AMOKSIKLAV 1,2 G plo ijf 5x1,2 g (liek.inj.skl.)

SPC
e ucha, nosa a hrdla
· infekcie dýchacích ciest
· infekcie močových ciest
· infekcie kože a mäkkých tkanív vrátane infekcií zubov
· infekcií kostí a kĺbov
· vnútrobrušné infekcie
· infekcie pohlavných orgánov u žien.

Amoksiklav sa používa u dospelých a detí na prevenciu (predchádzanie vzniku) infekcií spojených s rozsiahlymi chirurgickými zákrokmi.


2. SKÔR AKO VÁM PODAJÚ Amoksiklav

Amoksiklav Vám nesmú podať
- keď ste alergický (precitlivený) na amoxicilín, kyselinu klavulanovú alebo penicilín,
- keď ste niekedy mali závažnú alergickú reakciu (reakciu z precitlivenosti) na nejaké iné antibiotikum. Mohla sa prejavovať ako kožná vyrážka alebo opuch tváre alebo hrdla.
- keď ste niekedy mali problémy s pečeňou alebo žltačku (zožltnutie kože) pri užívaní antibiotika.

è Amoksiklav Vám nesmú podať, ak sa Vás týka niečo z vyššie uvedeného. Ak si nie ste niečim istý, poraďte sa so svojím lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou pred podaním Amoksiklavu.

Buďte zvlášť opatrný pri Amoksiklave
Poraďte sa so svojím lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou pred podaním tohto lieku, ak:
· máte infekčnú mononukleózu (žľazovú horúčku),
· sa liečite kvôli problémom s pečeňou alebo obličkami,
· nemočíte pravidelne.

Ak si nie ste istý, či sa Vás niečo z vyššie uvedeného týka, poraďte sa so svojím lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou pred podaním Amoksiklavu.

V niektorých prípadoch môže Váš lekár potrebovať zistiť, aká baktéria vyvolala infekciu. V závislosti od výsledkov Vám môže predpísať inú silu kombinácie amoxicilínu/kyseliny klavulanovej alebo iný liek.

Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor
Amoksiklav môže niektoré existujúce zdravotné problémy zhoršiť alebo vyvolať závažné vedľajšie účinky. Patria medzi ne alergické reakcie, kŕče (záchvaty kŕčov) a zápal hrubého čreva. Počas podávania Amoksiklavu si musíte dávať pozor na niektoré príznaky, aby ste znížili riziko vzniku akýchkoľvek problémov. Pozrite si „Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor“ v časti 4.

Krvné vyšetrenia a vyšetrenia moču
Ak podstupujete krvné testy (napríklad vyšetrenia stavu červených krviniek alebo funkčné vyšetrenie pečene) alebo vyšetrenie moču (na glukózu), povedzte lekárovi alebo zdravotnej sestre, že dostávate Amoksiklav. Je to preto, lebo tento liek môže ovplyvniť výsledky týchto typov vyšetrení.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a rastlinné lieky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre.

Ak užívate alopurinol (na liečbu dny) spolu s Amoksiklavom, môže byť pravdepodobnejšie, že sa u Vás objaví alergická kožná reakcia.

Ak užívate probenecid (na liečbu dny), Váš lekár sa môže rozhodnúť, že Vám upraví dávku Amoksiklavu.

Ak spolu s Amoksiklavom užívate lieky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi (ako je warfarín), môže byť potrebné urobiť Vám dodatočné krvné vyšetrenia.

Amoksiklav môže ovplyvniť účinok metotrexátu (liek používaný na liečbu rakoviny alebo reumatických ochorení).

Tehotenstvo a dojčenie
Ak ste tehotná alebo dojčíte, poraďte sa so svojím lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou.

Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku
Amoksiklav 600 mg prášok na injekčný a infúzny roztok
Tento liek obsahuje 31,5 mg (1,4 mmol) sodíka v injekčnej liekovke. To je potrebné vziať do úvahy, ak máte diétu s kontrolovaným obsahom sodíka.

Amoksiklav 600 mg prášok na injekčný a infúzny roztok
Tento liek obsahuje menej ako 39 mg (1 mmol) draslíka v injekčnej liekovke. To je potrebné vziať do úvahy ak máte problémy s obličkami alebo máte diétu s kontrolovaným obsahom draslíka.

Amoksiklav 1,2 g prášok na injekčný a infúzny roztok
Tento liek obsahuje 63 mg (2,7 mmol) sodíka v injekčnej liekovke. To je potrebné vziať do úvahy, ak máte diétu s kontrolovaným obsahom sodíka.

