AMOKSIKLAV 2X1000 MG tbl flm 14x1000 mg (blis.Al/Al)

SPC
ť účinkovať (stanú sa neúčinnými). Ďalšia účinná zložka (kyselina klavulanová) zabraňuje tomu, aby k tomuto došlo.

Amoksiklav sa používa u dospelých a detí na liečbu nasledujúcich infekcií:
· infekcie stredného ucha a prinosových dutín
· infekcie dýchacích ciest
· infekcie močových ciest
· infekcie kože a mäkkých tkanív, vrátane infekcie zubov
· infekcie kostí a kĺbov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE AMOKSIKLAV

Neužívajte Amoksiklav
- keď ste alergický (precitlivený) na amoxicilín, kyselinu klavulanovú, penicilín alebo na ktorúkoľvek z z ďalších zložiek Amoksiklavu (uvedených v časti 6),
- keď ste niekedy mali závažnú alergickú (reakciu z precitlivenosti) na nejaké iné antibiotikum. Mohla sa prejavovať ako kožná vyrážka alebo opuch tváre alebo hrdla,
- keď ste niekedy mali problémy s pečeňou alebo ste mali žltačku (zožltnutie kože) pri užívaní antibiotika.

Neužívajte Amoksiklav, ak sa Vás týka niečo z vyššie uvedeného. Ak si nie ste niečim istý, opýtajte sa na to svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Amoksiklav.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Amoksiklavu
Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi predtým, ako začnete užívať tento liek, že:
· máte infekčnú mononukleózu (žľazovú horúčku),
· sa liečite kvôli problémom s pečeňou alebo obličkami,
· nemočíte pravidelne.

Ak si nie ste niečim istý, opýtajte sa na to svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Amoksiklav.

V niektorých prípadoch môže Váš lekár potrebovať zistiť, aká baktéria vyvolala infekciu. V závislosti od výsledkov Vám môže predpísať inú silu Amoksiklavu alebo iný liek.

Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor
Amoksiklav môže niektoré existujúce zdravotné problémy zhoršiť alebo vyvolať závažné vedľajšie účinky. Patria medzi ne alergické reakcie, kŕče (záchvaty kŕčov) a zápal hrubého čreva. Aby sa znížilo riziko vzniku akýchkoľvek problémov, musíte si pri užívaní Amoksiklavu dávať pozor na niektoré príznaky. Pozrite si „Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor“ v časti 4.

Krvné vyšetrenia a vyšetrenia moču
Ak Vám idú robiť krvné testy (napríklad vyšetrenia stavu červených krviniek alebo funkčné vyšetrenie pečene) alebo vyšetrenie moču (na glukózu), povedzte lekárovi alebo zdravotnej sestre, že užívate Amoksiklav. Je to preto, lebo liek môže ovplyvniť výsledky týchto typov vyšetrení.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinné lieky, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užívate alopurinol (na liečbu dny) spolu s Amoksiklavom, môže byť pravdepodobnejšie, že sa u Vás objaví alergická kožná reakcia.

Ak užívate probenecid (na liečbu dny), lekár môže rozhodnúť, že Vám upraví dávku Amoksiklavu.

Ak spolu s Amoksiklavom užívate lieky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi (ako je warfarín), môže byť potrebné urobiť Vám dodatočné krvné vyšetrenia.

Amoksiklav môže ovplyvniť účinok metotrexátu (liečivo používané na liečbu rakoviny alebo reumatických ochorení).

Užívanie Amoksiklavu s jedlom a nápojmi
Aby sa minimalizovala žalúdočno-črevná neznášanlivosť, užívajte tablety pred jedlom.

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná, myslíte si, že by ste mohli byť tehotná alebo ak dojčíte, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Amoksiklav môže mať vedľajšie účinky a príznaky môžu spôsobiť, že nebudete schopný viesť vozidlo. Ak sa necítite dobre, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.


3. AKO UŽÍVAŤ AMOKSIKLAV

Vždy užívajte Amoksiklav presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a deti s telesnou hmotnosťou 40 kg a viac:
· Zvyčajná dávka - 1 tableta dvakrát denne
· Vyššia dávka – 1 tableta trikrát denne

Deti s telesnou hmotnosťou menej ako 40 kg:
Deti vo veku 6 rokov a menej by mali byť prednostne liečené inými liekovými formami kombinácie amoxicilín/kyselina klavulanová (prášok alebo granulát na perorálnu suspenziu).

Ak podávate tablety Amoksiklavu dieťaťu s telesnou hmotnosťou menej ako 40 kg, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Pacienti s problémami s pečeňou alebo obličkami
· Ak máte ťažkosti s obličkami, môže byť potrebné zmeniť dávku lieku. Váš lekár Vám predpíše inú silu lieku alebo iný liek.
· Ak máte ťažkosti s pečeňou, lekár Vám môže častejšie robiť krvné testy, aby zistil ako Vám funguje pečeň.

Ako užívať Amoksiklav
· Prehltnite tablety vcelku a zapite pohárom vody na začiatku jedla alebo tesne pred jedlom.
· Tablety užívajte pravidelne s minimálne 4-hodinovým odstupom. Neužite 2 dávky v priebehu 1 hodiny.
· Liek neužívajte dlhšie ako 2 týždne. Ak sa stále cítite zle, vyhľadajte svojho lekára.

Ak užijete viac Amoksiklavu, ako máte
Ak ste užili väčšie množstvo tabliet, môžu sa u Vás objaviť žalúdočné ťažkosti (napínanie na vracanie, vracanie alebo hnačka) alebo kŕče v bruchu. Ihneď vyhľadajte svojho lekára. Liek si zoberte so sebou.

Ak zabudnete užiť Amoksiklav
Ak ste zabudli užiť tabletu, zoberte si ju hneď, ako si na to spomeniete. Ďalšiu dávku si dajte s odstupom minimálne 4 hodiny.

Ak prestanete užívať Amoksiklav
Neprestaňte liek užívať, dokonca aj ak sa cítite lepšie. Liek musíte užívať tak dlho, ako Vám povedal Váš lekár. Ak liečbu ukončíte predčasne, niektoré baktérie prežijú a môžu spôsobiť návrat infekcie.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Amoksiklav môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor

Alergické reakcie:
· kožná vyrážka
· zápal krvných ciev (vaskulitída), ktorý sa prejaví ako červené alebo purpurové vyvýšené bodky na koži, ale môže postihnúť aj iné časti tela
· horúčka, bolesť kĺbov, opuchnuté uzliny v hrdle, v podpazuší alebo slabinách
· opuch, niekedy tváre alebo úst (angioedém), spôsobujúci ťažkosti s dýchaním
· kolaps.
è Okamžite kontaktujte svojho lekára, ak sa u Vás objaví niektorý z vyššie uvedených príznakov. Prestaňte Amoksiklav užívať.

Zápal hrubého čreva
Zápal hrubého čreva, ktorý spôsobuje vodnatú hnačku, zvyčajne s krvou a hlienom, bolesti brucha a/alebo horúčku.
è Kontaktujte svojho lekára hneď ako je to možné a požiadajte ho o radu, ak sa u Vás vyskytnú vyššie uvedené príznaky.

Iné vedľajšie účinky

Veľmi časté (postihujú viac ako 1 z 10 ľudí)
· hnačka (u dospelých).

Časté (postihujú menej ako 1 z 10 ľudí)
· afta (kandidóza – kvasinková infekcia pošvy, úst alebo kožných záhybov)
· nutkanie na vracanie (nauzea), najmä pri užívaní vysokých dávok. Ak sa prejaví, užívajte Amoksiklav pred jedlom.
· vracanie
· hnačka (u detí).

Menej časté (postihujú menej ako 1 zo 100 ľudí)
· kožná vyrážka, svrbenie
· vystúpená svrbivá vyrážka (žihľavka)
· porucha trávenia
· závrat
· bolesť hlavy.
Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:
- zvýšená hladina niektorých látok (enzýmov) tvorených v pečeni

Zriedkavé (postihujú menej ako 1 z 1 000 ľudí)
· kožná vyrážka, z ktorej sa môže vytvoriť pľuzgier a ktorá vyzerá ako malý terč (v strede tmavé bodky obkolesené bledšou plochou s tmavým prstencom po okraji – multiformný erytém)
è Ak sa u Vás objaví vyššie uvedený príznak, ihneď vyhľadajte svojho lekára.
Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:
· nízky počet buniek zúčastňujúcich sa zrážania krvi
· nízky počet bielych krviniek.

Vedľajšie účinky neznámej častosti výskytu (vyskytnú sa u veľmi malého počtu ľudí a ich častosť výskytu nie je známa)
· alergické reakcie (pozri vyššie)
· zápal hrubého čreva (pozri vyššie)
· závažné kožné rekcie:
- rozsiahla výrážka s pľuzgierom a olupujúcou sa kožou, najmä okolo úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (Stevensov-Johnsonov syndróm) a ťažšia forma, spôsobujúca nadmerné odlupovanie kože (viac ako 30 % povrchu tela – toxická epidermálna nekrolýza)
- rozsiahla červená kožná vyrážka s malými pľuzgierikmi obsahujúcimi hnis (bulózna exfoliatívna dermatitída)'
- červená, šupinatá kožná vyrážka s hrčkami pod kožou a pľuzgiermi (exantematózna pustulóza).
è Ak sa u Vás objaví niektorý z vyššie uvedených príznakov, ihneď vyhľadajte svojho lekára.

· zápal pečene (hepatitída)
· žltačka, spôsobená zvýšenou hladinou bilirubínu (látka tvorená v pečeni) v krvi, ktorá spôsobí, že Vaša koža a očné bielka zožltnú
· zápal kanálikov v obličkách
· pomalšie zražanie krvi
· hyperaktivita
· kŕče (u ľudí, ktorí užívajú vysoké dávky Amoksiklavu alebo majú problémy s obličkami)
· čierne zafarbenie jazyka, ktorý vyzerá chlpato
· zafarbené zuby (u detí), ktoré čistenie zubnou kefkou zvyčajne odstráni.

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:
· výrazné zníženie počtu bielych krviniek
· nízky počet červených krviniek (hemolytická anémia)
· tvorba kryštálikov v moči.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ AMOKSIKLAV

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!

Uchovávajte pri teplote do 25°C.
Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Nepoužívajte Amoksiklav po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri a škatuľke po „EXP“.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Informujte sa u svojho lekárnika ako zlikvidovať lieky, ktoré už nepotrebujete. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Amoksiklav obsahuje
- Liečivá sú amoxicilín a kyselina klavulanová.
Každá tableta Amoksiklav 2x1000 mg obsahuje 875 mg amoxicilínu vo forme trihydrátu amoxicilínu a 125 mg kyseliny klavulanovej vo forme káliumklavulanátu.
- Ďalšie zložky sú:
Jadro tablety: koloidný oxid kremičitý bezvodý, krospovidón, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát, mastenec, mikrokryštalická celulóza.
Filmová vrstva: hyprolóza, etylcelulóza, polysorbát 80, trietylcitrát, mastenec, oxid titaničitý E 171.

Ako vyzerá Amoksiklav a obsah balenia
Amoksiklav sú biele alebo takmer biele, oválne filmom obalené tablety so skosenými hranami, s deliacou ryhou a vyrazeným označením „875/125“ na jednej strane a „AMC“ na druhej strane.

Liek je balený v blistroch po 10 alebo 14 filmom obalených tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana
Slovinsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 08/2010.


Odporúčanie/zdravotná osveta

Antibiotiká sa používajú na liečbu infekcií vyvolaných baktériami. Nemajú žiadny účinok proti infekciám vyvolaným vírusmi.

Infekcia vyvolaná baktériami niekedy nereaguje na liečbu antibiotikom. Jednou z najčastejších príčin, prečo k tomu dochádza je, že baktérie vyvolávajúce infekciu sú odolné voči užívanému antibiotiku. To znamená, že dokážu prežiť a dokonca sa aj ďalej rozmnožovať, napriek liečbe antibiotikom.

Baktérie sa môžu stať odolnými (rezistentnými) voči antibiotikám z viacerých príčin. Opatrné používanie antibiotík pomáha znížiť riziko, že sa baktérie stanú voči nim odolné.

Ak Vám Váš lekár predpíše antibiotikum, je určené len na liečbu Vášho súčasného ochorenia.
Venujte pozornosť nasledujúcim odporúčaniam, aby ste pomohli predísť rozmnoženiu rezistentných baktérií, ktoré by mohli spôsobiť neúčinnosť antibiotika.
1. Je dôležité, aby ste užívali správnu dávku antibiotika, v správnom čase a správny počet dní. Prečítajte si pokyny na štítku a ak niečomu nerozumiete, požiadajte o vysvetlenie svojho lekára alebo lekárnika.
2. Antibiotikum nesmiete užívať, ak nebolo predpísané výhradne Vám a máte ho používať iba na liečbu infekcie, kvôli ktorej bolo predpísané.
3. Nesmiete užívať antibiotiká, ktoré boli predpísané iným ľuďom, dokonca ani vtedy, ak mali podobné infekcie ako Vy.
4. Antibiotiká predpísané Vám, nesmiete dávať iným ľuďom.
5. Ak Vám po skončení Vašej liečby predpísanej lekárom zostali zvyšné antibiotiká, vráťte ich do lekárne na náležitú likvidáciu.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
AMOKSIKLAV 1,2 G plo ijf 5x1,2 g (liek.inj.skl.) Rp 21,22
AMOKSIKLAV 1000 MG GRANULÁT NA PERORÁLNU SUSPENZIU gru por 12x(875 mg+125 mg) (vre.papier/PE/Al/PE) Rp 10,19
AMOKSIKLAV 1000 MG GRANULÁT NA PERORÁLNU SUSPENZIU gru por 10x(875 mg+125 mg) (vre.papier/PE/Al/PE) Rp n/a
AMOKSIKLAV 1000 MG GRANULÁT NA PERORÁLNU SUSPENZIU gru por 14x(875 mg+125 mg) (vre.papier/PE/Al/PE) Rp 2,87
AMOKSIKLAV 1000 MG GRANULÁT NA PERORÁLNU SUSPENZIU gru por 20x(875 mg+125 mg) (vre.papier/PE/Al/PE) Rp n/a
AMOKSIKLAV 1000 MG GRANULÁT NA PERORÁLNU SUSPENZIU gru por 30x(875 mg+125 mg) (vre.papier/PE/Al/PE) Rp n/a
AMOKSIKLAV 156,25 MG/5 ML plu por 1x100 ml (fľ.skl.hnedá) Rp 1,13
AMOKSIKLAV 2X1000 MG tbl flm 10x1000 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
AMOKSIKLAV 2X457 MG/5 ML plu por 1x35 ml (fľ.skl.jantárová) Rp 1,38
AMOKSIKLAV 2X457 MG/5 ML plu por 1x70 ml (fľ.skl.jantárová) Rp 2,00
AMOKSIKLAV 2X457 MG/5 ML plu por 1x140 ml (fľ.skl.jantárová) Rp 21,91
AMOKSIKLAV 312,5 MG/5 ML plu por 1x100 ml (fľ.skl.hnedá) Rp 2,10
AMOKSIKLAV 375 MG tbl flm 21x375 mg (blis.Al/Al) Rp 3,21
AMOKSIKLAV 600 MG plo ijf 5x600 mg (liek.inj.skl.) Rp 10,77
AMOKSIKLAV 625 MG tbl flm 21x625 mg (blis.Al/Al) Rp 2,80

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.