ABRICEF plo ijf 10x1 g (liek.inj.skl.)

peutická skupina
cefalosporínové antibiotikum

Charakteristika (Čo je ABRICEF ?)

ABRICEF prášok na injekčný roztok obsahuje cefotaxim, ktorý patrí medzi cefalosporínové antibiotiká. Pri správnom podávaní ničí mikroorganizmy, ktoré vyvolávajú rôzne infekcie.

Indikácie (Kedy sa ABRICEF používa ?)

ABRICEF sa používa na liečbu závažných a život ohrozujúcich infekcií vyvolaných mikroorganizmami citlivými na cefotaxim. Patria sem infekcie centrálneho nervového systému, infekcie dýchacieho systému, infekcie gastrointestinálneho traktu, močovopohlavné infekcie, infekcie kože a mäkkých tkanív, kostí, kĺbov a iné. Profylaxia a liečba pri chirurgických zákrokoch.
O vhodnosti lieku pre jednotlivé infekcie rozhodne lekár.

Kontraindikácie (Kedy sa liek nemá užívať ?)

Liek sa nesmie používať pri precitlivenosti na cefalosporínové antibiotiká.
Informujte lekára, ak ste tehotná alebo dojčíte dieťa. Lekár vám pravdepodobne neodporučí liek užívať počas prvých troch mesiacov tehotenstva alebo počas dojčenia.
V naliehavých prípadoch sa však lekár môže rozhodnúť inak.
ABRICEF vám môže predpísať iba lekár.

Zvláštne upozornenia
Informujte lekára, ak:
- ste mali v minulosti alergiu na cefalosporínové a penicilínové antibiotiká alebo na iné lieky
- máte ochorenie zažívacieho traktu, zvlášť kolitídu alebo sa u vás vyskytne hnačka po podaní lieku
- máte ochorenie obličiek
- potrebujete diétu chudobnú na obsah sodíka (ABRICEF obsahuje 48 mg/g sodíka).
Ak liečba liekom ABRICEF trvá dlhšie ako 10 dní, potrebné je sledovať krvný obraz. Výsledok na stanovenie cukrov v moči môže byť falošne pozitívny, ak sa použijú redukčné metódy stanovenia. Preto takéto vyšetrenie treba vykonať najmenej 4 hodiny po podaní lieku alebo na stanovenie sa musia použiť enzýmové metódy.

Intramuskulárna injekcia (do svalu) lieku ABRICEF bez lidokaínu je bolestivá. Ak sa lidokaín použije ako rozpúšťadlo, musí sa najprv vykonať obvyklý test na citlivosť na lidokaín.
Lidokaínový roztok ABRICEFu sa nesmie podať intravenózne (do žily) !
Intramuskulárne sa nesmie podávať u detí do veku 30 mesiacov!


Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje
Liek neovplyvňuje pozornosť a schopnosť viesť motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Tehotenstvo a dojčenie
Bezpečnosť lieku abricef sa počas tehotenstva nestanovila, preto sa liek neodporúča podávať s výnimkou nevyhnutných prípadov, o ktorých musí rozhodnúť lekár.
Nezaznamenali sa nežiaduce reakcie u dojčených detí, ale aj napriek tomu treba počas dojčenia postupovať veľmi opatrne, lebo liečivo prechádza v nízkych koncentráciách do materského mlieka.

Interakcie (Môže sa ABRICEF použiť s ďalšími liekmi ?)

Kvôli fyzikálno-chemickej inkompatibilite sa ABRICEF nesmie miešať alebo pridávať do roztokov obsahujúcich iné antimikrobiálne lieky alebo iné rozpúšťadlá s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v časti „Spôsob prípravy“. ABRICEF je inkompatibilný s aminofylínom a alkalickými rozpúšťadlami.

Ak sa ABRICEF podáva spolu s aminoglykozidmi, potrebné je intramuskulárne podať antibiotiká na rozdielne miesta a nesmia sa miešať v jednej striekačke alebo infúznom roztoku kvôli ich inaktivácii.
Probenecid znižuje vylučovanie lieku ABRICEF a zvyšuje tak jeho plazmatickú koncentráciu.
Pri súbežnom podaní cefotaximu a cimetidínu sa pozorovala tachykardia.

Dávkovanie (Ako sa liek užíva ?)

Ak lekár neodporučí inak, používa sa nasledovné dávkovanie:
Dospelým a deťom nad 12 rokov sa podáva obvyklá dávka 2 až 6 g denne, rozdelená do 2 až 3 ekvivalentných dávok.

U detí sa podáva Abricef v dávke 100 až 150 mg/kg telesnej hmotnosti rozdelených do 2 až 4 dávok.
Novorodenci – 50 až 100 mg/kg telesnej hmotnosti denne.

Ako dlho sa liek podáva ?
Liečba liekom ABRICEF obyčajne pokračuje ešte 46-72 hodín po ustúpení horúčky a vymiznutí symptómov ochorenia.

Spôsob prípravy
Intramuskulárne podanie:
Obsah injekčnej liekovky 1 g sa rozpustí v 4 ml sterilnej vody na injekciu alebo sterilnom 1% roztoku lidokaíniumchloridu.'
Pred podaním sa musí u pacienta vykonať test citlivosti na lidokaín. Intramuskulárne sa nesmie liek podávať deťom do 30 mesiacov.
Pripravený roztok sa podáva hlboko do svalu.
Lidokaínový roztok ABRICEF sa nesmie podať intravenózne.

Priame intravenózne podanie
Obsah injekčnej liekovky 1 g sa rozpustí v najmenej 10-15 ml sterilnej vody na injekciu a potom sa rozpustí v 40 až 100 ml jedného z nasledovných roztokov: 0,9% chlorid sodný, 5 alebo 10% glukóza, roztok 5% glukózy a 0,9% chloridu sodného, mliečnan sodný alebo sterilná voda na injekciu.
Intravenózna injekcia sa podáva počas 20-60 minút.
Nežiaduce účinky (Aké nežiaduce účinky sa môžu vyskytnúť počas liečby ?)
ABRICEF sa vo všeobecnosti dobre znáša.
Medzi najčastejšie nežiaduce účinky patrí podráždenie v mieste podania, bolesť, zdurenie v mieste aplikácie intramuskulárnej injekcii.
Pri podávaní vysokých dávok sa môže objaviť hlboká flebitída.
Zriedkavo sa môžu vyskytnúť alergické reakcie (kožné vyrážky, svrbenie, žihľavka). U hypersenzitívnych pacientov sa môže častejšie vyskytnúť anafylaktický šok.
Niekedy sa môžu objaviť zažívacie problémy – kolitída, hnačka. Vyskytnúť sa môžu aj prechodné zmeny krvných parametrov a prechodné zvýšenie pečeňových enzýmov.

O každom nežiaducom účinku informujte lekára.

Čo ešte treba mať na pamäti ?
Pripravený roztok má charakteristickú žltú až žlto-opalizujúcu farbu, podľa koncentrácie.
Uchováva sa v chladničke počas 24 hodín, kedy si zachováva účinnosť.
Používa sa vždy len čerstvo pripravený roztok.

Varovanie
Liek sa nesmie používať po uplynutí času použiteľnosti, ktorý je vyznačený na obale.

Uchovávanie

Liek uchovávajte v pôvodnom balení v suchu, pri teplote do 25 °C, chráňte pred svetlom.
Pripravený roztok sa uchováva v chladničke a musí sa spotrebovať do 24 hodín.
Liek uschovávajte mimo dosahu detí !

Balenie

1 alebo 10 injekčných liekoviek

Dátum poslednej revízie

Február 2009

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Neprehliadnite voľnopredajné prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.