DESLORATADINE GLENMARK 5 MG TABLETY tbl 50x5 mg (blis.Al/Al)

SPC
Nepodávať deťom do 12r. Liek obsahuje cukry Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Max. predajná cena:

3,44 €

Úhrada poisťovne:

2,70 €

Pacient platí:

0,74 €(21,51%)
Čiastočne hradený ZP (S)*
Vývoj cien
DESLORATADINE GLENMARK cena
Indikačné obmedzenie: Nie
Preskripčné obmedzenia: Nie
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 3527D
Registračné číslo 24/0027/20-S
Dátum registrácie 5.2.2020
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Česko
Účinné látky
Indikačná skupina Antihistaminiká, histamín (24)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
R RESPIRAČNÝ SYSTÉM
R06 Antihistaminiká pre celkovú aplikáciu
R06A Antihistaminiká pre celkovú aplikáciu
R06AX Iné antihistaminiká pre systémovú aplikáciu
R06AX27 Dezloratadín

Na čo sa DESLORATADINE GLENMARK používa?

Desloratadine Glenmark 5 mg je liek proti alergii, ktorý nevyvoláva ospalosť. Pomáha kontrolovať vašu alergickú reakciu a jej príznaky.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Po uvedení dezloratadínu na trh boli veľmi zriedkavo hlásené prípady závažných alergických reakcií (ťažkosti s dýchaním, sipot, svrbenie, žihľavka a opuch tváre, jazyka alebo hrdla). Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto závažných vedľajších účinkov, prestaňte užívať tento liek a ihneď vyhľadajte okamžitú lekársku pomoc.

V klinických skúšaniach u dospelých boli vedľajšie účinky skoro také isté, ako keď sa užívalo len placebo (tableta bez liečiva). Avšak častejšie ako pri placebe boli hlásené únava, sucho v ústach a bolesť hlavy. U dospievajúcich bola najčastejšie hláseným vedľajším účinkom bolesť hlavy.

V klinických skúšaniach s dezloratadínom boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky:

Časté: nasledujúce účinky môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
 • únava
 • sucho v ústach
 • bolesť hlavy

Dospelí
Po uvedení Desloratadine Glenmark 5 mg na trh boli nasledujúce vedľajšie účinky hlásené ako:

Veľmi zriedkavé: nasledujúce účinky môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb
 • závažné alergické reakcie
 • rýchly tlkot srdca
 • vracanie
 • závrat
 • bolesť svalov
 • nepokoj so zvýšenými pohybmi tela
 • vyrážka
 • bolesť brucha
 • podráždenie žalúdka
 • ospalosť
 • halucinácie
 • zápal pečene
 • búšenie alebo nepravidelný tlkot srdca
 • nevoľnosť (nauzea)
 • hnačka
 • neschopnosť spať
 • záchvaty
 • nezvyčajné výsledky vyšetrení činnosti pečene

Neznáme: častosť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov
 • nezvyčajná slabosť
 • zožltnutie kože a/alebo očí
 • zvýšená citlivosť kože na slnko, dokonca aj v prípade zamračeného počasia a na UV (ultrafialové) žiarenie, napríklad UV žiarenie v soláriu
 • zmena srdcového rytmu
 • nezvyčajné správanie
 • agresivita
 • zvýšenie telesnej hmotnosti
 • zvýšená chuť do jedla

Deti
Neznáme: častosť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov
 • pomalý tep srdca
 • zmena srdcového rytmu
 • nezvyčajné správanie
 • agresivita
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.