AERIVIO SPIROMAX 50 MIKROGRAMOV/500 MIKROGRAMOV INHALAČNÝ PRÁŠOK plv inh 3x60 dávok (inh.ABS/PE/PP)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Liek obsahuje cukry Relatívny zákaz počas dojčenia Relatívny zákaz počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 1046C
Registračné číslo EU/1/16/1122/002
Dátum registrácie 18.8.2016
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Teva B.V., Holandsko
Účinné látky
Indikačná skupina Bronchodilatanciá, antiastmatiká (14)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
R RESPIRAČNÝ SYSTÉM
R03 Antiastmatiká
R03A Sympatomimetiká, inhalačné
R03AK Sympatomimetiká a iné antiastmatiká
R03AK06 Salmeterol a iné antiastmatiká

Na čo sa AERIVIO SPIROMAX používa?

Aerivio Spiromax obsahuje dva lieky, salmeterol a flutikazónpropionát:
 • Salmeterol je dlhodobo účinný bronchodilatačný liek. Bronchodilatačné lieky pomáhajú udržiavať dýchacie cesty v pľúcach otvorené. To uľahčuje vdýchnutie a vydýchnutie vzduchu. Účinky trvajú aspoň 12 hodín.
 • Flutikazónpropionát je kortikosteroid, ktorý znižuje opuch a podráždenie pľúc.

Váš lekár vám predpísal tento liek na liečbu buď
 • ťažkej astmy, na prevenciu záchvatov dýchavičnosti a sipotu, alebo
 • chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP), na zníženie počtu zhoršení príznakov.

Aerivio Spiromax musíte používať každý deň podľa pokynov vášho lekára. To zabezpečí, že bude správne fungovať pri kontrole vašej astmy alebo CHOCHP.

Aerivio Spiromax pomáha zastaviť vznik dýchavičnosti a sipotu. Aerivio Spiromax sa však nemá používať na úľavu záchvatu dýchavičnosti alebo sipotu. Ak k nim dôjde, musíte použiť rýchlo pôsobiaci inhalátor s "liekom na úľavu" (záchranný liek), ako je salbutamol. Vždy majte pri sebe váš rýchlo pôsobiaci "záchranný" inhalátor.

Aerivio Spiromax sa má používať len na liečbu ťažkej astmy u dospelých vo veku 18 rokov a starších a u dospelých s CHOCHP.

Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Alergické reakcie: môžete zaznamenať zhoršenie dýchania okamžite po použití Aerivia Spiromax. Môže sa u vás vyskytnúť silný sipot a kašeľ alebo dýchavičnosť. Tiež môžete zaznamenať svrbenie, vyrážku (žihľavku) a opuch (zvyčajne tváre, pier, jazyka alebo hrdla), alebo môžete náhle pocítiť veľmi zrýchlený tep srdca alebo mať pocit na omdletie a závrat (čo môže viesť ku kolapsu alebo strate vedomia). Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z týchto účinkov alebo ak sa tieto účinky vyskytnú náhle po použití Aerivia Spiromax, prestaňte používať Aerivio Spiromax a ihneď to povedzte svojmu lekárovi. Alergické
reakcie na Aerivio Spiromax sú menej časté (môžu postihnúť až 1 zo 100 osôb).

Ďalšie vedľajšie účinky sú uvedené nižšie:

Veľmi časté (môžu postihnúť viac ako 1 z 10 osôb)
 • bolesť hlavy - väčšinou sa zlepší s pokračujúcou liečbou,
 • u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) sa hlásil zvýšený počet prechladnutí.

Časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 z 10 osôb)
 • opar (vred, krémovo-žlté vypuklé škvrny) v ústach a hrdle, ako aj bolesť jazyka a zachrípnutý hlas a podráždenie hrdla. Pomôcť môže vypláchnutie úst vodou a jej okamžité vypľutie a/alebo umytie zubov po užití každej dávky. Váš lekár vám môže predpísať protiplesňový liek na liečbu oparu.
 • bolestivé, opuchnuté kĺby a svalová bolesť,
 • svalové kŕče.

U pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) sa hlásili aj nasledujúce vedľajšie účinky:
 • zápal pľúc a bronchitída (pľúcna infekcia). Ak počas užívania Aerivia Spiromax spozorujete niektoré z nasledujúcich príznakov, povedzte to svojmu lekárovi, pretože by to mohli byť príznaky pľúcnej infekcie: horúčka alebo zimnica, zvýšená tvorba hlienov, zmena sfarbenia hlienov, zvýšený kašeľ alebo väčšie ťažkosti s dýchaním.
 • podliatiny a zlomeniny,
 • zápal dutín (sinusitída, pocit tlaku alebo plnosti v nose, lícach a za očami, niekedy s pulzujúcou
bolesťou),
 • zníženie množstva draslíka v krvi (môžete mať nepravidelný srdcový rytmus, svalovú slabosť, kŕče).

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihnúť až 1 zo 100 osôb)
 • zvýšené množstvo cukru (glukózy) v krvi (hyperglykémia). Ak máte cukrovku, môže byť potrebné častejšie sledovanie hladiny cukru v krvi a poprípade úprava vašej zvyčajnej liečby cukrovky.
 • katarakta (zahmlená očná šošovka),
 • veľmi rýchly srdcový rytmus (tachykardia),
 • pocit trasu (tremor) a rýchly alebo nepravidelný srdcový rytmus (palpitácie) - tie sú zvyčajne neškodné a
zmierňujú sa s pokračujúcou liečbou,
 • bolesť v hrudníku,
 • pocit ustarostenosti (aj keď tento účinok sa vyskytuje hlavne u detí pri predpisovaní tejto kombinácie liekov ale v nižšej dávke),
 • poruchy spánku,
 • alergická kožná reakcia.

Zriedkavé (môžu postihnúť až 1 z 1 000 osôb)
 • ťažkosti s dýchaním alebo sipot, ktoré sa zhoršia ihneď po užití Aerivia Spiromax. Ak k nim dôjde, prestaňte používať inhalátor Aerivio Spiromax. Použite váš rýchlo pôsobiaci "záchranný" inhalátor na uľahčenie dýchania a okamžite to oznámte svojmu lekárovi.
 • Aerivio Spiromax môže ovplyvňovať normálnu tvorbu steroidových hormónov v tele, najmä ak ste
užívali vysoké dávky počas dlhého obdobia. Účinky zahŕňajú:
− spomalenie rastu u detí a dospievajúcich,
− rednutie kostí,
− glaukóm,
− prírastok hmotnosti,
− zaoblená tvár (v tvare mesiaca) (Cushingov syndróm).

Váš lekár bude pravidelne kontrolovať všetky tieto vedľajšie účinky a zaistí, aby ste užívali najnižšiu dávku tejto kombinácie liekov potrebnú na kontrolu astmy.
 • zmeny správania, ako je neobvyklá aktivita a podráždenosť (aj sa keď tento účinok vyskytuje hlavne
u detí pri predpisovaní tejto kombinácie liekov v nižších dávkach),
 • nerovnomerný alebo nepravidelný srdcový rytmus alebo predčasný srdcový sťah (arytmie). Povedzte to
vášmu lekárovi, ale neprestávajte užívať Aerivio Spiromax, kým vám to nepovie váš lekár.
 • plesňová infekcia v pažeráku, ktorá môže spôsobiť ťažkosti pri prehĺtaní.

Neznáma frekvencia, ale tiež sa môžu vyskytnúť:
 • depresia alebo agresivita (aj keď je pravdepodobnejšie, že sa tento účinok vyskytne u detí pri predpisovaní tejto kombinácie liekov v nižšej dávke).

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.