LEXAURIN tbl 30x1,5 mg (blis.Al/PVC)

Max. predajná cena: 1,31 €
Úhrada poisťovne: 0,18 €
Pacient platí: 1,13 €
(86,26%)
Vývoj cien
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Účinné látky
Indikačná skupina Antipsychotiká (neuroleptiká) (68)
Patentná ochrana genericky liek
Doba použiteľnosti 60 mes.
Zastúpenie výrobcu KRKA d.d.
Registračné číslo 68/0010/84-S
Kód 88217
Zatriedenie podľa účinku na jednotlivé orgány a ich sústavy (ATC skupina liečiva):
N NERVOVÝ SYSTÉM
N05 Psycholeptiká
N05BA Deriváty benzodiazepínu
N05BA08 Bromazepan
Prípadný výskyt nežiadúcich účinkov:

Medzi najčastejšie nežiaduce účinky patrí sedácia, ospalosť, závrate. Medzi zriedkavé nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytujú u menej ako 1% pacientov patria bolesti hlavy, hypotenzia, kožná vyrážka, svalová slabosť, poruchy videnia, zmeny libida, poruchy pamäti, paradoxné reakcie ( zahŕňajúce halucinácie, nespavosť, nezvyklú exitáciu, nervozitu alebo podráždenosť). Boli zaznamenané ojedinelé prípady krvnej dyskrázie a žltačky.

Pri dlhodobej liečbe s vysokými dávkami, tak ako u ostatných benzodiazepínov, sa môže u osôb s predispozíciou vyvinúť závislosť.

Posledna aktualizacia dat 1. 9. 2014
Ďalšie lieky s rovnakým názvom...
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
Posledné vo fóre