ALVENTA 75 MG cps pld 98x75 mg (blis.Al/PVC/PVDC)

Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Liek obsahuje cukry Liek ovplyvňuje pozornosť Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom Relatívny zákaz počas dojčenia Relatívny zákaz počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 38632
Registračné číslo 30/0074/07-S
Dátum registrácie 26.2.2007
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu KRKA d.d., Slovinsko
Účinné látky
Indikačná skupina Antidepresíva (30)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
N NERVOVÝ SYSTÉM
N06 Psychoanaleptiká
N06A Antidepresíva
N06AX Iné antidepresíva
N06AX16 Venlafaxín

Na čo sa ALVENTA používa?

Alventa je antidepresívum zo skupiny liekov nazývaných inhibítory spätného vychytávania sérotonínu a norepinefrínu (SNRIs). Táto skupina liekov sa používa na liečbu depresie a iných ochorení ako sú úzkostné (anxiózne) poruchy. Predpokladá sa, že ľudia, ktorí sú depresívni a/alebo úzkostní, majú nižšie hladiny sérotonínu a noradrenalínu v mozgu. Nevie sa presne ako antidepresíva fungujú, ale pravdepodobne pomáhajú zvyšovať hladiny sérotonínu a noradrenalínu v mozgu.

Alventa sa používa na liečbu depresie u dospelých. Alventa sa tiež používa na liečbu dospelých pacientov s nasledovnými úzkostnými (anxióznymi) poruchami: generalizovaná úzkostná porucha, sociálna úzkostná porucha (strach alebo vyhýbanie sa sociálnym situáciám) a panická porucha (záchvaty paniky). Správna liečba depresie alebo úzkostných porúch je pre vás dôležitá a pomôže vám cítiť sa lepšie. Ak nie sú tieto poruchy liečené, váš stav sa nezmierni, iba sa stane viac závažný a liečba bude náročnejšia.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Ak nastane niektorý z nasledujúcich prípadov, neužívajte viac Alventu. Ihneď to oznámte svojmu lekárovi alebo navštívte pohotovostnú ambulanciu v najbližšej nemocnici:
 • Pocit tlaku v hrudníku, sipot, problémy s prehĺtaním alebo dýchaním
 • Opuchnutie tváre, krku, rúk alebo nôh
 • Pocit nervozity alebo úzkosti, závrat, pocit pulzovania, náhle očervenanie pokožky a/alebo pocit tepla
 • Bolestivé vyrážky, svrbenie alebo žihľavka (vyvýšené červené alebo bledé miesta na pokožke, ktorá často svrbí)
 • Prejavy a príznaky sérotonínového syndrómu, ktoré môžu zahŕňať nepokoj, halucinácie, stratu koordinácie, zrýchlený tep, zvýšenú telesnú teplotu, náhle zmeny krvného tlaku, zosilnené reflexy, hnačku, kómu, nevoľnosť, vracanie.
Sérotonínový syndróm môže vo svojej najzávažnejšej forme pripomínať neuroleptický malígny syndróm (NMS). Prejavy a príznaky NMS môžu zahŕňať kombináciu horúčky, zrýchleného tepu, potenia, rozsiahlej svalovej stuhlosti, zmätenosti, zvýšenej hladiny svalových enzýmov (zistených krvnými testami).

Ďalšie vedľajšie účinky, o ktorých by ste mali povedať svojmu lekárovi , sú:
 • Kašeľ, sipot, dýchavičnosť a vysoká teplota
 • Čierna (dechtovitá) stolica alebo krv v stolici
 • Zožltnutie kože alebo očí, svrbenie alebo tmavý moč, čo môžu byť príznaky zápalu pečene (hepatitídy)
 • Srdcové ťažkosti ako zrýchlená alebo nepravidelná tepová frekvencia, zvýšený krvný tlak
 • Problémy s očami ako rozmazané videnie a rozšírené zreničky (tmavý stred oka)
 • Nervové problémy ako závraty, mravčenie, poruchy hybnosti, záchvaty alebo kŕče
 • Psychiatrické problémy ako hyperaktivita a eufória (pocit neobvyklej vybudenosti)
 • Príznaky z prerušenia liečby (pozri časť „Ako užívať Alventu“ a časť „Ak prestanete užívať Alventu“)
 • Predĺžené krvácanie – ak sa porežete alebo poraníte, môže trvať o niečo dlhšie ako zvyčajne kým sa vám zastaví krvácanie.