Amoksiklav 1,2 g prášok na injekčný a infúzny roztok
Tento liek obsahuje 39 mg (1 mmol) draslíka v injekčnej liekovke. To je potrebné vziať do úvahy ak máte problémy s obličkami alebo máte diétu s kontrolovaným obsahom draslíka.


3. AKO SA Amoksiklav PODÁVA

Tento liek si nikdy nebudete podávať Vy sami. Tento liek Vám podá kvalifikovaná osoba, akou je lekár alebo zdravotná sestra.

Zvyčajné dávky sú:

Dospelí a deti s telesnou hmotnosťou 40 kg a viac

Štandardná dávka
1 000 mg/200 mg každých 8 hodín.
Pri predchádzaní vzniku infekcií počas a po operácii
1 000 mg/200 mg pred operáciou v čase, keď Vám podávajú anestetikum.

Dávka sa môže líšiť v závislosti od typu operácie, ktorú podstupujete. Váš lekár môže zopakovať podanie dávky, ak Vaša operácia trvá dlhšie než 1 hodinu.

Deti s telesnou hmotnosťou menej ako 40 kg
- Všetky dávky sa vypočítajú na základe telesnej hmotnosti dieťaťa stanovenej v kilogramoch.

Deti vo veku 3 mesiace a viac
25 mg/5 mg na kilogram telesnej hmotnosti každých 8 hodín.
Deti mladšie ako 3 mesiace alebo s telesnou hmotnosťou menej ako 4 kg
25 mg/5 mg na kilogram telesnej hmotnosti každých 12 hodín.

Pacienti s poruchami obličiek alebo pečene
· Ak máte problémy s obličkami, Váš lekár môže zmeniť dávku lieku. Váš lekár môže zvoliť inú silu lieku alebo iný liek.
· Ak máte problémy s pečeňou, Váš lekár Vám môže častejšie robiť krvné testy na funkčné vyšetrenie pečene.

Ako Vám Amoksiklav podajú
· Amoksiklav sa podáva formou injekcie do žily alebo ako vnútrožilová infúzia.
· Počas liečby Amoksiklavom dbajte na to, aby ste pili dostatočné množstvo tekutín.
· Za normálnych okolností Vám budú Amoksiklav podávať maximálne 2 týždne. Potom lekár prehodnotí Váš stav.

Ak Vám podajú viac Amoksiklavu, ako sa odporúča
Nie je pravdepodobné, že vám podajú príliš veľké množstvo lieku. Ak máte pocit, že Vám podali príliš veľké množstvo Amoksiklavu, ihneď to povedzte svojmu lekárovi, lekárnikovi alebo zdravotnej sestre. V takomto prípade sa môžu u Vás objaviť žalúdočné ťažkosti (nutkanie na vracanie, vracanie alebo hnačka) alebo kŕče.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnej sestry.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Amoksiklav môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pri podávaní tohto lieku sa môžu objaviť nižšie uvedené vedľajšie účinky.

Príznaky, na ktoré si musíte dávať pozor

Alergické reakcie:
· kožná vyrážka
· zápal krvných ciev (vaskulitída), ktoré sa prejaví ako červené alebo purpurové vyvýšené bodky na koži, ale môže postihnúť aj iné časti tela
· horúčka, bolesť kĺbov, opuchnuté uzliny v hrdle, v podpazuší alebo slabinách
· opuch, niekedy tváre alebo úst (angioedém), spôsobujúci ťažkosti s dýchaním
· kolaps.
è Okamžite kontaktujte ošetrujúceho lekára, ak sa u Vás objaví niektorý z vyššie uvedených príznakov. Prestaňte používať Amoksiklav.

Zápal hrubého čreva
Zápal hrubého čreva, ktorý spôsobuje vodnatú hnačku, zvyčajne s krvou a hlienom, bolesti brucha a/alebo horúčku.
è Ak sa u Vás objavia tieto príznaky, čo najskôrkontaktujte svojho lekára.

Časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 10 ľudí)
· kvasinková infekcia (kandidóza – kvasinková infekcia pošvy, úst alebo kožných záhybov)
· hnačka.

Menej časté vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 zo 100 ľudí)
· kožná vyrážka, svrbenie
· vystúpená svrbivá vyrážka (žihľavka)
· nutkanie na vracanie (nauzea), najmä pri podaní vysokých dávok

èAk Vás postihne niektorý zo stavov nižšie, používajte Amoksiklav pred jedlom.
· vracanie
· ťažkosti s trávením
· závraty
· bolesť hlavy.

