AFINITOR 2,5 MG TABLETY tbl 30x2,5 mg (blis. Al/PA/Al/PVC)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Liek obsahuje cukry Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 4135A
Registračné číslo EU/1/09/538/009
Dátum registrácie 18.12.2012
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Novartis Europharm Limited, Írsko
Účinné látky
Indikačná skupina Cytostatiká (44)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L01 Cytostatiká
L01X Iné cytostatiká
L01XE Inhibítory proteínkinázy
L01XE10 Inhibítory proteínkinázy

Na čo sa AFINITOR používa?

Afinitor je liek proti rakovine, ktorý obsahuje liečivo nazývané everolimus.
Everolimus znižuje zásobovanie nádoru krvou a spomaľuje rast a šírenie rakovinových buniek.

Afinitor sa používa na liečbu:
  • pokročilého karcinómu prsníka s pozitivitou hormonálnych receptorov u postmenopauzálnych žien, u ktorých iné druhy liečby (tzv. „nesteroidnými inhibítormi aromatázy“) už na chorobu neúčinkujú. Podáva sa spolu s liekom nazvaným exemestán, steroidným inhibítorom aromatázy, ktorý sa používa na hormonálnu protinádorovú liečbu.
  • pokročilých nádorov označovaných ako neuroendokrinné nádory, ktoré majú pôvod v podžalúdkovej žľaze (pankrease).
  • pokročilej rakoviny obličiek (pokročilý karcinóm obličkových buniek), keď iné druhy liečby
(takzvaná „liečba zameraná na VEGF“) nepomohli zastaviť vaše ochorenie.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

hneď povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás vyskytnú akékoľvek závažné vedľajšie účinky:
 Ťažkosti v pľúcach alebo s dýchaním (veľmi časté): nové alebo zhoršujúce sa prejavy, ako je kašeľ, bolesť v hrudníku, náhla dýchavičnosť alebo vykašliavanie krvi. Môžu to byť prejavy ochorenia označovaného ako pľúcna embólia, ktoré vznikne upchatím jednej alebo viacerých tepien v pľúcach.
 Infekcie (veľmi časté) vrátane infekcií dýchacích ciest, závažných infekcií, ktoré sa bežne označujú ako otrava krvi, a infekcií, ktoré sa zvyčajne pozorujú len u pacientov s transplantovanými orgánmi, napríklad hubové infekcie, ktoré sa prejavujú horúčkou, zimnicou alebo inými príznakmi infekcie.
 Poruchy funkcie obličiek: zmeny v častosti močenia alebo žiadne močenie môžu byť prejavom zlyhania obličiek, ktoré sa pozorovalo u niektorých pacientov užívajúcich Afinitor.
 Opuch: najmä tváre a hrdla, ktorý spôsobuje ťažkosti s dýchaním (príznaky alergickej reakcie). Možno potrebujete neodkladnú liečbu.

K ďalším vedľajším účinkom Afinitoru patria:

Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 ľudí)
 Vredy v ústach, bolesť, nepríjemné pocity alebo otvorené ranky. Povedzte svojmu lekárovi, ak sa u vás niektorý z týchto vedľajších účinkov vyskytne, pretože možno potrebujete liečbu ústnou vodou alebo gélom. Niektoré ústne vody a gély môžu zvredovatenie zhoršiť, preto sa vždy poraďte s lekárom skôr, ako niektoré z nich vyskúšate.
 Opuch ramien, rúk, chodidiel, členkov či iných častí tela (príznaky zadržiavania tekutiny)
 Nutkanie na vracanie (nauzea), vracanie, hnačka, strata chuti do jedenia, porucha vnímania chuti
 Pocit slabosti alebo únavy
 Vyrážky, suchosť kože, svrbenie, zmena sfarbenia nechtov
 Krvácanie z nosa
 Znížený počet červených krviniek v krvi (anémia)
 Znížený počet určitých buniek v krvi, ktoré napomáhajú zrážaniu krvi
 Vysoká hladina cukru v krvi
 Vysoká hladina cholesterolu (hypercholesterolémia), vysoká hladina druhu tukov označovaných ako triacylglyceroly (hypertriacylglycerolémia) v krvi
 Horúčka
 Pokles telesnej hmotnosti
 Bolesť hlavy

Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 ľudí)
 Vyrážky a bolesť v dlaniach a chodidlách (syndróm ruka-noha), odlupovanie kože, lámavosť nechtov, sčervenanie kože (erytém), pľuzgieriky, akné, poškodenia kože, mierne vypadávanie vlasov
 Cukrovka
 Nízka hladina fosfátu, draslíka a/alebo vápnika v krvi
 Vysoká hladina druhu tukov označovaných ako lipidy v krvi (hyperlipidémia)
 Znížený počet bielych krviniek v krvi, čo môže zvýšiť riziko infekcie
 Zvýšené množstvo niektorých pečeňových enzýmov
 Suchosť v ústach, pálenie záhy alebo porucha trávenia (dyspepsia), ťažkosti pri prehĺtaní, bolesť na hrudi, bolesť v ústach, bolesť žalúdka
 Nespavosť (insomnia)
 Vysoký krvný tlak (hypertenzia), krvácanie
 Zlyhanie obličiek, bielkoviny v moči
 Odvodnenie
 Ružové alebo červené oko (zápal spojoviek)
 Výtok z oka so svrbením, sčervenaním a opuchom
 Pľúcna embólia
 Vykašliavanie krvi
 Bolesť kĺbov

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 zo 100 ľudí)
 Druh anémie označovanej ako čistá aplázia červených krviniek
 Strata vnímania chuti
 Príznaky zlyhávania srdca, ako je dýchavičnosť, sťažené dýchanie poležiačky, opuch chodidiel alebo nôh
 Upchanie alebo prekážka v krvnej cieve (žile) v nohe (hĺbková žilová trombóza). K prejavom môže patriť opuch a/alebo bolesť v jednej nohe, zvyčajne v lýtku, sčervenanie alebo teplá koža v postihnutej oblasti
 Dýchavičnosť alebo zrýchlený dych (syndróm akútnej respiratórnej tiesne)
 Ťažkosti s hojením rán
 Návaly horúčavy

U niektorých pacientov, ktorí užívali Afinitor, sa pozorovalo opätovné prepuknutie hepatitídy B. Ak sa u vás počas liečby Afinitorom vyskytnú prejavy hepatitídy B, povedzte o tom svojmu lekárovi.
K prvým prejavom môže patriť horúčka, kožné vyrážky, bolesť a zápal kĺbov. Ďalšie prejavy môžuzahŕňať únavu, stratu chuti do jedenia, nutkanie na vracanie, žltačku (zožltnutie kože) a bolesťv pravej hornej časti brucha. Prejavom hepatitídy môže byť aj svetlá stolica alebo tmavý moč.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
AFINITOR 10 MG TABLETY tbl 30x10 mg (blis. Al/PA/Al/PVC) Rx 0,00
AFINITOR 10 MG TABLETY tbl 90x10 mg (blis. Al/PA/Al/PVC) Rx n/a
AFINITOR 10 MG TABLETY tbl 10x10 mg (blis. Al/PA/Al/PVC) Rx n/a
AFINITOR 2,5 MG TABLETY tbl 90x2,5 mg (blis. Al/PA/Al/PVC) Rx n/a
AFINITOR 5 MG TABLETY tbl 30x5 mg (blis. Al/PA/Al/PVC) Rx 0,00
AFINITOR 5 MG TABLETY tbl 90x5 mg (blis. Al/PA/Al/PVC) Rx n/a
AFINITOR 5 MG TABLETY tbl 10x5 mg (blis. Al/PA/Al/PVC) Rx n/a

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.