CONCERTA 36 MG TABLETY S PREDĹŽENÝM UVOĽŇOVANÍM tbl plg 30x36 mg (fľ.HDPE)

SPC
ného programu, ktorý zvyčajne zahŕňa:
· psychologickú
· výchovnú a
· sociálnu liečbu.
Predpisujú ho iba lekári, ktorí majú skúsenosti s problémovým správaním detí a mladých ľudí. Napriek tomu, že ADHD sa nedá úplne vyliečiť, možno ho zvládnuť použitím liečebných programov.

O ADHD

Deťom a mladým ľuďom s ADHD spôsobuje ťažkosti:
· v pokoji sedieť a
· sústrediť sa.
Nie je ich chybou, že tieto veci nezvládajú.

Veľa detí a mladých ľudí sa snaží tieto veci robiť. S ADHD môžu však predstavovať problém v každodennom živote. Deti a mladí ľudia s ADHD môžu mať ťažkosti s učením a robením domácich úloh. Môže byť pre nich náročné správať sa dobre doma, v škole alebo na iných miestach.
ADHD neovplyvňuje inteligenciu dieťaťa alebo mladého človeka.


2. skôr ako VY alebo VAŠE DIEŤA Užije METYLFENIDÁT

Neužívajte metylfenidát, ak Vy alebo Vaše dieťa:

· je alergické (precitlivené) na metylfenidát alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek CONCERTY (uvedené v časti 6),
· má problém so štítnou žľazou
· má zvýšený vnútroočný tlak (glaukóm),
· má tumor nadobličky (feochrómocytóm),
· má problém s jedením, keď necíti hlad alebo chce jesť – ako napr. „anorexia nervosa“,
· má vysoký krvný tlak alebo zúžené cievy, čo môže spôsobiť bolesť rúk alebo nôh,
· má problémy so srdcom – ako napr. srdcový infarkt, nepravidelný tep srdca, bolesť a nevoľnosť v hrudníku, zlyhanie srdca, ochorenie srdca alebo vrodená porucha srdca
· má problém s cievami v mozgu – ako napr. mozgová príhoda, opuch a oslabenie časti cievy (aneuryzma), zúženie alebo nepriechodnosť ciev, alebo zápal ciev (vaskulitída),
· v súčasnosti užíva alebo v posledných 14 dňoch užívalo antidepresíva (známe ako inhibítor monoaminooxidázy) – pozri Užívanie iných liekov
· má problémy s mentálnym zdravím, ako napr.:
-  „psychopatická“ alebo „hraničná porucha osobnosti“
- neprirodzené myšlienky alebo predstavy alebo ochorenie nazývané „schizofrénia“
- znaky závažnej poruchy nálady ako:
o samovražedné myšlienky
o závažná depresia, keď sa cíti veľmi smutné, bezcenné alebo bezradné
o mánia, keď sa cíti mimoriadne podráždené, príliš aktívne a nemá zábrany
Metylfenidát nepoužívajte, ak sa Vás alebo Vášho dieťaťa týka ktorékoľvek z vyššie uvedeného. Ak si nie ste istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika skôr, ako Vy alebo Vaše dieťa užijete metylfenidát. Metylfenidát môže tieto problémy zhoršiť.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní CONCERTY, ak Vy alebo Vaše dieťa:

