ABAKAVIR/LAMIVUDÍN VALE 600 MG/300 MG tbl flm 90(3x30)x600 mg/300 mg (blis.PVC/PVDC/Al-multibal.)

SPC
Nepodávať deťom do 12r. Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

nie je
Kód 5726C
Registračné číslo 42/0316/17-S
Dátum registrácie 9.11.2017
Patentná ochrana genericky liek
Výdaj s obmedzením predpisovania (Rx)
Zastúpenie výrobcu Mylan S.A.S, Francúzsko
Účinné látky
Indikačná skupina Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík) (42)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
J ANTIINFEKTÍVA NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
J05 Antivirotiká pre systémovú aplikáciu
J05A Priamo pôsobiace antivirotiká
J05AR Antivirotiká na liečbu HIV infekcií, kombinácie
J05AR02 Lamivudín a abakavir

Na čo sa ABAKAVIR/LAMIVUDIN VALE používa?

Abakavir/Lamivudín Vale sa používa na liečbu infekcie HIV (vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti) u dospelých, dospievajúcich a detí vážiacich aspoň 25 kg.

Tento liek obsahuje dve liečivá, ktoré sa používajú na liečbu infekcie HIV: abakavir a lamivudín. Patria do skupiny antiretrovírusových liekov označovaných ako nukleozidové analógy inhibítorov reverznej transkriptázy (NRTI).

Abakavir/Lamivudín Vale infekciu HIV úplne nevylieči; znižuje množstvo vírusu v tele a udržiava ho na nízkej úrovni. Taktiež zvyšuje počet CD4 buniek v krvi. CD4 bunky sú typom bielych krviniek, ktoré sú pre telo dôležité tým, že mu pomáhajú prekonať infekciu.

Na liečbu týmto liekom nereaguje každá osoba rovnako. Váš lekár bude kontrolovať účinnosť vašej liečby.
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Nežiaduce účinky

PRESTAŇTE užívajte svoj liek a ihneď kontaktujte svojho lekára, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledovných vedľajších účinkov:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
 • reakcie z precitlivenosti (alergické). Ďalšie informácie o týchto príznakoch si pozrite v časti „Reakcie z precitlivenosti“ nižšie

Reakcie z precitlivenosti

Abakavir/Lamivudín Vale obsahuje abakavir (ktorý je tiež liečivom v liekoch obsahujúcich abakavir/lamivudín, abakavir/lamivudín/zidovudín, abakavir/dolutegravir/lamivudín). Abakavir môže spôsobiť závažnú alergickú reakciu známu ako reakcia z precitlivenosti. Tieto reakcie z precitlivenosti sa častejšie pozorovali u ľudí užívajúcich lieky, ktoré obsahujú abakavir.

U koho tieto reakcie vzniknú?
U ktorejkoľvek osoby, ktorá užíva Abakavir/Lamivudín Vale, môže vzniknúť reakcia z precitlivenosti na abakavir, ktorá môže ohrozovať život, ak sa v užívaní lieku pokračuje.

Vznik tejto reakcie je u vás pravdepodobnejší, ak máte gén označovaný ako HLA-B*5701 (ale táto reakcia u vás môže vzniknúť aj vtedy, ak tento gén nemáte). Pred predpísaním lieku Abakavir/Lamivudín Vale vám musia urobiť vyšetrenie na prítomnosť tohto génu. Ak viete, že tento gén máte, povedzte to svojmu lekárovi predtým, ako užijete tento liek.

Približne u 3 až 4 pacientov zo 100 pacientov liečených abakavirom v klinickom skúšaní, ktorí nemali gén HLA-B*5701, vznikla reakcia z precitlivenosti.

Aké sú príznaky?
Najčastejšie príznaky sú:
 • horúčka (vysoká teplota) a kožná vyrážka.

Ďalšie časté príznaky sú:
 • nauzea (pocit nevoľnosti), vracanie, hnačka, bolesť brucha (žalúdka), dýchavičnosť, kašeľ, silná únava celkový pocit choroby, bolesť hlavy, bolesť svalov.

Medzi ďalšie príznaky patria:
bolesť kĺbov, vredy v ústach, bolesť v krku, bolesť hrudníka, ťažkosti s dýchaním (respiračné problémy), opuch rúk alebo nôh, opuchnuté žľazy (krk, rameno alebo slabina), nízky krvný tlak, zápal oka (konjunktivitída), brnenie alebo znecitlivenie rúk alebo nôh. Medzi prejavy problémov s pečeňou patria žltnutie kože a očných bielok, tmavý moč, bledá stolica a prejavy problémov s obličkami zahŕňajú zníženú tvorbu moču alebo zástavu močenia alebo bolesť dolnej časti chrbta. Problémy s pečeňou alebo obličkami sa môžu tiež prejaviť v krvných testoch.

