DEGAN 10 MG tbl 40x10 mg (fľ.skl.hnedá)

mácií pre používateľov:
1. Čo je Degan a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Degan
3. Ako užívať Degan
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Degan
6. Ďalšie informácie


1. ČO JE Degan A NA ČO SA POUŽÍVA

Degan je liek, ktorý stimuluje motilitu žalúdka a duodena. Odstraňuje problémy vznikajúce v dôsledku žalúdočno-črevných porúch. Zabraňuje alebo zmierňuje nevoľnosť, vracanie, pocit plnosti, nadúvanie, čkanie a gastrický reflux.

Deganje indikovaný na liečbu nasledovných stavov:
- gastroezofageálny reflux,
- akútne a chronické poruchy pasáže potravy,
- žalúdočno-črevné ťažkosti na psychosomatickom podklade,
- prevencia nevoľnosti a vracania pri chemoterapii a pri liečbe migrén,
- prevencia postoperačnej nevoľnosti a vracania,
- prevencia vracania spôsobeného gastrickou stázou rôzneho pôvodu, najčastejšie diabetickou gastrickou stázou.

Používa sa aj na uľahčenie diagnostických výkonov.


2. SKÔR AKO UŽIJETE Degan

Neužívajte Degan
- keď ste alergický (precitlivený) na metoklopramid alebo na niektorú z ďalších zložiek Deganu.
- keď máte epilepsiu alebo feochromocytóm,
- keď užívate lieky, ktoré môžu zapríčiniť extrapyramídové symptómy,
- keď trpíte krvácaním zo žalúdočno-črevného traktu, mechanickou obštrukciou, perforáciou alebo v iných prípadoch, kedy by mohla byť stimulácia žalúdočno-črevného traktu nebezpečná.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Deganu
- keď trpíte depresiou. Môžu sa u Vás vyskytnúť extrapyramídové symptómy, dyskinéza a
príznaky podobné parkinsonovským.
- keď trpíte Parkinsonovou chorobou,
- keď trpíte poruchou funkcie pečene a/alebo obličiek,
- keď máte vysoký krvný tlak,
- keď trpíte akútnou anastomózou čreva,
- keď máte porfýriu.
Ak sa Vás týka niektoré z vyššie uvedených ochorení alebo ak trpíte akýmkoľvek iným ochorením, povedzte to svojmu ošetrujúcemu lekárovi.

Degan môžu užívať pacienti mladší ako 14 rokov len v prípade niektorých indikácií (prevencia ťažkého vracania spojeného s chemoterapiou, rádioterapiou, na uľahčenie intubácie, na premedikáciu) a ak o tom rozhodne lekár.

Užívanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Pri súčasnom užívaní Deganu s alkoholom, sedatívami, hypnotikami, anestetikami a trankvilizérmi sa môže vyskytnúť zvýšený sedatívny účinok.
Ak súbežne užívate inhibítory monoaminooxidázy, nemali by ste užívať Degan.

Ak máte diabetes mellitus, Váš lekár Vám môže upraviť dávkovanie perorálnych antidiabetík a inzulínu.

Užívanie Deganu s jedlom a nápojmi
Počas liečby sa nemá požívať alkohol.

Tehotenstvo a dojčenie
Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Degan sa môže podávať tehotným a dojčiacim ženám len ak je to jednoznačne nevyhnuté a rozhodne o tom lekár.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Degan môže vyvolať ospalosť, únavu a závraty, najmä v kombinácii s alkoholom.

Dôležité informácie o niektorých zložkách Deganu
Degan obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate niektoré druhy cukrov, vyhľadajte svojho lekára pred začatím užívania tohto lieku


3. AKO UŽÍVAŤ Degan

Vždy užívajte Degan presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná denná dávka je 10 mg Deganu 3 x denne, 30 minút pred jedlom.
Dávky u detí a mladistvých môže lekár upraviť nasledovne :

15 – 19 rokov
5 mg 3x denne (pri telesnej hmotnosti 30 – 59 kg)
alebo 10 mg 3x denne (pri telesnej hmotnosti nad 60 kg)
9 – 14 rokov
5 mg 3x denne
5 – 9 rokov
2,5 mg 3x denne
3 – 5 rokov
2 mg 2 – 3x denne
1 – 3 rokov
1 mg 2 –3x denne
menej ako 1 rok
1 mg 2x denne

Denná dávka nemá presiahnuť 0,5 mg/kg telesnej hmotnosti.

U pacientov s poruchou funkcie obličiek a u pacientov na hemodialýze určí dávkovanie lekár.
Dodržujte dávkovanie, ktoré Vám určí Váš lekár.

Ak užijete viac Deganu ako máte
Ak ste náhodou užili väčšie množstvo tabliet, ihneď vyhľadajte svojho lekára.
Príznaky predávkovania môžu zahŕňať ospalosť, dezorientáciu a extrapyramídové reakcie, '
v menšej miere aj mimovoľné pohyby.

Ak zabudnete užiť Degan
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, Degan môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Keď užívate Degan podľa odporučeného dávkovania, vedľajšie účinky sú zriedkavé a mierne. Po ukončení liečby obvykle vymiznú.
Výskyt vedľajších účinkov závisí od dávky a dĺžky podávania lieku.
Časté vedľajšie účinky sú únava, ospalosť a nepokoj.
Môže sa vyskytnúť zmätenosť, bolesť hlavy, črevné poruchy (nevoľnosť, vracanie, hnačka), žihľavka a sucho v ústach.
Extrapyramídové reakcie sa vyskytujú zriedkavo. Pri ťažších extrapyramídových reakciách môže lekár rozhodnúť o ukončení liečby Deganom.
U starších pacientov sa môžu najmä pri vyšších dávkach rozvinúť príznaky podobné parkinsonovským a oneskorené dyskinézy. Môže sa tiež vyskytnúť nízky krvný tlak, vysoký krvný tlak alebo depresia.
Pri súčasnom užívaní Deganu s alkoholom, sedatívami, hypnotikami, anestetikami a trankvilizérmi sa môže vyskytnúť zvýšený sedatívny účinok.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ Degan

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí!

Uchovávajte pri teplote do 25°C, chráňte pred svetlom.
Uchovávajte v pôvodnom obale.

Nepoužívajte Degan po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na štítku a na škatuli po „EXP“.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Degan obsahuje
- Liečivo je metoclopramidi hydrochloridum (metoklopramídiumchlorid) 10 mg vo forme monohydrátu.
- Ďalšie zložky sú lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), povidonum (povidón) K 25, carboxymethylamylum natricum (sodná soľ karboxymetylškrobu), talcum (mastenec), oleum vegetabile hydrogenatum (hydrogenovaný rastlinný olej).

Ako vyzerá Degan a obsah balenia
Degan sú biele, okrúhle, vypuklé tablety.

Balenie
40 tabliet

Držiteľ rozhodnutia o registrácii

Sandoz Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1000 Ľubľana, Slovinsko

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená v máji 2008.

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Súvisiace články

Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.