Kompletný zoznam vedľajších účinkov

Frekvencia (pravdepodobnosť výskytu) vedľajších účinkov je klasifikovaná nasledovne:

Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb)
 • závrat; bolesť hlavy
 • nevoľnosť; sucho v ústach
 • nadmerné potenie (vrátane nočného potenia)

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
 • znížená chuť do jedla
 • zmätenosť; pocit odlúčenia (alebo oddelenia) od seba; chýbanie orgazmu; znížené libido; nervozita; nespavosť; nezvyčajné sny
 • ospalosť; tras; mravčenie; zvýšené svalové napätie
 • poruchy zraku vrátane rozmazaného videnia; rozšírené zreničky (tmavý stred oka); neschopnosť oka automaticky zaostriť zo vzdialenejších na blízke objekty
 • tinitus (vnímanie zvukov v ušiach bez vonkajšieho zvuku)
 • palpitácie (pocit búšenia srdca)
 • zvýšený krvný tlak; sčervenanie
 • zívanie
 • vracanie; zápcha; hnačka
 • častejšie močenie; problémy pri močení
 • nepravidelnosti menštruácie ako je zvýšené krvácanie alebo nepravidelné zvýšené krvácanie; nezvyčajná ejakulácia/orgazmus (u mužov); erektilná dysfunkcia (impotencia)
 • slabosť (asténia); závraty; zimnica
 • zvýšený cholesterol

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
 • halucinácie; pocit odlúčenia (alebo oddelenia) od reality; agitácia (nepokoj); nezvyčajný orgazmus (u žien); nedostatok citov alebo emócií; pocit nadmerného vzrušenia; škrípanie zubami
 • pocit nepokoja alebo neschopnosť sedieť alebo stáť pokojne; mdloby; mimovoľné pohyby svalov; porušená koordinácia a rovnováha; zmeny v chuti
 • rýchly srdcový tep; pocit závratu (najmä pri príliš rýchlom vstávaní)
 • vracanie krvi; dechtovo čierna stolica alebo krv v stolici, čo môže byť príznakom vnútorného krvácania
 • celkový opuch kože, najmä tváre, úst, jazyka, oblasti hrdla alebo rúk a nôh a/alebo sa môže vyskytnúť vyvýšená svrbiaca kožná vyrážka (žihľavka); citlivosť na slnečné žiarenie; modriny; kožná vyrážka; nezvyčajná strata vlasov
 • neschopnosť močiť
 • nárast hmotnosti; strata hmotnosti

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
 • záchvaty alebo kŕče
 • neschopnosť ovládať močenie
 • hyperaktivita (pocit neobvyklej vybudenosti); rýchly tok myšlienok a znížená potreba spánku (mánia)

Neznáme (frekvencia sa nedá určiť z dostupných údajov)
 • znížený počet krvných doštičiek vo vašej krvi vedúci k zvýšenému riziku tvorby modrín alebo krvácania; ochorenia krvi, ktoré môžu viesť k zvýšenému riziku infekcie
 • opuch tváre alebo jazyka, dýchavičnosť alebo ťažkosti s dýchaním, často sprevádzané kožnou vyrážkou (čo môže byť príznakom závažnej alergickej reakcie)
 • nadmerný príjem tekutín (známy ako syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu SIADH)
 • nízka hladina sodíka v krvi
 • samovražedné myšlienky a správanie; boli hlásené prípady samovražedných myšlienok a samovražedného správania počas liečby venlafaxínom alebo krátko po ukončení liečby (pozri časť 2. Čo potrebujete vedieť predtým ako užijete Alventu)
 • dezorientácia a zmätok často sprevádzaná halucináciami (delírium); agresivita
 • vysoká teplota a stuhnutosť svalov, zmätenosť alebo nepokoj, potenie, alebo pociťovanie trhavých pohybov svalov mimo vašu kontrolu, čo môžu byť príznaky závažného ochorenia známeho ako neuroleptický malígny syndróm; euforické pocity, ospalosť, trvalé rýchle pohyby očných viečok, nemotornosť, nepokoj, pocit opitosti, potenie alebo stuhnutosť svalov, čo sú príznaky sérotonínového syndrómu; stuhnutosť, kŕče a neovládateľné pohyby svalov
 • prudká bolesť v očiach a zhoršené alebo rozmazané videnie
 • závrat
 • pokles krvného tlaku; abnormálny, rýchly alebo nepravidelný srdcový tep, ktorý môže viesť k mdlobám; neočakávané krvácanie, napr. krvácanie ďasien, krv v moči alebo vo zvratkoch, alebo výskyt neočakávaných modrín alebo popraskaných krvných ciev (popraskané žilky)
 • kašeľ, sipot, dýchavičnosť a vysoká teplota, čo sú príznaky zápalu pľúc spojeného so zvýšeným počtom bielych krviniek (pľúcna eozinofília)
 • prudká bolesť brucha alebo chrbta (čo môže znamenať závažné problémy s črevami, pečeňou alebo podžalúdkovou žľazou)
 • svrbenie, žlto sfarbená koža alebo oči, žlto sfarbené oči alebo príznaky podobné chrípke, čo sú
príznaky zápalu pečene (hepatitídy), mierne zmeny hladín pečeňových enzýmov
 • kožná vyrážka, ktorá sa môže rozvinúť do závažných pľuzgierov a odlupovania kože; svrbenie; mierna vyrážka
 • nevysvetliteľná svalová bolesť, citlivosť alebo slabosť (rabdomyolýza)
 • nezvyčajná tvorba materského mlieka

