečby Dimethyl fumarate Neuraxpharm. O svojej liečbe informujte aj svojho partnera alebo opatrovateľov. Môžu sa vyskytnúť príznaky, ktoré si vy sami nemusíte uvedomiť.
→ Ihneď kontaktujte svojho lekára, ak sa u vás objaví niektorý z týchto príznakov.
Závažné alergické reakcie
Frekvencia závažných alergických reakcií sa nedá odhadnúť z dostupných údajov (nie je známa).
Sčervenanie v tvári alebo na tele je veľmi častý vedľajší účinok. Ak však sčervenanie sprevádza červená vyrážka alebo žihľavka a objavia sa u vás niektoré z nasledujúcich príznakov:
 • opuch tváre, pier, úst alebo jazyka (angioedém),
 • sipot, ťažkosti s dýchaním alebo dýchavičnosť (dyspnoe, hypoxia),
 • závraty alebo strata vedomia (hypotenzia),
môže sa jednať o závažnú alergickú reakciu (anafylaxia).
→ Prestaňte užívať Dimethyl fumarate Neuraxpharm a ihneď kontaktujte lekára.
Veľmi časté vedľajšie účinky
Môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb:
 • sčervenanie v tvári alebo na tele, pocit tepla, horúčavy, pálenia alebo svrbenia (návaly tepla),
 • riedka stolica (hnačka),
 • pocit nevoľnosti (nauzea),
 • bolesť žalúdka alebo žalúdočné kŕče.
→ Užívanie lieku s jedlom môže zmierniť vyššie uvedené vedľajšie účinky.
Počas užívania Dimethyl fumarate Neuraxpharm sa v testoch moču veľmi často zistia látky nazývané ketóny, ktoré sa prirodzene vytvárajú v tele.
Poraďte sa so svojím lekárom, ako zvládať tieto vedľajšie účinky. Váš lekár vám môže znížiť dávku.
Neznižujte si dávku, pokiaľ vám to neodporučí váš lekár.
Časté vedľajšie účinky
Môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb:
 • zápal sliznice čreva (gastroenteritída),
 • nevoľnosť (zvracanie),
 • porucha trávenia (dyspepsia),
 • zápal sliznice žalúdka (gastritída),
 • poruchy trávenia,
 • pocit pálenia,
 • návaly tepla, pocit tepla,
 • svrbenie kože (pruritus),
 • vyrážka,
 • ružové alebo červené škvrny na koži (erytém)
 • vypadávanie vlasov (alopécia).
Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu prejaviť v krvných alebo močových testoch
 • nízka hladina bielych krviniek (lymfopénia, leukopénia) v krvi. Znížený počet bielych krviniek znamená, že vaše telo je menej schopné bojovať s infekciou. Ak máte závažnú infekciu (napríklad zápal pľúc), ihneď informujte svojho lekára.
 • proteíny (albumín) v moči,
 • zvýšené hladiny pečeňových enzýmov (ALT, AST) v krvi.
Menej časté vedľajšie účinky
Môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb:
 • alergické reakcie (hypersenzitivita),
 • zníženie počtu krvných doštičiek.
Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)
 • zápal pečene a zvýšenie hladín pečeňových enzýmov (ALT alebo AST v kombinácii s bilirubínom),
 • herpes zoster (pásový opar) s príznakmi, ako sú pľuzgiere, pálenie, svrbenie alebo bolesť kože zvyčajne na jednej strane hornej časti tela alebo tváre, a ďalšími príznakmi, ako je horúčka a slabosť v začiatočných štádiách infekcie, po ktorých nasleduje znížená citlivosť, svrbenie alebo červené škvrny so silnou bolesťou,
 • vodnatý výtok z nosa (rhinorea).
Deti (vo veku od 13 rokov) a dospievajúci
Vyššie uvedené vedľajšie účinky sa vzťahujú aj na deti a dospievajúcich.
Niektoré vedľajšie účinky boli hlásené častejšie u detí a dospievajúcich ako u dospelých, napr. bolesť hlavy, bolesť žalúdka alebo žalúdočné kŕče, vracanie, bolesť hrdla, kašeľ a bolestivá menštruácia.
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.