Menej časté vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:
- zvýšená hladina niektorých látok (enzýmov) tvorených v pečeni

Zriedkavé vedľajšie účinky (postihujú viac ako 1 z 1 000 ľudí)
· kožná vyrážka, z ktorej sa môže vytvoriť pľuzgier a ktorá vyzerá ako malý terč (v strede tmavé bodky obkolesené bledšou plochou s tmavým prstencom po okraji – multiformný erytém)
è Okamžite kontaktujte svojho lekára, ak sa u Vás vyskytne vyššie uvedený príznak.
- opuch a začervenanie pozdĺž žily, ktorá je mimoriadne citlivá na dotyk.

Zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri krvných vyšetreniach:
· nízky počet buniek zúčastňujúcich sa krvného zrážania
· nízky počet bielych krviniek.

Ďalšie vedľajšie účinky
Vedľajšie účinky neznámej častosti výskytu (vyskytnú sa u veľmi malého počtu ľudí a ich častosť výskytu nie je známa)
· alergické reakcie (pozri vyššie)
· zápal hrubého čreva (pozri vyššie)
· závažné kožné rekcie:
- rozsiahla vyrážka s pľuzgierom a olupujúcou sa kožou, najmä okolo úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (Stevensov-Johnsonov syndróm) a ťažšia forma, spôsobujúca nadmerné olupovanie kože (viac ako 30% povrchu tela – toxická epidermálna nekrolýza)
- rozsiahla červená kožná vyrážka s malými pľuzgierikmi obsahujúcimi hnis (bulózna exfoliatívna dermatitída)
- červená, šupinatá kožná vyrážka s hrčkami pod kožou a pľuzgiermi (exantematózna pustulóza).
è Okamžite kontaktujte svojho lekára, ak sa u Vás objaví niektorý z vyššie uvedených príznakov.

· zápal pečene (hepatitída)
· žltačka, spôsobená zvýšenou hladinou bilirubínu (látka tvorená v pečeni) v krvi, ktorá spôsobí, že Vaša koža a očné bielka zožltnú
· zápal kanálikov v obličkách
· pomalšie zražanie krvi'
· kŕče (u ľudí, ktorí užívajú vysoké dávky Amoksiklavu alebo majú problémy s obličkami)

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu zistiť pri vyšetreniach krvia moču:
· veľké zníženie počtu bielych krviniek
· nízky počet červených krviniek (hemolytická anémia)
· tvorba kryštálikov v moči.

Ak sa u Vás prejavia vedľajšie účinky

è Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Amoksiklav

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25°C.
Roztok sa nesmie uchovávať v mrazničke.

Nepoužívajte Amoksiklav po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po „EXP“.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Amoksiklav obsahuje

Amoksiklav 600 mg:
- Liečivo je amoxicilín 500 mg vo forme sodnej soli amoxicilínu a kyselina klavulanová100 mgvo forme káliumklavulanátu. Pomer liečiv je 5:1.
Liek neobsahuje ďalšie zložky.

Amoksiklav 1,2 g:
- Liečivo je amoxicilín 1 000 mg vo forme sodnej soli amoxicilínu a kyselina klavulanová 200 mgvo forme káliumklavulanátu. Pomer liečiv je 5:1.
Liek neobsahuje ďalšie zložky.

Ako vyzerá Amoksiklav a obsah balenia

Amoksiklav je biely až svetložltý prášok.

Liek je dostupný v balení po 5 injekčných liekovkách.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii


Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana
Slovinsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 09/2010.


Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:

Ďalšie informácie si prečítajte, prosím, v Súhrne charakteristických vlastností lieku.

Podanie

Amoksiklav sa môže podávať buď intravenóznou injekciou podávanou pomaly počas 3 až 4 minút priamo do žily alebo do katétra alebo infúziou trvajúcou 30 až 40 minút. Amoksiklav nie je vhodný na intramuskulárne podanie.

Príprava roztokov

Príprava injekčných intravenóznych roztokov

Amoksiklav 600 mg
Bežným rozpúšťadlom je voda na injekciu. Amoksiklav 600 mg sa má rozpustiť v 10 ml rozpúšťadla. Vznikne približne 10,5 ml roztok na jednorazové použitie. Za normálnych okolností má pripravený roztok bledožltú farbu.

