VESICARE 5 MG tbl flm 100x5 mg (blis.PVC/Al)

Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Liek sa má prehltnúť celý Liek obsahuje cukry Liek ovplyvňuje pozornosť Kontraindikácie na ochorenia pacienta Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity
Max. predajná cena: 106,86 €
Úhrada poisťovne: 66,00 €
Pacient platí: 40,86 €
(38,24%)
Vývoj cien
VESICARE 5 MG cena
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Účinné látky
Indikačná skupina Spazmolytiká (73)
Patentná ochrana genericky liek
Doba použiteľnosti 36 mes.
Zastúpenie výrobcu Astellas Pharma s.r.o., Česko
Registračné číslo 73/0063/05-S
Kód 42797
Zatriedenie podľa účinku na jednotlivé orgány a ich sústavy (ATC skupina liečiva):
G UROGENITÁLNY SYSTÉM A POHLAVNÉ HORMÓNY
G04 Urologiká
G04BD Močové spazmolytiká
G04BD08 Solifenacínsukcinát
Prípadný výskyt nežiadúcich účinkov:

V prípade výskytu alergického záchvatu alebo závažnej kožnej reakcie (napr. pľuzgiere alebo olupovanie kože), musíte okamžite o tom povedať svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Angioedém (alergická kožná reakcia, ktorej výsledkom je opuch tkaniva tesne pod povrchom kože) so zúžením dýchacích ciest (ťažkosti s dýchaním) bol hlásený u niektorých pacientov užívajúcich solifenacíniumsukcinát (Vesicare). Pri výskyte angioedému sa má užívanie solifenacíniumsukcinátu (Vesicare) okamžite ukončiť a má byť podaná vhodná liečba a/alebo prijaté vhodné opatrenia.

Vesicare môže spôsobovať ďalšie vedľajšie účinky, a to nasledovné:
Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10 pacientov):
- sucho v ústach.

Časté vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 pacientov):
- rozmazané videnie,
- zápcha, nutkanie na vracanie, poruchy trávenia s príznakmi ako pocit plnosti žalúdka, bolesť brucha, grganie, nevoľnosť a pálenie záhy (dyspepsia), nepríjemný pocit v bruchu.

Menej časté vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 zo 1 00 pacientov):
- infekcia močových ciest, infekcia močového mechúra,
- ospalosť,
- porucha vnímania chuti (dysgeúzia),
- suché (podráždené) oči,
- suché nosové priechody,
- refluxná choroba (mimovoľný návrat kyslého obsahu žalúdka do pažeráka),
- sucho v hrdle,
- suchá koža,
- ťažkosti s močením,
- únava, hromadenie tekutiny v spodnej časti nôh (opuch).

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 1 000 pacientov):
- hromadenie veľkého množstva stvrdnutej stolice v hrubom čreve (fekálne upchanie),
- hromadenie moču v močovom mechúre v dôsledku sťaženého vyprázdňovania (retencia moču),
- závrat, bolesť hlavy,
- vracanie,
- svrbenie, vyrážka.

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu sa vyskytnúť až u 1 z 10 000 pacientov):
- halucinácie, zmätenosť,
- alergická vyrážka.

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)
- zníženie chuti do jedla, vysoká koncentrácia draslíka v krvi, ktorá môže spôsobiť neprimeraný rytmus tlkotu srdca,
- zvýšenie tlaku v očiach,
- zmeny v elektrickej aktivite srdca (EKG), nepravidelný srdcový rytmus, pocit búšenia srdca, zrýchlenie srdcového rytmu,
- poruchy hlasu,
- porucha funkcie pečene,
- svalová slabosť,
- porucha funkcie obličiek.

Posledna aktualizacia dat 23. 10. 2014
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
Posledné vo fóre