ALMIRAL 50 MG tbl ent 250x50 mg (liek.plast.)

>1. ČO JE ALMIRAL 50 MG A NA ČO SA POUŽÍVA
Sodná soľ diklofenaku patrí do skupiny nesteroidových protizápalových liekov (NSAID) – ktoré sa používajú na liečbu bolesti a zápalu ALMIRAL 50 mg sa používa pri liečbe nasledujúcich ochorení:
Dospelí:
· zápalové, degeneratívne a metabolické ochorenia pohybového ústrojenstva (reumatoidná artritída, ankylozujúca spondylitída, osteoartróza periférna a chrbtice, dnavá artritída)
· mimokľbový reumatizmus
· posttraumatické a pooperačné bolestivé stavy.
Tieto tablety vzhľadom na množstvo liečiva nie sú vhodné pre deti.
Starší pacienti:
Farmakokinetika sa u starších ľudí klinicky nezhoršuje, ale ako všetky nesteroidové protizápalové lieky, používa sa s opatrnosťou a podáva sa najmenšia účinná dávka, hlavne u tých pacientov, ktorí sú útli alebo majú nízku telesnú hmotnosť.
2. SKÔR AKO UŽIJETE ALMIRAL 50 MG
Lieky, ako je ALMIRAL 50 mg, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika infarktu myokardu alebo mozgovej porážky.
Lieky, ako je ALMIRAL 50 mg, môžu byť spojené s malým zvýšením rizika srdcového infarktu alebo porážky. Každé riziko je viac pravdepodobné pri vysokých dávkach a dlhodobej liečbe. Neprekračujte odporúčanú dávku alebo dĺžku liečby.
Ak máte problémy so srdcom, mali ste porážku alebo ak si myslíte, že máte riziko na ich vznik (napríklad máte vysoký krvný tlak, diabetes, vysokú hladinu cholesterolu alebo ste fajčiar) poraďte sa o Vašej liečbe s Vašim lekárom alebo lekárnikom.
Tieto príznaky sú často mierne a trvajú len niekoľko dní. Ak sú závažné, alebo trvajú dlho, informujte vášho lekára alebo lekárnika.
Neobávajte sa týchto možných reakcií. Nemusíte mať žiadnu z nich.
Ak cítite závraty po liečbe ALMIRALOM 50 mg, neriaďte motorové vozidlo, neobsluhujte stroje.
Neužívajte ALMIRAL 50 mg
· keď ste alergický (precitlivený) na diklofenak alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek ALMIRALU 50 mg
· ak máte alebo ste mali žalúdočný alebo dvanástnikový vred
· ste mali alergickú reakciu, kožnú vyrážku alebo sťažené dýchanie po užití kyseliny acetylsalicylovej alebo ostatných liekov na potlačenie bolesti
· ste v treťom trimestri gravidity
· máte závažné srdcové zlyhanie
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní prípravku ALMIRAL 50 mg
· používate iné lieky na potlačenie bolesti
· máte anamnézu alebo ak trpíte krvácavými stavmi
· ste astmatik
· máte závažnú poruchu obličkových funkcií
· máte bolesti žalúdka/ pálenie záhy po užití lieku na potlačenie bolesti
· máte ochorenie čriev ako je Crohnova choroba alebo ulcerózna kolitída
· máte ochorenie srdca, obličiek alebo pečene
· ste tehotná (prvých 6 mesiacov), chcete byť tehotná alebo ak dojčíte
· poruchy zrážavosti krvi.
Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis oznámte to prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
ALMIRAL 50 mg sa nesmie používať súčasne s inými protizápalovými liekmi (NSAIDs vrátane selektívnych inhibítorov cyklooxygenázy-2).
Ak používate niektorý s nasledujúcich liekov, informujte o tom vášho lekára alebo lekárnika
· antikoagulanciá (ako je warfarín)
· lítium alebo digoxín
· metotrexát
· chinolónové antibiotiká
· cyklosporín
· steroidy a iné nesteroidové protizápalové lieky (ako sú acylpyrín alebo ibuprofén)
· diuretiká (na odvodnenie)
· antidiabetiká (na liečbu cukrovky).
Užívanie ALMIRALU 50 mg s jedlom a nápojmi
Tablety sa prehĺtajú celé s malým množstvom vody, ak je to potrebné. Môžete ich užívať spolu s jedlom.
Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
ALMIRAL 50 mg sa nesmie používať v poslednom trimestri ťarchavosti, v 1. a 2. trimestri iba vo veľmi závažných prípadoch. Vtedy sa musí používať najnižšia účinná dávka a liečba má byť čo najkratšia.
Po perorálnom podaní sa nájdu stopy diklofenaku v materskom mlieku, hladiny sú ale také nízke, že sa nepredpokladá žiaden nežiaduci vplyv na dieťa, napriek tomu sa počas laktácie podávanie lieku neodporúča
Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neveďte vozidlo, pretože ALMIRAL 50 mg môže spôsobiť závraty alebo iné poruchy nervového systému.
