CLOPIDOGREL RATIOPHARM GMBH tbl flm 84x75 mg (blister Al/Al)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 80286
Registračné číslo EU/1/09/541/005
Dátum registrácie 28.7.2009
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Archie Samuel s.r.o., Česko
Účinné látky
Indikačná skupina Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká) (16)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
B KRV A KRVOTVORNÉ ORGÁNY
B01 Antitrombotiká
B01A Antikoagulanciá, antitrombotiká
B01AC Antiagreganciá trombocytov okrem heparínu
B01AC04 Klopidogrel

Na čo sa CLOPIDOGREL RATIOPHARM používa?

Klopidogrel patrí do skupiny liekov nazývaných antiagregačné lieky. Krvné doštičky sú veľmi malé častice v krvi, ktoré sa počas zrážania krvi zhlukujú. Tomuto zhlukovaniu bránia antiagregačné lieky, ktoré znižujú možnosť vytvorenia krvnej zrazeniny (tento proces sa volá trombóza).

Clopidogrel ratiopharm sa používa u dospelých na predchádzanie vzniku krvných zrazenín (trombus), ktoré sa formujú v skôrnatených cievach (artériách). Tento proces, ktorý môže viesť k aterotrombotickým príhodám (ako napríklad náhla cievna mozgová príhoda, srdcový záchvat alebo smrť), je známy ako aterotrombóza.

Clopidogrel ratiopharm vám bol predpísaný ako ochrana pred vytvorením krvných zrazenín a na zníženie rizika výskytu nasledujúcich závažných príhod, pretože:
  • máte skôrnatené cievy (tiež známe ako ateroskleróza) a
  • prekonali ste infarkt myokardu, náhlu cievnu mozgovú príhodu alebo máte ochorenie periférnych artérií alebo
  • mali ste závažný typ bolesti na hrudníku, ktorý je známy ako „nestabilná angína pektoris“ alebo ste prekonali "infarkt myokardu" (srdcový záchvat). Na liečbu týchto ťažkostí môže váš lekár zaviesť do upchatej alebo zúženej tepny stent na znovuobnovenie účinného prietoku krvi. Váš lekár vám má predpísať aj kyselinu acetylsalicylovú (látku, ktorá je súčasťou mnohých liekov
a používa sa na zmiernenie bolesti a na zníženie teploty a tiež na predchádzanie tvorby krvných zrazenín).
  • máte nepravidelný srdcový tep, čo je stav, ktorý sa nazýva „fibrilácia predsiení“ a nemôžete užívať lieky známe ako „perorálne antikoagulanciá“ (antagonisty vitamínu K), ktoré zabraňujú tvorbe nových krvných zrazenín alebo zabraňujú rastu už existujúcich krvných zrazenín. Musia vám povedať, že pri tomto ochorení sú perorálne antikoagulanciá účinnejšie ako kyselina acetylsalicylová alebo kombinované použitie Clopidogrelu ratiopharm a kyseliny acetylsalicylovej. Váš lekár vám má predpísať Clopidogrel ratiopharm a kyselinu acetylsalicylovú vtedy, ak nemôžete užívať „perorálne antikoagulanciá“ a nemáte riziko závažného krvácania.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Okamžite sa skontaktujte so svojím lekárom, ak pocítite:
  • horúčku, príznaky infekcie alebo extrémnej únavy. Môžu byť dôsledkom zriedkavého zníženia počtu niektorých krviniek.
  • príznaky pečeňových problémov ako je zožltnutie kože a/alebo očí (žltačka), či už spojené
s krvácaním, ktoré sa môže prejaviť pod kožou ako červené bodky, alebo bez neho a/alebo so zmätenosťou (pozri časť 2. Upozornenia a opatrenia).
  • opuch v ústach alebo poruchy kože, ako napr. vyrážky a svrbenie, pľuzgiere na koži. Tieto môžu byť príznakom alergickej reakcie.

