BENDAMUSTINE PHARMAGEN 2,5 MG/ML plc ifo 10x100 mg (liek.inj.skl.)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Prísny zákaz počas dojčenia Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Relatívny zákaz počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 8453B
Registračné číslo 44/0112/16-S
Dátum registrácie 3.3.2016
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu PHARMAGEN CZ s.r.o., Česko
Účinné látky
Indikačná skupina Cytostatiká (44)
Doba použiteľnosti 30 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L01 Cytostatiká
L01A Alkylačné látky
L01AA Horčičný dusík a jeho analógy
L01AA09 Bendamustín

Na čo sa BENDAMUSTINE PHARMAGEN používa?

Bendamustine Pharmagenje liek používaný na liečbu určitých typov rakoviny (cytotoxický liek).

Bendamustine Pharmagensa používa samotný (monoterapia) alebo v kombinácii s inými liekmi na liečbu nasledovných foriem rakoviny:
 • chronická lymfocytová leukémia (druh rakoviny bielych krviniek) v prípadoch, ak pre vás nie je vhodná kombinovaná chemoterapia s fludarabínom,
 • non-Hodgkinové lymfómy (rakovina, ktorá začína v bielych krvinkách, ktoré za normálnych okolností bojujú s infekciou), ktoré nereagovali alebo reagovali iba krátkodobo na predchádzajúcu liečbu rituximabom,
 • mnohopočetné myelómy (rakovina plazmatických buniek, druh bielych krviniek, nachádzajúcich sa v kostnej dreni) v prípadoch, kde chemoterapia vysokými dávkami talidomidu alebo bortezomibu pri autológnej transplantácii kmeňových buniek pre vás nie je vhodná liečba.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Po neúmyselne podanej injekcii do tkaniva mimo krvných ciev (extravaskulárne podaná injekcia) boli veľmi zriedkavo pozorované zmeny tkaniva (nekróza). Prejavom podania lieku mimo krvných ciev môže byť pocit pálenia v mieste vpichu infúznej ihly. V dôsledku takéhoto podania sa môže vyskytnúť bolesť a zlé hojenie kožného porušenia.
Vedľajším účinkom bendamustínu, obmedzujúcim jeho dávku, je porucha funkcie kostnej drene, ktorá sa po skončení liečby spravidla vracia do normálu. Potlačená funkcia kostnej drene zvyšuje riziko infekcie.

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
 • nízky počet bielych krviniek (leukocytopénia)
 • zníženie obsahu červeného farbiva v krvi (hemoglobínu)
 • nízky počet krvných doštičiek (trombocytopénia)
 • infekcie
 • pocit nevoľnosti (nauzea)
 • vracanie
 • zápal sliznice
 • zvýšená hladina kreatinínu v krvi
 • zvýšená hladina močoviny v krvi
 • horúčka
 • únava

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
 • krvácanie (hemorágia)
 • narušenia metabolizmu spôsobené umierajúcimi rakovinovými bunkami uvoľňujúcimi svoj obsah do krvného obehu (syndróm z rozpadu nádoru)
 • zníženie počtu červených krviniek, ktoré môže spôsobiť bledosť kože a zapríčiniť slabosť alebo dýchavičnosť (anémia)
 • nízky počet neutrofilov (neutropénia)
 • hypersenzitívne reakcie (reakcie z precitlivenosti) ako je alergický zápal kože (dermatitída), žihľavka (urtikária)
 • zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov AST/ALT
 • zvýšenie hladiny enzýmu alkalická fosfatáza
 • zvýšenie hladiny žlčového farbiva
 • nízke hladiny draslíka v krvi
 • narušenie funkcie srdca (ako je bolesť v hrudníku (angína pektoris), pocity búšenia srdca (palpitácie))
 • porucha srdcového rytmu (arytmia)
 • nízky alebo vysoký krvný tlak (hypotenzia alebo hypertenzia)
 • narušenie funkcie pľúc
 • hnačka
 • zápcha
 • bolesť v ústach (stomatitída)
 • strata chuti do jedla
 • vypadávanie vlasov
 • zmeny na koži
 • vynechávanie cyklov menštruácie (amenorea)
 • bolesť
 • nespavosť
 • triaška
 • dehydratácia
Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 z 100 osôb):
 • hromadenie tekutiny v srdcovom vaku (presakovanie tekutiny do perikardiálneho priestoru)
Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
 • infekcia krvi (sepsa)
 • závažné alergické reakcie z precitlivenosti (anafylaktické reakcie)
 • prejavy podobné anafylaktickým (závažným alergickým) reakciám (anafylaktoidné reakcie)
 • ospalosť
 • strata hlasu (afónia)
 • akútny obehový kolaps
 • sčervenanie kože (erytém)
 • zápal kože (dermatitída)
 • svrbenie (pruritus)
 • kožná vyrážka (makulárny exantém)
 • nadmerné potenie (hyperhidróza)

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):
 • primárny atypický zápal pľúc (pneumónia)
 • rozklad červených krviniek
 • náhle zníženie krvného tlaku, niekedy s kožnými reakciami alebo vyrážkou (anafylaktický šok)
 • porucha vnímania chuti
 • zmena citlivosti (parestézia)
 • nevoľnosť a bolesť končatín (periférna neuropatia)
 • ochorenie nervovej sústavy (anticholinergný syndróm)
 • neurologické poruchy
 • porucha koordinácie pohybov tela (ataxia)
 • zápal mozgu (encefalitída)
 • zvýšená srdcová frekvencia (tachykardia)
 • srdcový záchvat, bolesť v hrudníku (infarkt myokardu)
 • zlyhanie srdca
 • zápal žíl (flebitída)
 • tvorba tkaniva v pľúcach (pľúcna fibróza)
 • krvácanie a zápal pažeráka (hemoragická ezofagitída)
 • krvácanie zo žalúdka alebo čriev
 • neplodnosť
 • multiorgánové zlyhanie

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)
 • zlyhanie pečene

Vyskytli sa hlásenia sekundárnych nádoroch (myelodysplastický syndróm, akútna myeloidná leukémia (AML), bronchiálny karcinóm) po liečbe bendamustinom. Jednoznačná súvislosť s bendamustínom sa nedala stanoviť.
Bol zaznamenaný malý počet prípadov závažných kožných reakcí (Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza). Súvislosť s bendamustinom nie je známa.

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.