CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 12x500 mg (blis.PVC/Al)

Užívať v rovnakom čase Liekové a iné interakcie Kontraindikácie na ochorenia pacienta Neužívať súčasne s alkoholom Nedoporučuje sa podávať počas dojčenia Nedoporučuje sa podávať počas gravidity

Max. predajná cena:

neregulovaná

Úhrada poisťovne:

nie je

Pacient platí:

100%
Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Účinné látky
Indikačná skupina Chemoterapeutiká (vrátane tuberkulostatík) (42)
Patentná ochrana genericky liek
Doba použiteľnosti 36 mes.
Zastúpenie výrobcu Sandoz Pharmaceuticals d.d., Slovinsko
Registračné číslo 42/0213/06-S
Kód 99934

Zatriedenie podľa účinku na jednotlivé orgány a ich sústavy (ATC skupina liečiva):

J ANTIINFEKTÍVA NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
J01 Antibakteriálne látky pre systémovú aplikáciu
J01MA Fluórchinolóny
J01MA02 Ciprofloxacín

Prípadný výskyt nežiadúcich účinkov:

asté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb)
• nutkanie na vracanie, hnačka
• bolesť kĺbov u detí

Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb)
• hubové superinfekcie
• vysoká hladina eozinofylov, typ bielych krviniek
• strata chuti do jedla (anorexia)
• zvýšená aktivita alebo nepokoj
• bolesť hlavy, závraty, problémy so spánkom, poruchy chuti
• vracanie, bolesť brucha, problémy s trávením ako žalúdočná nervozita (zlé trávenie/pálenie záhy) alebo plynatosť
• zvýšené hladiny niektorých zložiek v krvi (transamináz a/alebo bilirubínu)
• vyrážka, svrbenie alebo žihľavka
• bolesť kĺbov u dospelých
• slabá funkcia obličiek
• bolesti svalov alebo kostí, pocit nepohodlia (astémia) alebo horúčka
• zvýšenie alkalickej fosfatázy v krvi (určitá zložka krvi)

Zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb)
• zápal čriev (kolitída) spojený s použitím antibiotík (vo veľmi zriedkavých prípadoch môže byť smrteľný) (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia)
• zmeny krvného obrazu (leukopénia, leukocytóza, neutropénia, anémia) zvýšené alebo znížené hladiny faktorov krvného zrážania (trombocytov)
• alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti), opuch (edém) alebo náhly opuch kože a slizničných membrán (angioedém)
• zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémia)
• zmätenosť, dezorientácia, stavy úzkosti, nočné mory, depresia alebo halucinácie
• pichanie (mravčenie), nezvyčajné vnímanie zmyslových vnemov, znížená kožná vnímavosť, tras, záchvaty (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia) alebo závrat
• problémy s očami, akými sú dvojité videnie
• hučanie v ušiach, strata sluchu, porucha sluchu
• zrýchlená činnosť srdca (tachykardia)
• rozšírenie krvných ciev (vazodilatácia), nízky tlak krvi alebo mdloby
• sťažené dýchanie vrátane astmatických príznakov
• poruchy pečene, žltačka (cholestatický ikterus), hepatitída
• precitlivenosť na svetlo (fotosenzitivita) (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia)
• bolesť svalov, zápal kĺbov, zvýšené svalové napätie alebo kŕč
• zlyhanie obličiek, krv alebo kryštály v moči (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia), zápal močového traktu
• zadržiavanie tekutín alebo nadmerné potenie
• zvýšené hladiny enzýmu amyláza

