LEXAURIN tbl 30x1,5 mg

Max. predajná cena: 1,31 €
Úhrada poisťovne: 0,18 €
Pacient platí: 1,13 €
(86,26%)
Vývoj cien
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Účinné látky
Indikačná skupina Antipsychotiká (neuroleptiká) (68)
Patentná ochrana genericky liek
Doba použiteľnosti 60 mes.
Zastúpenie výrobcu KRKA d.d.
Registračné číslo 68/0010/84-S
Kód 88217
Zatriedenie podľa účinku na jednotlivé orgány a ich sústavy (ATC skupina liečiva):
N NERVOVÝ SYSTÉM
N05 Psycholeptiká
N05BA Deriváty benzodiazepínu
N05BA08 Bromazepan
Prípadný výskyt nežiadúcich účinkov:

Medzi najčastejšie nežiaduce účinky patrí sedácia, ospalosť, závrate. Medzi zriedkavé nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytujú u menej ako 1% pacientov patria bolesti hlavy, hypotenzia, kožná vyrážka, svalová slabosť, poruchy videnia, zmeny libida, poruchy pamäti, paradoxné reakcie ( zahŕňajúce halucinácie, nespavosť, nezvyklú exitáciu, nervozitu alebo podráždenosť). Boli zaznamenané ojedinelé prípady krvnej dyskrázie a žltačky.

Pri dlhodobej liečbe s vysokými dávkami, tak ako u ostatných benzodiazepínov, sa môže u osôb s predispozíciou vyvinúť závislosť.

Posledna aktualizacia dat 1. 7. 2014
Ďalšie lieky s rovnakým názvom...
Názov lieku V DOPL
LEXAURIN tbl 100x1,5 mg Rp
LEXAURIN tbl 100x3 mg Rp
LEXAURIN tbl 30x3 mg Rp 1,35
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
Posledné vo fóre
nespokojnosť
0 odpovede
Vyrobce
0 odpovede