VESICARE 5 MG tbl flm 100x5 mg (blis.PVC/Al)

Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Liek sa má prehltnúť celý Liek obsahuje cukry Liek ovplyvňuje pozornosť Kontraindikácie na ochorenia pacienta Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Max. predajná cena:

106,86 €

Úhrada poisťovne:

66,00 €

Pacient platí:

40,86 €
(38,24%)
Vývoj cien
VESICARE cena
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Účinné látky
Indikačná skupina Spazmolytiká (73)
Patentná ochrana genericky liek
Doba použiteľnosti 36 mes.
Zastúpenie výrobcu Astellas Pharma s.r.o., Česko
Registračné číslo 73/0063/05-S
Kód 42797

Zatriedenie podľa účinku na jednotlivé orgány a ich sústavy (ATC skupina liečiva):

G UROGENITÁLNY SYSTÉM A POHLAVNÉ HORMÓNY
G04 Urologiká
G04BD Močové spazmolytiká
G04BD08 Solifenacínsukcinát

Prípadný výskyt nežiadúcich účinkov:

V prípade výskytu alergického záchvatu alebo závažnej kožnej reakcie (napr. pľuzgiere alebo olupovanie kože), musíte okamžite o tom povedať svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Angioedém (alergická kožná reakcia, ktorej výsledkom je opuch tkaniva tesne pod povrchom kože) so zúžením dýchacích ciest (ťažkosti s dýchaním) bol hlásený u niektorých pacientov užívajúcich solifenacíniumsukcinát (Vesicare). Pri výskyte angioedému sa má užívanie solifenacíniumsukcinátu (Vesicare) okamžite ukončiť a má byť podaná vhodná liečba a/alebo prijaté vhodné opatrenia.

Vesicare môže spôsobovať ďalšie vedľajšie účinky, a to nasledovné:
Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10 pacientov):
- sucho v ústach.

Časté vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 pacientov):
- rozmazané videnie,
- zápcha, nutkanie na vracanie, poruchy trávenia s príznakmi ako pocit plnosti žalúdka, bolesť brucha, grganie, nevoľnosť a pálenie záhy (dyspepsia), nepríjemný pocit v bruchu.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 zo 1 00 pacientov):
- infekcia močových ciest, infekcia močového mechúra,
- ospalosť,
- porucha vnímania chuti (dysgeúzia),
- suché (podráždené) oči,
- suché nosové priechody,
- refluxná choroba (mimovoľný návrat kyslého obsahu žalúdka do pažeráka),
- sucho v hrdle,
- suchá koža,
- ťažkosti s močením,
- únava, hromadenie tekutiny v spodnej časti nôh (opuch).

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1 000 pacientov):
- hromadenie veľkého množstva stvrdnutej stolice v hrubom čreve (fekálne upchanie),
- hromadenie moču v močovom mechúre v dôsledku sťaženého vyprázdňovania (retencia moču),
- závrat, bolesť hlavy,
- vracanie,
- svrbenie, vyrážka.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 pacientov):
- halucinácie, zmätenosť,
- alergická vyrážka.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)
- zníženie chuti do jedla, vysoká koncentrácia draslíka v krvi, ktorá môže spôsobiť neprimeraný rytmus tlkotu srdca,
- zvýšenie tlaku v očiach,
- zmeny v elektrickej aktivite srdca (EKG), nepravidelný srdcový rytmus, pocit búšenia srdca, zrýchlenie srdcového rytmu,
- poruchy hlasu,
- porucha funkcie pečene,
- svalová slabosť,
- porucha funkcie obličiek.

Posledna aktualizacia dat 3. 12. 2014

VESICARE 5 MG tbl flm 100x5 mg (blis.PVC/Al)
Hodnotenie: 0 / 5
Pridaj recenziu
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali