ALMIRAL sol inj 10x3 ml/75 mg (amp.skl.hnedá)

um natricum (sodná soľ diklofenaku) 75 mg v 3 ml injekčného roztoku.
pomocné látky: propylénglykol, benzylalkohol, formaldehydsulfoxylát sodný, hydroxid sodný, disiričitan sodný, voda na injekciu.
ALMIRAL injekčný roztok sa používa na:
intramuskulárne použitie: na akútne bolesti pri zápalových a degeneratívnych reumatických chorobách, akútny záchvat dny, renálna kolika, posttraumatické a pooperačné bolestivé stavy
intravenózne infúzie: liečba alebo prevencia pooperačnej bolesti pri hospitalizácii
ALMIRAL injekčný roztok sa neodporúča podávať deťom.
Starší pacienti
Farmakokinetika sa u starších ľudí klinicky nezhoršuje, ale ako všetky nesteroidové protizápalové lieky sa používajú s opatrnosťou a podáva sa najmenšia účinná dávka, hlavne u tých pacientov, ktorí sú útli alebo majú nízku telesnú hmotnosť.
Pred začatím liečby liekom ALMIRAL
Pred začatím liečby sa poraďte s vaším lekárom alebo lekárnikom, ak:
· máte alebo ste mali vred žalúdka alebo dvanástnika
· ste mali alergickú reakciu, vyrážku alebo problémy s dýchaním po užití kyseliny acetylsalicylovej alebo iných liekov tlmiacich bolesť
· ste alergický na niektorú zložku ALMIRALu
· používate iné lieky na tlmenie bolesti
· trpíte poruchou zrážavosti krvi
· ste astmatik
· máte vážne poškodené obličky
· trpíte bolesťou žalúdka, pálením záhy po užití liekov na tlmenie bolesti
· trpíte poruchou čriev ako je Crohnova choroba alebo črevná kolika
· máte ochorenie srdca alebo pečene
· ste ťarchavá alebo dojčíte. Injekčný roztok sa neodporúča podávať v priebehu ťarchavosti alebo dojčenia.
Ak ste použili niektorý z liekov na nasledujúcom zozname, informujte o tom vášho lekára alebo lekárnika:
· antikoagulanciá (warfarín), lieky na zníženie zrážavosti krvi
· lítium, digoxín
· metotrexát
· steroidy
· diuretiká (na odvodnenie)
· antidiabetiká (na liečbu cukrovky)
· cyklosporín
· chinolónové antibiotiká
· iné nesteroidové protizápalové lieky (ako kyselina acetylsalicylová – aspirín alebo ibuprofén).
ALMIRAL sa nesmie používať súčasne s inými protizápalovými liekmi (NSAIDs vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2).
Lieky, ako je ALMIRAL, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby.
Ak máte problémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, diabetes, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar) poraďte sa o Vašej liečbe s Vašim lekárom alebo lekárnikom.
Ak používate iné lieky vrátane tých, ktoré sú na voľný predaj, informujte vášho lekára alebo lekárnika. ALMIRAL môže spôsobiť závraty alebo iné poruchy nervového systému, takto postihnutí pacienti nesmú riadiť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.
Liečba liekom ALMIRAL
O používaní lieku rozhodne váš lekár.
Zvyčajná dávka je 1 alebo 2 ampulky denne po dobu 2 dní.
Zvyčajne sa roztok z ampulky natiahne do injekčnej striekačky a aplikuje do sedacieho svalu (vnútrosvalová injekcia). Ak ste v nemocnici, roztok sa zriedi a pomaly aplikuje do žily (vnútrožilová infúzia).
Pri výskyte krvácania z tráviaceho traktu počas liečby ALMIRALom, liek musí byť vysadený.
Po liečbe liekom ALMIRAL
Tak ako u všetkých liekov, počas liečby ALMIRALom sa u niektorých ľudí objavia niekedy nežiaduce účinky.
Ak sa niektorý z nižšie uvedených u vás vyskytne, informujte vášho lekára:
· bolesť žalúdka, tráviace ťažkosti (nevoľnosť, vracanie, hnačka, plynatosť, zápcha), pálenie záhy alebo pocit slabosti'
· príznaky krvácania zo žalúdka alebo tenkého čreva (príznaky červenej stolice)
· vyrážky na koži, svrbenie alebo modriny
· prudký záchvat sipotu alebo namáhavé dýchanie
· nažltlá pokožka alebo biele oči
· naliehavá bolesť hrdla alebo vysoká teplota
· neočakávaná zmena v tvorbe množstva alebo vzhľadu moču.
Ďalšie reakcie, ktoré sa môžu vyskytnúť:
· bolesť, začervenanie alebo hrča po injekčnej aplikácii
· bolesť hlavy alebo závrat.
Veľmi zriedkavo sa môže vyskytnúť:
· ospalosť
· hučanie v ušiach
· opuch, vysoký krvný tlak, srdcové zlyhanie
· závažné kožné reakcie (exfoliatívna dermatitída, Stevensov-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza).
ALMIRAL by mal byť vysadený pri prvom výskyte kožných vyrážok alebo iných prejavov precitlivenosti.
Lieky, ako je ALMIRAL, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika infarktu myokardu alebo mozgovej porážky.
Tieto príznaky sú často mierne a trvajú niekoľko dní. Ak sú ťažké a trvajú dlhšie, informujte vášho lekára.
Výskyt nežiaducich účinkov alebo iných mimoriadnych reakcií oznámte ošetrujúcemu lekárovi.
Balenie
Ampulka z hnedého skla, PVC zásobník uzavretý PE fóliou, papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov.
Veľkosť balenia: 1 x 3 ml/ 75 mg, 10 x 3 ml/ 75 mg, 100 x 3 ml/ 75 mg
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.
Ako uchovávať váš liek
Informujte sa u vášho lekára na uchovávanie lieku doma. Liek uchovávajte pri teplote do 25°C, chráňte pred svetlom. Uchovávajte ho mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte ho po dátume použiteľnosti, ktorý je uvedený na obale. Dátum použiteľnosti je tiež vyznačený na každej ampulke.
Ostatné informácie
Ak chcete vedieť viac alebo máte nejaké otázky, spýtajte sa vášho lekára alebo lekárnika.
Pamätajte, váš lekár predpisuje tento liek pre vás.
Dátum poslednej revízie
Marec 2012
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.