Kedy k týmto reakciám dochádza?
Reakcie z precitlivenosti sa môžu objaviť kedykoľvek počas liečby týmto liekom, ale pravdepodobnejšie k nim dôjde počas prvých 6 týždňov liečby.

Ihneď sa skontaktujte so svojím lekárom:
 • ak sa u vás objaví kožná vyrážka, ALEBO
 • ak sa u vás objavia príznaky minimálne z 2 nasledovných skupín:
 • horúčka
 • dýchavičnosť, bolesť hrdla alebo kašeľ
 • nevoľnosť alebo vracanie, hnačka alebo bolesť brucha
 • silná únava alebo ubolenosť alebo celkový pocit choroby

Váš lekár vám môže odporučiť, aby ste Abakavir/Lamivudín Vale prestali užívať.

Ak ste prestali užívať Abakavir/Lamivudín Vale

Ak ste prestali užívať tento liek kvôli reakcii z precitlivenosti, už NIKDY ho nesmiete ZNOVU užiť ani žiaden iný liek obsahujúci abakavir (napr. abakavir/lamivudín, abakavir/lamivudín/zidovudín, abakavir/dolutegravir/lamivudín). Ak ho znovu užijete, v priebehu niekoľkých hodín vám krvný tlak môže nebezpečne klesnúť, čo môže spôsobiť smrť.

Ak ste prestali užívať Abakavir/Lamivudín Vale z akéhokoľvek dôvodu - najmä preto, lebo sa domnievate, že máte vedľajšie účinky alebo preto, lebo máte ďalšie ochorenie:

Porozprávajte sa so svojím lekárom predtým, ako Abakavir/Lamivudín Vale začnete znovu užívať. Váš lekár preverí, či vaše príznaky súviseli s reakciou z precitlivenosti. Ak sa lekár bude domnievať, že s ňou súviseli, povie vám, aby ste už nikdy znovu neužili Abakavir/Lamivudín Vale ani žiaden iný liek obsahujúci abakavir (napr. abakavir/lamivudín, abakavir/lamivudín/zidovudín, abakavir/dolutegravir/lamivudín). Je dôležité, aby ste toto odporúčanie dodržali.

Reakcie z precitlivenosti občas vznikli u osôb, ktoré znovu začali užívať lieky obsahujúce abakavir, ale ktoré mali pred pozastavením jeho užívania iba jeden z príznakov uvedených na pohotovostnej karte.

U pacientov, ktorí v minulosti užívali lieky obsahujúce abakavir bez toho, že by mali akékoľvek príznaky precitlivenosti, veľmi zriedkavo vznikla reakcia z precitlivenosti, keď tieto lieky začali znovu užívať.

Ak vám váš lekár povie, že abakavir/lamivudín môžete začať znovu užívať, možno vás požiada, aby ste prvé dávky užili v prostredí, v ktorom bude pre prípad potreby zabezpečená rýchla lekárska pomoc.

Ak ste precitlivený na tento liek, vráťte všetky nepoužité tablety na bezpečnú likvidáciu. Poraďte sa o tomto so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Balenie lieku Abakavir/Lamivudín Vale obsahuje pohotovostnú kartu, ktorá upozorňuje vás a zdravotníckych pracovníkov na reakcie z precitlivenosti. Vyberte túto kartu a majte ju vždy pri sebe.

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
 • opuch očných viečok, tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, čo môže spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo dýchaním

Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledovných vedľajších účinkov, kontaktujte svojho lekára čo najskôr:

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
 • znížený počet bielych krviniek, ktorý sa prejaví sa v krvných testoch a zvyšuje riziko infekcií (neutropénia, lymfopénia)
 • znížený počet krvných doštičiek, ktorý sa prejaví sa v krvných testoch a spôsobuje neočakávané modriny alebo krvácanie dlhšie ako normálne (trombocytopénia)

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
 • poruchy pečene, ako sú žltačka, zväčšená pečeň alebo stukovatenie pečene, zápal (hepatitída). Môžete mať pocit nevoľnosti, spozorovať žltnutie kože a očných bielok, mať bledú stolicu, tmavý moč a silnú bolesť brucha
 • zápal pankreasu (pankreatitída). Môže sa u vás vyskytnúť silná bolesť žalúdka, ktorá vyžaruje do chrbta, môžete mať opuchnutý a citlivý žalúdok a mať pocit nevoľnosti a celkový pocit choroby.
 • rozpad svalového tkaniva (rabdomyolýza). Môžete mať bolesť svalov, najmä v oblasti ramien, stehien alebo dolnej časti chrbta, slabosť alebo problémy s pohybom ramien alebo nôh, tmavý moč a znížené množstvo moču alebo žiadny moč

Veľmi zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb):
 • hlboké, rýchle, ťažké dýchanie, ospalosť, necitlivosť alebo slabosť končatín, nevoľnosť, vracanie a bolesť žalúdka. Môžu to byť prejavy nadbytku kyseliny mliečnej v krvi (laktátová acidóza), čo sa prejaví v krvných testoch
 • neschopnosť kostnej drene tvoriť nové červené krvinky (čistá aplázia červených krviniek), čo sa prejaví v krvných testoch. Môžete sa cítiť unavený, letargický a zaznamenáte nezvyčajnú bledosť pokožky
 • kožná vyrážka, pri ktorej sa môžu tvoriť pľuzgiere a ktorá vyzerá ako malé terčíky (v strede tmavé bodky obklopené bledšou plochou s tmavým kruhom po okraji) (multiformný erytém)
 • po celom tele rozšírená vyrážka s pľuzgiermi a odlupujúca sa koža, najmä v okolí úst, nosa, očí a pohlavných orgánov (Stevensov-Johnsonov syndróm) a závažnejšia forma spôsobujúca odlupovanie kože na viac než 30 % plochy tela (toxická epidermálna nekrolýza)
 • znecitlivenie, pocit brnenia v koži (pripomínajúci špendlíky a ihly)

Ďalšie možné vedľajšie účinky:

Časté (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb):
 • bolesť hlavy
 • vracanie
 • pocit nevoľnosti (nauzea)
 • hnačka
 • bolesť žalúdka
 • nechutenstvo
 • únava, nedostatok energie
 • horúčka (vysoká teplota)
 • celkový pocit choroby
 • ťažkosti so spánkom (insomnia)
 • bolesť svalov a pocit nepohody
 • bolesť kĺbov
 • kašeľ
 • podráždený nos alebo výtok z nosa
 • kožná vyrážka
 • vypadávanie vlasov

Menej časté (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb):
 • nízky počet červených krviniek (anémia), čo sa prejaví v krvných testoch
 • zvýšenie hladiny pečeňových enzýmov, čo sa prejaví v krvných testoch

Zriedkavé (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb):
 • zvýšenie hladiny enzýmu nazývaného amyláza, čo sa prejaví v krvných testoch

Ak sa u vás prejavia vedľajšie účinky
Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo problémový alebo ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.

Ďalšie možné vedľajšie účinky kombinovanej liečby infekcie HIV
Kombinovaná liečba, ako je liečba abakavirom/lamivudínom, môže spôsobiť, že počas liečby infekcie HIV vzniknú ďalšie ochorenia.

Príznaky infekcie a zápalu

Opätovné vzplanutie predchádzajúcich infekcií

Ľudia s pokročilou infekciou HIV (AIDS) majú oslabený imunitný systém a sú náchylnejší na vznik závažných infekcií (oportúnnych infekcií). Takéto infekcie mohli byť „tiché“ a nezistené oslabeným imunitným systémom predtým, ako sa liečba začala. Po začatí liečby imunitný systém zosilnie a môže napadnúť infekcie, čo môže spôsobovať príznaky infekcie alebo zápalu. Príznaky zvyčajne zahŕňajú horúčku a niektoré z nasledovného:
 • bolesť hlavy
 • bolesť žalúdka
 • ťažkosti s dýchaním
Keď imunitný systém zosilnie, v zriedkavých prípadoch môže napadnúť aj zdravé telesné tkanivá (autoimunitné poruchy). Príznaky autoimunitných porúch sa môžu objaviť mnoho mesiacov po tom, ako začnete užívať liek na liečbu infekcie HIV. Príznaky môžu zahŕňať:
 • palpitácie (rýchly alebo nepravidelný tlkot srdca) alebo tremor (tras)
 • hyperaktivitu (nadmerný nepokoj alebo nadmernú pohyblivosť)
 • slabosť začínajúcu sa v rukách a nohách a postupujúcu smerom k trupu tela

Ak sa u vás vyskytnú akékoľvek príznaky infekcie a zápalu alebo ak spozorujete ktorýkoľvek z príznakov uvedených vyššie:
Bezodkladne to povedzte svojmu lekárovi. Neužívajte iné lieky proti infekcii, pokiaľ vám to váš lekár neodporučí.

Môžete mať problémy s kosťami
U niektorých ľudí, u ktorých je infekcia HIV liečená kombinovanou liečbou, vznikne ochorenie nazývané osteonekróza. Pri tomto ochorení dochádza k odumretiu častí kostného tkaniva následkom zníženého prítoku krvi do kosti. Ľudia môžu byť náchylnejší na vznik tohto ochorenia:
 • ak sú dlhodobo liečení kombinovanou liečbou
 • ak užívajú aj protizápalové lieky nazývané kortikosteroidy
 • ak požívajú alkohol
 • ak je ich imunitný systém veľmi oslabený
 • ak majú nadváhu

Medzi prejavy osteonekrózy patria:
 • stuhnutosť kĺbov
 • bolesti (hlavne v bedrách, kolenách alebo ramenách)
 • ťažkosti s pohybom.

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.