ARZERRA 100 MG INFÚZNY KONCENTRÁT con inf 3x5 ml/100 mg (liek.inj.skl.)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Relatívny zákaz počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

721,79 €
Vývoj cien
ARZERRA cena
Kód 89034
Registračné číslo EU/1/10/625/001
Dátum registrácie 19.4.2010
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Novartis Europharm Limited, Írsko
Účinné látky
Indikačná skupina Cytostatiká (44)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L01 Cytostatiká
L01X Iné cytostatiká
L01XC Monoklonálne protilátky
L01XC10 Ofatumumab

Nežiaduce účinky

Reakcie na infúziu
Lieky tohto typu (monoklonálne protilátky) môžu spôsobovať reakcie na infúziu, ktoré sú občas závažné a môžu spôsobiť smrť. Ich výskyt je pravdepodobnejší počas podávania prvej infúzie.

Veľmi časté príznaky reakcie na infúziu (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb):
 • napínanie na vracanie (nauzea)
 • vysoká teplota
 • kožná vyrážka.

Časté príznaky reakcie na infúziu (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
 • alergické reakcie, niekedy závažné s opuchom tváre alebo úst, čo spôsobuje ťažkosti s dýchaním (anafylaktoidné reakcie)
 • ťažkosti s dýchaním, namáhavé dýchanie, pocit zovretia hrudníka, kašeľ
 • nízky krvný tlak (môže spôsobiť závraty pri postavení sa)
 • návaly tepla
 • nadmerné potenie
 • triaška alebo chvenie
 • rýchly tlkot srdca
 • hnačka
 • bolesť chrbta
 • vysoký krvný tlak
 • svrbivá, vyvýšená vyrážka (žihľavka)
 • bolesť alebo podráždenie hrdla
 • nedostatok energie
 • upchaný nos.

Menej časté príznaky reakcie na infúziu (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
 • tekutina v pľúcach (pľúcny edém) spôsobujúca dýchavičnosť
 • pomalý tlkot srdca.

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto príznakov, ihneď to povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.

Veľmi časté vedľajšie účinky
Môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb:
 • infekcie pľúc alebo dýchacích ciest (dýchacej sústavy), ako napríklad zápal pľúc
 • infekcie ucha, nosa alebo hrdla.

Veľmi časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu prejaviť pri krvných vyšetreniach:
 • nízke hladiny bielych krviniek (neutropénia)
 • nízke hladiny červených krviniek (anémia).

Časté vedľajšie účinky
Môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb:
 • horúčka zapríčinená infekciou a nízkymi hladinami bielych krviniek
 • infekcie krvi
 • infekcie močových ciest
 • pásový opar
 • opar.

Časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu prejaviť pri krvných vyšetreniach:
 • nízke hladiny krvných doštičiek v krvi (bunky, ktoré napomáhajú zrážaniu krvi).

Menej časté vedľajšie účinky
Môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb:
 • upchanie čreva, ktoré sa môže prejavovať ako bolesť žalúdka.
Î Ak máte pretrvávajúcu bolesť žalúdka, čo najskôr vyhľadajte svojho lekára.
 • zvýšenie množstva draslíka, fosfátu a kyseliny močovej v krvi, čo môže spôsobiť problémy s obličkami (syndróm z rozpadu nádoru).

Medzi príznaky tohto stavu patria:
 • tvorba nižšieho množstva moču ako obvykle
 • svalové kŕče.
Î Ak spozorujete tieto príznaky, čo najskôr sa skontaktujte so svojím lekárom.

Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu prejaviť pri krvných vyšetreniach:
 • problémy so zrážaním krvi
 • neschopnosť kostnej drene tvoriť dostatok červených alebo bielych krviniek.

Zriedkavé vedľajšie účinky
Môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb:
 • infekcia alebo reaktivácia vírusu hepatitídy B.

Ak sa u vás vyskytnú vedľajšie účinky
Î Povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre, ak sa ktorýkoľvek z vedľajších účinkov, ktoré sa u vás vyskytnú, stane závažným alebo problémovým, alebo ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.