Amoksiklav 1,2 g
Bežným rozpúšťadlom je voda na injekciu. Amoksiklav 600 mg sa má rozpustiť v 20 ml rozpúšťadla. Vznikne približne 20,9 ml roztok na jednorazové použitie. Za normálnych okolností má pripravený roztok bledožltú farbu.

Amoksiklav sa má použiť do 20 minút po príprave roztoku.

Príprava infúznych intravenóznych roztokov

Injekčné liekovky s Amoksiklavom nie sú vhodné na viacnásobné použitie.

Amoksiklav 600 mg
Roztok Amoksiklavu sa má pripraviť podľa vyššie uvedeného postupu na prípravu injekčného roztoku. Pripravený roztok sa musí okamžite pridať do 50 ml infúzneho roztoku za použitia minivaku alebo rovnej byrety.

Amoksiklav 1,2 g
Roztok Amoksiklavu sa má pripraviť podľa vyššie uvedeného postupu na prípravu injekčného roztoku. Pripravený roztok sa musí okamžite pridať do 100 ml infúzneho roztoku za použitia minivaku alebo rovnej byrety.

Stabilita pripravených roztokov

Uchovávanie pri teplote 5°C: pripravené roztoky Amoksiklavu sa majú pridať do predchladených infúznych vakov, ktoré sa môžu uchovávať pri teplote 5°C počas 8 hodín. Infúzia sa má podať okamžite po dosiahnutí izbovej teploty.

Stabilita rekonštituovaného roztoku (v rôznych infúznych roztokoch a pri rôznej teplote):

Intravenózny infúzny roztok
Čas stability pri 25°C
Čas stability pri 5°C
Voda na injekciu
4 h
8 h
Fyziologický roztok (0,9% roztok chloridu sodného)
4 h
8 h
Infúzny roztok Ringer-Laktátu
3 h

Infúzny roztok chloridu draselného alebo chloridu sodného
3 h


Inkompatibility
Amoksiklav je menej stabilný v infúznych roztokoch obsahujúcich glukózu, dextrán alebo hydrogénuhličitany.
Amoksiklav sa nesmie miešať s inými liekmi.
Amoksiklav sa nemá miešať s aminoglykozidami in vitro kvôli ich možnej inaktivácii amoxicilínom.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
AMOKSIKLAV 1000 MG GRANULÁT NA PERORÁLNU SUSPENZIU gru por 12x(875 mg+125 mg) (vre.papier/PE/Al/PE) Rp 10,19
AMOKSIKLAV 1000 MG GRANULÁT NA PERORÁLNU SUSPENZIU gru por 10x(875 mg+125 mg) (vre.papier/PE/Al/PE) Rp n/a
AMOKSIKLAV 1000 MG GRANULÁT NA PERORÁLNU SUSPENZIU gru por 14x(875 mg+125 mg) (vre.papier/PE/Al/PE) Rp 2,87
AMOKSIKLAV 1000 MG GRANULÁT NA PERORÁLNU SUSPENZIU gru por 20x(875 mg+125 mg) (vre.papier/PE/Al/PE) Rp n/a
AMOKSIKLAV 1000 MG GRANULÁT NA PERORÁLNU SUSPENZIU gru por 30x(875 mg+125 mg) (vre.papier/PE/Al/PE) Rp n/a
AMOKSIKLAV 156,25 MG/5 ML plu por 1x100 ml (fľ.skl.hnedá) Rp 1,13
AMOKSIKLAV 2X1000 MG tbl flm 10x1000 mg (blis.Al/Al) Rp n/a
AMOKSIKLAV 2X1000 MG tbl flm 14x1000 mg (blis.Al/Al) Rp 3,97
AMOKSIKLAV 2X457 MG/5 ML plu por 1x35 ml (fľ.skl.jantárová) Rp 1,38
AMOKSIKLAV 2X457 MG/5 ML plu por 1x70 ml (fľ.skl.jantárová) Rp 2,00
AMOKSIKLAV 2X457 MG/5 ML plu por 1x140 ml (fľ.skl.jantárová) Rp 21,91
AMOKSIKLAV 312,5 MG/5 ML plu por 1x100 ml (fľ.skl.hnedá) Rp 2,10
AMOKSIKLAV 375 MG tbl flm 21x375 mg (blis.Al/Al) Rp 3,21
AMOKSIKLAV 600 MG plo ijf 5x600 mg (liek.inj.skl.) Rp 10,77
AMOKSIKLAV 625 MG tbl flm 21x625 mg (blis.Al/Al) Rp 2,80

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.