· má problémy s pečeňou alebo obličkami
· má ťažkosti s prehĺtaním alebo prehĺtaním celých tabliet
· má zúžené alebo nepriechodné črevá alebo pažerák
· má záchvaty (kŕče, epilepsiu) alebo abnormálny elektroencefalogram (EEG)
· niekedy zneužívalo alebo bolo závislé na alkohole, liekoch na predpis alebo drogách
· je žena a už má menštruáciu (pozri nižšie časť „Tehotenstvo a dojčenie“)
· má ťažko kontrolovateľné, opakované zášklby niektorej časti tela alebo vydáva opakované zvuky a slová
· má vysoký krvný tlak
· má srdcové ochorenie, ktoré nie je uvedené vyššie v časti „Neužívajte“
· má mentálne ochorenie, ktoré nie je uvedené vyššie v časti „Neužívajte“. Iné mentálne ochorenia zahŕňajú:
- zmeny nálady (z mánie do depresie – nazývané „bipolárna porucha“)
- začína byť agresívne alebo nepriateľské, alebo sa agresivita zhoršuje
- vidí, počuje alebo cíti veci, ktoré neexistujú (halucinácie)
- verí veciam, ktoré nie sú pravdivé (bludy)
- je mimoriadne podozrievavé (paranoja)
- je rozrušené, úzkostlivé alebo napäté
- cíti sa deprimované alebo previnilé.
Pred začatím liečby povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak sa niečo z vyššie uvedeného týka Vás alebo u Vášho dieťaťa. Metylfenidát môže tieto problémy zhoršiť. Váš lekár bude sledovať, ako liek vplýva na Vás alebo na Vaše dieťa.

Kontroly, ktoré vykoná Váš lekár skôr, ako začnete užívať metylfenidát

Tieto kontroly slúžia na to, aby lekár mohol rozhodnúť, či je metylfenidát vhodný liek pre Vás alebo Vaše dieťa. Lekár sa s Vami porozpráva:
· o akýchkoľvek iných liekoch, ktoré užívate Vy alebo Vaše dieťa,
· či sa vo Vašej rodine vyskytlo nejaké náhle nevysvetliteľné úmrtie,
· o akýchkoľvek iných zdravotných problémoch (ako napr. problémy so srdcom), ktoré sa mohli vyskytnúť u Vás alebo vo Vašej rodine,
· ako sa cítite Vy alebo Vaše dieťa, napríklad ako sa cítite po emocionálnej stránke, či máte zvláštne myšlienky alebo či ste Vy alebo Vaše dieťa mali niektorý z týchto pocitov v minulosti,
· či sa vo Vašej rodine vyskytujú tiky (ťažko kontrolovateľné, opakované zášklby niektorej časti tela alebo vydávanie opakovaných zvukov a slov)
· akékoľvek psychické problémy či problémy so správaním, ktoré máte alebo ste mali v minulosti Vy, Vaše dieťa alebo iní členovia rodiny. Váš lekár bude zisťovať, či u Vás alebo Vášho dieťaťa existuje riziko zmien nálady (z mánie do depresie – nazývané „bipolárna porucha“). Ďalej odoberie psychiatrickú anamnézu Vás a Vášho dieťaťa a bude zisťovať, či sa u niekoho z Vašej rodiny vyskytla samovražda, bipolárna porucha alebo depresia.
Je dôležité, aby ste svojmu lekárovi poskytli všetky informácie, ktoré máte. Lekárovi to pomôže rozhodnúť, či je metylfenidát správny liek pre Vás alebo Vaše dieťa. Váš lekár možno rozhodne, že budete potrebovať ďalšie lekárske testy skôr ako Vy alebo Vaše dieťa začnete užívať tento liek.

Užívanie iných liekov


Neužívajte metylfenidát, ak Vy alebo Vaše dieťa:
· užíva liek nazývaný „inhibítor monoaminooxidázy“ (IMAO) používaný na liečbu depresie, alebo ste užívali takýto liek za posledných 14 dní. Užívanie IMAO s metylfenidátom môže spôsobiť náhle zvýšenie krvného tlaku.

Ak Vy alebo Vaše dieťa užívate ďalšie lieky, metylfenidát môže ovplyvniť, do akej miery účinkujú alebo môžu spôsobiť vedľajšie účinky. Ak Vy alebo Vaše dieťa užívate niektorý z nasledujúcich liekov, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom pred začatím užívania metylfenidátu:
· iné lieky na depresiu
· lieky na závažné mentálne poruchy
· lieky na epilepsiu
· lieky užívané na zníženie alebo na zvýšenie krvného tlaku
· niektoré prípravky na kašeľ a nádchu s obsahom liečiv, ktoré môžu ovplyvniť krvný tlak. Je dôležité poradiť sa s lekárnikom, keď si kupujete niektorý z týchto liekov
· lieky, ktoré riedia krv na zabránenie tvorby krvných zrazenín.
Ak si nie ste istý, či liek, ktorý užívate Vy alebo Vaše dieťa, patrí do vyššie uvedeného zoznamu, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika skôr, ako užijete metylfenidát.

