ACLOTIN tbl obd 60x250 mg (blis.PVC/Al)

Nepodávať mladistvým do 18r. Liek obsahuje cukry Užívať súčasne s jedlom Kontraindikácie na ochorenia pacienta Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

7,38 €
Vývoj cien
ACLOTIN cena
Kód 79359
Registračné číslo 16/0226/04-S
Dátum registrácie 30.4.2004
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu PharmaSwiss Ćeská republika s.r.o., Česko
Účinné látky
Indikačná skupina Antikoagulanciá (fibrinolytiká, antifibrinolytiká) (16)
Doba použiteľnosti 36 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
B KRV A KRVOTVORNÉ ORGÁNY
B01 Antitrombotiká
B01A Antikoagulanciá, antitrombotiká
B01AC Antiagreganciá trombocytov okrem heparínu
B01AC05 Tiklopidín

Na čo sa ACLOTIN používa?

Liek sa používa na predchádzanie (prevenciu) upchatia ciev krvnými zrazeninami. Tiklopidín ( liečivo) zvyčajne užívajú pacienti po cievnej mozgovej príhode alebo s jej zvýšeným rizikom.

Liek sa tiež podáva pacientom po prekonanom srdcovom infarkte a pacientom s príznakmi angíny pektoris alebo poruchami prekrvenia dolných končatín.

Tiklopidín užívajú aj pacienti s umelou obličkou. Používa sa aj ako prevencia proti upchatiu ciev u pacientov po operačných zákrokoch na tepnách srdca a končatín s následným zavedením dilatačných teliesok (stentov).
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

Hematologické: neutropénia, zriedkavo sa vyskytovala aplázia kostnej drene alebo pancytopénia, prípady trombocytopenickej purpury. Hemoragické: podliatiny, petéchie, hematúria, ekchymóza alebo krvácanie z nosa. Vyskytli sa aj peri- a postoperačné krvácani. Poruchy kože a podkožného tkaniva: kožné vyrážky, hlásené boli aj prípady multiformného erytému a Stevensovho Johnsonovho syndrómu. V ojedinelých prípadoch sa vyskytli aj imunologické reakcie s rôznymi prejavmi, napr. alergické reakcie, anafylaxia, angioedém, artralgia, vaskulitída, lupus syndróm, nefropatia z precitlivenosti, alergické postihnutie pľúc. Boli hlásené zriedkavé prípady zvýšenej teploty.Dlhodobá liečba tiklopidínom môže spôsobiť vzostup hladiny cholesterolu a triglyceridov.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.