CITRAFLEET plv sps 50x15,08 g (vre.PE/Al/PES)

trenie, pri ktorom sa pozerá do vnútra vášho čreva pomocou dlhého, ohybného prístroja, ktorý vám lekár zavedie cez konečník) alebo röntgenologické vyšetrenie.
CitraFleet je prášok, ktorí vonia a chutí ako citróny. Obsahuje dva druhy preháňadiel zmiešaných v jednom vrecku, ktoré po rozpustení vo vode a vypití vypláchnu a vyčistia črevá. Je dôležité mať prázdne, čisté črevo, aby ho mohol lekár alebo chirurg zreteľne vidieť.
CitraFleet je určený dospelým (vrátane starších) vo veku 18 rokov a viac.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete CitraFleet

Neužívajte CitraFleet a povedzte svojmu lekárovi:
- ak ste alergický na pikosíran sodný, oxid horečnatý, kyselinu citrónovú bezvodú alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- ak máte kongestívne srdcové zlyhanie (vaše srdce nie je schopné správne prečerpávať krv telom)
- ak máte ochorenie nazývané gastrická retencia (váš žalúdok sa nevyprázdňuje správne)
- ak máte žalúdočný vred (niekedy nazývaný žalúdočný alebo dvanástnikový vred)
- ak máte črevnú nepriechodnosťalebozlyhanie normálneho vyprázdňovania čriev (niekedy nazývané ileus)
- ak vám váš lekár povedal, že máte poškodenú črevnú stenu (taktiež nazývané toxická kolitída)
- ak máte napuchnuté hrubé črevo (taktiež známe ako toxický megakolón)
- ak ste nedávno vracali alebo ste trpeli nevoľnosťou (nauzea alebo vracanie)
- ak ste veľmi smädný alebo si myslíte, že môžete byť veľmi dehydratovaný
- ak vám váš lekár povedal, že máte napuchnuté brucho z dôvodu nahromadenia tekutín (nazývané ascites)
- ak ste nedávno podstúpili chirurgický zákrok v oblasti brucha napr. kvôli zápalu slepého čreva
- ak máte prederavené/poškodené alebo nepriechodné črevo (perforované alebo nepriechodné črevo)
- ak vám váš lekár povedal, že trpíte aktívnym zápalovým ochorením čriev (ako je Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída)
- ak vám váš lekár povedal, že máte poškodené svaly, pričom ich obsah uniká do krvi (rabdomyolýza)
- ak máte závažné problémy s obličkami alebo vám váš lekár povedal, že máte príliš veľa horčíka v krvi (hypermagneziémia).
 
Upozornenia a opatrenia
Predtým ako začnete užívať CitraFleet, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika:

- ak ste nedávno podstúpili chirurgický zákrok v oblasti čriev
- ak máte problémy s obličkami alebo so srdcom
- ak máte nerovnováhu vody a/alebo elektrolytov (sodíka alebo draslíka) alebo užívate lieky, ktoré môžu ovplyvňovať vodnú a/alebo elektrolytovú (sodíka alebo draslíka) rovnováhu v tele, ako sú diuretiká, kortikosteroidy alebo lítium
- ak máte epilepsiu alebo sa u vás v minulosti vyskytovali kŕče
- ak máte nízky krvný tlak (hypotenziu)
- ak ste smädný alebo si myslíte, že môžete byť mierne alebo stredne ťažko dehydratovaný
- ak ste starší alebo fyzicky slabý
- ak ste niekedy trpeli nízkou hladinou sodíka alebo draslíka v krvi (taktiež známe ako hyponatriémia alebo hypokaliémia)

Iné lieky a CitraFleet
CitraFleet môže ovplyvňovať alebo byť ovplyvňovaný inými liekmi, ak ich užívate súčasne. Ak užívate niektorý z typov liekov uvedených nižšie, váš lekár sa môže rozhodnúť, že vám predpíše iný liek alebo že dávku treba upraviť. Takže ak ste sa o nich ešte nerozprávali so svojím lekárom, navštívte svojho lekára a spýtajte sa, čo máte robiť:

- Perorálne kontraceptíva, pretože ich účinky môžu byť znížené
- Antidiabetiká (lieky na cukrovku) alebo lieky používané na liečbu epilepsie (záchvatov), pretože ich účinky môžu byť znížené
- Antibiotiká, pretože ich účinky môžu byť znížené
- Iné laxatíva (preháňadlá) vrátane otrúb
- Diuretiká, ako je furosemid používané na kontrolu retencie (zadržiavania) tekutín v tele
- Kortikosteroidy, ako je prednizón, používané na liečbu zápalu pri ochoreniach ako je artritída, astma, senná nádcha, dermatitída a zápalové ochorenie čriev
- Digoxín používaný na liečbu srdcového zlyhania
- Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), ako je kyselina acetylsalicylová a ibuprofén, používané na liečbu bolesti a zápalu
- Tricyklické antidepresíva, ako je imipramín a amitriptylín a selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI), ako je fluoxetín, paroxetín a citalopram, používané na liečbu depresie a úzkosti
- Antipsychotiká, ako je haloperidol, klozapín a risperidón, používané na liečbu schizofrénie
- Lítium používané na liečbu manickej depresie (bipolárna porucha)
- Karbamazepín používaný na liečbu epilepsie
- Penicilamín používaný na liečbu reumatoidnej artritídy a iných ochorení