Ak Vy alebo Vaše dieťa užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pred operáciou

Povedzte svojmu lekárovi, ak Vy alebo Vaše dieťa podstúpi operáciu. Metylfenidát sa nemá užiť v deň operácie, ak sa použije istý typ anestetika. Je to v dôsledku rizika náhleho zvýšenia krvného tlaku počas operácie.

Testovanie na užívanie drog

Tento liek môže spôsobiť pozitívny výsledok pri testovaní na užívanie drog. Týka sa to testovania používaného pri športe.

Užívanie metylfenidátu s alkoholom

Pri užívaní tohto lieku nepite alkohol. Alkohol môže zhoršiť vedľajšie účinky tohto lieku. Pamätajte, že niektoré potraviny a lieky obsahujú alkohol.

Tehotenstvo a dojčenie

Nie je známe, či má metylfenidát vplyv na nenarodené dieťa. Skôr ako užijete metylfenidát, oznámte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak ste Vy alebo Vaša dcéra:
· sexuálne aktívna. Váš lekár Vás bude informovať o antikoncepcii.
· tehotná alebo sa domnievate, že môžete byť tehotná; Váš lekár rozhodne, či sa má metylfenidát užívať.
· dojčíte alebo plánujete dojčiť. Je možné, že metylfenidát prestupuje do materského mlieka. Váš lekár preto rozhodne, či by ste Vy alebo Vaša dcéra mali dojčiť, ak užívate metylfenidát.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Počas užívania metylfenidátu môžete Vy alebo Vaše dieťa pociťovať závraty, mať problémy so zaostrovaním alebo vidieť zahmlene. Ak sa to stane, môže byť nebezpečné vykonávať činnosti, ako napríklad viesť vozidlo, obsluhovať stroje, jazdiť na bicykli alebo na koni alebo liezť po stromoch.

Dôležité informácie o niektorých zložkách CONCERTY

Tento liek obsahuje laktózu (druh cukru). Ak Vy alebo Vaše dieťa neznášate niektoré typy cukrov, obráťte sa na svojho lekára skôr, ako začnete užívať tento liek.


3. Ako užívaŤ CONCERTU

Koľko lieku užiť


Vy alebo Vaše dieťa musíte vždy užiť presne toľko lieku CONCERTA, koľko Vám predpísal lekár. Ak si nie ste istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
· Váš lekár zvyčajne začne liečbu s najnižšou dávkou a v prípade potreby ju bude postupne zvyšovať.
· maximálna denná dávka je 54 mg.
· vy alebo Vaše dieťa musíte užívať CONCERTU spolu s pohárom vody jedenkrát denne ráno. Tableta sa musí prehltnúť celá, nesmie sa žuť, lámať alebo drviť. Môže sa užívať s jedlom alebo bez neho.

Tableta sa niekedy úplne nerozpustí po tom, ako sa z nej úplne uvoľní liečivo, pričom jej obal sa niekedy môže objaviť v stolici, čo je normálny nález.

Ak sa Vy alebo Vaše dieťa necítite po mesiaci liečby lepšie

Ak sa Vy alebo Vaše dieťa necítite lepšie, povedzte to svojmu lekárovi. Môže rozhodnúť, že je potrebná iná liečba.

Nesprávne užívanie CONCERTY

Ak sa CONCERTA neužíva správne, môže to spôsobiť poruchy správania. Tiež to môže spôsobiť, že sa Vy alebo Vaše dieťa stane závislé na tomto lieku. Povedzte svojmu lekárovi, ak Vy alebo Vaše dieťa niekedy zneužilo alebo bolo závislé na alkohole, liekoch na predpis alebo drogách.

Tento liek je iba pre Vás alebo pre Vaše dieťa. Nedávajte ho nikomu inému ani vtedy, ak sa zdá, že ich príznaky sú rovnaké.

