ABEVMY 25 MG/ML INFÚZNY KONCENTRÁT con inf 1x16 ml/400 mg (liek.inj.skl.)

SPC
Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Prísny zákaz počas gravidity Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia

Cena

Max. predajná cena:

760,40 €

Úhrada poisťovne:

639,04 €

Pacient platí:

121,36 €(15,96%)
Ambulantný liek s doplatkom (AS)*
Vývoj cien
ABEVMY 042021 cena
Indikačné obmedzenie: Áno
Preskripčné obmedzenia: ONK
Súhlas revízneho lekára: Áno
Kód 7461D
Registračné číslo EU/1/20/1515/003
Dátum registrácie 21.4.2021
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Mylan IRE Healthcare Limited, Írsko
Účinné látky
Indikačná skupina Cytostatiká (44)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
L ANTINEOPLASTIKÁ A IMUNOMODULÁTORY
L01 Cytostatiká
L01X Iné cytostatiká
L01XC Monoklonálne protilátky
L01XC07 Bevacizumab

Nežiaduce účinky

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa.

Vedľajšie účinky, uvedené ďalej, sa pozorovali, keď sa Abevmy podával spolu s chemoterapiou. To nevyhnutne neznamená, že tieto vedľajšie účinky sú spôsobené Abevmy.

Alergické reakcie
Ak budete mať alergickú reakciu, okamžite informuje svojho lekára alebo zdravotnícky personál.
K príznakom môžu patriť: ťažkosti s dýchaním alebo bolesť hrudníka. Môžete tiež pozorovať návaly horúčavy, sčervenanie kože alebo vyrážku, zimnicu a tras, pocit nevoľnosti (nauzea), alebo nevoľnosť (vracanie).

Ak trpíte ktorýmkoľvek z nižšie uvedených vedľajších účinkov, ihneď vyhľadajte pomoc.

K závažným vedľajším účinkom, ktoré môžu byť veľmi časté (môžu postihovať viac než 1 z 10 ľudí), patrí:
 • vysoký krvný tlak,
 • pocit necitlivosti alebo mravčenia v rukách alebo nohách,
 • znížený počet krviniek v krvi, vrátane bielych krviniek, ktoré pomáhajú bojovať voči infekciám (čo môže byť spojené s horúčkou) a buniek, ktoré napomáhajú zrážaniu krvi,
 • pocit slabosti bez energie,
 • únava,
 • hnačka, nevoľnosť, vracanie a bolesť brucha.

K závažným vedľajším účinkom, ktoré môžu byť časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí), patrí:
 • perforácia (prederavenie) čreva,
 • krvácanie, vrátane krvácania v pľúcach u pacientov s nemalobunkovým nádorom pľúc,
 • upchatie tepien krvnou zrazeninou,
 • upchatie žíl krvnou zrazeninou,
 • upchatie ciev v pľúcach krvnou zrazeninou,
 • upchatie žíl v dolných končatinách krvnou zrazeninou,
 • zlyhávanie srdca,
 • problémy s hojením rán po operácii,
 • citlivosť, bolesť, alebo tvorenie pľuzgierov na prstoch alebo chodidlách,
 • znížený počet červených krviniek v krvi,
 • nedostatok energie,
 • poruchy žalúdka a čriev,
 • bolesť svalov a kĺbov, svalová slabosť,
 • sucho v ústach spolu so smädom a/alebo znížené množstvo moču alebo tmavý moč,
 • zápal sliznice úst a čriev, pľúc a dýchacích ciest, pohlavných orgánov a močových ciest,
 • zápal sliznice ústnej dutiny a pažeráka (trubice, ktorá vedie z úst do žalúdka), ktorá môže byť bodavá a spôsobovať problémy pri prehĺtaní,
 • bolesť, vrátane bolesti hlavy, bolesť chrbta a bolesť v oblasti panvy a konečníka,
 • nahromadenie hnisu v určitom mieste,
 • infekcia, zvlášť infekcia v krvi alebo v močovom mechúre,
 • nedostatočné prekrvenie mozgu alebo mozgová príhoda,
 • ospalosť,
 • krvácanie z nosa,
 • zrýchlený tep srdca (pulz),
 • upchatie (nepriechodnosť) čriev,
 • neobvyklé výsledky vyšetrenia moču (bielkovina v moči),
 • dýchavičnosť alebo nízka hladinu kyslíka v krvi,
 • infekcie kože alebo hlbších vrstiev pod kožou,
 • fistula: nezvyčajné trubicové spojenie medzi vnútornými orgánmi a kožou alebo inými tkanivami, ktoré zvyčajne nie sú spojené, vrátane spojenia medzi vagínou a črevom u pacientov s karcinómom krčku maternice.

Možné závažné nežiaduce účinky s neznámou frekvenciou (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov) sú:
 • závažné infekcie kože alebo hlbších vrstiev pod kožou a to najmä, ak ste mali prederavenie črevnej steny alebo problémy s hojením rán,
 • alergické reakcie (príznaky môžu zahŕňať ťažkosti s dýchaním, začervenanie tváre, vyrážku, nízky krvný tlak alebo vysoký krvný tlak, nízky objem kyslíka v krvi, bolesť na hrudi alebo nevoľnosť/vracanie),
 • negatívny dopad u žien na schopnosť mať deti (ďalšie odporúčania pozri časť nižšie)
 • porucha mozgu s príznakmi ako záchvat (kŕče), bolesť hlavy, zmätenosť a poruchy zraku (posteriórny reverzibilný encefalopatický syndróm alebo PRES),
 • príznaky, ktoré poukazujú na zmeny v normálnej funkcii mozgu (bolesť hlavy, poruchy zraku, zmätenosť alebo záchvat) a vysoký krvný tlak,
 • zväčšenie a oslabenie steny krvnej cievy alebo trhlina v stene krvnej cievy (aneuryzmy a arteriálne disekcie),
 • upchatie veľmi malých ciev v obličkách,
 • nezvyčajne vysoký krvný tlak v krvných cievach pľúc, ktorý spôsobuje, že pravá strana srdca pracuje viac ako zvyčajne,
 • prederavenie nosnej prepážky (chrupavky, ktorá rozdeľuje nosné dierky),
 • prederavenie žalúdka alebo čriev,
 • otvorená rana alebo prederavenie sliznice žalúdka alebo tenkého čreva (príznaky môžu zahŕňať bolesť brucha, pocit plnosti, čiernu dechtovitú stolicu alebo krv v stolici alebo v zvratkoch),
 • krvácanie z dolnej časti hrubého čreva,
 • lézie v ďasnách s odkrytou čeľustnou kosťou, ktoré sa nehoja a môžu byť spojené s bolesťou a zápalom okolitého tkaniva (ďalšie odporučenie, pozri nižšie),
 • prederavenie žlčníka (príznaky a prejavy môžu zahŕňať bolesť brucha, horúčku a nevoľnosť/vracanie).

Ak trpíte ktorýmkoľvek z nižšie uvedených vedľajších účinkov, máte čo najskôr vyhľadať pomoc.

K veľmi častým vedľajším účinkom (môžu postihovať viac než 1 z 10 ľudí), ktoré nie sú závažné, patrí:
 • zápcha,
 • strata chuti do jedla,
 • horúčka,
 • problémy s očami (vrátane zvýšenej tvorby sĺz),
 • porucha reči,
 • zmena vo vnímaní chute,
 • nádcha,
 • suchá koža, šupinatenie a zápal kože, zmena sfarbenia kože,
 • strata telesnej hmotnosti,
 • krvácanie z nosa.

K častým (môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí) vedľajším účinkom, ktoré nie sú závažné, patrí:
 • zmeny hlasu, chrapľavosť.

U pacientov starších ako 65 rokov je zvýšené riziko výskytu nasledujúcich vedľajších účinkov:
 • výskyt krvných zrazenín v cievach, ktoré môžu spôsobiť mozgovú mŕtvicu alebo srdcový infarkt,
 • pokles počtu bielych krviniek a krvných doštičiek, ktoré napomáhajú zrážaniu krvi,
 • hnačka,
 • nevoľnosť,
 • bolesť hlavy,
 • únava,
 • vysoký krvný tlak.

Abevmy môže tiež spôsobiť zmeny v laboratórnych testoch, ktoré lekár vykonáva. Tieto zahŕňajú: znížený počet bielych krviniek v krvi zvlášť neutrofilov (druh bielej krvinky, ktorá pomáha chrániť pred infekciami), prítomnosť bielkovín v moči, zníženú hladinu draslíka, sodíka alebo fosforu (minerál) v krvi, zvýšenú hladinu krvného cukru, zvýšenú hladinu krvnej alkalickej fosfatázy (enzým), zvýšenú hodnotu kreatinínu v sére (bielkovina, ktorá sa vyšetruje krvným testom, aby sa zistilo, či vaše obličky pracujú správne); zníženú hladinu hemoglobínu (nachádza sa v červených krvinkách, ktoré
prenášajú kyslík), čo môže byť závažné.

Bolesť v ústach, bolesť zubov a/alebo čeľuste, opuch alebo vredy v ústach, necitlivosť alebo pocit tŕpnutia v čeľusti, alebo uvoľnenie zuba v jeho lôžku. To môžu byť prejavy a príznaky poškodenia kosti v čeľusti (osteonekróza). Oznámte svojmu lekárovi alebo zubárovi, ak spozorujete niektoré
z nich.

Premenopauzálne ženy (ženy, ktoré majú menštruačný cyklus) môžu spozorovať, že ich cyklus sa stáva nepravidelným alebo vynecháva a môže sa vyskytnúť porucha plodnosti. Ak zvažujete mať deti, pred začatím liečby sa o tom porozprávajte so svojím lekárom.

Abevmy je vyvinutý a vyrobený na liečbu rakoviny podaním injekcie do krvného riečiska. Nie je vyvinutý ani vyrobený na podanie injekcie do oka. Preto použitie týmto spôsobom nie je povolené. V prípade podania Abevmy priamo do oka (neschválené použitie), sa môžu vyskytnúť nasledujúce nežiaduce účinky:
 • infekcia alebo zápal očnej gule,
 • začervenanie oka, malé čiastočky v oku alebo škvrny v oku (plávajúce telieska), bolesť oka,
 • videnie zábleskov svetla s plávajúcimi čiastočkami vedúce k strate zraku,
 • zvýšený tlak v oku,
 • krvácanie do oka.

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.