ATRIPLA 600 MG/200 MG/245 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 3x30x600 mg/200 mg/245 mg (fľ.HDPE)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 81461
Registračné číslo EU/1/07/430/002
Dátum registrácie 26.11.2008
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Gilead Sciences Ireland UC , Írsko
Účinné látky
Indikačná skupina Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík) (42)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
J ANTIINFEKTÍVA NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
J05 Antivirotiká pre systémovú aplikáciu
J05A Priamo pôsobiace antivirotiká
J05AR Antivirotiká na liečbu HIV infekcií, kombinácie
J05AR06 Emtricitabín, efavirenz a tenofovir dizoproxil

Nežiaduce účinky

Možné závažné vedľajšie účinky: okamžite informujte Vášho lekára.
 • Laktátová acidóza (nadbytok kyseliny mliečnej v krvi) je zriedkavý, ale závažný vedľajší účinok (môže sa objaviť u 1 z 1000 ľudí), ktorý môže byť fatálny. Nasledovné vedľajšie účinky môžu byť príznakmi laktátovej acidózy:
 • - hlboké rýchle dýchanie
 • - únava
 • - žalúdočná nevoľnosť (nauzea), vracanie a bolesť žalúdka
 • Ak sa domnievate, že máte laktátovú acidózu, ihneď sa spojte so svojím lekárom. Iné možné závažné vedľajšie účinky
Nasledujúce vedľajšie účinky sú menej časté (Tieto môžu postihnúť do 1 zo 100 pacientov):
 • alergická reakcia (precitlivenosť), ktorá môže spôsobiť závažné kožné reakcie (Stevensov- Johnsonov syndróm, multiformný erytém, pozri časť 2)
 • opuch tváre, pier, jazyka alebo hrdla
 • zlostné správanie, samovražedné úmysly, nezvyčajné myšlienky, paranoja, neschopnosť jasne myslieť, náladovosť, zrakové a sluchové vnemy, ktoré v skutočnosti neexistujú (halucinácie), pokus o samovraždu, zmeny osobnosti (psychóza)
 • bolesť brucha (žalúdka), spôsobená zápalom pankreasu
 • zábudlivosť, zmätenosť, záchvaty, nesúvislý rečový prejav, tremor (triaška)
 • žltá koža alebo oči, svrbenie alebo bolesť brucha (žalúdka) spôsobené zápalom pečene.

Psychiatrické vedľajšie účinky popri uvedených zahŕňajú aj bludy (falošné predstavy), neurózu. Niektorí pacienti spáchali samovraždu. Tieto problémy sa zvyčajne vyskytujú častejšie u pacientov s duševným ochorením v anamnéze. Ak sa u vás vyskytnú tieto príznaky, ihneď upovedomte lekára.

Vedľajšie účinky na pečeň: Ak ste okrem toho infikovaný vírusom hepatitídy B, môže sa u vás po prerušení liečby vyskytnúť zhoršenie hepatitídy (pozri časť 3).

Nasledujúce vedľajšie účinky sú zriedkavé (Tieto môžu postihnúť 1 z 1 000 pacientov):
 • zlyhanie pečene, ktoré vedie v niektorých prípadoch až k úmrtiu alebo transplantácii pečene.
Väčšina prípadov sa vyskytla u pacientov, ktorí už mali predtým ochorenie pečene, ale je pár prípadov u pacientov bez súčasného ochorenia pečene
 • zápal obličiek, zvýšené močenie a pocit smädu, poškodenie obličkových kanálikov
 • bolesti chrbta spôsobené ťažkosťami s obličkami vrátane zlyhaním obličiek. Lekár môže u vás vykonať vyšetrenia krvi, aby zistil, či vám obličky fungujú správne.
 • mäknutie kostí (s bolesťami v kostiach a niekedy až so zlomeninami), ktoré môže vzniknúť v dôsledku poškodenia tubulových buniek obličiek.
 • stukovatenie pečene

Kombinovaná antiretrovírusová terapia (ako je liek Atripla) môže zmeniť tvar vášho tela zmenou spôsobu prerozdelenia tuku. Môže u vás dôjsť k úbytku tuku z nôh, ramien a tváre; k nárastu tuku v abdominálnej oblasti (brucho) a okolo vnútorných orgánov; môže sa vám zväčšiť poprsie alebo tukové hrče na šiji („byvolí hrb“). Príčina a dlhodobé účinky týchto zmien zatiaľ nie sú známe.