Ak Vy alebo Vaše dieťa užijete viac CONCERTY, ako máte

Ak Vy alebo Vaše dieťa užijete príliš veľa lieku, ihneď kontaktujte lekára alebo zavolajte sanitku a oznámte, koľko lieku sa užilo.

K príznakom predávkovania môže patriť: vracanie, pocit nepokoja, trasenie, intenzívne nekontrolovateľné pohyby, svalové zášklby, záchvaty (môže po nich nasledovať kóma), pocit veľkého šťastia, zmätenosť, videnie, vnímanie alebo počutie vecí, ktoré neexistujú (halucinácie), potenie, návaly, bolesť hlavy, vysoká horúčka, zmeny srdcového tepu (pomalý, rýchly alebo nepravidelný), vysoký krvný tlak, rozšírené zrenice a sucho v nose a v ústach.

Ak Vy alebo Vaše dieťa zabudnete užiť CONCERTU

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Ak Vy alebo Vaše dieťa zabudnete dávku užiť, počkajte, kým príde čas na ďalšiu dávku.

Ak Vy alebo Vaše dieťa prestanete užívať CONCERTU

Ak Vy alebo Vaše dieťa náhle prestanete užívať tento liek, príznaky ADHD sa môžu vrátiť, alebo sa môžu objaviť nežiaduce účinky ako depresia. Skôr ako úplne prestanete liek užívať, Váš lekár bude postupne znižovať množstvo denne užívaného lieku. Porozprávajte sa so svojím lekárom skôr, ako prestanete užívať CONCERTU.

Veci, ktoré vykoná Váš lekár počas liečby

Váš lekár urobí niektoré vyšetrenia
· skôr ako Vy alebo Vaše dieťa začnete s užívaním – aby sa uistil, že je CONCERTA bezpečná a bude pre Vás prínosom.
· potom ako Vy alebo Vaše dieťa začnete s užívaním – najmenej každých 6 mesiacov, ale pravdepodobne častejšie. Urobí ich aj pri zmene dávky.
· tieto vyšetrenia budú obsahovať:
- sledovanie chuti do jedla
- meranie výšky a hmotnosti
- meranie krvného tlaku a pulzu
- sledovanie zmien nálady, psychického stavu alebo iných nezvyčajných pocitov, alebo či sa tieto zhoršili počas užívania CONCERTY.

Dlhodobá liečba

Liečba CONCERTOU nemusí byť stanovená na neurčitý čas. Ak Vy alebo Vaše dieťa užívate CONCERTU viac ako rok, Váš lekár by mal na krátky čas zastaviť liečbu, napr. počas školských prázdnin. Zistí sa tým, či je liek ešte stále potrebný.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj metylfenidát môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Napriek tomu, že u niektorých ľudí sa vyskytnú vedľajšie účinky, väčšina ľudí pociťuje prínos metylfenidátu. Váš lekár sa s Vami porozpráva o týchto vedľajších účinkoch.

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Ak sa u Vás vyskytnú nižšie uvedené vedľajšie účinky, ihneď vyhľadajte lekára:

Časté (postihujú menej ako 1 z 10 osôb)
· nepravidelný tlkot srdca (palpitácie)
· zmeny nálady alebo nestála nálada alebo zmeny osobnosti

Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb)
· myšlienky na samovraždu alebo samovražedné pocity
· videnie, cítenie alebo počutie vecí, ktoré nie sú skutočné, sú to známky psychózy
· nekontrolovateľná reč a pohyby tela (Tourettov syndróm)
· známky alergie ako vyrážka, svrbenie alebo žihľavka na koži, opuch tváre, pier, jazyka alebo iných častí tela, skrátenie dychu, sipot alebo problémy s dýchaním


Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 osôb)
· pocit mimoriadneho nadšenia, prílišná aktivita a správanie bez zábran (mánia)

Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 osôb)
· srdcový infarkt
· náhla smrť
· pokus o samovraždu
· kŕče (záchvaty, epilepsia)
· olupovanie kože alebo fialovo červené fľaky
· zápal alebo nepriechodnosť ciev v mozgu
· svalové kŕče, ktoré nemôžete ovládať, postihujúce oči, hlavu, krk, telo a nervový systém – z dôvodu dočasného nedostatočného prívodu krvi do mozgu
· pokles počtu krviniek (červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky), čo môže spôsobiť, že s väčšou pravdepodobnosťou sa môžete infikovať, ľahšie krvácať alebo sa Vám budú ľahšie tvoriť modriny
· náhle zvýšenie telesnej teploty, veľmi vysoký krvný tlak a závažné kŕče (‘Neuroleptický malígny syndróm’). Nie je isté, či je tento vedľajší účinok spôsobený metylfenidátom alebo inými liekmi, ktoré môžu byť užívané spolu s metylfenidátom.

Iné vedľajšie účinky (nie je známe, ako často sa vyskytujú)'
· neželateľné myšlienky, ktoré sa sústavne vracajú
· nevysvetliteľné odpadávanie, bolesť v hrudníku, skrátený dych (niekedy to môžu byť príznaky srdcového ochorenia)
· paralýza alebo porucha pohybu a zraku, problémy s rečou (mohli by to byť príznaky problémov s cievami v mozgu)

Ak pociťujete akýkoľvek z vyššie uvedených vedľajších účinkov, ihneď kontaktujte lekára.

Ak sa ďalšie, nižšie uvedené vedľajšie účinky zhoršia, prosím, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi:

Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 osôb)
· bolesť hlavy
· pocit nervozity
· neschopnosť spať.

Časté (postihujú menej ako 1 z 10 osôb)
· bolesť kĺbov
· rozmazané videnie
· tenzná bolesť hlavy
· sucho v ústach, smäd
· problém zaspať
· vysoká teplota (horúčka)
· znížený záujem o sex
· nezvyčajná strata alebo rednutie vlasov
· stuhnutie svalov, svalové kŕče
· strata alebo zníženie chuti do jedla
· neschopnosť dosiahnuť alebo udržať erekciu
· svrbenie, vyrážka alebo vystúpená červená svrbivá vyrážka (žihľavka)
· pocit mimoriadnej letargie alebo ospalosti, pocit únavy
· zatínanie zubov alebo škrípanie zubami, pocit paniky
· pocit mravčenia, svrbenia alebo znecitlivenie kože
· zvýšenie hladiny alanínaminotransferázy (pečeňový enzým) vo Vašej krvi
· kašeľ, bolesť hrdla alebo nosa a podráždenie hrdla, infekcia horného dýchacieho traktu, zápal nosových dutín
· vysoký krvný tlak, rýchly tlkot srdca (tachykardia)
· závrat (vertigo), pocit slabosti, pohyby, ktoré neviete kontrolovať, prílišná aktivita
· agresivita, nepokoj, úzkosť, depresia, podráždené, napäté, nervózne a abnormálne správanie
· žalúdočná nevoľnosť alebo porucha trávenia, bolesť brucha, hnačka, napínanie na vracanie, žalúdočné ťažkosti a vracanie.

Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 osôb)
· suché oko
· zápcha
· ťažoba na hrudníku
· krv v moči
· nevšímavosť
· trasenie alebo chvenie
· bolesť svalov, svalové zášklby
· skrátenie dychu alebo bolesť v hrudníku
· pocit horúčavy
· zvýšené výsledky pečeňových testov (prejavia sa vo vyšetreniach krvi)
· hnev, pocit nepokoja alebo plačlivosť, prílišné uvedomovanie si okolia, problém so spánkom.

Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 osôb)
· pocit dezorientácie alebo zmätenosti
· problémy so zrakom alebo dvojité videnie
· opuch prsníkov u mužov
· nadmerné potenie, sčervenanie kože, červená vystupujúca vyrážka na koži

Veľmi zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 10 000 osôb)
· svalové kŕče
· malé červené škvrny na koži
· abnormálna funkcia pečene vrátane zlyhania pečene a kómy
· zmeny vo výsledkoch vyšetrení – vrátane pečeňových a krvných vyšetrení
· abnormálne myslenie, nedostatok pocitov alebo emócií, opakované vykonávanie tej istej veci, nadmerná zameranosť na jednu vec
· necitlivosť prstov na rukách a nohách, tŕpnutie a zmena farby (od bielej po modrú a potom červenú) v chlade (‘Raynaudov fenomén’).