Veľmi zriedkavé vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb)
• špecifický typ zníženia počtu červených krviniek (hemolytická anémia), nebezpečný pokles určitého typu bielych krviniek (agranulocytóza), pokles počtu červených a bielych krviniek a krvných doštičiek (pancytopénia), ktorý môže byť smrteľný, znížená funkcia kostnej drene, ktorá môže byť tiež smrteľná (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia)
• závažné alergické reakcie (anafylaktická reakcia alebo anafylactický šok, ktorý môže byť smrteľný – sérová choroba) (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia)
• duševné poruchy (psychotické reakcie) (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia)
• migréna, poruchy koordinácie (rovnováhy), neistá chôdza (poruchy chôdze), poruchy čuchového vnímania (poruchy čuchu), tlak v mozgu (intrakraniálny tlak)
• porucha farebného videnia
• zápal steny krvných ciev (vaskulitída)
• pankreatitída (zápal pankreasu)
• odumretie pečeňových buniek (nekróza pečene) veľmi zriedka vedúce k zlyhaniu pečene, ktoré je život ohrozujúce
• malé bodkovité kožné krvácanie (petechie), rôzne kožné vyrážky (napríklad možný smrteľný Stevensov-Johnsonov syndróm alebo toxická epidermálna nekrolýza)
• svalová slabosť, zápal šľachy, natrhnutie šľachy – najmä dlhých šliach zadnej časti členku (Achillova šľacha) (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia), zhoršenie príznakov ťažkej myasténie (pozri časť 2: Upozornenia a opatrenia)

Neznáma frekvencia výskytu, na základe dostupných údajov
• problémy spojené s nervovým systémom ako bolesť, pálenie, pichanie, otupenosť a/alebo slabosť končatín
• nezvyčajne rýchly srdcový rytmus, život ohrozujúci nepravidelný srdcový rytmus, zmeny srdcového rytmu (nazývané „predĺženie QT intervalu“, viditeľné na EKG snímku ako elektrické záznamy srdca)
• vriedkovitá kožná vyrážka (nazývaná „akútna generalizovaná exantematózna pustulóza“)
• nezvyčajné hladiny zrážacieho faktora (INR) u pacientov užívajúcich lieky na zriedenie krvi (pozri časť 2: Iné lieky a Ciprofloxacín Sandoz)

Posledna aktualizacia dat 17. 11. 2014

CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 12x500 mg (blis.PVC/Al)
Hodnotenie: 0 / 5
Pridaj recenziu

Ďalšie lieky s rovnakým názvom

Názov lieku V DOPL
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 6x250 mg (bli.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x250 mg (bli.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 12x250 mg (bli.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 20x250 mg (bli.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x250 mg (bli.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x250 mg (bli.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x250 mg (bli.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 160x250 mg (bli.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 6x250 mg (bli.PP/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x250 mg (bli.PP/Al) Rp 1,55
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 12x250 mg (bli.PP/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 20x250 mg (bli.PP/Al) Rp 2,80
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x250 mg (bli.PP/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x250 mg (bli.PP/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50x250 mg (bli.PP/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 160x250 mg (bli.PP/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 8x250 mg (bli.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 8x250 mg (bli.PP/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 16x250 mg (bli.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 16x250 mg (bli.PP/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 16x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 20x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50(10x5)x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x500 mg (blis.PVC/Al nem.bal.) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x500 mg (blis.PVC/Al ) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x500 mg (blis.PVC/Al nem.bal.) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 160x500 mg (blis.PVC/Al nem.bal.) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 10x500 mg (blis.PP/Al) Rp 1,49
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 12x500 mg (blis.PP/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 16x500 mg (blis.PP/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 20x500 mg (blis.PP/Al) Rp 2,90
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 50(10x5)x500 mg (blis.PP/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 30x500 mg (blis.PP/Al nem.bal.) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x500 mg (blis.PP/Al ) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 120x500 mg (bli.PP/Al nem.bal.) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 160x500 mg (bli.PP/Al nem.bal.) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 3x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 3x500 mg (blis.PP/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 6x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 6x500 mg (blis.PP/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x500 mg (blis.PP/Al nem. bal.) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 100x500 mg (blis.PVC/Al nem.bal.) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 1x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 1x500 mg (blis.PP/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 8x500 mg (blis.PVC/Al) Rp n/a
CIPROFLOXACÍN SANDOZ 500 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 8x500 mg (blis.PP/Al) Rp n/a
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber