ALLI 60 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 120x60 mg (fľ.HDPE)

SPC
"95" valign="top"> 81 kg
1,75 m
81,75 kg
1,80 m
90,75 kg
1,85 m
95,75 kg
1,90 m
101 kg

Riziko spojené s nadváhou

Nadváha zvyšuje riziko vzniku niekoľkých závažných zdravotných problémov, ako je cukrovka
a srdcové ochorenie. Tieto stavy u vás nemusia vyvolávať pocit choroby, a preto máte ísť k lekárovi na celkovú zdravotnú prehliadku.

Ako alliúčinkuje

Liečivo (orlistat) obsiahnuté v alli cielene pôsobí na tuky v tráviacom systéme. Zabraňuje tomu,
aby sa približne štvrtina tukov prijatých v jedlách vstrebala. Tieto tuky sa z tela vylúčia stolicou (pozri časť 4). Pre zvládnutie týchto účinkov je dôležité, aby ste dodržiavali diétu s nízkym obsahom tuku. Ak tak urobíte, účinok kapsúl podporí vaše úsilie tým, že vám pomôže schudnúť viac v porovnaní
s dodržiavaním samotnej diéty. Na každé 2 kg, ktoré schudnete vďaka dodržiavaniu samotnej diéty,
vám alli môže pomôcť schudnúť až o 1 kg navyše.2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete alli

Neužívajte alli
ak ste alergický na orlistat alebo ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- ak ste tehotná alebo dojčíte.
- ak užívate cyklosporín, ktorý sa používa po transplantácii orgánov, pri závažnej reumatoidnej artritíde a pri niektorých závažných kožných ochoreniach.
- ak užívate warfarín alebo iné lieky, ktoré sa používajú na zriedenie krvi.
- ak máte cholestázu (stav, pri ktorom je zablokovaný odtok žlče z pečene).
- ak máte problémy so vstrebávaním potravy (chronický malabsorpčný syndróm)
diagnostikované lekárom.

U pozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať alli, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

- Ak máte cukrovku. Povedzte to svojmu lekárovi, ktorý vám možno bude musieť upraviť
dávku lieku, ktorý užívate proti cukrovke.
- Ak máte ochorenie obličiek. Ak máte ťažkosti s vašimi obličkami, pred užitím alli sa
porozprávajte s lekárom. Použitie orlistatu sa môže u pacientov, ktorí majú chronické ochorenie obličiek, spájať s obličkovými kameňmi.

Deti a dospievajúci

Tento liek nesmú užívať deti a dospievajúci do 18 rokov.

Iné lieky a alli

alli môže ovplyvniť účinok niektorých liekov, ktoré musíte užívať.
Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to
svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Neužívajte alli s týmito liekmi
- s cyklosporínom: cyklosporín sa používa po transplantácii orgánov, pri závažnej reumatoidnej artritíde a pri niektorých závažných kožných ochoreniach.
- s warfarínom alebo inými liekmi, ktoré sa používajú na zriedenie krvi.

Perorálna (ústami užívaná) antikoncepčná tableta a alli
- Ak dostanete silnú hnačku, perorálna antikoncepčná tableta môže byť menej účinná.
Ak dostanete silnú hnačku, použite doplnkový spôsob antikoncepcie.

Ak užívate alli, užívajte multivitamíny každý deň
- alli môže znížiť hladiny niektorých vitamínov, ktoré sa vstrebávajú do tela. Multivitamínový doplnok má obsahovať vitamíny A, D, E a K. Užívajte multivitamínový doplnok pred spaním, keď nebudete užívať alli, aby sa zaistilo, že vitamíny sa vstrebú.

Predtým, ako začnete užívať alli, porozprávajte sa so svojím lekárom, ak užívate:
- amiodarón, ktorý sa používa na liečbu porúch srdcového rytmu.
- akarbózu (liek na liečbu cukrovky (antidiabetikum), ktorý sa používa na liečbu cukrovky
2. typu). Užívanie alli sa neodporúča u ľudí, ktorí užívajú akarbózu.
- liek na štítnu žľazu (levotyroxín), pretože môže byť potrebné upraviť vašu dávku a užívať
vaše lieky v rozdielnych časoch dňa.
- liek na epilepsiu, pretože sa treba o akýchkoľvek zmenách v častosti výskytu a závažnosti
záchvatov kŕčov porozprávať s vaším lekárom.
- lieky na liečbu infekcie spôsobenej vírusom HIV. Je dôležité, aby ste sa poradili so svojím
lekárom predtým, ako začnete užívať alli, ak podstupujete liečbu infekcie HIV.
- lieky na depresiu, psychické poruchy alebo stavy úzkosti.

Pri užívaní alli sa porozprávajte so svojím lekárom alebo lekárnikom
- ak užívate liek na vysoký krvný tlak, pretože môže byť nevyhnutné upraviť jeho dávku.
- ak užívate liek na vysokú hladinu cholesterolu, pretože môže byť nevyhnutné upraviť
jeho dávku.

alli a jedlo a nápoje

alli sa má používať spolu s diétou so zníženým množstvom kalórií a nízkym obsahom tuku. Pokúste sa začať dodržiavať takúto diétu predtým, ako začnete liečbu. Informácie o tom, ako si stanoviť cieľové hodnoty kalórií a tukov, si pozrite v Ďalších užitočných informáciách na modrých stranách v časti 6.

alli sa môže užívať tesne pred jedlom, počas jedla alebo do jednej hodiny po ňom. Kapsulu je potrebné zapiť vodou. To zvyčajne znamená jednu kapsulu pri raňajkách, pri obede a pri večeri. Ak jedlo vynecháte, alebo ak jedlo neobsahuje žiaden tuk, kapsulu neužívajte. alli neúčinkuje, ak jedlo neobsahuje isté množstvo tuku.

Ak konzumujete jedlo s vysokým obsahom tuku, neužívajte väčšiu dávku ako je odporúčaná.
Ak kapsulu užijete s jedlom obsahujúcim priveľa tuku, môže sa zvýšiť pravdepodobnosť vzniku účinkov liečby súvisiacich s diétou (pozri časť 4). Počas užívania alli sa vždy snažte vyhnúť jedlám
s vysokým obsahom tuku.

Tehotenstvo a dojčenie

Neužívajte alli, ak ste tehotná alebo dojčíte.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Nie je pravdepodobné, že alli ovplyvní vašu schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje.

alli obsahuje sodík
Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) v jednej kapsule, t.j. v podstate zanedbateľné
množstvo sodíka.3. Ako užívať alli

Príprava na chudnutie

1. Zvoľte si začiatočný deň

Zvoľte si vopred deň, v ktorý začnete užívať kapsuly. Predtým, ako začnete užívať kapsuly, začnite dodržiavať diétu so zníženým množstvom kalórií a nízkym obsahom tuku a dajte svojmu telu niekoľko dní na to, aby si zvyklo na nové stravovacie návyky. Všetko, čo skonzumujete, si zapisujte do stravovacieho denníka. Stravovacie denníky sú efektívne, pretože vďaka nim si uvedomíte, čo jete, koľko toho jete a slúžia ako východisko pre vykonanie zmien.

2. Určite si cieľ chudnutia

Pouvažujte o tom, koľko chcete schudnúť a potom si stanovte cieľovú hmotnosť. Reálnym cieľom je zníženie počiatočnej telesnej hmotnosti o 5 až 10 %. Množstvo telesnej hmotnosti, ktoré schudnete, sa môže líšiť z týždňa na týždeň. Snažte sa znižovať telesnú hmotnosť postupným, rovnomerným tempom, asi o 0,5 kg týždenne.

3. Stanovte si cieľové hodnoty kalórií a tukov

Pre ľahšie dosiahnutie cieľa chudnutia treba, aby ste si stanovili dve denné cieľové hodnoty, jednu pre kalórie a jednu pre tuky. Ďalšie odporúčania si pozrite v Ďalších užitočných informáciách na modrých stranách v časti 6.