Iné vedľajšie účinky (nie je známe, ako často sa vyskytujú)
· migréna
· rozšírenie zreníc
· veľmi vysoká horúčka
· pomalý, rýchly alebo nepravidelný tlkot srdca
· veľký kŕč (‘záchvaty typu grand mal’)
· viera vo veci, ktoré nie sú skutočné
· závažná bolesť brucha, často s napínaním na vracanie a vracaním

Účinok na rast

Ak sa metylfenidát používa dlhšie ako jeden rok, môže u niektorých detí spôsobiť spomalenie rastu. Postihuje to menej ako 1 z 10 detí.
· môže sa objaviť nedostatočný prírastok hmotnosti alebo výšky
· Váš lekár bude pozorne sledovať výšku a hmotnosť Vás alebo Vášho dieťaťa, ako aj chuť do jedla.
· ak Vy alebo Vaše dieťa nerastiete podľa očakávaní, liečba metylfenidátom sa môže na krátky čas zastaviť.

Ak Vás niektorý z vedľajších účinkov znepokojuje, alebo ak spozorujte vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. ako uchovávaŤ concertU

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte CONCERTU po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Uchovávajte pri teplote do 30°C.

Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú na ochranu pred vlhkosťou.
 
Vysušovadlo v balení (jedno alebo dve vrecúška), ktoré chráni tablety pred vlhkosťou, sa nesmie jesť.
 
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ďalšie informácie

Čo CONCERTA obsahuje

Liečivo je metylfenidátchlorid.
· CONCERTA obsahuje 18 mg metylfenidátchloridu.
· CONCERTA obsahuje 36 mg metylfenidátchloridu.
· CONCERTA obsahuje 54 mg metylfenidátchloridu.

Ďalšie zložky sú:
· butylhydroxytoluén (E321), acetát celulózy 398-10, hypromelóza 3cp, koncentrovaná kyselina fosforečná, poloxamér 188, polyetylénoxid 200K a 7000K, povidón K29-32, chlorid sodný, kyselina stearová, kyselina jantárová, čierny oxid železitý (E172), žltý oxid železitý (E172) a červený oxid železitý (E172, prítomný len v 54 mg tabletách).
· Obal tablety: hypromelóza 15 cp, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), triacetín, žltý oxid železitý (E172, prítomný len v 18 mg a 54 mg tabletách), červený oxid železitý (E172, prítomný len v 54 mg tabletách) a kyselina stearová (prítomná len v 18 mg tabletách).
· Priehľadný obal: karnaubský vosk, hypromelóza 6cp, makrogol 400.
· Atramentová potlač: čierny oxid železitý (E172), hypromelóza 6cp, izopropylalkohol, propylénglykol a čistená voda.

Ako vyzerá CONCERTA a obsah balenia

CONCERTA je dostupná v troch silách s obsahom 18mg, 36 mg a 54 mg. Kvôli ľahšej identifikácii je každá tableta označená inak:
· 18 mg tableta: žltá tableta s čiernym nápisom „alza 18“ na jednej strane.
· 36 mg tableta: biela tableta s čiernym nápisom „alza 36“ na jednej strane.
· 54 mg tableta: hnedočervená tableta s čiernym nápisom „alza 54“ na jednej strane.

Tento liek je dostupný vo fľašiach s obsahom 28 alebo 30 tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.
 
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Johnson & Johnson, s. r. o.
Plynárenská 7/B
824 78 Bratislava

Janssen Pharmaceutica N.V.
Beerse, Belgicko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

CONCERTA: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Island, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko
CONCERTA XL: Írsko, Veľká Británia
CONCERTA LP: Francúzsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v juni 2011..

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.