DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 168x40 mg (fľ.HDPE)

Nepodávať deťom do 12r. Liekové a iné interakcie Relatívny zákaz počas dojčenia Relatívny zákaz počas gravidity

Max. predajná cena:

neregulovaná

Úhrada poisťovne:

nie je

Pacient platí:

100%
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Účinné látky
Indikačná skupina Antacidá (vrátane antiulceróznych liečiv) (09)
Patentná ochrana originalny liek
Doba použiteľnosti 36 mes.
Zastúpenie výrobcu Takeda GmbH, Nemecko
Registračné číslo 09/0412/09-S
Kód 84435

Zatriedenie podľa účinku na jednotlivé orgány a ich sústavy (ATC skupina liečiva):

A TRÁVIACI TRAKT A METABOLIZMUS
A02 Antacidá, antiulceróza a antiflatulenciá
A02BC Inhibítory protónovej pumpy
A02BC02 Pantoprazol

Prípadný výskyt nežiadúcich účinkov:

Posledna aktualizacia dat 4. 6. 2013

DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 168x40 mg (fľ.HDPE)
Hodnotenie: 0 / 5
Pridaj recenziu

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V DOPL
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 7x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 10x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 14x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 15x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 24x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 28x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 30x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 48x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 56x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 60x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 84x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 90x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 98x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 100x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 112x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 168x20 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 50x20 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 56x20 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 84x20 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 90x20 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 112x20 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140x20 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140(10x14)x20 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140(5x28)x20 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 700(5x140)x20 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 280(20x14)x20 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 280(10x28)x20 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 500x20 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 7x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 10x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 14x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 15x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 24x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 28x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 30x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 48x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 56x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 60x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 84x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 90x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 98x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 100x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 112x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 168x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 50x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 56x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 84x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 90x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 112x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140(10x14)x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140(5x28)x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 700(5x140)x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 280(20x14)x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 280(10x28)x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 500x20 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 7x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 10x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 14x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 15x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 24x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 28x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp 4,53
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 30x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 48x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 56x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 60x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 84x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 90x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 98x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 100x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 112x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 168x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 50x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 56x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 84x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 90x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 112x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140(10x14)x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140(5x28)x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 700(5x140)x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 280(20x14)x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 280(10x28)x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 20 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 500x20 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 7x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 10x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 14x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 15x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 24x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 28x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 30x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 48x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 56x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 60x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 84x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 90x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 98x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 100x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 112x40 mg (fľ.HDPE) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 50x40 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 90x40 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 100x40 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140x40 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140(10x14)x40 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 700(5x140)x40 mg (fľ.HDPE-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 7x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 10x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 14x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 15x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 24x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 28x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 30x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 48x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 56x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 60x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 84x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 90x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 98x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 100x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 112x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 168x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 50x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 90x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 100x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140(10x14)x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 700(5x140)x40 mg (blis.Al/Al s kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 7x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 10x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 14x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 15x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 24x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 28x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp 6,00
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 30x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 48x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 56x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 60x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 84x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 90x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 98x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 100x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 112x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 168x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 50x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 90x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 100x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 140(10x14)x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
DYSPEX 40 MG GASTROREZISTENTNÉ TABLETY tbl ent 700(5x140)x40 mg (blis.Al/Al bez kart.spevn.-nem.bal.) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali