ESCITIL 10 MG tbl flm 50x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)

Nepodávať mladistvým do 18r. Liekové a iné interakcie Liek ovplyvňuje pozornosť Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom Obzvlášť nepodávať počas 3.tr.gravidity Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Relatívny zákaz počas gravidity

Max. predajná cena:

neregulovaná

Úhrada poisťovne:

nie je

Pacient platí:

100%
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Účinné látky
Indikačná skupina Antidepresíva (30)
Patentná ochrana genericky liek
Doba použiteľnosti 36 mes.
Zastúpenie výrobcu EGIS Pharmaceuticals Ltd., Maďarsko
Registračné číslo 30/0383/09-S
Kód 76978

Zatriedenie podľa účinku na jednotlivé orgány a ich sústavy (ATC skupina liečiva):

N NERVOVÝ SYSTÉM
N06 Psychoanaleptiká
N06AB Selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu
N06AB10 Escitalopram

Prípadný výskyt nežiadúcich účinkov:

Príležitostne: tlak v žalúdku, nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha, vetry, mäkká stolica alebo hnačky, ktoré sú väčšinou ľahkého charakteru a často počas/po ukončení liečby rýchlo slabnú, pseudomembranózna enterokolitída (ťažké, pretrvávajúce, niekedy krvavo-hlienovité hnačky a kŕčovité bolesti brucha počas liečby a po nej) - treba okamžite prerušiť liečbu a začať vhodnú liečbu (napr. vankomycínom perorálne
4x 250 mg denne; lieky inhibujúce peristaltiku sú kontraindikované). Občas: alergické reakcie vo forme kožných vyrážok a svrbenia, urtikárie, veľmi zriedkavo opuchy (Quinkeho behavý edém, opuchy kĺbov) a horúčky vyvolané liekom. Výnimočne: anafylaktický šok. Veľmi zriedkavo: poruchy srdcového rytmu, napr. ventrikulárna tachykardia. Zriedkavo: tinitus, dočasná strata sluchu, príp. hluchota. Tieto poruchy závisia od koncentrácie a po infúziách erytromycínu alebo pri vysokých dávkach (4 g erytromycínu/deň a viac) sa vyskytujú skôr u pacientov so silne obmedzenou funkciou obličiek a/alebo pečene. Dlhodobé a opakované užívanie erytromycínu môže viesť k vytvoreniu povrchovej infekcie alebo kolónií s rezistentnými choroboplodnými zárodkami alebo kvasinkami.

Posledna aktualizacia dat 17. 11. 2014

ESCITIL 10 MG tbl flm 50x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al)
Hodnotenie: 0 / 5
Pridaj recenziu

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V DOPL
ESCITIL 10 MG tbl flm 7x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 10x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 14x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 15x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 20x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 28x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp 0,90
ESCITIL 10 MG tbl flm 30x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 49x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 56x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp 0,00
ESCITIL 10 MG tbl flm 60x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 84x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 90x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 98x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 100x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 200x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 500x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 30x1x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 49x1x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 10 MG tbl flm 100x1x10 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 7x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 10x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 14x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 15x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 20x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 28x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 30x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 49x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 50x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 56x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp 0,00
ESCITIL 15 MG tbl flm 60x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 84x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 90x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 98x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 100x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 200x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 500x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 30x1x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 49x1x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 15 MG tbl flm 100x1x15 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 7x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 10x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 14x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 15x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 20x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 28x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp 0,00
ESCITIL 20 MG tbl flm 30x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 49x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 50x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 56x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 60x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 84x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 90x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 98x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 100x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 200x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 500x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 30x1x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 49x1x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 20 MG tbl flm 100x1x20 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 7x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 14x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 10x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 15x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 20x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 28x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 30x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 49x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 50x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 56x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 60x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 84x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 90x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 98x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 100x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 200x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 500x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 30x1x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 49x1x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
ESCITIL 5 MG tbl flm 100x1x5 mg (blis. OPA/Al/PVC/Al) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali