Lieky s novou účinnou látkou na trhu - reg. 09/2016

Entresto filmom obalené tablety 
liečivo: Sakubitril a valsartan  
terapeutická skupina: Kardiaká  
terapeutická indikácia: Lečba symptomatického chronického zlyhávania srdca so zníženou ejekčnou frakciou. 

Nucala prášok na injekčný roztok
liečivo: Mepolizumab 
terapeutická skupina: Antiastmatiká   
terapeutická indikácia: Prídavná liečba ťažkej refraktérnej eozinofilnej astmy.

Cotellic 20 mg filmom obalené tablety
liečivo: Kobimetinib  
terapeutická skupina: Cytostatikum 
terapeutická indikácia: V kombinácii s vemurafenibom na liečbu dospelých pacientov s neresekovateľným alebo metastatickým melanómom s pozitivitou mutácie V600 génu BRAF v kombinácii s vemurafenibom na liečbu dospelých pacientov s neresekovateľným alebo metastatickým melanómom s pozitivitou mutácie V600 génu BRAF.

Praxbind 2,5 g/50 ml injekčný/infúzny roztok
liečivo: Idarucizumab  
terapeutická skupina: Detoxikant  
terapeutická indikácia: Liek je indikovaný dospelým pacientom liečeným liekom Pradaxa (dabigatranetexilát) v prípadoch, keď sa vyžaduje rýchla reverzia antikoagulačných účinkov dabigatranu:pri neodkladných chirurgických/urgentných zákrokoch a pri život ohrozujúcom alebo nekontrolovanom krvácaní.

Genvoya 150 mg/150 mg/200 mg/10 mg filmom obalené tablety
liečivo: Elvitegravir,kobicistát,emtricitabín a tenofovir-alafenamid 
terapeutická skupina: Chemoteraupevtikum  
terapeutická indikácia: Liečba infekcie HIV.

Orkambi 200 mg/125 mg filmom obalené tablety
liečivo: Lumakaftor a ivakaftor 
terapeutická skupina: Antiastmatikum  
terapeutická indikácia: Liečba cystickej fibrózy (CF). 

Ravicti 1,1 g/ml perorálna kvapalina
liečivo: Glycerolfenylbutyrát 
terapeutická skupina: Váriá   
terapeutická indikácia: Prídavná terapia na chronickú liečbu dospelých i pediatrických pacientov vo veku s poruchami močovinového cyklu. 

Briviact 10 mg/ml injekčný/infúzny roztok
Briviact 10 mg/ml perorálny roztok

liečivo: Brivaracetam 
terapeutická skupina: Antiepileptikum   
terapeutická indikácia: Prídavná terapia pri liečbe parciálnych záchvatov s alebo bez sekundárnejgeneralizácie u pacientov s epilepsiou vo veku od 16 rokov.

Tagrisso filmom obalené tablety
liečivo: Osimertinib
terapeutická skupina: Cytostatikum 
terapeutická indikácia: Liečba dospelým pacientom s lokálne pokročilým alebo metastatickým nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC) s pozitívnou mutáciou T790M receptora epidermálneho rastového faktora (EGFR).

Oncaspar 750 U/ml  inekčný/infúzný roztok
liečivo: Pegaspargáza 
terapeutická skupina: Cytostatikum 
terapeutická indikácia: Oncaspar je indikovaný ako zložka antineoplastickej kombinovanej liečby akútnej lymfoblastovej leukémie (ALL) u pediatrických pacientov od narodenia do veku 18 rokov a u dospelých pacientov

Zurampic 200 mg filmom obalené tablety
liečivo: Lesinurad  
terapeutická skupina: Antiseptikum
terapeutická indikácia: Prídavná liečba hyperurikémie u pacientov s dnou. 

Portrazza 800mg koncentát na infúzny roztok
liečivo: Necitumumab  
terapeutická skupina: Cytostatikum 
terapeutická indikácia: V kombinácii s chemoterapiou gemcitabínom a cisplatinou je indikovaná na liečbu dospelých pacientov s lokálne pokročilým alebo metastázujúcim skvamóznym nemalobunkovým karcinómom pľúc, s expresiou receptora epidermálneho rastového faktora (EGFR), ktorí ešte nedostávali chemoterapiu pre toto ochorenie.

Primovist 0,25 mmol/ ml, injekčný roztok, naplnená injekčná striekačka
liečivo: Kyselina gadoxetová  
terapeutická skupina: Diagnostikum
terapeutická indikácia: Liek je určený len na diagnostické použitie pomocou intravenózneho podania.

Wakix filmom obalené tablety
liečivo: Pitolisant  
terapeutická skupina: Vária 1
terapeutická indikácia: Liečba narkolepsie s kataplexiou alebo bez nej 

Taltz 80 mg injekčný roztok  
liečivo: Ixekizumab  
terapeutická skupina: Imunopreparát   
terapeutická indikácia: Liečba stredne závažnej až závažnej ložiskovej psoriázy u dospelých

Lonsurf filmom obalené tablety 
liečivo: Tipiracil a trifluridín  
terapeutická skupina: Cytostatikum
terapeutická indikácia: Liečba dospelých pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom 

Empliciti prášok na prípravu infúzneho koncentrátu  
liečivo:Elotuzumab  
terapeutická skupina: Cytostatikum 
terapeutická indikácia: Liečba mnohopočetného myelómu u dospelých pacientov 

01 septembra 2016
Diskusia k článku (0 príspevky)
Váš názor:
Vaše meno alebo prezývka:
Vložte overovací kód ako ho vidíte na obrázku (na veľkosti písma nezáleží):
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Posledné vo fóre
photo Lieky na alergiu
(0)
photo Alergia
(2)
photo nespavosť
(5)
photo Farba a obal tabliet
(2)
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.