BROMAZEPAM MEDOCHEMIE 3 MG tbl 30x3 mg (blis.Al/PVC)

SPC
Nepodávať deťom do 12r. Liekové a iné interakcie Liek obsahuje cukry Liek ovplyvňuje pozornosť Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 2272B
Registračné číslo 70/0380/14-S
Dátum registrácie 25.11.2014
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Medochemie Ltd., Cyprus
Účinné látky
Indikačná skupina Anxiolytiká (70)
Doba použiteľnosti 60 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
N NERVOVÝ SYSTÉM
N05 Psycholeptiká
N05B Anxiolytiká
N05BA Deriváty benzodiazepínu
N05BA08 Bromazepan

Na čo sa BROMAZEPAM MEDOPHARM používa?

BROMAZEPAM MEDOPHARM obsahuje liečivo nazývané bromazepam. To patrí do skupiny liečiv nazývaných benzodiazepíny.

BROMAZEPAM MEDOPHARM sa používa pri ťažkej úzkosti (veľmi silný strach alebo hlboké obavy, ktoré môžu mať vplyv na pocity, nálady, správanie a vzorce myslenia).

BROMAZEPAM MEDOPHARM vám bude predpísaný na čo najkratšiu dobu, maximálne na 8 až 12 týždňov.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Prestaňte užívať BROMAZEPAM MEDOPHARM a ihneď vyhľadajte lekára, ak zaznamenáte niektorý z nasledujúcich závažných nežiaducich účinkov - možno budete potrebovať urgentnú lekársku starostlivosť:
 • problémy so srdcom, vrátane srdcového zlyhania (môže sa prejaviť ako dýchavičnosť, opuchy členkov, kašeľ, únava a rýchly tep srdca) a zástavy srdca
 • problémy s dýchaním (respiračná depresia), skoré príznaky sú náhle hlučné, ťažké a nerovnomerné dýchanie, vaša pokožka môže modrať
 • nepokoj, agresivita, zloba, podráždenosť alebo nervozita
 • nočné mory a videnia, prípadne počutie vecí, ktoré v skutočnosti neexistujú (halucinácie)
 • psychické problémy, ako sú bludy (veriť vo veci, ktoré nie sú skutočné), alebo strácanie kontaktu s realitou
 • zmena vášho správania, ktorá nezodpovedá vášmu charakteru

Keď začnete užívať BROMAZEPAM MEDOPHARM, môžete zaznamenať nasledujúce príznaky:
Časté vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 ľudí)
 • ospalosť
 • závraty
Menej časté vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 100 ľudí)
 • bolesti hlavy
 • zhoršenie až strata pamäti
 • porucha koncentrácie
Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1 000 ľudí)
 • svalová slabosť
 • stav zmätenosti
 • poruchy libida
 • dysartria (porucha reči, nesúvislá reč)
 • ataxia (nesúmerné pohyby a zlá koordinácia pohybov)
 • porucha správania
 • poruchy zraku
 • hypotenzia
 • hepatitída
 • kožné výražky
Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 ľudí)
 • krvná dyskrázia (porucha krvi)
 • reakcia z precitlivenosti
Neznáme (z dostupných údajov)
 • znížená bdelosť
 • anterográdna amnézia (neschopnosť si zapamätať nové informácie). Anterográdna amnézia sa môže objaviť aj pri terapeutických dávkach, riziko sa zvyšuje pri vyšších dávkach. Amnestické prejavy môžu byť spojené s nevhodným správaním.
 • emocionálna porucha
 • diplopia (dvojité videnie)
 • srdcové zlyhanie, vrátane srdcového zastavenia
 • respiračná depresia (zlyhávanie alebo nedostatočnosť dychových funkcií)
 • gastrointestinálne poruchy (poruchy trávenia)
 • kožné reakcie
 • únava

Ďalšie vedľajšie účinky skupiny benzodiazepínov
Depresia: Pre-existujúca depresia sa môže pri užívaní benzodiazepínov odhaliť.
Paradoxné reakcie – frekvencia zriedkavé: pri užívaní benzodiazepínov alebo látok príbuzných s benzodiazepínmi sa vyskytli reakcie ako nepokoj, agitovanosť (pohybový nepokoj), podráždenosť, agresivita, bludy, zúrivosť, nočné mory, halucinácie, psychózy, neprimerané správanie a iné nežiaduce behaviorálne účinky (účinky na správanie). Ak k tomu dôjde, užívanie lieku sa má prerušiť. Tieto reakcie sú častejšie u detí a starších osôb.
Závislosť: Dlhodobé užívanie (aj v terapeutických dávkach) môže viesť k rozvoju fyzickej a psychickej drogovej závislosti. Prerušenie liečby môže mať za následok abstinenčné príznaky.
Bolo hlásené zneužívanie benzodiazepínov.

Úrazy, otravy a komplikácie liečebného postupu
U starších pacientov užívajúcich benzodiazepíny bolo zaznamenané zvýšené riziko pádov a zlomenín.
Tieto účinky zvyčajne vymiznú po určitej dobe. Ak máte obavy, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Abstinenčné príznaky
Môžete sa stať závislí na benzodiazepínoch, liekoch, ako je BROMAZEPAM MEDOPHARM. To znamená, že ak liečbu ukončite náhle, alebo znížite dávku príliš rýchlo, môže sa dostaviť abstinenčné príznaky. Príznaky môžu zahŕňať:
 • bolesť hlavy
 • bolesti svalov a pocit nepokoja
 • pocit veľkej starosti, napätia, zmätenosti alebo zlej nálady
Menej časté abstinenčné príznaky
 • pocit citlivosti na svetlo, hluk a dotyk
 • videnie alebo počutie vecí, ktoré v skutočnosti neexistujú (halucinácie)
 • brnenie a pocit znecitlivenia v rukách a nohách
 • pocit straty alebo straty kontaktu s realitou
 • záchvaty (kŕče)

Súvisiace články

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.