Najčastejšie vedľajšie účinky

Nasledujúce vedľajšie účinky sú veľmi časté (tieto môžu postihnúť viac ako 1 z 10 pacientov)
 • závrat, bolesť hlavy, hnačka, žalúdočná nevoľnosť (nauzea), vracanie
 • vyrážky (vrátane červených fľakov alebo škvŕn niekedy s pľuzgiermi a opuchom kože), ktoré môžu byť alergickými reakciami
 • pocit slabosti

Testy môžu preukázať tiež:
 • pokles hladín fosfátu v krvi
 • zvýšenie hladín kreatínkinázy v krvi, ktoré môže viesť k bolesti svalov a slabosti

Iné možné vedľajšie účinky

Nasledujúce vedľajšie účinky sú časté (tieto môžu postihnúť až 1 zo 10 pacientov)
 • alergické reakcie
 • poruchy koordinácie a rovnováhy
 • pocit strachu alebo depresie
 • ťažkosti so spánkom, abnormálne sny, ťažkosti pri sústredení, ospanlivosť
 • bolesť, bolesť žalúdka
 • problémy s trávením vyúsťujúce do ťažkostí po jedle, pocity nadúvania, vetry (plynatosť)
 • nechutenstvo
 • únava
 • svrbenie
 • zmeny sfarbenia kože vrátane škvrnitého stmavnutia kože, ktoré často začínajú na rukách a na spodnej časti chodidiel

Testy môžu preukázať tiež:
 • nízky počet bielych krviniek (zníženie počtu bielych krviniek môže viesť ku zvýšenej náchylnosti na infekciu)
 • problémy s pečeňou alebo pankreasom
 • zvýšenie hladín mastných kyselín (triglyceridov), bilirubínu alebo cukru v krvi

Nasledujúce vedľajšie účinky sú menej časté (tieto môžu postihnúť až 1 zo 100 pacientov):
 • svalový kolaps, bolesť svalov alebo svalová slabosť
 • anémia (nízky počet červených krviniek)
 • pocit závratu alebo točenia sa (vertigo), pískanie, zvonenie alebo iný pretrvávajúci zvuk v ušiach
 • nejasné videnie
 • zimnica
 • zväčšenie prsníkov u mužov
 • znížená sexuálna žiadostivosť
 • sčervenanie
 • sucho v ústach
 • zvýšená chuť na jedlo

Testy tiež môžu ukázať:
 • zníženie hladiny draslíka v krvi
 • zvýšenie hladiny kreatinínu v krvi
 • bielkoviny v moči
 • zvýšenie cholesterolu v krvi

Svalový kolaps, mäknutie kostí (s bolesťami v kostiach a niekedy až so zlomeninami), svalová bolesť, svalová slabosť a zníženie draslíka alebo fosforečnanu v krvi môžu vzniknúť v dôsledku poškodenia tubulových buniek obličiek.

Nasledujúce vedľajšie účinky sú zriedkavé (tieto môžu postihnúť až 1 z 1 000 pacientov)
 • svrbiaca vyrážka na pokožke spôsobená reakciou na slnečné svetlo

Kombinovaná antiretrovírusová liečba môže tiež viesť ku zvýšeným hladinám tuku v krvi (hyperlipémii) a inzulínovej rezistencii. Váš lekár bude tieto zmeny kontrolovať.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.