DICYNONE 250 tbl 100x250 mg (blis.Al/PVDC/PVC/PVDC)

SPC
m (bezvodá kyselina citrónová), povidonum (povidón), magnesii stearas (magnéziumstearát).

Farmakoterapeutická skupina
Antihemoragikum, hemostatikum.

Charakteristika
Etamsylát je syntetická látka s antihemoragickým a angioprotektívnym účinkom. Ovplyvňuje počiatočnú fázu zástavy krvácania (interakciu endotelu a trombocytov). Zvýšením adhezivity doštičiek a úpravou kapilárnej rezistencie znižuje dobu krvácania a krvné straty.
Etamsylát nemá vazokonstrikčný účinok, neovplyvňuje fibrinolýzu ani aktivitu plazmatických koagulačných faktorov.

Farmakokinetika

Po podaní 500 mg etamsylátu perorálne sa dosiahne maximálna plazmatická hladina 15 μg/ml po 4 hodinách. Biologická dostupnosť nie je známa. Väzba na plazmatické proteíny je približne 95 %. Plazmatický polčas je približne 3,7 h. V organizme sa nemetabolizuje. Približne 72 % podanej dávky sa vylúči močom počas 24 hodín.
Etamsylát prestupuje placentárnou bariérou. Materská a pupočníková krv obsahujú rovnaké koncentrácie etamsylátu. Nie je známe, či sa etamsylát vylučuje do materského mlieka. Nie je známe, či sa farmakokinetické vlastnosti etamsylátu menia u pacientov s ochoreniami obličiek alebo pečene.

Indikácie
V chirurgii: prevencia a liečba predoperačného alebo pooperačného krvácania v silne prekrvených tkanivách u všetkých druhov operácií: v otorinolaryngológii, gynekológii, pôrodníctve, urológii, stomatológii, očnom lekárstve, plastickej a rekonštrukčnej chirurgii.
V internom lekárstve: prevencia a liečba kapilárneho krvácania rôznej etiológie a lokalizácie: hematúria, hemateméza, meléna, epistaxa, krvácanie z ďasien.
V gynekológii: metrorágia, primárna alebo sekundárna (vnútromaternicové teliesko) menorágia bez organického patologického nálezu.

Kontraindikácie
Akútna porfýria.
 
Nežiaduce účinky
Zriedkavé: bolesti žalúdka, nauzea, bolesti hlavy, vyrážka.
Vo väčšine prípadov tieto symptómy spontánne ustúpia. Ak pretrvávajú, treba znížiť dávkovanie alebo vysadiť liečbu.
Akékoľvek nežiaduce účinky, aj iné ako sú uvedené v tomto odstavci, treba oznámiť ošetrujúcemu lekárovi.

Interakcie
U perorálnej formy Dicynonu 250 zatiaľ nie sú známe interakcie.


Dávkovanie a spôsob podávania
Dospelí:
Predoperačne: 1-2 tablety (250-500 mg) 1 hodinu pred chirurgickým zákrokom.
Pooperačne: 1-2 tablety (250-500 mg) opakovane každých 4-6 hodín, kým trvá riziko krvácania.
Interné lekárstvo: zvyčajne 2 tablety 2 až 3-krát denne (1000-1500 mg) spolu s jedlom, zapiť malým množstvom tekutiny, trvanie liečby závisí od dosiahnutých výsledkov.'
Gynekológia, pri meno-metrorágii: 2 tablety 3-krát denne (1500 mg) spolu s jedlom, zapiť malým množstvom tekutiny. Liečba trvá 10 dní a začína 5 dní pred očakávaným začiatkom menštruácie.
Deti:
polovičné dávky ako pre dospelých.

Osobitné upozornenia
Ak sa Dicynone 250 podáva na zníženie nadmerného a/alebo prolongovaného menštruačného krvácania a nedôjde k zlepšeniu, treba hľadať a vylúčiť možné patologické príčiny.

Tehotenstvo a dojčenie

Tehotenská kategória C: chýbajú štúdie u gravidných žien alebo zvierat.
Z bezpečnostných dôvodov by sa Dicynone 250 nemal podávať počas prvého trimestra gravidity, počas druhého a tretieho trimestra by sa mal podávať iba ak predpokladaný prospech liečby prevýši potenciálne riziko pre plod. Keďže chýbajú údaje o prestupe do materského mlieka, neodporúča sa dojčiť v priebehu liečby, alebo prerušiť liečbu, ak sa pokračuje v dojčení.

Predávkovanie

Príznaky predávkovania nie sú známe. V prípade predávkovania treba nasadiť symptomatickú liečbu.

Varovanie
Nepoužívať po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale za skratkou EXP.

Balenie
20 a 100 tabliet.

Uchovávanie
Nevyžaduje zvláštne podmienky. Uschovávať mimo dosahu detí.

Dátum poslednej revízie
Marec 2009
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.