10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (vak freeflex)

SPC
deplécii glykogénu, napríklad pri obmedzenom prívode tekutín a potravy pred a po chirurgických operáciách, pri pokročilej hepatálnej a renálnej insuficiencii, pri gastrointestinálnych ochoreniach.
Korekcia dehydratácie, tak celkovej ako aj pri výskyte nadbytku soli, ktorý vznikol ako dôsledok nerovnomerného dopĺňania vody alebo pri nadmernej strate vody močom alebo perspiráciou (intracelulárna dehydratácia).
Profylaxia a liečba ketózy zapríčinenej malnutríciou, hnačkou, vracaním, horúčkou.
Stimulácia vylučovania sodíka močom v prípade nadmerného používania roztokov elektrolytov, ktoré obsahujú tento prvok.
Používa sa tiež ako nosný alebo zrieďovací roztok.

Kontraindikácie
Roztoky obsahujúce glukózu bez elektrolytov nesmú byť podávané spolu s krvou.
Roztok glukózy je kontraindikovaný v prípade hyperhydratácie, neurochirurgických operácií a endokraniálneho alebo endospinálneho krvácania, acidózy, dekompenzovanej cukrovky, hyperglykémie, hypotonickej dehydratácie, hypokalémie bez súčasného doplnenia kália a hyperosmolarite.

Nežiaduce účinky
Podanie lieku môže zapríčiniť bolesti a lokálne podráždenie v mieste vpichu, prípadne ďalšie komplikácie súvisiace s technikou aplikácie.
Dlhodobé podávanie a rýchla aplikácia infúzií s veľkým objemom môže zapríčiniť edémy a hyperhydratáciu.

Interakcie
Vo všeobecnosti nie sú známe interakcie s inými liekmi, ale roztok môže kryštalizovať s nerozpustnými substanciami.

Dávkovanie a spôsob podávania
Na intravenózne podanie.
Dávkovanie závisí od veku, hmotnosti a klinického stavu pacienta.
Maximálna denná dávka: je 40 ml glukózy/kilogram telesnej hmotnosti/deň, čo zodpovedá
2 g glukózy / kilogram telesnej hmotnosti / deň.
Maximálna rýchlosť infúzie: je 5 ml/kilogram telesnej hmotnosti/ hodinu, čo zodpovedá
0,25 g glukózy / kilogram telesnej hmotnosti/hodinu.

Špeciálne upozornenia
Je potrebné monitorovať glykémiu a taktiež vodnú, elektrolytovú a acidobázickú rovnováhu.
Nadmerné podávanie roztokov neobsahujúcich draslíkový ión môže spôsobiť hypokalémiu a u pacientov s renálnou insuficienciou retenciu sodíka so všetkými následkami.
Nadmerné intravenózne podávanie roztokov môže spôsobiť dilúciu elektrolytov v sére, hyperhydratáciu, poruchu acidobázickej rovnováhy, kongestívne stavy a pľúcny edém. U chorého by mali byť počas dlhodobej terapie sledované laboratórne hodnoty elektrolytov a acidobázickej rovnováhy.
Pridané látky môžu spôsobiť inkompabilitu. Lieky pridávať len za aseptických podmienok, dobre zmiešať a hneď podávať.
Použiť len v prípade, ak je obsah číry, neobsahuje častice a obal nie je porušený.
Nespotrebovaný zvyšok obsahu fľaše alebo vaku znehodnoťte!

Uchovávanie
Uchovávajte pri teplote 5 °C – 25 °C.
Uchovávajte mimo dosahu detí!

Varovanie
Liek sa nesmie použiť po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale.

Balenie
a./ sklenená fľaša
Veľkosť balenia:
1 x 100 ml (200 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 1000 ml),
12 x 250 ml (400 ml, 500 ml),
16 x 200 ml (250 ml),
20 x 100 ml.

b./ polypropylénová fľaša
Veľkosť balenia:
1x500 ml (1000 ml),
12x1000 ml,
20x500 ml.

c./ PVC vak
Veľkosť balenia:
1x100 ml (250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 5000 ml),
40x100 ml, 30x 250 ml, 20x500 ml,10x1000 ml, 4x2000 ml, 5x3000 ml, 2x5000 ml.

d./ polyetylénová fľaša
Veľkosť balenia:
1x100 ml ( 250 ml, 500 ml, 1000 ml),
10 x 100 ml (250ml, 500ml, 1000 ml),
20 x 100 ml (250 ml, 500 ml),
30x 250 ml,
40x100 ml.

e/ polyolefínový vak – FreeFlex
1 (40, 60, 65, 70) x 50 ml ,
1 (40, 50, 55, 60) x 100 ml,
1 (20, 30, 35, 40) x 250 ml,
1 (15, 20) x 500 ml,
1 (8, 10) x 1000 ml.