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov
Neveďte vozidlo, ani nepoužívajte nástroje alebo stroje, ak sa začínate po užití CitraFleetu cítiť unavený alebo pociťujete závrat.

CitraFleet obsahuje draslík
CitraFleet obsahuje 5 mmol (alebo 195 mg) draslíka. Ak máte problémy s obličkami alebo vám predpísali diétu s nízkym príjmom draslíka, porozprávajte sa so svojím lekárom.


3. Ako užívať CitraFleet

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik, pretože nemocničný zákrok bude možno potrebné zopakovať, ak nebudete mať úplne vypláchnuté črevá. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Pripravte sa na časté, riedke stolice kedykoľvek po užití dávky CitraFleetu. Je to normálne a svedčí to o tom, že liek účinkuje. Je rozumné preveriť si, či máte v blízkosti toaletu, pokiaľ účinky neustúpia.
Pite veľké množstvo čírych tekutín napr. športové nápoje (rovnováha elektrolytu), číre polievky, bylinkový čaj, čierny čaj alebo kávu, zriedený ovocný nápoj/ovocnú šťavu alebo vodu, aby ste zabránili dehydratácii. Vo všeobecnosti sa snažte vypiť 250 ml (malý pohár) každú hodinu až do ústupu účinkov CitraFleetu. Vypitím čírych tekutín si uhasíte smäd až do ukončenia nemocničného zákroku alebo podľa pokynov lekára.

Je veľmi dôležité dodržiavať špeciálnu (nízkotučnú) diétu od začiatku až po ukončenie užívania CitraFleetu. Vždy dodržujte diétne pokyny dané svojím lekárom. Ak máte akékoľvek otázky, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Pokiaľ vám lekár predpíše inak, neužívajte väčšiu dávku ako je odporúčaná dávka v priebehu 24 hodín.

Liečebný plán
Mali by ste užiť dve vrecká CitraFleetu. Každé vrecko obsahuje jednu dávku pre dospelého človeka. Každá dávka sa má užiť s odstupom 6 ‑ 8 hodín deň pred nemocničným zákrokom.

Pokyny pre používanie:

Dospelí (vrátane starších pacientov) vo veku 18 rokov a viac:
1. dávka – užíva sa pred 8. hodinou pred raňajkami ráno deň pred zákrokom:
- 1. krok – Zmiešajte obsah 1 vrecka v pohári studenej vody z vodovodu (približne 150 ml).
- 2. krok – Miešajte 2 ‑ 3 minúty. Ak sa počas miešania zohreje, počkajte kým vychladne a potom vypite celý roztok. Po príprave roztok ihneď vypite. Roztok vyzerá ako zakalený.

2. dávka – užíva sa medzi 14. a 16. hodinou v ten istý deň ako 1. dávka:
- Užite ju podľa pokynov uvedených vyššie v 1. a 2. kroku.

Ak užijete viac CitraFleetu, ako máte, ihneď sa porozprávajte so svojím lekárom alebo lekárnikom.


4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Známe vedľajšie účinky CitraFleetu sú popísané nižšie a sú uvedené podľa frekvencie s akou sa vyskytujú:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 pacientov):
Bolesť brucha.

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 pacientov):
Distenzia brucha (napuchnuté brucho), pocit smädu, ťažkosti s konečníkom a proktalgia (bolesť konečníka alebo zadnej časti tela), vyčerpanosť (únava), poruchy spánku, bolesť hlavy, sucho v ústach, nauzea (nevoľnosť).

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 pacientov):
Závrat, vracanie (nevoľnosť), neschopnosť kontrolovať vyprázdňovanie čriev (inkontinencia stolice).

Ďalšie vedľajšie účinky, u ktorých nie je známa frekvencia výskytu (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov):
Anafylaxia alebo precitlivenosť, ktoré sú závažnými alergickými reakciami. Ak máte problémy s dýchaním, začínate sa červenať alebo máte akýkoľvek iný príznak, o ktorom si myslíte, že by mohol byť príznakom závažnej alergickej reakcie, choďte rovno do nemocnice.'

Hyponatriémia (nízke hladiny sodíka v krvi), epilepsia, záchvaty (kŕče), ortostatická hypotenzia (nízky krvný tlak po vstávaní, ktorý môže spôsobiť závrat alebo potácanie), pocit zmätenosti, vyrážky vrátane urtikárie (žihľavky), pruritu (svrbenia) a purpury (krvácanie pod kožou).

Flatulencia (plynatosť) a bolesť.

Tento liek je určený na to, aby u vás vyvolal veľmi časté, riedke stolice, podobné hnačke. Ak však po užití tohto lieku bude vyprázdňovanie problematické alebo budete mať obavy, porozprávajte sa so svojím lekárom.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka ja akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k zisteniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.


5. Ako uchovávať CitraFleet

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vrecku. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo CitraFleet obsahuje

- Liečivá sú pikosíran sodný 10,0 mg, ľahký oxid horečnatý 3,5 g, kyselina citrónová bezvodá 10,97 g vo vrecku.
- Ďalšie zložky sú hydrogenuhličitan draselný, sacharín sodný, citrónová príchuť (citrónová príchuť, maltodextrín, tokoferol E307). Pozri časť 2.

Ako vyzerá CitraFleet a obsah balenia

CitraFleet je prášok na perorálny roztok vo vrecku dodávaný v baleniach po 2, 50, 50 (25x2), 100, 100 (50x2), 200, 200 (100x2), 500, 500 (250x2), 1 000 vreciek alebo 50 a 50 (25x2) vreciek (nemocničné balenie). Vrecká obsahujú biely kryštalický prášok, pričom jedna dávka je 15,08 g. Jedno vrecko obsahuje jednu dávku pre dospelého človeka.
Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia .

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Casen Recordati, S.L.
Autovía de Logroňo, Km 13,300
50180 Utebo - Zaragoza
Španielsko

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte nasledovnú e-mailovú adresu: enquiries@casenfleet.com

Na požiadanie je k dispozícii zvuková nahrávka tejto písomnej informácie pre používateľA, verzia s vytlačenými veľkými písmenami alebo v Braillovom písme.

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Názov členského štátu Názov lieku
Dánsko Citrafleet
Fínsko CitraFleet, Jauhe oraaliliuosta varten, annospussissa
Francúzsko CitraFleet, Poudre pour solution buvable en sachet-dose
Nemecko CitraFleet Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen in einem Beutel
UK / Írsko CitraFleet, Powder for oral solution in sachet
Taliansko CitraFleet Polvere per soluzione orale in bustina
Nórsko Citrafleet, pulver til mikstur, oppløsning i dosepose
Portugalsko CitraFleet, Pó para solução oral em saqueta
Španielsko CitraFleet, Polvo para solución oral
Švédsko CitraFleet, Pulver till oral lösning i dospåse
Rakúsko CitraFleet Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen
Belgicko CitraFleet, poeder voor drank
Holandsko CitraFleet, poeder voor drank
Maďarsko CitraFleet, Por belsőleges oldathoz
Island CitraFleet, mixtúruduft, lausn í skammtapoka
Luxembursko CitraFleet, poudre sour solution buvable
Poľsko CitraFleet, CitraFleet, (0,01 g + 3,50 g + 10,97 g)/ saszetkę, proszek do sporządzania roztworu doustnego
Česká republika CitraFleet prášek pro perorální roztok
Rumunsko CitraFleet pulbere pentru soluţie orală
Slovensko CitraFleet, prášok na perorálny roztok vo vrecku
Grécko CitraFleet, Κόνις για πόσιμο διάλυμα σε φακελίσκο


Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v 06/2015.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
CITRAFLEET plv sps 2x15,08 g (vre.PE/Al/PES) Rp n/a
CITRAFLEET plv sps 100x15,08 g (vre.PE/Al/PES) Rp n/a
CITRAFLEET plv sps 200x15,08 g (vre.PE/Al/PES) Rp n/a
CITRAFLEET plv sps 500x15,08 g (vre.PE/Al/PES) Rp n/a
CITRAFLEET plv sps 1000x15,08 g (vre.PE/Al/PES) Rp n/a
CITRAFLEET plv sps 50x15,08 g (vre.PE/Al/PES nem.bal.) Rp n/a
CITRAFLEET plv sps 50(25x2)x15,08 g (vre.PE/Al/PES) Rp n/a
CITRAFLEET plv sps 100(50x2)x15,08 g (vre.PE/Al/PES) Rp n/a
CITRAFLEET plv sps 200(100x2)x15,08 g (vre.PE/Al/PES) Rp n/a
CITRAFLEET plv sps 500(250x2)x15,08 g (vre.PE/Al/PES) Rp n/a
CITRAFLEET plv sps 50(25x2)x15,08 g (vre.PE/Al/PES nem.bal.) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.