AZITHROMYCIN SANDOZ 250 MG FILMOM OBALENÉ TABLETY tbl flm 12x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

Výdaj na lekársky predpis (Rp)
Účinné látky
Indikačná skupina Antibiotiká (proti mikróbom a vírusovým infekciám) (15)
Patentná ochrana genericky liek
Doba použiteľnosti 36 mes.
Zastúpenie výrobcu Sandoz GmbH
Registračné číslo 15/0317/06-S
Kód 35724
Zatriedenie podľa účinku na jednotlivé orgány a ich sústavy
(ATC skupina liečiva):
J ANTIINFEKTÍVA NA SYSTÉMOVÉ POUŽITIE
J01 Antibakteriálne látky pre systémovú aplikáciu
J01FA Makrolidy
J01FA10 Azitromycín
Konečná cena: lekáreň
Úhrada poisťovne: nie je
Doplatok pacienta: 100%
Vývoj cien:
Podobné lieky »
(podľa ATC skupiny liečiva)
Prípadný výskyt nežiadúcich účinkov:

Časté: nauzea, hnačky, abdominálny diskomfort (bolesť/kŕče), vracanie. Menej časté: závraty/vertigo, kŕče, bolesti hlavy, somnolencia, poruchy čuchu a/alebo chuti, riedke stolice (ako následok zriedkavej dehydratácie), flatulencia, dyspepsia, vyrážky, pruritus, artralgia, porucha sluchu, trombocytopénia, hemolytická anémia, anafylaxia, zahŕňajúca opuch (zriedka fatálny), agresívne reakcie, nervozita, strach, podráždenosť, depersonalizácia, u starších pacientov sa môže vyskytnúť delírium. Zriedkavé: palpitácie, arytmia (zahŕňajúca komorovú tachykardiu). U pacientov, ktorí sú náchylní k týmto poruchám, existuje potencionálne riziko predĺženia QT intervalu a vzniku torsades de pointes, asténia, únava, nepokojnosť, intersticiálna nefritída, akútne renálne zlyhanie.

Posledna aktualizacia dat 3. 4. 2014
Vyber Skontroluj interakcie Porovnaj
Recenzia: 0 / 5
Pridaj recenziu
Vybrané lieky
Nevybrali ste žiadny liek.
vyber
Diskutované témy