Alventa niekedy spôsobuje vedľajšie účinky, ktorých si nemusíte byť vedomí, ako je zvýšenie krvného tlaku alebo abnormálny srdcový tep; malé zmeny hodnôt pečeňových enzýmov v krvi, sodíka alebo cholesterolu. Alventa môže zriedkavo spôsobiť zníženie funkcie krvných doštičiek, čo zvyšuje riziko vzniku modrín a krvácania. Z týchto dôvodov vám lekár možno bude chcieť robiť občas vyšetrenie krvi, najmä ak užívate Alventu dlhodobo.

Posledná recenzia

5 z 5
Sisa42 / 27.12.2018
Strach

Alventa 75 mg mi pomáhá cítím sa dobře chcela som sa spita či by som mohla kombinovat aj ine lieky nap novalgin

Ďalšie recenzie »

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
ALVENTA 150 MG cps pld 10x150 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ALVENTA 150 MG cps pld 14x150 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ALVENTA 150 MG cps pld 20x150 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ALVENTA 150 MG cps pld 28x150 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp 3,69
ALVENTA 150 MG cps pld 30x150 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp 0,07
ALVENTA 150 MG cps pld 50x150 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ALVENTA 150 MG cps pld 60x150 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp 0,00
ALVENTA 150 MG cps pld 98x150 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ALVENTA 150 MG cps pld 100x150 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ALVENTA 150 MG cps pld 112x150 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ALVENTA 150 MG cps pld 50x150 mg (HDPE obal-detský bezpeč.) Rp n/a
ALVENTA 150 MG cps pld 100x150 mg (HDPE obal-detský bezpeč.) Rp n/a
ALVENTA 150 MG cps pld 250x150 mg (HDPE obal-detský bezpeč.) Rp n/a
ALVENTA 37,5 MG cps pld 112x37,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ALVENTA 37,5 MG cps pld 50x37,5 mg (HDPE obal-detský bezpeč.) Rp n/a
ALVENTA 37,5 MG cps pld 100x37,5 mg (HDPE obal-detský bezpeč.) Rp n/a
ALVENTA 37,5 MG cps pld 250x37,5 mg (HDPE obal-detský bezpeč.) Rp n/a
ALVENTA 37,5 MG cps pld 7x37,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ALVENTA 37,5 MG cps pld 10x37,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ALVENTA 37,5 MG cps pld 14x37,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ALVENTA 37,5 MG cps pld 20x37,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ALVENTA 37,5 MG cps pld 28x37,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp 0,08
ALVENTA 37,5 MG cps pld 30x37,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ALVENTA 37,5 MG cps pld 50x37,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ALVENTA 37,5 MG cps pld 60x37,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ALVENTA 37,5 MG cps pld 98x37,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ALVENTA 37,5 MG cps pld 100x37,5 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ALVENTA 75 MG cps pld 10x75 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ALVENTA 75 MG cps pld 14x75 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ALVENTA 75 MG cps pld 20x75 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ALVENTA 75 MG cps pld 28x75 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp 2,17
ALVENTA 75 MG cps pld 30x75 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp 0,06
ALVENTA 75 MG cps pld 50x75 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ALVENTA 75 MG cps pld 60x75 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp 0,00
ALVENTA 75 MG cps pld 100x75 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ALVENTA 75 MG cps pld 112x75 mg (blis.Al/PVC/PVDC) Rp n/a
ALVENTA 75 MG cps pld 50x75 mg (HDPE obal-detský bezpeč.) Rp n/a
ALVENTA 75 MG cps pld 100x75 mg (HDPE obal-detský bezpeč.) Rp n/a
ALVENTA 75 MG cps pld 250x75 mg (HDPE obal-detský bezpeč.) Rp n/a

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.