Dátum poslednej revízie: 03/2010

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Názov lieku 10% GLUCOSE in water for injection Fresenius

Lieková forma
Infúzny intravenózny roztok.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Fresenius Kabi Italia S.r.l., Isola della Scala (Verona), Taliansko.

Zloženie lieku
Liečivo: Glucosum monohydricum (monohydrát glukózy) 110 g, zodp. glucosum (glukóza) 100 g
v 1000 ml infúzneho intravenózneho roztoku.
Pomocná látka: Aqua ad iniectabilia (voda na injekciu).

Teoretická osmolarita: 556 mosmol/l
pH 3,5 – 6,5

Farmakoterapeutická skupina
Roztoky na parenterálnu výživu.

Charakteristika
Sterilný, nepyrogénny infúzny roztok, určený na parenterálnu a intravenóznu aplikáciu. Neobsahuje žiadne antimikrobiálne, bakteriostatické alebo stabilizujúce prísady.

Indikácie
Zabraňuje dehydratácii, excesívnemu katabolizmu bielkovín, hepatálnej deplécii glykogénu, napríklad pri obmedzenom prívode tekutín a potravy pred a po chirurgických operáciách, pri pokročilej hepatálnej a renálnej insuficiencii, pri gastrointestinálnych ochoreniach.
Korekcia dehydratácie, tak celkovej ako aj pri výskyte nadbytku soli, ktorý vznikol ako dôsledok nerovnomerného dopĺňania vody alebo pri nadmernej strate vody močom alebo perspiráciou (intracelulárna dehydratácia).
Profylaxia a liečba ketózy zapríčinenej malnutríciou, hnačkou, vracaním, horúčkou.
Stimulácia vylučovania sodíka močom v prípade nadmerného používania roztokov elektrolytov, ktoré obsahujú tento prvok.
Používa sa tiež ako nosný alebo zrieďovací roztok.

Kontraindikácie
Roztoky obsahujúce glukózu bez elektrolytov nesmú byť podávané spolu s krvou tou istou súpravou.
Roztok glukózy je kontraindikovaný v prípade hyperhydratácie, neurochirurgických operácií a endokraniálneho alebo endospinálneho krvácania, acidózy, dekompenzovanej cukrovky, hyperglykémie, hypotonickej dehydratácie, hypokalémie bez súčasného doplnenia kália a hyperosmolarite. '

Nežiaduce účinky
Podanie lieku môže zapríčiniť bolesti a lokálne podráždenie v mieste vpichu, prípadne ďalšie komplikácie súvisiace s technikou aplikácie.
Dlhodobé podávanie a rýchla aplikácia infúzií s veľkým objemom môže zapríčiniť edémy a hyperhydratáciu.

Interakcie
Vo všeobecnosti nie sú známe interakcie s inými liekmi, ale roztok môže kryštalizovať s nerozpustnými substanciami.

Dávkovanie a spôsob podávania
Na intravenózne podanie.
Dávkovanie závisí od veku, hmotnosti a klinického stavu pacienta.
Maximálna denná dávka: je 40 ml glukózy / kilogram telesnej hmotnosti / deň, čo zodpovedá
4 g glukózy / kilogram telesnej hmotnosti / deň.
Maximálna rýchlosť infúzie: je 2,5 ml / kilogram telesnej hmotnosti / hodinu, čo zodpovedá
0,25 g glukózy / kilogram telesnej hmotnosti/hodinu.

Špeciálne upozornenia
Je potrebné monitorovať glykémiu a taktiež vodnú, elektrolytovú a acidobázickú rovnováhu.
Nadmerné podávanie roztokov neobsahujúcich draslíkový ión môže spôsobiť hypokalémiu a u pacientov s renálnou insuficienciou retenciu sodíka so všetkými následkami.
Nadmerné intravenózne podávanie roztokov môže spôsobiť dilúciu elektrolytov v sére, hyperhydratáciu, poruchu acidobázickej rovnováhy, kongestívne stavy a pľúcny edém. U chorého by mali byť počas dlhodobej terapie sledované laboratórne hodnoty elektrolytov a acidobázickej rovnováhy.
Pridané látky môžu spôsobiť inkompabilitu. Lieky pridávať len za aseptických podmienok, dobre zmiešať a hneď podávať.
Použiť len v prípade, ak je obsah číry, neobsahuje častice a obal nie je porušený.
Nespotrebovaný zvyšok obsahu fľaše alebo vaku znehodnoťte!