Dôležité informácie o niektorých zložkách lieku ALMIRAL 50 mg.
ALMIRAL 50 mg obsahuje monohydrát laktózy. Ak Vám lekár niekedy povedal, že neznášate niektoré cukry, porozprávajte sa o tom so svojím lekárom skôr, ako užijete tento liek.
Liek obsahuje farbivá tartrazín a oranžovú žltú, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie.
3. AKO UŽÍVAŤ ALMIRAL 50 MG
Vždy užívajte ALMIRAL 50 mg presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.
Zvyčajná dávka je pre dospelých je 1 tableta (50 mg) dva až trikrát denne.
Pri výskyte krvácania z tráviaceho traktu počas liečby ALMIRALOM 50 mg, liek musí byť vysadený.
Ak užijete viac ALMIRALU 50 mg, ako máte
Ak ste náhodne užili príliš veľa ALMIRALU 50 mg, kontaktujte vášho lekára alebo lekárnika, alebo choďte do najbližšej nemocnice. Vždy si vezmite škatuľku s liekom so sebou
Ak zabudnete užiť ALMIRAL 50 mg
Ak ste zabudli užiť váš liek, užite ho, keď si spomeniete a užite nasledujúcu dávku vo zvyčajnom čase. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.. Ak nie ste si istý, čo máte robiť, spýtajte sa vášho lekára alebo lekárnika Nepoužívajte viac ako tri dávky počas 24 hodín.
Ak prestanete užívať ALMIRAL 50 mg
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.
4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY
Tak ako všetky lieky, aj ALMIRAL 50 mg môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte tom, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
ALMIRAL 50 mg môže vyvolať popri iných aj nežiaduce účinky. Patria k nim:'
· bolesti žalúdka, tráviace ťažkosti (nevoľnosť, vracanie, hnačka, plynatosť, zápcha), pálenie záhy alebo bolesť v hornej časti brucha
· známky krvácania v žalúdku alebo črevách (čierna stolica), vracanie krvi, krv v moči
· kožné začervenanie, svrbenie alebo modriny
· rýchly záchvat dýchavice alebo krátky dych
· zožltnutie kože alebo bielka v očiach
· pretrvávanie bolesti v hrdle alebo vysoká teplota
· neočakávané zmeny v množstve alebo vylučovaní vyprodukovaného moču.
Ak sa niektoré z hore uvedených príznakov objavia, prestaňte používať tablety ALMIRAL 50 mg a okamžite informujte vášho lekára.
Ostatné nezvyčajné reakcie, ktoré sa môžu objaviť:
· bolesti hlavy a závraty
· hnačka
· strata chuti do jedla.
Zriedkavo sa môže vyskytnúť ospalosť a únava.
Veľmi zriedkavo sa môže vyskytnúť:
· neprítomnosť snívania alebo nočné mory
· zmeny nálady, dezorientácia, strata pamäti
· záchvaty
· zmeny chuti
· vypadávanie vlasov
· rýchla alebo nepravidelná činnosť srdca
· zápal jazyka alebo vredy v ústach
· brnenie na bruškách prstov
· tras
· začervenanie kože, ktoré sa môže zhoršiť na slnku
· škvrnité videnie
· zvonenie v ušiach (tinitus) alebo strata sluchu
· opuch, vysoký krvný tlak, srdcové zlyhanie
· závažné kožné reakcie (exfoliatívna dermatitída, Stevens-Johnsonov syndróm a toxická epidermálna nekrolýza).
ALMIRAL 50 mg by mal byť vysadený pri prvom výskyte kožných vyrážok alebo iných prejavov precitlivenosti.
5. AKO UCHOVÁVAŤ ALMIRAL 50 MG
Uchovávajte pri teplote do 25 °C. Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte ALMIRAL 50 mg po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na vonkajšom obale a na každom blistri.
Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.
6. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Čo ALMIRAL 50 mg obsahuje
· Liečivo je diclofenacum natricum (sodná soľ diklofenaku). Každá tableta obsahuje 50 mg diclofenacum natricum
· Ďalšie zložky sú: Mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, sodná soľ karmelózy, koloidný oxid kremičitý, magnéziumstearát, metakrylátový kopolymér, propylénglykol, mastenec, simetikón a obaľovacia sústava Opadry Orange OY-3538.
Zloženie obaľovacej sústavy Opadry Orange OY-3538
· Hypromelóza, makrogol 8000, mastenec, oranžová žltá (E110), tartrazín (E102)
Ako vyzerá ALMIRAL 50 mg a obsah balenia
Blister (PVC/Al), papierová škatuľka, písomná informácia pre používateľov
Veľkosť balenia: 20 tabliet
Liekovka z plastickej hmoty s potrebným označením, písomná informácia pre používateľov
Veľkosť balenia: 100, 250, 500, 1000 tabliet
Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
Medochemie Ltd, Limassol, Cyprus
Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 10/2009.
ALMIRAL 50 mg je ochranná známka.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.