Užívanie alli

Dospelí vo veku 18 a viac rokov

- Užívajte jednu kapsulu trikrát denne.
- alli užívajte tesne pred jedlom, počas neho alebo do jednej hodiny po ňom. To zvyčajne znamená jednu kapsulu pri raňajkách, pri obede a pri večeri. Uistite sa, že vaše tri hlavné jedlá sú správne vyvážené, majú znížené množstvo kalórií a nízky obsah tuku.
- Ak jedlo vynecháte, alebo ak jedlo neobsahuje žiaden tuk, kapsulu neužívajte. alli neúčinkuje,
ak jedlo neobsahuje isté množstvo tuku.
- Prehltnite kapsulu vcelku spolu s vodou.
- Neužívajte viac ako 3 kapsuly denne.
- Dennú dávku alli môžete uchovávať v modrom prenosnom puzdierku (shuttle), ktoré je priložené v tomto balení.
- Jedzte jedlá s nízkym obsahom tuku, aby ste znížili pravdepodobnosť vzniku účinkov liečby súvisiacich so stravou (pozri časť 4).
- Pokúste sa byť telesne aktívnejší predtým, ako začnete užívať kapsuly. Telesná aktivita je
dôležitou súčasťou programu na zníženie telesnej hmotnosti. Ak ste predtým necvičili, nezabudnite sa najskôr poradiť so svojím lekárom.
- Zostaňte naďalej aktívny, a to ako počas užívania alli, tak aj po tom, ako ho prestanete užívať.

Ako dlhomámalliužívať?

- alli sa nemá užívať dlhšie než šesť mesiacov.
- Ak po 12 týždňoch užívania alli neschudnete, poraďte sa so svojím lekárnikom alebo lekárom.
Možno bude potrebné, aby ste alli prestali užívať.
- Úspešné chudnutie nespočíva iba v krátkodobej zmene stravovania a následnom návrate
k starým zvyklostiam. Mali by ste nielen schudnúť, ale váhu si aj udržať. Preto je potrebné trvale zmeniť životný štýl, vrátane zmeny stravovania a telesnej aktivity.

Ak užijete viac alli, ako máte

Neužívajte viac než 3 kapsuly denne.
è Ak ste užili príliš veľa kapsúl, čo najskôr sa skontaktujte s lekárom.

Ak zabudnete užiť alli

Ak vynecháte užitie kapsuly:

- Ak uplynula menej ako hodina od vášho posledného hlavného jedla, vynechanú kapsulu užite.
- Ak uplynula viac ako hodina od vášho posledného hlavného jedla, vynechanú kapsulu neužite.
Počkajte a ďalšiu kapsulu užite pri ďalšom hlavnom jedle tak, ako zvyčajne.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára
alebo lekárnika.4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Časté vedľajšie účinky súvisiace s alli (napríklad vetry, ktoré sú alebo nie sú sprevádzané olejovitým špinením, náhle alebo častejšie nutkanie na stolicu a mäkká stolica) sú väčšinou zapríčinené spôsobom, akým účinkuje (pozri časť 1). Jedzte jedlá s nízkym obsahom tuku, aby ste tieto
účinky liečby súvisiace so stravou ľahšie zvládali.

Závažnévedľajšieúčinky
Nie je známe, ako často sa tieto vedľajšie účinky vyskytujú.

Závažné alergické reakcie
- Prejavy ťažkej alergickej reakcie zahŕňajú: závažné ťažkosti s dýchaním, potenie, vyrážku, svrbenie, opuchnutú tvár, rýchly tlkot srdca, kolaps.

