DIFFERINE GÉL gel der 1x30 g (tuba Al)

ormácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Differine gél a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Differine gél
3. Ako používať Differine gél
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Differine gél
6. Ďalšie informácie1. ČO JE DIFFERINE GÉL A NA ČO SA POUŽÍVA

Differine gél obsahuje liečivo nazývané adapalén, látku podobnú retinoidu s protizápalovými a komedolytickými (rozpúšťajúcimi upchané póry) účinkami.

Differine gél sa používa na lokálnu (miestnu) liečbu acne vulgaris. Differine gél je vhodný na liečbu akné, ktoré sa nachádza na tvári, na hrudníku a na chrbte.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE DIFFERINE GÉL

Nepoužívajte Differine gél
- keď ste alergický (precitlivený) na adapalén alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Differine gélu.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Differine gélu
  • ak ste v nedávnej minulosti používali lieky, ktoré spôsobujú olupovanie kože, počkajte pred začatím liečby gélom Differine pokým príznaky podráždenia pokožky nevymiznú.
  • ak sa liek dostane do kontaktu s očami, ústami, nosovými dierkami alebo sliznicami, okamžite ich vypláchnite teplou vodou.
  • ak počas liečby používate kozmetické prípravky, vyberajte si také, ktoré nepodporujú tvorbu uhrov a nemajú sťahujúce účinky.
  • ak počas liečby vystavíte svoju pokožku slnku alebo umelému UV žiareniu vrátane horského slnka, môže dôjsť k jej ďalšiemu podráždeniu. Počas liečby preto nevystavujte svoju pokožku slnku ani UV lampe a pri pohybe na slnku sa chráňte pokrývkou hlavy a ochrannými prípravkami obsahujúcimi ochranné UV filtre.
  • V prípade náhodného vystavenia sa slnku, vynechajte použitie krému Differine počas daného dňa a v nasledujúci deň, a ak je pokožka spálená, s použitím krému Differine musíte počkať až do jej úplného zahojenia.

Používanie/užívanie iných liekov
I keď nie sú známe žiadne interakcie s inými liekmi na vonkajšie použitie, Differine gél sa nemá používať súbežne s inými retinoidmi alebo liekmi s podobným mechanizmom účinku.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a dojčenie
Differine gél sa nemá používať počas tehotenstva.
Ak počas liečby gélom Differine otehotniete, musíte prerušiť liečbu a ihneď ako je to možné informovať svojho lekára, aby Vás ďalej sledoval.

Differine gél sa môže používať počas dojčenia. Aby sa zabránilo kontaktu dojčaťa, má sa zabrániť nanášaniu gélu Differine na hrudník.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Differine gél nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo a obsluhu strojov.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Differine gélu
Pomocná látka metylparabén (E218) môže spôsobiť alergické reakcie (môžu sa objaviť po ukončení liečby). Pomocná látka propylénglykol môže dráždiť pokožku.


3. AKO POUŽÍVAŤ DIFFERINE GÉL

Vždy používajte Differine gél presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Differine gél má nanáša na postihnuté miesta raz denne, zvyčajne večer.
Po umytí a osušení kože naneste gél v tenkej vrstve na postihnuté miesta okrem očí, pier a slizníc a nosových dierok.

Po použití gélu Differine si umyte ruky.

Ak je kožná reakcia príliš výrazná (začervenanie, olupovanie kože), poraďte sa so svojím lekárom, ktorý liečbu upraví. V každom prípade dodržujte presne pokyny lekára.

Prvé známky zlepšenia sa objavujú po štyroch až ôsmych týždňoch liečby. Ďalšie zlepšenie sa môže posúdiť po troch mesiacoch liečby. Trvanie liečby je 3 – 5 mesiacov.

Differine gél je určený na použitie len u dospelých a dospievajúcich starších ako 12 rokov.

Ak použijete viac Differine gélu ako máte
Častejšie nanášanie lieku nevedie k rýchlejšiemu a výraznejšiemu liečebnému účinku, ale môže vyvolať začervenanie a olupovanie kože.

Ak zabudnete použiť Differine gél, nenanášajte vynechanú dávku, ale jednoducho naneste vašu ďalšiu dávku vo zvyčajnom čase. Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak vynecháte viac dávok, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
'

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Differine gél môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Differine gél môže spôsobiť nasledujúce vedľajšie účinky:

Časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa menej ako u 1 z 10 pacientov):
- suchá pokožka
- podráždenie pokožky
- pocit pálenia pokožky
- začervenanie pokožky (erytém)

Menej časté vedľajšie účinky (vyskytujú sa menej ako u 1 zo 100 pacientov):
- miestna reakcia na pokožke (kontaktná dermatitída)
- nepríjemný pocit na pokožke
- spálenie slnkom
- svrbenie pokožky (pruritus)
- olupovanie pokožky (exfoliácia)
- vzplanutie akné

Neznáme (z dostupných údajov):
Bolesť alebo opuch pokožky a podráždenie pokožky, začervenanie, svrbenie alebo opuch očného viečka
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ DIFFERINE GÉL

Uchovávajte pri teplote do 25 ºC.

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Differine gél po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a tube po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Differine gél obsahuje

- Liečivo je adapalén. 1 gram dermálneho gélu obsahuje 1 mg adapalénu (0,1 %)
- Ďalšie zložky sú karbomér, propylénglykol, poloxamér, dinátriumedetát, metylparabén, fenoxyetanol, hydroxid sodný, čistená voda


Ako vyzerá Differine gél a obsah balenia
Obsah balenia: Differine gél sa dodáva v tube s obsahom 30 gramov gélu.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

GALDERMA INTERNATIONAL
929 27 La Défense Cedex
FRANCÚZSKO

Výrobca
Laboratoires GALDERMA
74540 ALBY SUR CHERAN
FRANCÚZSKO

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v marci 2012

Súvisiace články

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.