AMOKSIKLAV 1000 MG GRANULÁT NA PERORÁLNU SUSPENZIU gru por 10x(875 mg+125 mg) (vre.papier/PE/Al/PE)

SPC
nu suspenziu je antibiotikum a účinkuje tým, že usmrcuje baktérie, ktoré vyvolávajú infekcie.
Obsahuje dve rôzne liečivá nazývané amoxicilín a kyselina klavulanová. Amoxicilín patrí do skupiny liečiv nazývaných „penicilíny“, ktoré za určitých okolností môžu prestať účinkovať (stanú sa neúčinnými). Ďalšia účinná zložka (kyselina klavulanová) zabraňuje tomu, aby k tomuto došlo.

Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu sa používa u dospelých a detí na liečbu nasledujúcich infekcií:
  • infekcie stredného ucha a prinosových dutín
  • infekcie dýchacích ciest
  • infekcie močových ciest
· infekcie kože a mäkkých tkanív, vrátane infekcie zubov
· infekcie kostí a kĺbov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu

Neužívajte Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu
- ak ste alergický (precitlivený) na amoxicilín, kyselinu klavulanovú, penicilín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek Amoksiklavu 1000 mg granulátu na perorálnu suspenziu (uvedených v časti 6),
- ak ste niekedy mali závažnú alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti) na nejaké iné antibiotikum. Mohla sa prejavovať ako kožná vyrážka alebo opuch tváre alebo hrdla,
- ak ste niekedy mali problémy s pečeňou alebo ste mali žltačku (zožltnutie kože) pri užívaní antibiotika.

Neužívajte Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu, ak sa Vás týka niečo z vyššie uvedeného. Ak si nie ste niečim istý, opýtajte sa na to svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Amoksiklavu 1000 mg granulátu na perorálnu suspenziu
Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi predtým, ako začnete užívať tento liek, že:
  • máte infekčnú mononukleózu (žľazovú horúčku),
  • sa liečite kvôli problémom s pečeňou alebo obličkami,
  • nemočíte pravidelne.

Ak si nie ste niečim istý, opýtajte sa na to svojho lekára alebo lekárnika predtým, ako začnete užívať Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu.

V niektorých prípadoch môže Váš lekár potrebovať zistiť, aká baktéria vyvolala infekciu. V závislosti od výsledkov Vám môže predpísať inú silu Amoksiklavu alebo iný liek.

Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor
Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu môže niektoré existujúce zdravotné problémy zhoršiť alebo vyvolať závažné vedľajšie účinky. Patria medzi ne alergické reakcie, kŕče (záchvaty kŕčov) a zápal hrubého čreva. Aby sa znížilo riziko vzniku akýchkoľvek problémov, musíte si pri užívaní Amoksiklavu 1000 mg granulátu na perorálnu suspenziu dávať pozor na niektoré príznaky. Pozrite si „Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor“ v časti 4.

Krvné vyšetrenia a vyšetrenia moču
Ak Vám idú robiť krvné testy (napríklad vyšetrenia stavu červených krviniek alebo funkčné vyšetrenie pečene) alebo vyšetrenie moču (na glukózu), povedzte lekárovi alebo zdravotnej sestre, že užívate Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu. Dôvodom je skutočnosť, že Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu môže ovplyvniť výsledky týchto typov vyšetrení.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinné lieky, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Ak užívate alopurinol (na liečbu dny) spolu s Amoksiklavom 1000 mg granulátom na perorálnu suspenziu, môže byť pravdepodobnejšie, že sa u Vás objaví alergická kožná reakcia.

Ak užívate probenecid (na liečbu dny), Váš lekár môže rozhodnúť, že Vám upraví dávku Amoksiklavu 1000 mg granulátu na perorálnu suspenziu.

Ak spolu s Amoksiklavom 1000 mg granulátom na perorálnu suspenziu užívate lieky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi (ako je warfarín), môže byť potrebné urobiť Vám dodatočné krvné vyšetrenia.

Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu môže ovplyvniť účinok metotrexátu (liečivo používané na liečbu rakoviny alebo reumatických ochorení).

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná, myslíte si, že by ste mohli byť tehotná alebo ak dojčíte, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu môže mať vedľajšie účinky a príznaky môžu spôsobiť, že nebudete schopný viesť vozidlo. Ak sa necítite dobre, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje.
Dôležité informácie o niektorých zložkách Amoksiklavu 1000 mg granulátu na perorálnu suspenziu
Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu obsahuje aspartám (E951), ktorý je zdrojom fenylalanínu. Môže byť škodlivý pre pacientov, ktorí trpia stavom nazývaným „fenylketonúria“.


3. AKO UŽÍVAŤ Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu

Vždy užívajte Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Dospelí a deti s telesnou hmotnosťou 40 kg a viac:
· Zvyčajná dávka - 1 vrecko dvakrát denne
· Vyššia dávka – 1 vrecko trikrát denne

Deti s telesnou hmotnosťou menej ako 40 kg:
Použitie Amoksiklavu 1000 mg granulátu na perorálnu suspenziu sa neodporúča.

Pacienti s problémami s pečeňou alebo obličkami
· Ak máte ťažkosti s obličkami, môže byť potrebné zmeniť dávku lieku. Váš lekár Vám predpíše inú silu lieku alebo iný liek.
· Ak máte ťažkosti s pečeňou, lekár Vám môže častejšie robiť krvné testy, aby zistil ako Vám funguje pečeň.

Ako užívať Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu
· Predtým ako potrebujete užiť Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu, otvorte vrecko, obsah vysypte do pohára naplneného do polovice vodou a premiešajte.
· Pripravenú suspenziu vypite na začiatku jedla alebo tesne pred jedlom.
· Medzi užívaním jednotlivých dávok zachovajte minimálne 4-hodinový odstup.
Neužívajte 2 dávky v priebehu 1 hodiny.
· Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu neužívajte dlhšie ako 2 týždne. Ak sa stále cítite zle, vyhľadajte svojho lekára.

Ak užijete viac Amoksiklavu 1000 mg granulátu na perorálnu suspenziu, ako máte
Ak ste užili viac Amoksiklavu 1000 mg granulátu na perorálnu suspenziu, môžu sa u Vás objaviť žalúdočné ťažkosti (nutkanie na vracanie, vracanie alebo hnačka) alebo kŕče v bruchu. Ihneď vyhľadajte svojho lekára. Liek si zoberte so sebou.

Ak zabudnete užiť Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu
Ak ste zabudli užiť dávku, zoberte si ju hneď, ako si na to spomeniete. Ďalšiu dávku nesmiete užiť príliš skoro, ale musíte počkať približne 4 hodiny pred podaním ďalšej dávky.

Ak prestanete užívať Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu
Neprestaňte liek užívať, dokonca aj ak sa cítite lepšie. Na prekonanie infekcie potrebujete každú dávku. Ak niektoré baktérie prežijú, môžu spôsobiť návrat infekcie.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Príznaky, na ktoré musíte dávať pozor
Alergické reakcie:
· kožná vyrážka
· zápal krvných ciev (vaskulitída), ktorý sa môže prejavovať ako červené alebo purpurové vyvýšené bodky na koži, ale môže postihnúť aj ďalšie časti tela
· horúčka, bolesť kĺbov, opuchnuté žľazy na krku, v podpazuší alebo slabinách
· opuch, niekedy tváre alebo úst (angioedém), ktorý spôsobuje ťažkosti s dýchaním
· kolaps.
è Ak sa u Vás prejaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, ihneď sa obráťte nasvojho lekára. Prestaňte užívaťAmoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu.

Zápal hrubého čreva
Zápal hrubého čreva, ktorý spôsobuje vodnatú hnačku, zvyčajne s prímesou krvi a hlienu, bolesť žalúdka a/alebo horúčku.
è Ak sa u Vás prejavia tieto príznaky, čo najskôr sa poraďte so svojím lekárom.

Veľmi časté vedľajšie účinky
Tieto môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí
· hnačka (u dospelých).

Časté vedľajšie účinky
Tieto môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí
· kvasinková infekcia (kandidóza ‑ kvasinková infekcia pošvy, ústnej dutiny alebo kožných záhybov)
· nutkanie na vracanie (nauzea), najmä pri užívaní vysokých dávok
è ak Vás to postihne, užívajte Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu pred jedlom
· vracanie
· hnačka (u detí).

Menej časté vedľajšie účinky
Tieto môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí
· kožná vyrážka, svrbenie
· vyvýšená svrbivá vyrážka (žihľavka)
· ťažkosti s trávením
· závraty
· bolesť hlavy.
Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:
· zvýšenie množstva niektorých látok (enzýmov) tvorených v pečeni.

Zriedkavé vedľajšie účinky
Tieto môžu postihnúť až 1 z 1 000 ľudí
· kožná vyrážka, pri ktorej sa môžu tvoriť pľuzgiere a ktorá vyzerá ako terčíky (tmavé bodky v strede, ktoré sú obkolesené bledšou plochou s tmavým kruhom po okraji ‑ multiformný erytém)'
è ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto príznakov, ihneď sa obráťte na svojho lekára.
Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:
· nízky počet krvných buniek dôležitých pre zrážanie krvi
· nízky počet bielych krviniek.

Ďalšie vedľajšie účinky
Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytli u veľmi malého počtu ľudí, ale ich presná frekvencia (častosť) výskytu nie je známa.
· Alergické reakcie (pozri vyššie)
· Zápal hrubého čreva (pozri vyššie)
· Závažné kožné vyrážky:
- rozsiahla vyrážka s pľuzgiermi a odlupujúcou sa kožou, najmä v okolí úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (Stevensov‑Johnsonov syndróm) a závažnejšia forma spôsobujúca nadmerné odlupovanie kože (na viac než 30 % plochy tela ‑ toxická epidermálna nekrolýza)
- rozsiahla červená kožná vyrážka s pľuzgierikmi obsahujúcimi hnis (bulózna exfoliatívna dermatitída)
- červená, šupinatá vyrážka s hrčkami pod kožou a s pľuzgiermi (exantemózna pustulóza).
è Ak sa u Vás prejaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite sa obráťte na svojho lekára.
· zápal pečene (hepatitída)
· žltačka zapríčinená zvýšením množstva bilirubínu (látky tvorenej v pečeni) v krvi, čo u dieťaťa môže spôsobiť zožltnutie kože a očných bielkov
· zápal kanálikov obličky
· pomalšie zrážanie krvi
· hyperaktivita
· kŕče (u ľudí užívajúcich vysoké dávky Amoksiklavu 1000 mg granulátu na perorálnu suspenziu, alebo u tých, ktorí majú problémy s obličkami)
· čierny jazyk, ktorý vyzerá chlpatý
· zafarbenie zubov (u detí), ktoré čistenie zubnou kefkou zvyčajne odstráni.
Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach alebo vyšetreniach moču:
· závažné zníženie počtu bielych krviniek
· nízky počet červených krviniek (hemolytická anémia)
· kryštáliky v moči.
Ak sa u Vás prejavia vedľajšie účinky
è Povedzte ošetrujúcemu lekárovi alebo lekárnikovi, ak sa akýkoľvek vedľajší účinok stane závažným alebo problémovým, alebo ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25°C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.

Nepoužívajte Amoksiklav po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po „EXP“. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Perorálna suspenzia sa musí použiť okamžite po príprave.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu obsahuje
- Liečivá sú amoxicilín a kyselina klavulanová. Každé vrecko obsahuje: 1004,5 mg trihydrátu amoxicilínu zodpovedajúceho 875 mg amoxicilínu a 148,9 mg káliumklavulanátu zodpovedujúceho 125 mg kyseliny klavulanovej.
- Ďalšie zložky sú: magnéziumstearát, aspartám, citrónovo-broskyňovo-jahodová príchuť, precipitát oxidu kremičitého, sodná soľ kroskarmelózy, mikrokryštalická celulóza.

Ako vyzerá Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu a obsah balenia
Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziusú vrecká obsahujúce 1,8 g granulátu na perorálnu suspenziu.
Vrecká sú vyrobené z vrstiev papiera/polyetylénu/alumínia/polyetylénu z vonkajšej do vnútornej strany.

Veľkosť balenia: 10, 12, 14, 20 alebo 30 vreciek.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana
Slovinsko

Výrobca

Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
6250 Kundl
Rakúsko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) pod nasledovnými názvami:

Rakúsko: Clavamox 1 g – Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen
Taliansko: Amoxicillina e Acido Clavulanico Sandoz GmbH 875 mg + 125 mg granulato per sospensione orale
Poľsko: Amoksiklav
Španielsko: Amoxicilina/Ácido clavulánico Placasod 875/125 mg granulado para suspensión oral EFG
Slovenská republika: Amoksiklav 1000 mg granulát na perorálnu suspenziu

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 04/2013.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
AMOKSIKLAV 1,2 G plo ijf 5x1,2 g (liek.inj.skl.) Rp 21,22
AMOKSIKLAV 1000 MG GRANULÁT NA PERORÁLNU SUSPENZIU gru por 12x(875 mg+125 mg) (vre.papier/PE/Al/PE) Rp 10,19
AMOKSIKLAV 1000 MG GRANULÁT NA PERORÁLNU SUSPENZIU gru por 14x(875 mg+125 mg) (vre.papier/PE/Al/PE) Rp 2,87
AMOKSIKLAV 1000 MG GRANULÁT NA PERORÁLNU SUSPENZIU gru por 20x(875 mg+125 mg) (vre.papier/PE/Al/PE) Rp n/a
AMOKSIKLAV 1000 MG GRANULÁT NA PERORÁLNU SUSPENZIU gru por 30x(875 mg+125 mg) (vre.papier/PE/Al/PE) Rp n/a
AMOKSIKLAV 156,25 MG/5 ML plu por 1x100 ml (fľ.skl.hnedá) Rp 1,13
AMOKSIKLAV 2X1000 MG tbl flm 10x1000 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
AMOKSIKLAV 2X1000 MG tbl flm 14x1000 mg (blis.Al/Al) Rp 3,97
AMOKSIKLAV 2X457 MG/5 ML plu por 1x35 ml (fľ.skl.jantárová) Rp 1,38
AMOKSIKLAV 2X457 MG/5 ML plu por 1x70 ml (fľ.skl.jantárová) Rp 2,00
AMOKSIKLAV 2X457 MG/5 ML plu por 1x140 ml (fľ.skl.jantárová) Rp 21,91
AMOKSIKLAV 312,5 MG/5 ML plu por 1x100 ml (fľ.skl.hnedá) Rp 2,10
AMOKSIKLAV 375 MG tbl flm 21x375 mg (blis.Al/Al) Rp 3,21
AMOKSIKLAV 600 MG plo ijf 5x600 mg (liek.inj.skl.) Rp 10,77
AMOKSIKLAV 625 MG tbl flm 21x625 mg (blis.Al/Al) Rp 2,80

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.