AFSTYLA 500 IU PRÁŠOK A ROZPÚŠŤADLO NA INJEKČNÝ ROZTOK plv iol 1x500 IU+2,5 ml solv. (liek.inj.skl.)

SPC
Liek je určeny dospelým a deťom Liek obsahuje cukry Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista

Cena

Max. predajná cena:

269,57 €

Úhrada poisťovne:

269,57 €

Pacient platí:

0,00 €(0,00%)
Аmbulantný liek (А)*
Vývoj cien
AFSTYLA cena
Indikačné obmedzenie: Áno
Preskripčné obmedzenia: HEM
Súhlas revízneho lekára: Nie
Kód 3675C
Registračné číslo EU/1/16/1158/002
Dátum registrácie 4.1.2017
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu CSL Behring GmbH, Nemecko
Účinné látky
Indikačná skupina Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká) (16)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
B KRV A KRVOTVORNÉ ORGÁNY
B02 Antihemoragiká (hemostatiká)
B02B Vitamín K a iné hemostatiká
B02BD Koagulačné faktory
B02BD02 Koagulačný faktor VIII

Na čo sa AFSTYLA používa?

AFSTYLA sa používa na liečbu alebo prevenciu krvácania u pacientov s hemofíliou A (vrodený nedostatok faktora VIII). Faktor VIII sa podieľa na zrážaní krvi. Nedostatok tohto faktora znamená, že sa krvná zrazenina nevytvára tak rýchlo, ako je potrebné, a zvyšuje sa sklon ku krvácaniu. AFSTYLA funguje tak, že nahrádza chýbajúci faktor VIII u pacientov s hemofíliou A, čím umožňuje krvi normálne zrážať sa.

AFSTYLA sa môže používať u pacientov všetkých vekových skupín.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Prosím, ihneď zastavte podávanie lieku a kontaktujte svojho lekára ak:
 • spozorujete príznaky alergických reakcií
Alergické reakcie môžu mať nasledujúce príznaky: žihľavka, generalizovaná žihľavka (svrbivá vyrážka), pocit tlaku na hrudi, ťažkosti s dýchaním, sipot, nízky krvný tlak, závrat a anafylaxia.
Ak k tomu dôjde, ihneď zastavte podávanie lieku a kontaktujte svojho lekára.
 • ak spozorujete, že liek prestane správne účinkovať (krvácanie sa nezastaví)
Môže sa u vás vytvoriť inhibítor (neutralizačná protilátka) proti faktoru VIII a v takomto prípade faktor VIII nebude viac správne fungovať. Ak k tomu dôjde, ihneď zastavte podávanie lieku a kontaktujte svojho lekára. Takéto reakcie sa v dokončených klinických skúšaniach
u predtým liečených pacientov s AFSTYLOU nepozorovali.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 používateľov)
 • alergická reakcia
 • závrat
 • pocit mravčenia a zníženej citlivosti (parestézia)
 • vyrážky
 • horúčka

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 používateľov)
 • svrbenie
 • sčervenanie kože
 • bolesť v mieste vpichu
 • zimnica
 • návaly tepla

Vedľajšie účinky u detí a dospievajúcich

Neboli pozorované žiadne rozdiely v nežiaducich účinkoch u detí, dospievajúcich a dospelých pacientov.

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.