ALBUTEIN 50 G/L sol inf 1x250 ml (fľ.skl.inf.)

Liek je určeny dospelým a deťom Kontraindikácie na ochorenia pacienta Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista

Cena

Max. predajná cena:

47,68 €

Úhrada poisťovne:

37,08 €

Pacient platí:

10,60 €(22,23%)
Ambulantný liek s doplatkom (AS)*
Vývoj cien
HUMAN ALBUMIN GRIFOLS cena
Indikačné obmedzenie: Nie
Preskripčné obmedzenia: Nie
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 97907
Registračné číslo 59/0536/16-S
Dátum registrácie 10.12.1991
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Instituto Grifols, S.A., Španielsko
Účinné látky
Indikačná skupina Imunopreparáty (59)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
B KRV A KRVOTVORNÉ ORGÁNY
B05 Náhrady plazmy a perfúzne roztoky
B05A Krv, krvné deriváty a náhrady plazmy
B05AA Náhrady krvi a frakcie plazmatických bielkovín
B05AA01 Albumín

Na čo sa HUMAN ALBUMIN GRIFOLS používa?

Human Albumin Grifols 20% je roztok na vnútrožilové podanie. Tento roztok obsahuje bielkoviny izolované z ľudskej krvnej plazmy (to je tekutá časť krvi). Každá fľaša obsahuje roztok 200 g plazmatickej bielkoviny v 1 litri, z ktorej najmenej 95% tvorí ľudská bielkovina albumín.

Tento liek patrí do skupiny liekov známych ako náhrady krvi a plazmatické bielkoviny.

Human Albumin Grifols 20% sa používa na obnovenie a udržanie cirkulujúceho krvného objemu v prípadoch, keď bol preukázaný nedostatočný objem, a keď použitie koloidného roztoku je vhodné.

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa použitia Human Albumin Grifols 20%, opýtajte sa svojho lekára.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Tak ako všetky lieky, aj Human Albumin Grifols 20% môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
 • Zriedkavo sa môžu objaviť mierne reakcie ako je začervenanie, kožná vyrážka, horúčka a nauzea (nevoľnosť).
 • Veľmi zriedkavo sa môžu objaviť závažné alergické reakcie (anafylaktický šok - reakcia z precitlivenosti).

Nepoužívajte Human Albumin Grifols 20%

Ak ste alergický (precitlivený) na ľudský albumín alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (pozri: Dôležité informácie o niektorých pomocných látkach lieku Human Albumin Grifols 20%).

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Human Albumin Grifols 20%
 • Ak máte podozrenie na alergickú reakciu s príznakmi dýchacích ťažkostí, pocitu slabosti alebo inými príznakmi, je potrebné infúziu okamžite zastaviť.
 • Informujte svojho lekára, ak trpíte niektorým z nasledujúcich príznakov:
 • srdcová nedostatočnosť
 • vysoký krvný tlak
 • rozšírenie pažerákových žíl (ezofageálne varixy)
 • nadmerné hromadenie tekutiny v pľúcach (pľúcny edém)
 • dispozícia ku krvácaniu alebo ochoreniu krvnej zrážanlivosti
 • závažné zníženie počtu červených krviniek (závažná anémia),
 • závažné zníženie vylučovania moču.

Tieto podmienky môžu vylúčiť použitie lieku Human Albumin Grifols 20% vo vašej liečbe alebo môžu byť dôvodom úpravy dávkovania/rýchlosti podávanej infúzie, aby sa predišlo komplikáciám.

Osobitné bezpečnostné upozornenia

Pri výrobe liekov z ľudskej krvi alebo plazmy je dodržiavaný rad opatrení zabraňujúcich prenosu infekcií na pacientov. Patrí sem starostlivý výber darcov krvi a plazmy, aby sa zabezpečilo vylúčenie možných prenášačov infekčných ochorení a testovanie všetkých odberov a plazmových poolov na prítomnosť vírusov a infekcií. Do procesov spracovania krvi a plazmy výrobcovia týchto liekov zahŕňajú kroky na inaktiváciu alebo odstránenie vírusov. Napriek týmto opatreniam, pri podávaní liekov vyrábaných z ľudskej krvi alebo plazmy nie je možné celkom vylúčiť možnosť prenosu infekcie. Platí to i pre akékoľvek neznáme alebo vznikajúce vírusy či iné typy infekcií.

Nie sú známe žiadne správy o prenose vírusov po podaní albumínu vyrobeného zavedenými postupmi podľa špecifikácií európskeho liekopisu.

Pri každom podaní lieku Human Albumin Grifols 20% sa dôrazne odporúča zaznamenať názov a číslo šarže lieku z dôvodu zabezpečenia spojenia medzi pacientom a číslom šarže lieku.

Alternatívy lieku podľa ceny

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.