ACYLPYRIN 500 MG ŠUMIVÉ TABLETY tbl eff 20x500 mg (tuba PP)

SPC
oľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácií pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je ACYLPYRIN a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete ACYLPYRIN
3. Ako užívať ACYLPYRIN
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať ACYLPYRIN
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE ACYLPYRIN A NA ČO SA POUŽÍVA

Liek s obsahom kyseliny acetylsalicylovej účinne tlmí bolesti a efektívne znižuje teplotu, vo vyšších dávkach má protizápalové účinky.
Acylpyrin sa užíva pri horúčke a bolesti, najmä pri chrípkových ochoreniach, ďalej pri bolestiach hlavy, kĺbov, svalov, zubov, nervov a pri bolestiach chrbtice rôzneho pôvodu.
Liek môžu užívať dospelí i mladiství.


2. SKÔR AKO UŽIJETE ACYLPYRIN

Neužívajte ACYLPYRIN:
- keď viete, že ste alergický (precitlivený) na liečivo alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek ACYLPYRINU
- keď ste alergický (precitlivený) na salicyláty, skupina liečiv medzi ktoré patrí kyselina acetylsalicylová
- pri chorobnej krvácavosti
- keď máte vredovú chorobu žalúdka alebo čriev
- pred plánovaným chirurgickým zákrokom spojeným so zvýšenou krvácavosťou
- pri prieduškovej astme
- v posledných troch mesiacoch tehotenstva
- deti mladšie ako 15 rokov môžu liek pri súbežnom horúčkovitom ochorení užívať len na odporúčanie lekára.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní ACYLPYRINU:
- ak ste tehotná alebo dojčíte (liek sa môže podávať v prvom a druhom trimestri
tehotenstva a počas dojčenia iba na odporúčania lekára).
- ak sa u vás v minulosti prejavila alergická reakcia na nesteroidné antireumatiká
- ak máte chronické ochorenia dýchacieho systému, prieduškovú astmu, sennú nádchu alebo nosové polypy
- ak trpíte chronickými alebo opakovanými žalúdkovými alebo dvanástnikovými vredmi
- ak máte závažne poškodenú funkciu obličiek
- ak máte závažne poškodenú funkciu pečene.

Liek patrí do skupiny liekov (nesteroidné antireumatiká), ktoré môžu poškodiť plodnosť u žien. Po prerušení užívania dojde k úprave.

Čomu sa máte vyhnúť, ak budete užívať tento liek?
Prosím, informujte svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate nebo ste užíval(a) v nedávnej dobe (vrátane liekov, ktoré nie sú na predpis lekára). Účinok liečby môže byť ovplyvnený, ak sa Acylpyrin súbežne užíva s niektorými inými liekmi určenými proti:
- neprijatiu orgánu po transplantácii (cyklosporín, takrolimus)
- vysokému krvnému tlaku (napr. diuretiká a ACE inhibítory)
- bolesti a zápalu (napr. kortikosteroidy alebo protizápalové lieky)
- dne (probenecid)
- nádorom alebo reumatoidnej artritíde (metotrexát)

Kyselina acetylsalicylová zosilňuje účinok látok znižujúcich zrážavosť krvi (napr. warfarín), zvyšuje riziko krvácania z tráviaceho traktu pri súčasnej hormonálnej liečbe, zvyšuje účinok a nežiadúce účinky liekov používaných pri liečbe reumatických ochorení. Ďalej zosilňuje účinok liekov používaných pri liečbe cukrovky a nežiadúce účinky metotrexátu a sulfonamidov. Kyselina acetylsalicylová znižuje pôsobenie liekov ovplyvňujúcich močový systém.

Užívanie Acylpyrinu s jedlom a nápojmi
Acylpyrin sa má užívať po jedle. Šumivú tabletu rozpustite v pohári vody a vypite.
 
Tehotenstvo
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Acylpyrin sa nesmie užívať v posledných troch mesiacov tehotenstva. V prvej a druhej tretine tehotenstva môže byť liek podávaný len na odporúčanie lekára, ktorý má zvážiť pomer rizika a prínosu.

Dojčenie
Acylpyrin sa výnimočne môže užívať počas dojčenia. Pokiaľ ho užívate dlhšie obdobie alebo vo vysokých dávkach, dojčenie je potrebné prerušiť, pretože kyselina acetylsalicylová prechádza do materského mlieka.

Vedenie vozidla a obsluha strojov:
Liek neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.


3. Ako užívať ACYLPYRIN

Ak lekár neodporučí inak, dospelí a mladiství zvyčajne užívajú 1-2 tablety každých 4-8 hodín. Maximálna denná dávka 8 tabliet sa nesmie prekročiť. Minimálny odstup medzi jednotlivými dávkami je 4 hodiny.
O vhodnosti súčasného užívania Acylpyrinu inými liekmi proti bolesti alebo teplote sa poraďte s lekárom. Bez lekárskeho odporúčania neužívajte liek dlhšie ako 7 dní. Ak bolesti neustúpia do 7 dní alebo ak teplota neklesne do 3 dní, prípadne sa príznaky zhoršia, vyhľadajte lekára. Počas liečby Acylpyrinom nepite alkoholické nápoje.
Deťom sa liek podáva výnimočne a v odôvodnených prípadoch len na odporúčanie detského lekára. Zvyčajná dávka pre deti od 7 rokov je pol tablety 3-krát denne, pre deti starší ako 10 rokov 1 tableta 3-krát denne.'

Ak ste užili viac Acylpyrinu, ako ste mali
alebo pri náhodnom užití lieku dieťaťom vyhľadajte lekára.
Predávkovanie sa prejavuje hučaním v ušiach, bolesťami hlavy, závratmi a zmätenosťou. Závažnejšie predávkovanie sa prejavuje prehĺbeným dýchaním, nevoľnosťou, zvracaním, kŕčmi a poruchami vedomia.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Acylpyrin môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Liek sa zvyčajne dobre znáša. Môžu sa však objaviť poruchy tráviaceho ústrojenstva (žalúdočná nevoľnosť, vracanie, krvácanie). Pri dlhodobom užívaní sa môže vyskytnúť zvýšená krvácavosť, poruchy krvotvorby, poškodenie funkcie pečene a obličiek. U precitlivených jedincov môže vyvolávať rôzne alergické prejavy (astmatický záchvat, kožné vyrážky). U detí s vírusovým ochorením sa môže objaviť tzv. Reyov syndróm (poruchy vedomia, kŕče, vysoké teploty).
Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií sa o ďalšom užívaní lieku poraďte s lekárom.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ACYLPYRIN

Uchovávajte v suchu pri teplote 15 až 25 °C, chráňte pred svetlom.
Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Nepoužívajte Acylpyrin po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo ACYLPYRIN obsahuje

Liečivo: acidum acetylsalicylicum 500 mg v 1 šumivej tablete.
Pomocné látky: dihydrát sodnej soli sacharínu, kyselina citrónová bezvodá, hydrogénuhličitan sodný, kalciumglukonát, uhličitan vápenatý, citrónová aróma. Liek obsahuje sodík.

Ako vyzerá ACYLPYRIN a obsah balenia

Acylpyrin sú biele tablety s hladkým povrchom.
Balenie obsahuje 10, 15 alebo 20 šumivých tabliet.


Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Herbacos Recordati s.r.o, Pardubice, Česká republika


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 03/2010.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
ACYLPYRIN tbl 100 (10x10)x500 mg (blis.Al/PVC) Vp n/a
ACYLPYRIN tbl 10x500 mg (blis. Al/PVC) Vp 1,22
ACYLPYRIN 500 MG ŠUMIVÉ TABLETY tbl eff 15x500 mg (tuba PP) Vp 3,00
ACYLPYRIN 500 MG ŠUMIVÉ TABLETY tbl eff 10x500 mg (tuba PP) Vp 2,90
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.