CORONAL 5 tbl flm 30x5 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)

patikolytikum, selektívny beta-blokátor

Charakteristika
Coronal 5 a 10 obsahuje liečivo bisoprolol, ktorý patrí do skupiny liekov označovaných ako beta-blokátory. Po jeho podaní nastáva zníženie krvného tlaku, ako aj zníženie tepovej frekvencie a srdcového výdaja v pokoji a pri námahe, čo vedie k zníženiu spotreby kyslíka v srdcovom svale.

Indikácie
Hypertenzia, ischemická choroba srdca (angina pectoris).

Liek je určený pre dospelých a deti od 12 rokov.

Kontraindikácie
Ak sa stavy uvedené v tomto odseku u vás vyskytnú až počas užívania lieku, informujte o tom svojho ošetrujúceho lekára.

Kedy nesmiete Coronal 5 alebo 10 užívať?
Coronal 5 alebo 10 mg sa nesmie užívať pri nasledujúcich stavoch:
· precitlivenosť na bisoprolol a ostatné zložky lieku,
· akútne srdcové zlyhanie alebo náhle závažné zhoršenie srdcového zlyhania vyžadujúce vnútrožilové podanie liekov podporujúcich činnosť srdca,
· šokový stav vyvolaný ťažkou poruchou srdcových funkcií (kardiogénny šok),
· predsieňovo-komorový blok II. a III. stupňa (ťažšia porucha prevodu vzruchu medzi srdcovými predsieňami a komorami) u pacientov bez zavedeného kardiostimulátora,
· syndróm chorého sínusu (porucha tvorby vzruchu v srdcových predsieňach),
· sinoatriálny blok (porucha prevodu vzruchu z predsieňového uzla na srdcové predsiene),
· nízka srdcová frekvencia pod 50 tepov/min. pred začatím liečby,
· nízky krvný tlak (systolický krvný tlak pod 90 mm Hg),
· ťažké formy prieduškovej astmy alebo chronická obštrukčná choroba pľúc so zúžením priechodnosti dýchacích ciest,
· neskoré štádiá ischemickej choroby dolných končatín (porucha prekrvenia dolných končatín), Raynaudov syndróm (záchvatové zbelenie prstov s pocitmi mravčenia),
· neliečený nádor drene nadobličiek (feochromocytóm),
· zvýšená kyslosť krvi spôsobená poruchou látkovej výmeny (metabolická acidóza).

Pri nasledujúcich stavoch sa môže Coronal 5 alebo 10 užívať iba za určitých podmienok a so zvýšenou opatrnosťou:
· ľahšie formy prieduškovej astmy alebo obštrukčnej choroby pľúc,
· súčasná liečba inhalačnými anestetikami (lieky na celkové znecitlivenie používané pri operáciách),
· cukrovka (môžu byť maskované príznaky zníženia hladiny krvného cukru, napr. zvýšená frekvencia tepu),
· prísna diéta,
· liečba vakcínami u alergikov (desenzibilizačná liečba),
· predsieňovo-komorový blok I. stupňa (ľahšia porucha prevodu vzruchu medzi srdcovými predsieňami a komorami),
· Prinzmetalova angina pectoris (bolesť v hrudníku vyvolaná kŕčovitým zúžením vencovitých tepien,
· ľahšie formy ischemickej choroby dolných končatín (zhoršenie choroby sa môže prejaviť najmä na začiatku liečby),
· u pacientov s lupienkou (psoriázou),
· u pacientov s alergiami.

Nežiaduce účinky
Pri prípadnom výskyte nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií sa o ďalšom užívaní lieku poraďte s lekárom.
Liek môže mať okrem hlavných požadovaných účinkov aj nežiaduce účinky, ktoré sa nemusia vyskytovať u každého pacienta.

Ktoré nežiaduce účinky sa môžu prejaviť pri užívaní lieku Coronal 5 alebo 10?
Časté nežiaduce účinky (1 % £ výskyt < 10 %)
Pocit chladu a necitlivosti v končatinách, únava*, vyčerpanie*, závraty*, bolesti hlavy*, nevoľnosť, vracanie, hnačka, zápcha.
Menej časté nežiaduce účinky (0,1 % £ výskyt < 1 %)
Svalová slabosť a kŕče, zníženie frekvencie tepu, poruchy vedenia vzruchu medzi srdcovými predsieňami a komorami, zhoršenie srdcového zlyhania, pokles krvného tlaku prejavujúci sa pocitom mdloby po zmene polohy z ľahu alebo sedu do stoja, poruchy spánku, depresie, zúženie priedušiek u pacientov s prieduškovou astmou alebo obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou, prejavujúcou sa sťaženým dýchaním.
Zriedkavé nežiaduce účinky (0,01 % £ výskyt < 0,1 %)
Nočné mory, halucinácie, kožné reakcie z precitlivenosti (svrbenie, sčervenanie, vyrážka), zvýšenie pečeňových enzýmov, zápal pečene, zvýšenie hladiny krvných tukov, poruchy potencie, poruchy sluchu, alergická nádcha, znížená tvorba sĺz (opatrne treba postupovať u pacientov používajúcich kontaktné šošovky).
Ojedinelé nežiaduce účinky (výskyt < 0,01 %)
Zápal spojoviek, kožné reakcie podobné lupienke (psoriáze), vypadávanie vlasov.

*Tieto príznaky sa vyskytujú najmä na začiatku liečby. Zvyčajne sú mierne a často vymiznú počas 1 - 2 týždňov liečby.

Interakcie
Účinky lieku Coronal 5 alebo 10 a iných súčasne užívaných liekov sa môžu navzájom ovplyvňovať. Váš lekár by preto mal byť informovaný o všetkých liekoch, ktoré v súčasnosti užívate alebo ktoré začnete užívať, a to na lekársky predpis i bez neho.

Pri súčasnom užívaní lieku Coronal 5 alebo 10 mg a tzv. blokátorov vápnikového kanála (používajú sa väčšinou na liečenie vysokého krvného tlaku) môže nastať výrazné zníženie krvného tlaku aj porucha kontraktility srdca a vedenia srdcového vzruchu.

Pri súčasnom užívaní klonidínu (v liečení vysokého krvného tlaku) a vysadení lieku Coronal 5 môže výrazne poklesnúť srdcová frekvencia, môže dôjsť k poruchám vedenia srdcového vzruchu a nadmernému zvýšeniu krvného tlaku.

Tzv. inhibítory monoaminooxidázy (používajú sa na liečenie depresie) môžu pri paralelnom užívaní s liekom Coronal 5 ovplyvniť krvný tlak (výrazný pokles i zvýšenie).

Neodporúča sa užívať uvedené lieky súčasne s liekom Coronal 5.

Iba za určitých podmienok možno spolu s liekom Coronal 5 alebo 10 užívať antiarytmiká (lieky na liečenie porúch srdcového rytmu), digoxín (na posilnenie srdcovej činnosti), iné beta-blokátory, parasympatomimetiká (napr. na liečbu zeleného očného zákalu), inzulín a ďalšie lieky používané pri cukrovke, lieky na celkové znecitlivenie počas operácie, nesteroidové protizápalové lieky (napr. kyselina acetylsalicylová), niektoré lieky proti migréne obsahujúce ergotamín, tricyklické antidepresíva (na liečbu depresií), barbituráty (lieky pri nespavosti a na upokojenie), iné lieky znižujúce krvný tlak, meflochín (liek proti parazitárnym ochoreniam), sympatomimetiká (napr. adrenalín) používané pri oživovaní, rifampicín (antibiotikum predovšetkým na liečbu tuberkulózy).

Dávkovanie a spôsob podávania
Presné dávkovanie a dĺžku liečby určí vždy lekár. Ak lekár neodporučí inak, dodržujte, prosím, nasledujúce dávkovanie. '

Koľko a ako často by ste mali Coronal 5 alebo 10 užívať?
Odporúča sa nasledujúca dávkovacia schéma:

Zvyčajné dávkovanie u dospelých je 5 mg bisoprololu, t. j. 1 tableta lieku Coronal 5 alebo ½ tablety lieku Coronal 10 denne. U chorých s výrazným znížením funkcií obličiek a ťažkým poškodením funkcií pečene by nemala denná dávka lieku Coronal 5 presiahnuť 5 mg (1 tableta) alebo ½ tablety lieku Coronal 10.

Ako a kedy by ste mali užívať Coronal 5 alebo10?
Tablety sa užívajú raz denne, zvyčajne ráno nalačno alebo po jedle. Prehĺtajú sa celé, nerozhryznuté, s malým množstvom tekutiny.

Ako dlho by ste mali užívať Coronal 5 alebo 10?
Bez odporúčania a vedomia vášho ošetrujúceho lekára neprerušujte ani predčasne neukončujte liečbu, nemeňte dávkovanie. Liečba sa nemá ukončiť náhle, odporúča sa dávky znižovať postupne tak, ako určí lekár (napr. polovičná dávka s odstupom 1 týždňa). Náhle prerušenie liečby môže spôsobiť dočasné zhoršenie srdcovej nedostatočnosti.

Čo treba urobiť, ak ste užili príliš malú dávku lieku Coronal 5 alebo 10, alebo ste ho zabudli užiť?
Nasledujúcu dávku nezdvojnásobujte, ale pokračujte v bežných dávkach podľa odporúčania lekára, resp. podľa písomnej informácie pre používateľov.

Upozornenie
Liečba chronickej srdcovej nedostatočnosti liekom Coronal 5 alebo 10 vyžaduje pravidelné lekárske pozorovanie, najmä spočiatku. Užívanie lieku Coronal 5 alebo 10 môže (najmä pri súčasnom požití alkoholu) ovplyvniť pozornosť pri vedení motorových vozidiel a obsluhe strojov. Tieto činnosti by ste mali vykonávať iba na základe výslovného súhlasu lekára.
U pacientov s cukrovkou, ktorí sú liečení inzulínom alebo inými liekmi, znižujúcimi hladinu cukru v krvi, môžu byť varovné príznaky hypoglykémie, najmä zrýchlená činnosť srdca, zastreté.

Ak sa Coronal výnimočne užíva počas tehotenstva, terapia sa má prerušiť 72 hodín pred plánovaným pôrodom pre možný vznik bradykardie, hypotenzie, hypoglykémie a útlmu dýchania u novorodenca. Ak to nie je možné, novorodenca treba starostlivo pozorovať. Príznaky hypoglykémie sa vyskytujú všeobecne v priebehu prvých 3 dní.

Predávkovanie
Pri predávkovaní alebo náhodnom užití lieku dieťaťom sa poraďte s lekárom.

Čo treba urobiť po užití vysokých dávok lieku Coronal 5 alebo 10?
Pri podozrení z predávkovania, čo sa zvyčajne prejaví výrazným spomalením srdcovej činnosti a prudkým znížením krvného tlaku, niekedy dýchavičnosťou spôsobenou kŕčom priedušiek, informujte, prosím, ihneď svojho ošetrujúceho lekára, ktorý rozhodne o prípadných opatreniach.

Varovanie
Liek nepoužívajte po uplynutí času použiteľnosti vyznačenom na obale.


Balenie
10 obalených tabliet
30 obalených tabliet (3 x 10 obalených tabliet)
60 obalených tabliet (6 x 10 obalených tabliet)
100 obalených tabliet (10 x 10 obalených tabliet)

Uschovávanie
Liek uschovávajte v suchu pri teplote do 25 oC, v originálnom vnútornom a vonkajšom obale.
Liek uschovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Dátum poslednej revízie
Február 2008
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Naposledy ste si pozerali
LiekInfo.sk používa súbory „cookie“ na zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním vyjadrujete svoj súhlas s používaním našich súborov „cookie“.