DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 28x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.)

Nepodávať deťom do 12r. Liekové a iné interakcie Relatívny zákaz počas dojčenia Relatívny zákaz počas gravidity

Max. predajná cena:

7,32 €

Úhrada poisťovne:

1,32 €

Pacient platí:

6,00 €
(81,97%)
Vývoj cien
DYSPEX cena
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Účinné látky
Indikačná skupina Antacidá (vrátane antiulceróznych liečiv) (09)
Patentná ochrana originalny liek
Doba použiteľnosti 36 mes.
Zastúpenie výrobcu Takeda GmbH, Nemecko
Registračné číslo 09/0412/09-S
Kód 84477

Zatriedenie podľa účinku na jednotlivé orgány a ich sústavy (ATC skupina liečiva):

A TRÁVIACI TRAKT A METABOLIZMUS
A02 Antacidá, antiulceróza a antiflatulenciá
A02BC Inhibítory protónovej pumpy
A02BC02 Pantoprazol

Prípadný výskyt nežiadúcich účinkov:

Posledna aktualizacia dat 3. 12. 2014

DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 28x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.)
Hodnotenie: 0 / 5
Pridaj recenziu

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V DOPL
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 7x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 10x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 14x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 15x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 24x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 28x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 30x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 48x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 56x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 60x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 84x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 90x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 98x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 100x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 112x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 168x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 50x20 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 56x20 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 84x20 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 90x20 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 112x20 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140x20 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140(10x14)x20 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140(5x28)x20 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 700(5x140)x20 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 280(20x14)x20 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 280(10x28)x20 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 500x20 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 7x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 10x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 14x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 15x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 24x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 28x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 30x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 48x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 56x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 60x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 84x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 90x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 98x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 100x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 112x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 168x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 50x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 56x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 84x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 90x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 112x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140(10x14)x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140(5x28)x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 700(5x140)x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 280(20x14)x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 280(10x28)x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 500x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 7x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 10x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 14x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 15x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 24x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 28x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp 4,53
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 30x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 48x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 56x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 60x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 84x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 90x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 98x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 100x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 112x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 168x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 50x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 56x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 84x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 90x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 112x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140(10x14)x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140(5x28)x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 700(5x140)x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 280(20x14)x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 280(10x28)x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 500x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 7x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 10x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 14x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 15x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 24x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 28x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 30x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 48x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 56x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 60x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 84x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 90x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 98x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 100x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 112x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 168x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 50x40 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 90x40 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 100x40 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140x40 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140(10x14)x40 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 700(5x140)x40 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 7x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 10x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 14x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 15x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 24x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 28x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 30x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 48x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 56x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 60x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 84x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 90x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 98x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 100x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 112x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 168x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 50x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 90x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 100x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140(10x14)x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 700(5x140)x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 7x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 10x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 14x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 15x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 24x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 30x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 48x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 56x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 60x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 84x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 90x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 98x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 100x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 112x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 168x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 50x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 90x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 100x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140(10x14)x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 700(5x140)x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali