Novo a preregistrované lieky

ATC

IS


1 až 100 z celkovo 428
Strana:>>
Kód Názov ATC IS
4059C ACILIB 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 7x20 mg (blis.Al/Al) A02BC02 09
4060C ACILIB 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 14x20 mg (blis.Al/Al) A02BC02 09
4061C ACILIB 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 7x20 mg (fľ.HDPE) A02BC02 09
4062C ACILIB 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 14x20 mg (fľ.HDPE) A02BC02 09
3960C ADEZOP 10 MG tbl 7x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C10AX09 31
3961C ADEZOP 10 MG tbl 10x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C10AX09 31
3962C ADEZOP 10 MG tbl 14x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C10AX09 31
3963C ADEZOP 10 MG tbl 20x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C10AX09 31
3964C ADEZOP 10 MG tbl 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C10AX09 31
3965C ADEZOP 10 MG tbl 30x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C10AX09 31
3966C ADEZOP 10 MG tbl 56x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C10AX09 31
3967C ADEZOP 10 MG tbl 60x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C10AX09 31
3968C ADEZOP 10 MG tbl 84x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C10AX09 31
3969C ADEZOP 10 MG tbl 90x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C10AX09 31
3970C ADEZOP 10 MG tbl 100x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) C10AX09 31
3821C APROKAM plv ino 10x50 mg (liek.inj.skl.+10 inj.ihiel) J01DC02 15
3899C BELAKNE GÉL gel der 1x30 g (tuba PE/Al/PE) D10AD03 46
3971C BUPRETEC 35 MIKROGRAMOV/H TRANSDERMÁLNA NÁPLASŤ emp tdm 4x35 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn) N02AE01 65
3972C BUPRETEC 35 MIKROGRAMOV/H TRANSDERMÁLNA NÁPLASŤ emp tdm 5x35 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn) N02AE01 65
3973C BUPRETEC 35 MIKROGRAMOV/H TRANSDERMÁLNA NÁPLASŤ emp tdm 8x35 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn) N02AE01 65
3974C BUPRETEC 35 MIKROGRAMOV/H TRANSDERMÁLNA NÁPLASŤ emp tdm 10x35 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn) N02AE01 65
3975C BUPRETEC 35 MIKROGRAMOV/H TRANSDERMÁLNA NÁPLASŤ emp tdm 16x35 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn) N02AE01 65
3976C BUPRETEC 35 MIKROGRAMOV/H TRANSDERMÁLNA NÁPLASŤ emp tdm 24x35 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn) N02AE01 65
3977C BUPRETEC 52,5 MIKROGRAMOV/H TRANSDERMÁLNA NÁPLASŤ emp tdm 4x52,5 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn) N02AE01 65
3978C BUPRETEC 52,5 MIKROGRAMOV/H TRANSDERMÁLNA NÁPLASŤ emp tdm 5x52,5 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn) N02AE01 65
3979C BUPRETEC 52,5 MIKROGRAMOV/H TRANSDERMÁLNA NÁPLASŤ emp tdm 8x52,5 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn) N02AE01 65
3980C BUPRETEC 52,5 MIKROGRAMOV/H TRANSDERMÁLNA NÁPLASŤ emp tdm 10x52,5 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn) N02AE01 65
3981C BUPRETEC 52,5 MIKROGRAMOV/H TRANSDERMÁLNA NÁPLASŤ emp tdm 16x52,5 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn) N02AE01 65
3982C BUPRETEC 52,5 MIKROGRAMOV/H TRANSDERMÁLNA NÁPLASŤ emp tdm 24x52,5 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn) N02AE01 65
3983C BUPRETEC 70 MIKROGRAMOV/H TRANSDERMÁLNA NÁPLASŤ emp tdm 4x70 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn) N02AE01 65
3984C BUPRETEC 70 MIKROGRAMOV/H TRANSDERMÁLNA NÁPLASŤ emp tdm 5x70 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn) N02AE01 65
3985C BUPRETEC 70 MIKROGRAMOV/H TRANSDERMÁLNA NÁPLASŤ emp tdm 8x70 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn) N02AE01 65
3986C BUPRETEC 70 MIKROGRAMOV/H TRANSDERMÁLNA NÁPLASŤ emp tdm 10x70 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn) N02AE01 65
3987C BUPRETEC 70 MIKROGRAMOV/H TRANSDERMÁLNA NÁPLASŤ emp tdm 16x70 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn) N02AE01 65
3988C BUPRETEC 70 MIKROGRAMOV/H TRANSDERMÁLNA NÁPLASŤ emp tdm 24x70 µg/1 h (vre.papier/PET/PE/Al/surlyn) N02AE01 65
3820C CHENODEOXYCHOLIC ACID SIGMA-TAU 250 MG TVRDÉ KAPSULY cps dur 100x250 mg (PVC/Al) A05AA01 43
4179C CLOPIDOGREL BGR 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x75 mg (fľ.HDPE) B01AC04 16
4180C CLOPIDOGREL BGR 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 500x75 mg (fľ.HDPE) B01AC04 16
4090C DARUNAVIR MYLAN 150 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 240x150 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) J05AE10 42
4091C DARUNAVIR MYLAN 150 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 240x1x150 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-jednotk.dávka) J05AE10 42
4092C DARUNAVIR MYLAN 150 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 240x150 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al) J05AE10 42
4093C DARUNAVIR MYLAN 150 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 240x1x150 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al-jednotk.dávka) J05AE10 42
4094C DARUNAVIR MYLAN 150 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x150 mg (fľ.HDPE) J05AE10 42
4095C DARUNAVIR MYLAN 150 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 240x150 mg (fľ.HDPE) J05AE10 42
4096C DARUNAVIR MYLAN 300 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x300 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) J05AE10 42
4097C DARUNAVIR MYLAN 300 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x300 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) J05AE10 42
4098C DARUNAVIR MYLAN 300 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x300 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) J05AE10 42
4099C DARUNAVIR MYLAN 300 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x1x300 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-jednotk.dávka) J05AE10 42
4100C DARUNAVIR MYLAN 300 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x300 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al) J05AE10 42
4101C DARUNAVIR MYLAN 300 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x300 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al) J05AE10 42
4102C DARUNAVIR MYLAN 300 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x300 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al) J05AE10 42
4103C DARUNAVIR MYLAN 300 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x1x300 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al-jednotk.dávka) J05AE10 42
4104C DARUNAVIR MYLAN 300 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x300 mg (fľ.HDPE) J05AE10 42
4105C DARUNAVIR MYLAN 300 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x300 mg (fľ.HDPE) J05AE10 42
4106C DARUNAVIR MYLAN 400 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) J05AE10 42
4107C DARUNAVIR MYLAN 400 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) J05AE10 42
4108C DARUNAVIR MYLAN 400 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x1x400 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) J05AE10 42
4109C DARUNAVIR MYLAN 400 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x400 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al) J05AE10 42
4110C DARUNAVIR MYLAN 400 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x400 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al) J05AE10 42
4111C DARUNAVIR MYLAN 400 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x1x400 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al-jednotk.dávka) J05AE10 42
4112C DARUNAVIR MYLAN 400 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x400 mg (fľ.HDPE) J05AE10 42
4113C DARUNAVIR MYLAN 400 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x400 mg (fľ.HDPE) J05AE10 42
4114C DARUNAVIR MYLAN 600 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x600 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) J05AE10 42
4115C DARUNAVIR MYLAN 600 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x600 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) J05AE10 42
4116C DARUNAVIR MYLAN 600 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x1x600 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-jednotk.dávka) J05AE10 42