Uchovávanie
Uchovávajte pri teplote 5 °C – 25 °C.
Uchovávajte mimo dosahu detí!

Varovanie
Liek sa nesmie použiť po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na obale.

Balenie:

a./ sklenená fľaša
Veľkosť balenia:
1 x 100 ml (200 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 1000 ml),
12 x 250 ml (400 ml, 500 ml),
16 x 200 ml (250 ml),
20 x 100 ml.

b./ polypropylénová fľaša
Veľkosť balenia:
1x500 ml (1000 ml),
12x1000 ml,
20x500 ml.

c./ PVC vak,.
Veľkosť balenia:
1x100 ml (250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 5000 ml),
40x100 ml, 30x 250 ml, 20x500 ml,10x1000 ml, 4x2000 ml, 5x3000 ml, 2x5000 ml.

d./ polyetylénová fľaša,
Veľkosť balenia:
1x100 ml ( 250 ml, 500 ml, 1000 ml),
10 x 100 ml (250 ml, 500 ml, 1000 ml),
20 x 250 ml (500 ml),
30x 250 ml,
40x100 ml.
Polyolefínový vak – FreeFlex
1 (40, 60, 65, 70) x 50 ml,
1 (40, 50, 55, 60) x 100 ml,
1 (20, 30, 35, 40) x 250 ml,
1 (15, 20) x 500 ml,
1 (8, 10) x 1000 ml
 infúzneho roztoku.

Dátum revízie: 03/2010

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V Pacient
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 10x1000 ml (vak PVC) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 12x400 ml (fľ.skl.) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 12x500 ml (fľ.skl.) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 16x200 ml (fľ.skl.) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 16x250 ml (fľ.skl.) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x1000 ml (fľ.skl.) Rp 1,60
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x1000 ml (vak PVC) Rp 1,89
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x100 ml (fľ.skl.) Rp 0,96
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x100 ml (vak PVC) Rp 1,14
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x2000 ml (vak PVC) Rp 2,38
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x200 ml (fľ.skl.) Rp 1,02
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x250 ml (fľ.skl.) Rp 1,07
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x250 ml (vak PVC) Rp 1,32
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x3000 ml (vak PVC) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x400 ml (fľ.skl.) Rp 1,30
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x5000 ml (vak PVC) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (fľ.skl.) Rp 1,37
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (vak PVC) Rp 1,66
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 20x500 ml (vak PVC) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 2x5000 ml (vak PVC) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 30x250 ml (vak PVC) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 40x100 ml (vak PVC) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 4x2000 ml (vak PVC) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 5x3000 ml (vak PVC) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x250 ml (fľ.LDPE) Rp 1,40
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 10x250 ml (fľ.LDPE) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x500 ml (fľ.LDPE) Rp 0,58
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 10x500 ml (fľ.LDPE) Rp 12,04
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x1000 ml (fľ.LDPE) Rp 2,00
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 10x1000 ml (fľ.LDPE) Rp 19,96
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 20x100 ml (fľ.skl.) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 12x250 ml (fľ.skl.) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x100 ml (fľ.LDPE) Rp 1,34
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 10x100 ml (fľ.LDPE) Rp 13,51
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 20x250 ml (fľ.LDPE) Rp 28,20
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 20x500 ml (fľ.LDPE) Rp 33,89
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 30x250 ml (fľ.LDPE) Rp 42,28
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 40x100 ml (fľ.LDPE) Rp 54,01
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 40x50 ml (vak freeflex) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 60x50 ml (vak freeflex) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 65x50 ml (vak freeflex) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 70x50 ml (vak freeflex) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x100 ml (vak freeflex) Rp 1,51
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 40x100 ml (vak freeflex) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 50x100 ml (vak freeflex) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 55x100 ml (vak freeflex) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 60x100 ml (vak freeflex) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x250 ml (vak freeflex) Rp 1,61
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 20x250 ml (vak freeflex) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 30x250 ml (vak freeflex) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 35x250 ml (vak freeflex) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 40x250 ml (vak freeflex) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 15x500 ml (vak freeflex) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 20x500 ml (vak freeflex) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x1000 ml (vak freeflex) Rp 2,30
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 8x1000 ml (vak freeflex) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 10x1000 ml (vak freeflex) Rp n/a
10 % GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS sol inf 1x50 ml (vak freeflex) Rp 0,95
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.