Najčastejším vedľajším účinkom, ktorý sa udáva v súvislosti s užívaním Clopidogrelu ratiopharm je krvácanie. Krvácanie sa môže objaviť ako krvácanie do žalúdka alebo čriev, ako modriny, podliatiny (nezvyčajné krvácanie alebo podliatiny pod kožou), krvácanie z nosa alebo krv v moči. V malom počte prípadov bolo hlásené aj krvácanie do oka, vnútrolebečné krvácanie, vnútrobrušné krvácanie, krvácanie do pľúc a do kĺbov.

Ak pri užívaní Clopidogrelu ratiopharm dlhšiu dobu krvácate
Ak sa porežete alebo inak poraníte, zastavenie krvácania môže trvať trochu dlhšie ako zvyčajne. Predĺžené krvácanie súvisí so spôsobom účinku tohto lieku, pretože predchádza tvorbe krvných zrazenín. Ľahké porezanie alebo poranenie napríklad porezanie, poranenie pri holení, vás zvyčajne nemusí znepokojovať. Napriek tomu, ak máte akékoľvek pochybnosti, musíte okamžite kontaktovať vášho lekára (pozri časť 2. „Upozornenia a opatrenia“).

Ďalšie vedľajšie účinky zahŕňajú:
Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb): Hnačky, bolesti brucha, poruchy trávenia alebo pálenie záhy.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
Bolesť hlavy, žalúdočné vredy, vracanie, pocity na vracanie, zápcha, nadmerná plynatosť v žalúdku alebo črevách, vyrážky, svrbenie, točenie hlavy, pocit štípania a znížená citlivosť na dotyk.

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb): Závrat.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):
Žltačka, silná bolesť brucha spojená s bolesťou chrbta alebo bez nej, horúčka, ťažkosti s dýchaním niekedy spojené s kašľom, generalizované alergické reakcie (napr. pocit celkového návalu horúčavy s náhlou nevoľnosťou až stratou vedomia), opuch v ústach, pľuzgiere na koži, alergické prejavy na koži, bolesť ústnej dutiny (stomatitída), pokles krvného tlaku, zmätenosť, halucinácie, bolesti kĺbov,
svalové bolesti, poruchy chuti.

Váš lekár môže tiež zistiť zmeny v testoch vašej krvi alebo moču.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
CLOPIDOGREL RATIOPHARM 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 14x1x75 mg (blis.Al/Al-perf.) Rp n/a
CLOPIDOGREL RATIOPHARM 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x1x75 mg (blis.Al/Al-perf.) Rp n/a
CLOPIDOGREL RATIOPHARM 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x1x75 mg (blis.Al/Al-perf.) Rp n/a
CLOPIDOGREL RATIOPHARM 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x1x75 mg (blis.Al/Al-perf.) Rp n/a
CLOPIDOGREL RATIOPHARM 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 84x1x75 mg (blis.Al/Al-perf.) Rp n/a
CLOPIDOGREL RATIOPHARM 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x1x75 mg (blis.Al/Al-perf.) Rp n/a
CLOPIDOGREL RATIOPHARM 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x1x75 mg (blis.Al/Al-perf.) Rp n/a
CLOPIDOGREL RATIOPHARM 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x75 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
CLOPIDOGREL RATIOPHARM 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x75 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
CLOPIDOGREL RATIOPHARM 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 14x1x75 mg (blis.Al/Al-perf.) Rp n/a
CLOPIDOGREL RATIOPHARM 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x1x75 mg (blis.Al/Al-perf.) Rp n/a
CLOPIDOGREL RATIOPHARM 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x1x75 mg (blis.Al/Al-perf.) Rp n/a
CLOPIDOGREL RATIOPHARM 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x1x75 mg (blis.Al/Al-perf.) Rp n/a
CLOPIDOGREL RATIOPHARM 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 84x1x75 mg (blis.Al/Al-perf.) Rp n/a
CLOPIDOGREL RATIOPHARM 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x1x75 mg (blis.Al/Al-perf.) Rp n/a
CLOPIDOGREL RATIOPHARM 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x1x75 mg (blis.Al/Al-perf.) Rp n/a
CLOPIDOGREL RATIOPHARM 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 28x1x75 mg (blis.Al/Al-kalend.bal.) Rp n/a

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.