4117C DARUNAVIR MYLAN 600 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x600 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al) J05AE10 42
4118C DARUNAVIR MYLAN 600 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x600 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al) J05AE10 42
4119C DARUNAVIR MYLAN 600 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x1x600 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al-jednotk.dávka) J05AE10 42
4120C DARUNAVIR MYLAN 600 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x600 mg (fľ.HDPE) J05AE10 42
4121C DARUNAVIR MYLAN 600 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x600 mg (fľ.HDPE) J05AE10 42
4122C DARUNAVIR MYLAN 600 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x600 mg (fľ.HDPE) J05AE10 42
4085C DARUNAVIR MYLAN 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 480x75 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) J05AE10 42
4086C DARUNAVIR MYLAN 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 480x1x75 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al-jednotk.dávka) J05AE10 42
4087C DARUNAVIR MYLAN 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 480x75 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al) J05AE10 42
4088C DARUNAVIR MYLAN 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 480x1x75 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al-jednotk.dávka) J05AE10 42
4089C DARUNAVIR MYLAN 75 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 480x75 mg (fľ.HDPE) J05AE10 42
4123C DARUNAVIR MYLAN 800 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x800 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) J05AE10 42
4124C DARUNAVIR MYLAN 800 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x1x800 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al) J05AE10 42
4125C DARUNAVIR MYLAN 800 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x800 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al) J05AE10 42
4126C DARUNAVIR MYLAN 800 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x1x800 mg (blis.PVC/Al/OPA/Al) J05AE10 42
4127C DARUNAVIR MYLAN 800 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x800 mg (fľ.HDPE) J05AE10 42
4128C DARUNAVIR MYLAN 800 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 60x800 mg (fľ.HDPE) J05AE10 42
4129C DARUNAVIR MYLAN 800 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 90x800 mg (fľ.HDPE) J05AE10 42
4053C DETREMAN 1 MG TABLETY tbl 28x1 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) N04BD02 27
4054C DETREMAN 1 MG TABLETY tbl 56x1 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) N04BD02 27
4055C DETREMAN 1 MG TABLETY tbl 60x1 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) N04BD02 27
4056C DETREMAN 1 MG TABLETY tbl 100x1 mg (blis.PA/Al/PVC/Al) N04BD02 27
4030C DINAREX 1,5 MG/ML SIRUP sir 1x150 ml (fľ.skl.hnedá s Al viečkom+odmer.lyž.) R05DA09 36
4031C DINAREX 1,5 MG/ML SIRUP sir 1x200 ml (fľ.skl.hnedá s Al viečkom+odmer.lyž.) R05DA09 36
4032C DINAREX 1,5 MG/ML SIRUP sir 1x150 ml (fľ.skl.hnedá s plast.viečkom+odmerka) R05DA09 36
4033C DINAREX 1,5 MG/ML SIRUP sir 1x200 ml (fľ.skl.hnedá s plast.viečkom+odmerka) R05DA09 36
4034C DINAREX 1,5 MG/ML SIRUP sir 1x150 ml (fľ.skl.hnedá s plast.viečkom s detsk.poist.+odmerka) R05DA09 36
4035C DINAREX 1,5 MG/ML SIRUP sir 1x200 ml (fľ.skl.hnedá s plast.viečkom s detsk.poist.+odmerka) R05DA09 36
3995C DINUTUXIMAB BETA APEIRON 4,5 MG/1 ML KONCENTRÁT NA INFÚZNY ROZTOK con inf 1x4,5 ml/20 mg (liek.inj.skl.) L01XC 44
3818C ENTEROL 250 MG KAPSULY cps dur 30x250 mg (blis.Al/PVC/Al) A07FA02 49
3819C ENTEROL 250 MG KAPSULY cps dur 50x250 mg (fľ.skl.) A07FA02 49
3754C EPIDUO gel 1x5 g (tuba plast.) D10AD53 46
3755C EPIDUO gel 1x15 g (tuba plast.) D10AD53 46
3756C EPIDUO gel 1x30 g (tuba plast.) D10AD53 46
3757C EPIDUO gel 1x45 g (tuba plast.) D10AD53 46
Strana:>>
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Posledné vo fóre
photo Antipsychotiká
(0)
photo Lieky na alergiu
(0)
photo Alergia
(2)
photo nespavosť
(7)
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.