SOLU-MEDROL 500 MG plv iol 1x500 mg+1x8 ml solv. (1xliek.inj.+1x liek.inj.)

SPC
Liek je určeny dospelým a deťom Liekové a iné interakcie Liek obsahuje cukry Kontraindikácie na ochorenia pacienta Liekom disponuje výlučné lekár-špecialista Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Cena

Orientačná cena:
Liek nie je kategorizovaný

11,37 €
Vývoj cien
SOLU-MEDROL cena
Kód 09711
Registračné číslo 56/0045/75-S
Dátum registrácie 28. 12. 1975
Patentná ochrana originalny liek
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Zastúpenie výrobcu Pfizer Europe MA EEIG, Veľká Británia
Účinné látky
Indikačná skupina Hormóny (lieky s hormonálnou aktivitou) (56)
Doba použiteľnosti 24 mes.
ATC skupina (podľa účinku na jednotlivé orgány):
H SYSTÉMOVÉ HORMONÁLNE LIEKY OKREM POHLAVNÝCH HORMÓNOV
H02 Kortikosteroidy pre systémovú aplikáciu
H02A Kortikosteroidy pre systémovú aplikáciu, samotné
H02AB Glukokortikoidy
H02AB04 Metylprednizolón

Na čo sa SOLU-MEDROL používa?

SOLU-MEDROL je vysoko koncentrovaný vodný roztok je zvlášť vhodný na liečbu stavov, ktoré vyžadujú silný a rýchly hormonálny účinok a to sú:

Endokrinné poruchy
 • primárna alebo sekundárna adrenokortikálna insuficiencia (liekom voľby je hydrokortizón alebo kortizón; syntetické analógy sa môžu v prípade potreby používať spolu s mineralokortikoidmi; u detí je náhrada mineralokortikoidov obzvlášť dôležitá)
 • akútna adrenokortikálna insuficiencia (liekom voľby je hydrokortizón alebo kortizón, môže byť nutná náhrada mineralokortikoidov, obzvlášť pri použití syntetických analógov).
 • sekudárny šok pri adrenokortikálnej insuficiencii alebo šok neodpovedajúci na zvyčajnú liečbu, keď môže byť prítomná nadobličková insuficiencia (liekom voľby je zvyčajne hydrokortizón. Keď však nie je mineralokortikoidný účinok žiaduci, dáva sa prednosť metylprednizolónu).
 • pred operáciou alebo v prípade ťažkého poranenia alebo ochorenia, u pacientov so známou nadobličkovou nedostatočnosťou alebo pri pochybnostiach o adrenokortikálnej rezerve
 • vrodená kongenitálna adrenálna hyperplázia (AGS)
 • nehnisavá tyreoiditída
 • hyperkalciémia v spojitosti s onkologickým ochorením

Reumatické ochorenia (zápalové i degeneratívne)
Ako prídavná liečba na krátkodobé podávanie (pacientom na preklenutie akútnej fázy alebo znovuvzplanutia):
 • posttraumatická osteoartróza
 • synovitída z osteoartrózy
 • reumatoidná artritída vrátane juvenilnej reumatoidnej artritídy (vybrané prípady si môžu vyžadovať udržiavaciu liečbu nízkymi dávkami)
 • akútna a subakútna burzitída
 • epikondylitída
 • akútna nešpecifická tendosynovitída
 • akútna dnavá artritída
 • psoriatická artritída
 • ankylozujúca spondylitída


Kolagénové ochorenia a systémové autoimunitné ochorenia (imunokomplexové ochorenia)
Počas znovuvzplanutia alebo ako udržiavacia liečba vo vybraných prípadoch pri:
 • systémovom lupus erythematosus (a lupusovej nefritíde)
 • akútnej reumatickej karditíde
 • systémovej dermatomyozitíde (polymyozitíde)
 • polyarteritis nodosa
 • Goodpastureovom syndróme

Kožné ochorenia:
 • pemfigus
 • závažná forma erythema multiforme (Stevens-Johnsonov syndróm)
 • exfoliatívna dermatitída
 • závažná psoriáza
 • bulózna herpetiformná dermatitída
 • závažná seboroická dermatitída
 • mycosis fungoides

Alergické ochorenia
Na liečbu závažných alebo bežnou liečbou nezvládnuteľných alergických stavov:
 • asthma bronchiale
 • kontaktná dermatitída
 • atopická dermatitída
 • sérová choroba
 • sezónna alebo celoročná alergická nádcha
 • polieková reakcia z precitlivenosti
 • urtikariálna transfúzna reakcia
 • akútny neinfekčný edém laryngu (liekom prvej voľby je adrenalín)

Očné ochorenia
Závažné akútne a chronické alergické a zápalové procesy postihujúce oči:
 • herpes zoster ophtalmicus
 • iritída, iridocyklitída
 • chorioretinitída
 • difúzna posteriórna uveitída a chorioiditída
 • neuritída očného nervu
 • sympatiková oftalmia
 • zápal predného segmentu oka
 • alergická konjunktivitída
 • alergické rohovkové zrohovatenie
 • keratitída

Gastrointestinálne ochorenia
Na preklenutie kritického obdobia ochorenia:
 • ulcerózna kolitída (systémová liečba)
 • regionálna enteritída (systémová liečba)

Respiračné ochorenia
 • symptomatická sarkoidóza
 • berylióza
 • fulminantná alebo diseminovaná pľúcna tuberkulóza (pri súčasnom používaní antituberkulóznej chemoterapie)
 • Loefflerov syndróm neliečiteľný iným spôsobom
 • aspiračná pneumonitída
 • pneumónia spôsobená Pneumocystis carinii
Liečba SOLU-MEDROLomÒ je prínosná ako prídavná liečba u pacientov s AIDS pri stredne ťažkej až ťažkej pneumónii spôsobenej Pneumocystis carinii, ak sa podáva počas prvých 72 hodín úvodnej antipneumocystovej liečby.
Vzhľadom na nárast rýchlosti znovuvzplanutí tuberkulózy u pacientov s AIDS, sa musí zvážiť podávanie antimykobakteriálnej liečby, ak sa kortikosteroidy používajú v tejto rizikovej skupine pacientov. Pacienti musia byť starostlivo sledovaní pre možnosť vzplanutia iných skrytých infekcií.

Hematologické ochorenia
 • získaná (autoimunitná) hemolytická anémia
 • idiopatická trombocytopenická purpura dospelých (len i.v. podanie; i.m. podanie je kontraindikované!)
 • sekundárna trombocytopénia u dospelých
 • erytroblastopénia (RBC anémia)
 • kongenitálna (erytroidná) hypoplastická anémia

Neoplastické ochorenia(paliatívna liečba)
 • leukémie a lymfómy u dospelých
 • akútna leukémia u detí
 • konečné štádium rakoviny: na zlepšenie kvality života u pacientov v záverečnom štádiu rakoviny

Opuchové stavy
 • na navodenie močenia alebo remisie proteinúrie pri nefrotickom syndróme bez urémie, idiopatického typu alebo vyvolanom lupus erythematosus.

Ochorenia nervového systému:
 • opuch mozgu spôsobený tumormi - primárnymi alebo metastatickými alebo v spojitosti s chirurgickou liečbou alebo rádioterapiou
 • akútne znovuvzplanutie sclerosis multiplex
 • akútne poškodenie miechy. Liečba sa musí začať do osem hodín po úraze.

Aj keď nie sú k dispozícii údaje zo žiadnej (dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej) klinickej štúdie, výsledky zo štúdií na zvieracích modeloch ukazujú, že podanie SOLU‑MEDROLuÒ môže byť prospešné pri hemoragickom, traumatickom alebo chirurgickom šoku neodpovedajúcom na štandardnú liečbu (napr. náhrada tekutín a pod.). Pozri tiež časť “Upozornenia” týkajúce sa septického šoku.

Rôzne
 • tuberkulózna meningitída so subarachnoidálnym blokom alebo hroziacim blokom, ak sa použije súčasne s príslušnou antituberkulóznou chemoterapiou
 • trichinóza pri neurologickom alebo myokardiálnom postihnutí
 • orgánové transplantácie
 • prevencia nauzey a vracania v dôsledku chemoterapie rakoviny
Pre viac informácií si prečítajte príbalový leták...

Prípadný výskyt nežiadúcich účinkov lieku:

Nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť u pacientov užívajúcich SOLU-MEDROL sú zoradené podľa frekvecie výskytu:

Časté:
-infekcie,
-zadržiavanie tekutín, zadržiavanie sodíka,
-Cushingov syndróm (ochorenie spôsobené nadmernou tvorbou hormónu kortizolu v kôre nadobličiek),
-psychické poruchy (smutná nálada, pocit veľkého šťastia),
-šedý zákal oka (katarakta),
-vysoký krvný tlak,
-vredy v tráviacom trakte s možným prederavením a krvácaním,
-opuch, akné, bodkovité krvavé škvrny na koži a na slizniciach (ekchymóza), stenčenie kože,
-osteoporóza, svalová slabosť,
-zhoršené hojenie rán,
-znížená hladina draslíka v krvi.


Neznáme:
-oportúnne infekcie(infekcie, ktoré za normálnych okolností nepredstavujú vážne riziko),
-alergická reakcia na liek,
 • mesiačikovitá tvár,
-poruchy metabolizmu(hypokaliemická alkalóza, porucha glukózovej tolerancie, zvýšená spotreba liekov na liečbu cukrovky, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená chuť do jedla),
-afektívna porucha (vrátane afektívnej lability, psychickej závislosti, samovražených myšienok), stav zmätenosti, prudké zmeny nálady, psychotické poruchy (vrátane halucinácie a schizofrénie), nespavosť, podráždenie,
-zvýšený vnútrolebečný tlak, závraty, bolesť hlavy, strata pamäte, točenie hlavy, epidurálna lipomatóza
-vytlačenie oka z očnice (exoftalmus), zelený zákal oka (glaukóm), centrálna
-serózna chorioretinopatia
-zlyhanie srdca (u citlivých pacientov),
-nízky krvný tlak,
-štikútanie,
-krvácanie zo žalúdka, prederavenie čreva, zápal podžalúdkovej žľazy, vredový zápal pažeráka, bolesť brucha, porucha trávenia, nevoľnosť, hnačka, pocit nafúknutého brucha,
-opuch podkožného tkaniva, červené bodky na koži, kožné strie, nadmerné ochlpenie, vyrážka, opuch, nadmerné potenie, žihľavka, svrbenie, strata kožného farbiva,
-odumieranie kostí (osteonekróza), zlomeniny v dôsledku choroby, úbytok svalovej hmoty, ochorenie svalov (myopatia), bolesť svalov a kĺbov, zápal kĺbov,
-nepravidelná menštruácia,
-zvýšené hodnoty výsledkov laboratórnych vyšetrení krvi (alaníntransaminázy, aspartátaminotransaminázy, alkalickej fosfatázy), zvýšená hladina vápnika v moči,
-zvýšený vnútroočný tlak,
-pretrhnutie šliach (najmä Achillovej šľachy), zlomeniny v dôsledku pôsobenia tlaku.

Ďalšie vedľajšie účinky u detí:
Časté: nespavosť a podráždenie, spomalenie rastu

Súvisiace alternatívne a podporné produkty

Súvisiace články

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.