è Prestaňte užívať kapsuly. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

Ďalšie závažné vedľajšie účinky
- Krvácanie z konečníka (rekta).
- Divertikulitída (zápal hrubého čreva). Príznaky môžu zahŕňať bolesť v spodnej časti žalúdka
(brucha), najmä na ľavej strane, pravdepodobne sprevádzanú horúčkou a zápchou.
- Pankreatitída (zápal podžalúdkovej žľazy). Príznaky môžu zahŕňať závažnú bolesť brucha
niekedy vyžarujúcu smerom k chrbtu, prípadne s horúčkou, nevoľnosťou a vracaním.
- Tvorba pľuzgierov na koži (vrátane pľuzgierov, ktoré praskajú).
- Závažná bolesť žalúdka spôsobená žlčovými kameňmi.
- Hepatitída (zápal pečene). Príznaky môžu zahŕňať žltnutie kože a očí, svrbenie, tmavo sfarbený moč, bolesť žalúdka a citlivosť pečene (prejavuje sa bolesťou pod pravou prednou stranou hrudného koša), niekedy stratu chuti do jedla.
- Oxalátová nefropatia (nahromadenie šťaveľanu vápenatého, čo môže viesť k tvorbe obličkových kameňov). Pozri časť 2, Upozornenia a opatrenia.
è Prestaňte užívať kapsuly. Povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás prejaví ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov.

Veľmičastévedľajšieúčinky
Tieto môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
- Vetry (plynatosť), ktoré sú alebo nie sú sprevádzané olejovitým špinením
- Náhle nutkanie na stolicu
- Mastná alebo olejovitá stolica
- Mäkká stolica
è Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak začnete pociťovať ktorýkoľvek z týchto
vedľajších účinkov ako závažný alebo nepríjemný.

Častévedľajšieúčinky
Tieto môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
- Bolesť žalúdka (brucha)
- Neschopnosť udržať stolicu
- Riedka/tekutá stolica
- Častejšia stolica
- Úzkosť
è Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak začnete pociťovať ktorýkoľvek
z týchto vedľajších účinkov ako závažný alebo nepríjemný.

Účinkypreukázanékrvnýmivyšetreniami
Nie je známe, ako často sa tieto účinky vyskytujú (častosť výskytu sa nedá stanoviť
z dostupných údajov)
- Zvýšené hladiny niektorých pečeňových enzýmov
- Účinky na zrážanie krvi u ľudí, ktorí užívajú warfarín alebo iné lieky na zriedenie krvi
(antikoagulanciá)
è Povedzte svojmu lekárovi, že užívate alli, keď máte podstúpiť krvné vyšetrenie.

Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie
účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením
vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Naučte sa zvládať účinkylieku alli súvisiace s vašou stravou alebo príjmom tukov

Najčastejšie vedľajšie účinky sú zapríčinené spôsobom, akým kapsuly účinkujú a sú dôsledkom toho,
že sa z tela vylučuje určité množstvo tukov. Takéto účinky sa zvyčajne vyskytujú v priebehu niekoľkých prvých týždňov užívania kapsúl, a to predtým, ako sa naučíte obmedzovať množstvo tukov vo vašej strave. Takéto účinky liečby súvisiace so stravou môžu byť signálom svedčiacim o tom, že ste

zjedli viac tukov, ako ste mali.

Môžete sa naučiť minimalizovať vplyv účinkov liečby súvisiacich so stravou, a to dodržiavaním
týchto odporúčaní:
- Začnite dodržiavať diétu s nízkym obsahom tuku niekoľko dní, alebo dokonca až týždeň predtým, ako začnete užívať kapsuly.
- Zistite si viac o tom, aké množstvo tukov vaše obľúbené potraviny spravidla obsahujú
a o veľkosti vašich porcií. Tým, že sa oboznámite s porciami, znížite pravdepodobnosť,
že náhodne prekročíte vašu cieľovú hodnotu tukov.
- Dovolené množstvo tukov si rozložte rovnomerne do všetkých jedál dňa. „Nešetrite“ si dovolené množstvo tukov a kalórií kvôli tomu, aby ste si ich dopriali nárazovo v jedle alebo
dezerte s vysokým obsahom tuku, čo ste možno robili pri iných programoch na zníženie telesnej
hmotnosti.
- Väčšina používateľov, u ktorých tieto vedľajšie účinky vzniknú, zistí, že ich dokážu zvládať
a mať ich pod kontrolou prostredníctvom úpravy svojho stravovania.
Neznepokojujte sa, ak u vás nevznikne žiaden z týchto problémov. Neznamená to, že kapsuly
neúčinkujú.5. Ako uchovávať alli

- Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
- Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a na fľaši po „EXP“.
Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
- Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.
- Obal udržiavajte dôkladne uzatvorený na ochranu pred vlhkosťou.
- Fľaša obsahuje dve zatavené nádobky obsahujúce silikagél, ktoré kapsuly udržiavajú v suchu.
Uchovávajte tieto nádobky vo fľaši. Neprehltnite ich.
- Dennú dávku alli môžete tiež uchovávať v modrom prenosnom puzdierku (shuttle), ktoré je pribalené v tomto balení. Zlikvidujte všetky kapsuly uchovávané v prenosnom puzdierku dlhšie
než jeden mesiac.
- Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do
lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo alli obsahuje

Liečivo je orlistat. Jedna tvrdá kapsula obsahuje 60 mg orlistatu.
Ďalšie zložky sú:
- Obsah kapsuly: mikrokryštalická celulóza (E460), sodná soľ karboxymetylškrobu, povidón
(E1201), laurylsíran sodný, mastenec.
- Obal kapsuly: želatína, indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171), laurylsíran sodný, sorbitan-monolaurát, čierny atrament (šelak, čierny oxid železitý (E172), propylénglykol).
- Pásik na kapsule: želatína, polysorbát 80, indigokarmín (E132).

Ako vyzerá alli a obsah balenia

Kapsuly alli majú tyrkysovú vrchnú a spodnú časť, v strede majú tmavomodrý pásik a je na nich
vytlačené „alli“.

alli je dostupné vo veľkostiach balenia obsahujúcich 42, 60, 84, 90 a 120 kapsúl. Vo všetkých
krajinách nemusia byť dostupné všetky veľkosti balenia.

Modré prenosné puzdierko (shuttle) je pribalené v tomto balení na prenos dennej dávky alli.


www.alli.gsk.ee www.alliplan.no


Ε λλάδα
GlaxoSmithKline A.E.B.E.
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ: + 30 210 68 82 100

www.alli.gr

Österreich
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG,
Tel: 0049 (0) 180 3 63462554

www.alliprogramm.atE s paña
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, S.A. Tel: + 34 900 816 705

www.alli.com.es

Polska
GlaxoSmithKline  Consumer Healthcare  Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 96 00

www.alli.plFrance
GlaxoSmithKline Santé Grand Public
Tél.: + 33 (0)1 39 17 80 00

Portugal
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare – Produtos para a Saúde e Higiene, Lda.
Tel: 800 784 695
apoio.consumidor@gsk.com

www.alli.ptH rvatska
GlaxoSmithKline d.o.o. Tel:+385  6051 999

www.alli.com.hr

Ireland
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare'
(Ireland) Limited
Tel: + 353 (0)1 495 5000

www.alli.ie

România
GlaxoSmithKline  Consumer Healthcare S.R.L. Tel: + 40 21 302 8 208

www.alli.ro

Slovenija
GSK d.o.o., Ljubljana
Tel: + 386 (0)1 280 25 00

www.alli.siÍsland
GlaxoSmithKline ehf. Sími: + 354 530 3700

Slovenská republika
GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com


It alia
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.r.l
Tel: + 39 02 38062020

www.alli.it

Suomi/Finland
GlaxoSmithKline Oy
Consumer Healthcare Puh/Tel: 080 077 40 80 scanda.consumer-relations @gsk.com


Κύ πρ ος
C. A. Papaellinas Ltd,
Τ.Θ. 24018, 1700 Λευκωσία
Tηλ. +357 22 741 741

www.alli.com.cy

Sverige
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Tel: 020-100579
scanda.consumer-relations @gsk.com

www.alliplan.seL atvija
GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 67312687
lv-epasts@gsk.com

United Kingdom
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Tel: + 44 (0)800 171 2014 (Freephone) customer.relations@gsk.comT áto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v októbri 2018

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Riziko spojené s nadváhou

Nadváha nepriaznivo ovplyvní váš zdravotný stav a zvýši riziko vzniku závažných zdravotných
problémov, ako sú:
- Vysoký krvný tlak
- Cukrovka
- Srdcové ochorenie
- Mŕtvica
- Niektoré formy rakoviny
- Osteoartritída
Pohovorte si so svojím lekárom o vašom riziku vzniku týchto ťažkosti.

Význam chudnutia

Zníženie telesnej hmotnosti a udržanie si úbytku telesnej hmotnosti, napríklad zlepšením stravovania
a zvýšením telesnej aktivity, môže napomôcť znížiť riziko závažných zdravotných problémov
a zlepšiť váš zdravotný stav.

Užitočné rady týkajúce sadiétya cieľovýchhodnôtkalórií  a tukovpočasužívaniaalli

alli sa má používať spolu s diétou so zníženým množstvom kalórií a nízkym obsahom tuku.
Kapsuly účinkujú tak, že zabraňujú vstrebaniu určitého množstva tukov prijatých v potrave. Naďalej však môžete jesť potraviny zo všetkých hlavných potravinových skupín. Hoci treba klásť dôraz na kalórie a tuky prijaté v potrave, je dôležité jesť vyváženú stravu. Vyberajte si jedlá, ktoré obsahujú celú škálu rôznych výživových látok a naučte sa dlhodobo zdravo stravovať.

Pochopenie významu cieľových hodnôtkalórií  a tukov

Kalórie slúžia na meranie energie, ktorú telo potrebuje. Niekedy sa označujú ako kilokalórie alebo
kcal. Energia sa môže merať aj v kilojouloch, ktoré môžu byť tiež uvedené na nálepkách na
potravinách.
- Cieľová hodnota kalórií je najvyšší počet kalórií, ktoré prijmete každý deň. Pozrite si tabuľku,
ktorá je nižšie uvedená v tejto časti.
- Vaša cieľová hodnota tukov v gramoch je najvyšší počet gramov tuku, ktoré prijmete v každom
jedle. Tabuľka s cieľovými hodnotami tukov v gramoch sa riadi nižšie uvedenými informáciami
pre stanovenie cieľovej hodnoty kalórií.
- Kontrolovanie cieľovej hodnoty tukov je nevyhnutné kvôli spôsobu, akým kapsuly účinkujú.
Užívanie alli znamená, že telom bude prechádzať väčšie množstvo tukov, a preto si telo môže
ťažšie poradiť s množstvom tukov, ktoré prijímalo predtým. Tým, že budete dodržiavať vašu cieľovú hodnotu tukov, dosiahnete maximálne výsledky chudnutia a zároveň minimalizujete
riziko vzniku účinkov liečby súvisiacich s diétou.
- Snažte sa znižovať telesnú hmotnosť postupne a rovnomerne. Ideálne je znižovať telesnú hmotnosť asi o 0,5 kg týždenne.

Ako sistanoviťcieľovúhodnotukalórií

Nasledujúca tabuľka je vytvorená tak, aby vám poskytla cieľovú hodnotu kalórií, ktorá je približne
o 500 kalórií denne nižšia ako je počet kalórií, ktoré vaše telo potrebuje na udržanie súčasnej telesnej hmotnosti. Týždenne to znamená až o 3 500 kalórií menej, čo je zhruba počet kalórií v 0,5 kg tuku.

Vaša samotná cieľová hodnota kalórií vám má umožniť znížiť telesnú hmotnosť postupným, rovnomerným tempom, asi o 0,5 kg týždenne bez toho, že by ste sa mali pocit nespokojnosti alebo strádania.

Neodporúča sa prijímať menej ako 1 200 kalórií denne.

Pri stanovení cieľovej hodnoty kalórií musíte poznať stupeň vašej telesnej aktivity. Čím ste aktívnejší, tým vyššia je cieľová hodnota kalórií.
- Nízky stupeň aktivity znamená, že sa každodenne venujete málo alebo sa nevenujete vôbec
chôdzi, výstupu po schodoch, práci v záhrade alebo inej telesnej aktivite.
- Stredný stupeň aktivity znamená, že pri telesnej aktivite spálite asi 150 kcal denne, napríklad pri trojkilometrovej chôdzi, 30- až 45-minútovej práci v záhrade, alebo pri dvojkilometrovom behu
za 15 minút. Vyberte si ten stupeň, ktorý najviac zodpovedá vášmu obvyklému dennému
režimu. Ak si nie ste istý, aký je stupeň vašej aktivity, vyberte si nízky stupeň aktivity.

Ženy
Nízky stupeň aktivity
Menej ako 68,1 kg
1 200 kalórií
68,1 kg až 74,7 kg
1 400 kalórií
74,8 kg až 83,9 kg
1 600 kalórií
84,0 kg a viac
1 800 kalórií
Stredný stupeň aktivity
Menej ako 61,2 kg
1 400 kalórií
61,3 kg až 65,7 kg
1 600 kalórií
65,8 kg a viac
1 800 kalórií

Nízky stupeň aktivity	Menej ako 65,7 kg	1 400 kalórií
	65,8 kg až 70,2 kg	1 600 kalórií
	70,3 kg a viac	1 800 kalórií
Stredný stupeň aktivity	59,0 kg a viac	1 800 kalórií

Muži

A ko sistanoviťcieľovúhodnotutukov

Nasledujúca tabuľka ukazuje, ako si stanoviť cieľovú hodnotu tukov podľa množstva kalórií,
ktoré máte denne dovolené. Naplánujte si tri hlavné jedlá denne. Ak si napríklad stanovíte cieľovú hodnotu 1 400 kalórií denne, najväčšie množstvo tukov dovolené v jednom jedle bude 15 g. Ak chcete dodržať denné dovolené množstvo tukov, medzijedlo môže obsahovať najviac 3 g tuku.

Množstvo kalórií, ktoré môžete denne prijať
Najväčšie množstvo tukov, ktoré môžete prijať v jednom jedle
Najväčšie množstvo tukov, ktoré môžete prijať v medzijedle
1 200
12 g
3 g
1 400
15 g
3 g
1 600
17 g
3 g
1 800
19 g
3 g

Majte na pamäti

- Dodržiavajte reálne cieľové hodnoty kalórií a tukov, keďže to je dobrý spôsob, ako si dlhodobo udržať dosiahnutý úbytok telesnej hmotnosti.
- Zapisujte si všetko, čo zjete, do stravovacieho denníka, vrátane obsahu kalórií a tuku.
- Pokúste sa byť telesne aktívnejší predtým, ako začnete užívať kapsuly. Telesná aktivita je dôležitou súčasťou programu na zníženie telesnej hmotnosti. Ak ste predtým necvičili,
nezabudnite sa najskôr poradiť so svojím lekárom.
- Zostaňte naďalej aktívny, a to ako počas užívania alli, tak aj po tom, ako ho prestanete užívať.

Program alli na zníženie telesnej hmotnosti kombinuje užívanie kapsúl s plánom stravovania a širokou
škálou zdrojov tak, aby vám pomohol porozumieť tomu, ako dodržiavať diétu so zníženým
množstvom kalórií a nízkym obsahom tuku a odporúčania, ako sa stať aktívnejší.

Internetová stránka alli (pozrite si, prosím, internetovú stránku špecifickú pre vašu krajinu uvedenú vyššie v zozname miestnych zástupcov) vám poskytuje rôzne interaktívne prostriedky, recepty na jedlá s nízkym obsahom tuku, tipy na telesnú aktivitu a iné užitočné informácie. Tieto vám pomôžu viesť zdravý životný štýl a podporia vás pri dodržiavaní vašich cieľov chudnutia.

Navštívte www.alli.sk
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.