ABAKTAL 400 MG/5 ML con inf 10x5 ml/400 mg (amp.skl.)

SPC
ovedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Abaktal a na čo sa používa
2. Skôr ako použijete Abaktal
3. Ako používať Abaktal
4. Možné vedľajšie účinky
5 Ako uchovávať Abaktal
6. Ďalšie informácie1. ČO JE ABAKTAL A NA ČO SA POUŽÍVA

Abaktal je antibiotikum zo skupiny chinolónov.

Pefloxacín, liečivo Abaktalu, sa používa na liečbu nasledujúcich infekcií:
- infekcie močových ciest (vrátane prostatitídy),
- infekcie dýchacích ciest (akútne exacerbácie chronickej bronchitídy, exacerbácie pri cystickej fibróze, nozokomiálne pneumónie),
- abdominálne a hepatobiliárne infekcie,
- ťažké bakteriálne gastrointestinálne infekcie,
- bacilonosičstvo salmonelózy,
- infekcie kostí a kĺbov (osteomyelitída spôsobená gramnegatívnymi baktériami),
- infekcie kože a mäkkých tkanív spôsobené stafylokokami rezistentnými na protistafylokokové penicilíny,
- septikémia a endokarditída,
- meningitída (ak je spôsobená mikroorganizmom, ktorý je citlivý len na pefloxacín),
- gonorea.

Pefloxacín je účinný na liečbu infekcií v monoterapii alebo v kombinácii s inými antibiotikami. Je účinný i v liečbe a profylaxii imunokompromitovaných pacientov.

2. SKÔR AKO POUŽIJETE ABAKTAL

Nepoužívajte Abaktal
- keď ste precitlivený (alergický) na pefloxacín alebo na niektorý iný chinolón,
- keď ste tehotná alebo dojčíte,
- deti v období rastu.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Abaktalu
- vyhnite sa pôsobeniu svetla, slnečného svetla a ultrafialového žiarenia. Ak sa objavia zmeny na koži, liečba pefloxacínom sa má prerušiť.
- vyhnite sa nadmernej fyzickej námahe,
- pri prvých príznakoch alebo podozrení na zápal šliach, sa má liečba penfloxacínom prerušiť a je potrebné vyhľadať lekára alebo ortopéda,
- liečba sa musí ukončiť aj v prípade objavenia sa reakcií z precitlivenosti, kŕčov alebo vážnych mentálnych zmien,
- pite dostatok tekutín na udržanie primeranej hydratácie, aby ste sa vyhli vzniku kryštalúrie
- ak máte porfýriu, oznámte to svojmu lekárovi,
- ak máte poruchu funkcie pečene, dávka vám bude upravená, pri vážnej poruche funkcie obličiek je potrebné sa liečbe fluorochinolónmi vyhnúť.

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.
Buďte opatrný, ak užívate nasledujúce lieky:
- antacidá (obsahujúce hliník, vápnik alebo magnézium) a prípravky s obsahom železa alebo zinku sa majú podávať s najmenej 2 hodinovým časovým odstupom od podania Abaktalu.
- cimetidín, ranitidín,
- teofylín, kofeín,
- nesteroidové antireumatiká,
- antikoagulancia,
- izoniazid,
- cyklosporín,
- kortikosteroidy (najmä ak máte viac ako 60 rokov, ak máte poruchu funkcie obličiek alebo dyslipidémiu).
Pefloxacín sa môže kombinovať s betalaktámovými antibiotikami, s metronidazolom, vankomycínom a rifampicínom (pri liečbe stafylokokových infekcií).
Pefloxacín sa nemá používať v kombinácii s tetracyklímni a chloramfenikolom.

Používanie Abaktalu s jedlom a nápojmi
Jedlo neovplyvňuje účinok pefloxacínu.
Neodporúča sa piť alkoholické nápoje počas liečby Abaktalom.

Tehotenstvo a dojčenie
Chinolóny sa nesmú užívať počas tehotenstva a dojčenia z dôvodu rizika porušenia chrupavky u detí.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Abaktal môže zhoršiť mentálnu a/alebo psychickú schopnosť viesť vozidlo a obsluhovať stroje, najmä ak pacient počas liečby pije alkoholické nápoje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Abaktalu
Abaktal infúzny koncentrát obsahuje benzylalkohol, ktorý je kontraindikovaný u dojčiat a detí mladších ako 3 roky.


3. AKO POUŽÍVAŤ ABAKTAL

Abaktal sa podáva vo forme pomalej 1 hodinu trvajúcej intravenóznej infúzie 400 mg každých 12 hodín. Obsah jednej ampulky (400 mg) sa pridá do 250 ml 5% glukózy. Abaktal sa nesmie riediť vo fyziologickom roztoku alebo v akomkoľvek inom roztoku, ktorý obsahuje chloridové ióny. Na rýchle dosiahnutie účinnej koncentrácie liečiva v krvi sa môže podať štartovacia dávka 800 mg.
Pacientom s insuficienciou pečene sa podáva 8 mg/kg telesnej hmotnosti vo forme pomalej 1 hodinu trvajúcej intravenóznej infúzie:
jedenkrát denne (pri žltačke)
každých 36 hodín (pri ascite)
každých 48 hodín (pri žltačke a ascite)
Najvyššia denná dávka je 1200 mg pefloxacínu.

Ak použijete viac Abaktalu ako máte
Je nepravdepodobné, že by vám zdravotnícky personál podal vyššiu dávku.
Predávkovanie môže spôsobiť pocit na vracanie, zmätenosť, psychotické reakcie, podráždenie, vracanie, v ťažších prípadoch poruchy vedomia a kŕče. Odporúča sa urobiť výplach žalúdka a podať živočíšne uhlie. Je potrebné udržiavanie dostatočnej hydratácie a starostlivé sledovanie pacienta.
Hemodialýza nie je adekvátna metóda na elimináciu chinolónov z organizmu.

Ak vám nebude podaný Abaktal, kontaktujte lekára alebo zdravotnícky personál. Je veľmi dôležité, aby vám bola podaná predpísaná dávka.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Abaktal môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Pefloxacín sa všeobecne dobre znáša. Uvádza sa, že pefloxacín spôsobuje podobné nežiaduce účinky ako ostatné chinolóny. '
Sú to:
- mierne gastrointestinálne poruchy: strata chuti do jedla, porucha trávenia, hnačka,
nutkanie na vracanie, zmena chuti, vracanie a v zriedkavých prípadoch pseudomembránová enterokolitída (zápal tenkého a hrubého čreva),
- kožné reakcie: reakcie z precitlivenosti na svetlo, priame slnečné lúče alebo na ultrafialové žiarenie a vo veľmi zriedkavých prípadoch fotoonycholýza (uvoľňovanie nechtov),
- účinky na CNS: nutkanie na vracanie, bolesť hlavy, nepokoj, závraty, depresie, nespavosť, nočné mory, poruchy videnia, zmätenosť, halucinácie, kŕče, epileptické záchvaty, psychóza a chvenie,
- účinky na pečeň: kryštalúria, hematúria (krv v moči) a intersticiálna nefritída (zápal obličiek),
- účinky na krv: zmeny počtu krvných buniek,
- účinky na svaly a kosti: bolesť kĺbov, ochorenie kĺbov, zápal šliach, v krajných prípadoch
roztrhnutie Achillovej šľachy.
Ak sa vyskytnú reakcie z precitlivenosti, psychotické reakcie alebo zápal šliach je potrebné okamžite prerušiť liečbu.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ ABAKTAL

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Uchovávajte na suchom a tmavom mieste, pri teplote do 25ºC.

Nepoužívajte Abaktal po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale, po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Abaktal obsahuje

Liečivo je pefloxacín vo forme pefloxacíniummezilátu.
Ďalšie zložky sú: kyselina askorbová, disiričitán sodný, dinátriumedetát, benzylalkohol, hydrogénuhličitán sodný a voda na injekciu.

Ako vyzerá Abaktal a obsah balenia

Abaktal 400 mg/5 ml je nažltlý až žltý číry roztok, bez viditeľných cudzích častíc. Je balený v sklenených bezfarebných ampulkách.
Veľkosť balenia: 10 x 5 ml

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1000 Ľubľana
Slovinsko


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v 10/2009

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nasledujúca informácia je určená len pre lekárov a zdravotníckych pracovníkov:

Obsah jednej ampulky (400 mg) sa pridá do 250 ml 5% glukózy. Abaktal sa nesmie riediť vo fyziologickom roztoku alebo v akomkoľvek inom roztoku, ktorý obsahuje chloridové ióny.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Neprehliadnite ďalšie prípravky

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.