CELLUFLUID int oph 90x0,4 ml/2 mg (obal LDPE jednod.)

SPC
lepšia alebo ak sa zhoršia, musíte kontaktovať lekára.
· Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.V tejto písomnej informácii pre používateľov:
1. Čo je Cellufluid a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Cellufluid
3. Ako používať Cellufluid
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Cellufluid
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE CELLUFLUID A NA ČO SA POUŽÍVA

Cellufluid je náhradou sĺz a obsahuje lubrikant, sodnú soľ karmelózy. Používa sa na liečbu príznakov suchého oka (bolestivosť, pálenie, podráždenie alebo suchosť) spôsobených Vašou nedostatočnou produkciou sĺz, ktoré udržujú oko vlhké.


2. SKÔR AKO POUŽIJETE CELLUFLUID

Nepoužívajte Cellufluid:
· Keď ste alergický (precitlivený) na sodnú soľ karmelózy alebo niektorú z ďalších zložiek Cellufluidu. Ich zoznam je uvedený na konci tejto písomnej informácie v časti 6 „Ďalšie informácie“.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Cellufluidu:
· Ak sa objavia príznaky podráždenia, bolesti, začervenania alebo zmeny vo videní alebo cítite, že váš stav sa zhoršuje, prerušte používanie prípravku a konzultujte to so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Použitie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak súčasne používate aj iné očné instilácie, interval v podaní medzi inou instiláciou a Cellufluidom by mal byť najmenej 15 minút.

Tehotenstvo a dojčenie
Cellufluid sa môže používať aj počas tehotenstva a dojčenia.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Cellufluid by nemal spôsobovať zahmlené videnie. Ak sa vyskytne dočasné zahmlenie, neriaďte vozidlo ani neobsluhujte prístroje, kým sa vám nevyjasní zrak.
Pre Vašu orientáciu si prečítajte všetky informácie v tejto písomnej informácii.
Ak máte akékoľvek pochybnosti, prekonzultujte to so svojím lekárom, zdravotnou sestrou alebo lekárnikom.

3. AKO POUŽÍVAŤ CELLUFLUID

Riaďte sa nasledovnými pokynmi, ak Vám lekár alebo lekárnik nedali iné inštrukcie.

Zvyčajná dávka je 1-2 kvapky Cellufluidu do každého postihnutého oka, 4x denne alebo podľa potreby.

Pred použitím Cellufluidu si nemusíte vyberať kontaktnú šošovku.

Skontrolujte, či je jednodávkový obal pred použitím neporušený. Roztok sa má použiť okamžite po otvorení. Aby ste zabránili kontaminácii, nedotýkajte sa otvoreným koncom jednodávkového obalu vášho oka ani ničoho iného. Pred použitím si umyte ruky.

1. Odtrhnite jeden jednodávkový obal.
2. Držte jednodávkový obal vo zvislej polohe (uzáverom smerom hore) a odkrúťte uzáver.
3. Jemne potiahnite dolné viečko smerom dole, aby vzniklo malé vrecko. Prevráťte jednodávkový obal naopak a stlačte, aby sa uvoľnila jedna kvapka do každého oka. Niekoľkokrát žmurknite.

Nepoužívajte jednodávkový obal aj keď v ňom ešte zostal zvyšný roztok.

Ak použijete viac Cellufluidu ako máte, nespôsobí vám to nijaké poškodenie. Ak máte obavy, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Ak zabudnete použiť Cellufluid, akonáhle si spomeniete, kvapnite si jednu kvapku do každého postihnutého oka a potom sa vráťte k pravidelnému režimu. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Cellufluid môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Časté vedľajšie účinky (vyskytuje sa u 1 až 10 pacientov z 100) sú:
Podráždenie oka

Menej časté vedľajšie účinky (vyskytuje sa u 1 až 10 pacientov z 1 000) sú:
Bolesť/pichanie oka, zahmlené videnie, slzenie a sčervenanie oka/očného viečka. '

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto príbalovej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ CELLUFLUID

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C.
Nepoužívajte Cellufluid po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na uzávere jednodávkového obalu ako EXP:. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo obsahuje Cellufluid
● Liečivo je sodná soľ karmelózy 5 mg/ml.
● Ďalšie zložky sú chlorid sodný, laktát sodný, chlorid draselný, dihydrát chloridu vápenatého, hexahydrát chloridu horečnatého a purifikovaná voda. Môže byť pridané malé množstvo hydroxidu sodného alebo kyseliny chlorovodíkovej k úprave pH (miera acidity alebo alkality roztoku).
Zložky v Cellufluide boli navrhnuté tak, aby nahrádzali prirodzené zloženie sĺz.

Ako vyzerá Cellufluid a obsah balenia
Cellufluid je číra, bezfarebná až svetložltá očná roztoková instilácia v malej priehľadnej (ako bubliny) nádobe (označenej ako „jednodávkový obal“). Jednodávkový obal má skrutkovací uzáver. Každý jednodávkový obal obsahuje 0,4 ml očnej roztokovej instilácie.
Každé balenie obsahuje 5, 30 alebo 90 jednodávkových obalov. Nie všetky balenia musia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport
County Mayo
Írsko

Akékoľvek ďalšie informácie o tomto produkte získate od miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii.

NEOMED s.r.o., pobočka Bratislava
Šťastná 11
821 05 Bratislava
Slovenská republika

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 07/2010.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
CELLUFLUID int oph 5x0,4 ml/2 mg (obal LDPE jednod.) Vp n/a
CELLUFLUID int oph 30x0,4 ml/2 mg (obal LDPE jednod.) Vp 7,50

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.