DENTINOX - GEL N gel dnt 1x10 g (tuba Al)

sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
 • Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

 • V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
  1. Čo je Dentinox - gel N a na čo sa používa
  2. Skôr ako použijete Dentinox - gel N
  3. Ako používať Dentinox - gel N
  4. Možné vedľajšie účinky
  5. Ako uchovávať Dentinox - gel N
  6. Ďalšie informácie


  1. ČO JE DENTINOX - GEL NA NA ČO SA POUŽÍVA

  Dentinox - gel N je zubný gél, jeho preventívne použitie umožňuje bezbolestné prerezanie prvých zúbkov, celého mliečneho chrupu a neskôr stoličiek.
  Dentinox - gel N obsahuje látky xylitol a sorbitol, ktoré nahradzujú cukor a preto pri jeho používaní nedochádza k poškodzovaniu zubov.

  Dentinox - gel N sa používa na predchádzanie bolestí a zápalu pri prerezávaní detských zubov.


  2. SKÔR AKO POUŽIJETE DENTINOX - GEL N

  Neužívajte Dentinox - gel N
  - keď je vaše dieťa alergické (precitlivené) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Dentinox - gel N. Pri známej precitlivenosti na lidokaín a iné anestetiká amidového typu alebo precitlivenosti na rumanček sa liek nesmie používať.

  Buďte zvlášť opatrný pri užívaní lieku Dentinox - gel N
  - ak má vaše dieťa nejaké iné ochorenie alebo alergiu, informujte svojho lekára alebo lekárnika.
  - pri pretrvávaní ťažkostí, alebo ak sa nedostaví očakávaný účinok, poraďte sa s lekárom.

  Užívanie iných liekov
  Nie sú známe interakcie s inými liekmi.

  Ak vaše dieťa v poslednom čase užívalo ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

  Tehotenstvo a dojčenie
  Dentinox - gel N je určený na lokálne použitie špeciálne u malých detí.
  Vzhľadom na špeciálnu indikáciu lieku, je jeho používanie počas gravidity a dojčenia nepravdepodobné.

  Liek je určený malým deťom.

  Vedenie vozidla a obsluha strojov
  Liek Dentinox - gel N nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.


  3. AKO UŽÍVAŤ DENTINOX - GEL N

  Vždy používajte Dentinox - gel N presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

  Ošetrenie sa robí 2 až 3-krát denne, najmä po jedle a pred spaním.

  Dentinox - gel N je určený na lokálnu (miestnu) aplikáciu v oblasti postihnutého ďasna. Pri prvých príznakoch prerezávania zubov naneste malé množstvo zubného gélu vo veľkosti hrášku čistým prstom alebo čistou vatičkou na paličke na postihnuté miesto ďasna a zľahka vmasíruje.

  Dentinox - gel N sa môže používať kým sa neprerežú všetky mliečne zuby. Liek je určený pre deti od 5 mesiacov.

  To isté platí pri neskoršom prerezávaní stoličiek.

  Ak použijete viac zubného gélu Dentinox - gel N ako máte
  Vzhľadom na nízku dávku jednotlivých zložiek lieku a veľkosť balenia (10 g), predávkovanie nie je pravdepodobné.
  Nebol hlásený žiaden prípad predávkovania.

  Ak zabudnete použiť Dentinox - gel N
  Nepoužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku, ale pokračujte v používaní lieku tak, ako Vám predpísal lekár alebo ako je popísané v tejto písomnej informácii.

  Ak prestanete používať Dentinox - gel N
  Žiadne ťažkosti neboli zaznamenané.

  Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


  4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

  Tak ako všetky lieky, aj Dentinox - gel N môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

  V ojedinelých prípadoch sa môžu vyskytnúť príznaky precitlivenosti na lidokaín, ktorá sa môže prejaviť svrbením, kožnou vyrážkou alebo opuchom. Rumanček môže byť príčinou alergických reakcií.
  Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný, alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.'


  5. AKO UCHOVÁVAŤ DENTINOX - GEL N

  Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C, chráňte pred svetlom.

  Dentinox - gel N uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

  Nepoužívajte liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a tube. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

  Použiteľnosť lieku po prvom otvorení tuby nie je nijako obmedzená v prípade, že je Dentinox - gel N uchovávaý v dobre uzatvorenom obale.

  Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.
   

  6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

  Čo Dentinox - gel N obsahuje
  Liečivá sú lidocaini hydrochloridum monohydricum (monohydrát lidokaíniumchloridu) 3,4 mg, matricariae tinctura (rumančeková tinktúra) 150,0 mg, lauromacrogolum (lauromakrogol) 3,2 mg v 1 g zubného gélu.

  Ďalšie zložky sú propylenglycolum (propylénglykol), xylitolum (xylitol), sorbitoli solutio 70 % (sorbitol 70 % krištalizujúci), dinatrii edetas anhydricus (edetan disodný), carbomerum 934 P (karbomér 934 P), natrii hydroxidum (hydroxid sodný), polysorbatum 20 (polysorbát 20), saccharinum natricum dihydricum (dihydrát sodnej soli sacharínu), mentholum (mentol), aqua purificata (čistená voda).

  Ako vyzerá Dentinox - gel N a čo obsahuje balenie
  Dentinox - gel N je priehľadný žltohnedý gél s vôňou po rumančeku a mentole.
  Dodáva sa v hliníkovej tube s vnútorným ochranným lakom z epoxyfenolovej živice s polyetylénovým skrutkovacím uzáverom, v papierovej škatuli a s písomnou informáciou pre používateľov, s obsahom balenia 10 g.

  Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
  Dentinox Gesellschaft für pharmazeutische Präparate
  Lenk & Schuppan KG
  Nunsdorfer Ring 19
  D-12277 Berlin
  Nemecko

  Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte, prosím, miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

  Schwabe Slovakia s.r.o.
  Grösslingová 58
  811 09 Bratislava
  Tel.: +421-2/529 24 583
  E-mail: asi@computel.sk

  Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 2/2011.

  Neprehliadnite ďalšie prípravky

  Vybrané lieky
  Nevybrali ste žiadny liek.
  vyber
  Naposledy ste si pozerali
  LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.